12. Sınıf Biyoloji Gaz Alış Verişi Testleri 3

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Gaz Alış Verişi Testleri 3
Soru 7 Soru
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Özlem41
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
I.Oksijenin kılcaldamarlara difüzyonu II.Gazların ince ve kalın borulardan geçmesi III.Hemoglobinin atmosferik oksijeni bağlaması Yukarıdaki özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların tümünün solunum sistemlerinde ortaktır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I ve III
Soru 2
Bir insanın karaciğer hücrelerinde Krebs dön­güsü tepkimelerinde oluşan karbondioksit gazının , atmosfere verilmesi sürecinde ; I.Alveol kılcallarından çıkması II.Karaciğer kılcallarına girmesi III.Alyuvarlardan çıkması IV.Hemoglobine bağlanması olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?
seçenekleri
I,, III. , II. ve IV.
II. , I. , IV. ve III.
IV. , I. , III. ve II.
II. , IV. , III. ve I.
IV. , III. , II. ve I.
Soru 3
I. Solungaçlar II.Trakeler Yukarıdaki solunum organlarının ikisinin de akciğerlere benzer vanı aşağıdakilerden han­gisinde doğru olarak verilmiştir?
seçenekleri
İnce ve geniş borulardan oluşmaları
Kılcaldamarca zengin olmaları
Nemli ve geniş yüzeylere sahip olmaları
Solunum gazını kana aktarmaları
Gaz değişim yüzeylerini vücut içinde bulundurmaları
Soru 4
Hemoglobin molekülü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
seçenekleri
Tüm omurgalılarda alyuvarda bulunur.
Kanın asitiiği arttıkça oksijen doygunluğu artar.
Kanın asitiiği arttıkça oksijen doygunluğu artar.
Demir ve azot içeren kan proteinidir.
Alveol kılcallarında oksijen doygunluğu artar.
Soru 5
İnsanda karbondioksit taşınması sırasında ; I.Karbondioksitin alyuvarlardan kan plazması­na geçmesi II.Bikarbonat iyonlarının alyuvarlara girmesi III.Karbonik asitten su oluşması IV.Karbonik anhidrazın su ile karbondioksiti birleştirmesi olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?
seçenekleri
IV. , II. , III. ve I.
II. , I. , IV. ve III.
I. , III. , II. ve IV.
I. , IV. , III. ve II.
IV. , III. , II. ve I.
Soru 6
Balıklar ile memelilerin solunum sistemleriyle ilgili; I.Havanın serbest oksijeninden yararlanmayı sağlar. II.Bol miktarda kılcaldamarlarla sarılıdır. III.Vücut içinde yer alır. IV.Ters akım prensibi görülür. özelliklerinden hangileri ortak olarak görülür?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
II ve III
II ve IV
Yalnız III
Soru 7
Balıkların solunum sisteminde görülen ters akım prensibinin balıklara kazandırdığı avan­taj aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Dolaşım hızını artırması
Hücrelerde CO2 üretimini azaltması
Kana daha fazla O2 geçmesini sağlaması
Kan dolaşımını yavaşlatması
Hava kesesinde O2 depolanmasını sağlaması