12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri 4

Açıklama 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Türkçe
Gönderen GAMZEGÜMÜŞ
Eklenme Tarihi 01-02-2019

Soru 1
Ama içten atının boynuna sarılarak içini boşaltan Çehov'un arabacısını şimdi düşünüyorum. Okuması olsaydı, böyle yapayalnız kalır mıydı? Ataç, ölüm yatağında kendisini görmeye gelen Sabahattin Teoman'a: "Hastalıkta ağrıları dindirici en iyi ilaç şiir imiş. Boyuna şiir okuyorum." dememiş miydi? Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
İnsan doğası gereği yalnız bir varlıkır.
Yakınlık görünenle değil, görünmeyenle kurulabilir.
Edebiyat, insana yalnızlığı unutturmada önemli bir araçtır.
Bireyci anlayışa sahip insanlar hiçbir zaman mutlu olamazlar.
Okumak kişiyi edilgenlikten kurtarıp düş gücünü geliştirir.
Soru 2
Kısa öykü yapıcı değil aksine yıkıcı bir türdür. İlk saldırdığı yer sıradan, gündelik dil ve anlamlardır. Bu nedenle kısa anlatı türü yaygın dile, yaygın yazmaya ya da yayarak yazmaya olanak vermez. Diğer yandan kısa öykü, nedenselliği önce anlamaya sonra da onu terk etmeye yönelmesi için her defasında okura kapalı bir zarf uzatır. Bu parçada "kısa öykü" nün hangi özelliğine değinilmemiştir?
seçenekleri
Yıkıcı, eleştirel bir yönü olduğuna
Okurdan anlama çabası istediğine
Kazandığı dil özelliklerine
Yaygın dille yazmaya imkan tanımadığına
Okurda merak duygusu uyandırdığına
Soru 3
Yüzyıllar önce Arşimet şöyle demiş: "Bana güçlü bir kaldıraçla güçlü bir dayanma noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. "Arşimet'in bu sözünü İngiliz yazar Yaseph Conrad, sözcükler için kullanmış: "Bana sözcükleri yerli yerinde, güzel ve etkili biçimde kullanma gücünü verin, dünyayı yerinden oynatayım." Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sözcükler insanın en etkili gücü, donanımıdır.
İnsanlardan beklenen, dili doğru ve düzgün kullanmasıdır.
Dilin bir büyüsü, kendisine ait kuralları vardır.
Dili etkili biçimde kullanabilen insanlar amacına ulaşırlar.
Dile hakim olmak için bazı koşulları yerine getirmek gerekir.
Soru 4
Neler hatırlatıyor şu nisan günleri? İsteyip de ulaşamadığınız ülkeleri mi? Bir zamanlar elde etmek için didindiğimiz şeyleri mi? Neler neler! Hatırlamak, kimi için mutluluk, kimi için mutsuz­luktur. Öyle anılar vardır ki hatırlanması bile acı verir. Küçücük mutluluk anları vardır böyle anıların içinde. İşte baharın gücü o küçük mutlulukları kat kat büyütmesindendir. İlk günler bunlar bizi üzmez; ama bahar günleri geçip gittikçe, yazın sıcağı bastıkça anılar üzmeye başlar kişiyi. Bir bahar daha gitti gidecek derken bir de bakarız ki ne bahar var ne de yaz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
seçenekleri
Mevsimlerin insana düşündürdüklerine
Yaşananların insanda bıraktığı izlere
Yaşamak yerine hatırlamanın kaybettirdik¬lerine
Küçük şeylerden duyulan mutluluğun büyüklüğüne
Yaşamın ağır yükü altında bunalan insanlara
Soru 5
İnsanoğlunun mutluluğun arkasından koştu­ğunu sanırlar. Oysaki asıl amacı sevinç, şu fi­lozofların söylediği, "bilme"den doğan sevinçtir. Pascal: "Evren kişiyi ezse de kişi evrenden uludur; ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir, ev­ren ise bilmez." diyor. Kişilerin en ürkeğine, canını en sevenine bakın, en yıl inç, en öldürücü doğruları öğrenmek dileğini onda bile bulursunuz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yol­larından hangisine yer verilmiştir?
seçenekleri
Tanık gösterme
Örnekleme
Benzetme
Açıklama
Betimleme
Soru 6
Sadece gezip görmek bana yetmiyor. Bir insan düşünün ki birçok farklı ülke, ırk, din, kültür, iklim, coğrafya, güzellik ve ilginçlik görmüş; ama bunların tümünü kendisiyle birlikte mezara götürmüş. Sizce bu bencillik değil mi? Paylaşınca; görülenler, yaşananlar daha bir güzelleşiyor. Bu amaçla yazdım kitabımı. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu yazarın amaçlarından biri değildir?
seçenekleri
Yazının kalıcılığına dayanarak yaşadıklarını anlatma
Paylaştıkça görüp yaşadıklarının anlanacağına inanması
Anlatmadığı sürece birikimlerin işe yaramayacağını düşünmesi
Bilgilerin zamana meydan okumasını sağlamak için yazma
Birikimlerini denenmemiş bir anlatım tarzıyla kaleme alma
Soru 7
…Her macera, insanın yerinden uzaklaşıp bilinmeyen bir yere gitmesi, yerçekimine bir tür meydan okumadır. Ayağını güvenli yerden kaldırıp bir süre boşlukta tutan dağcı gibidir maceracı. Bu macera, boşlukta bir süre kalma duygusu, aslında şehirde, hayatın içinde de yok değildir. Belirsizliğe doğru her türlü cesur atılım bir maceranın başlangıcıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?
seçenekleri
Her dağcı aslında yerçekimine karşı yürüyen bir maceracıdır.
Dağcılık kişinin hayatı daha somut ve yalın algılamasını sağlar.
Evrenin belki de en büyük yasası çekim yasasıdır.
Şehirlerin gürültüsünden kurtulmak için dağcılık bir fırsat olabilir.
Macera, hayatı güvenli biçimde riske atmaktır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Gerçekliği kendince yorumlayarak anlatması
Simgesel ve çağrışımsal anlatıma yönelmesi
Sezgiye ve duyguya değil; akla seslenmesi
Okuru dış dünyadan koparıp kendi içine çekmesi
Anlatılanları kanıtlama zorunluluğu taşımaması
Soru 9
Bahar geldi, bahar geldi bahar Bahar geldi ulan! Tomurcuklandı içimde kan! Nazım Hikmet'ten alman bu dizeler için aş Anlatım yinelemelerle güçlendirilmiştir. Nazım Hikmet'ten alman bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Anlatım yinelemelerle güçlendirilmiştir.
Mecazlı anlatıma başvurulmuştur.
Baharın gelişinden duyulan coşku anlatılmıştır.
Dizeler nesnel bir anlatımla örülmüştür.
Okuru durum içinde yaşatmak amaçlanmıştır.
Soru 10
_ _ _ _ nesirle söylenmiş, din ve büyü inanışlarından ve törelerden bağımsız, ta­mamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve an­lattıklarında inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı türüdür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
seçenekleri
Hikâye
Masal
Şiir
Roman
Tiyatro