12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri 4

Açıklama 12. Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman ve Öykü Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Türkçe
Gönderen ersel
Eklenme Tarihi 24-01-2019

Soru 1
Yaşar Kemal roman dışında folklor, şiir, fıkra, röportaj, hikâye, roman, tiyatro, senaryo türlerinde de yapıtlar verdi. Asıl ününü Çuku­rova gerçeğini anlattığı ……………adlı romanıyla kazandı. Abdi Ağa'nın zulmüne isyan ederek dağlara çıkan ve halktan, ezilen insanlardan yana tavır koyan bir eşkıyanın kişiliğinde ağalık düzenini ve feodal ilişkileri sorguladı. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
seçenekleri
Sağırdere
Kadınlar Koğuşu
Kaplumbağalar
ince Memed
Teneke
Soru 2
Tercüman-ı Hakikat ve Tanin'de gazeteciliğe başlamış, ilk öyküsü bir dergide yayımlanmıştır. Edebiyat'a asıl yönelişi 1928'den sonradır. Konularını toplumsal sorunlardan çıkardığı, gözlemden çok kuramsal bilgilere dayanan ve bir tez çevresinde gelişen yapıtlarıyla gerçekçi  Türk edebiyatının ilk temsilcilerinden sayılır. Savruk, özensiz bir anlatımla, eleştirel bir tutum takınarak özü önemseyen bir sanat anlayışıyla ürün verdi. Romanlarında da ekonomik yapıyı temel alıp toplum yapısındaki çelişkiler, sınıflar arası çatışmaları yansıtmayı amaçladı. Önemli yapıtları şunlardır: Silindir Şapka Giyen Köylü, Bay Virgül, Bir Varmış Bir Yokmuş, Kıyılardan Step'e... Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sadri Ertem
Kemal Tahir
Rıfat İlgaz
Fakir Baykurt
Orhan Kemal
Soru 3
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Rıfat İlgaz'a ait değildir?
seçenekleri
Yıldız Karayel
Çalış Osman Çiftlik Senin
Sosyal Kadınlar Partisi
Palavra
Teneke
Soru 4
Kemal Tahir tarafından kaleme alınan ………………adlı yapıtta, 1962'de küçük bir burjuva ailesinin başlarını sokacak bir ev alıp hayatlarını garanti altına almak isterken içine düştükleri bela anlatılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
seçenekleri
Gülen Azap Çıkmazı
Kadınlar Koğuşu
Sağırdere
Kelleci Mehmet
Büyük Mal
Soru 5
Rıfat İlgaz tarafından kaleme alınan, 73 öyküden oluşan önemli bir romandır. Roman­daki olaylar Kastamonu Lisesi'nde ve Kastamonu Muallim Mektebi'nde yazarın başından geçmiş gerçek olaylardır. Romanda inek Şaban, Erkek Sevim, Kalem Şakir, Güdük Necmi... bu kahramanların hepsi gerçek yaşamdan alınmıştır. Bu roman, eğitim sisteminin eleştirisi niteliğindedir. Bu parçada tanıtılan yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Kadınlar Koğuşu
Bozkırdaki Çekirdek
Hababam Sınıfı
Sağır Dere
Yer Demir Gök Bakır
Soru 6
Sabahattin Ali'nin, hapishanede tanıdığı bir mahkûmun serüveninden yola çıkarak hazırladığı romanıdır. Anadolu insanının yoksulluğunu, Anadolu'nun eşraf ve bürokrat kıskacında horlanışını, ezilişini dile getirir bu yapıt. Yazar, köy ve kasabalarda yaşayan sıradan insanların arayışlarını ve tutkularını gerçekçi ve toplumcu bir gözle anlatır bu yapıtında. Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
ince Memed
Çakırcalı Efe
Gurbet Kuşları
Kuyucaklı Yusuf
Keşanlı Ali
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi sanatçılardan biri değildir?
seçenekleri
Yaşar Kemal
Fakir Baykurt
Kemal Tahir
Reşat Nuri
Orhan Kemal
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali'nin öykü türünde yazdığı yapıtlardan değildir?
seçenekleri
Değirmen
Kürk Mantolu Madonna
Ses
Yeni Dünya
Sırça Köşk
Soru 9
1910 yılında İstanbul'da doğan sanatçımız, II. Abdülhamit'in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey'in oğludur. Geçim sıkıntısı yüzünden Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini yarım bırakmış, avukat kâtipliği, Zonguldak'ta kömür işletmelerinde ambar memurluğu yapmış; 1930 yılında İstanbul'a dönüp Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarı, çevirmen, düzeltmen olarak çalışmıştır. Yedigün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik yapmış, Karagöz gazetesinde başyazar, Tan'da ise yazı işleri müdürü olmuştur. 1938'de siyasi ne­denle on beş yıl hapse mahkûm edilmiş, on iki yıl sonra afla tahliye olmuştur. 1955'te yayımlanan "Göl insanları" adlı tek öykü ki­tabından sonra romana yöneldi ve toplumsal - tarihsel tezleri olan romanlar yazdı. Sağlığında "Yorgun Savaşçı" ve "Devlet Ana" adlı yapıtlarıyla ödüller alan sanatçının, "Namusçular", "Kadınlar Koğuşu" ve "Hür Şehrin insanları" adlı yapıtları ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Orhan Kemal
Yaşar Kemal
Sabahattin Ali
Kemal Tahir
Aziz Nesin
Soru 10
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi roman türünde yazılmamıştır?
seçenekleri
Sağırdere
Bereketli Topraklar Üzerinde
Bay Virgül
Devlet Kuşu
Yılanların Öcü