12. Sınıf Biyoloji Dolaşım ve Vücudun Savunulması Testleri 3

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Dolaşım ve Vücudun Savunulması Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen ugur21
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
Memeli hayvanların kılcal damarlarında bulu­nan tek katlı epitelden başka bir yapı bulun­maması; I.Kan akışının hızlanması II.Madde alış verişinin daha sağlıklı yapılması III.Kan basıncının düşürülmesi durumlarından hangilerini sağlar?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I ve III
Soru 2
İnce bağırsaktan emilen glikoz molekülü böb­reklerden süzülünceye kadar; I.Karaciğer II.Böbrek III.Akciğer organlarından hangi sırayla geçer?
seçenekleri
I, II, III
I, III, II
III, I, II
III, II, I
II, I, III
Soru 3
Memelilerde kanın osmotik basıncı normal değerlerin altına düşerse; I.Kandan doku sıvısına madde geçişi artar. II.Doku sıvısı miktarı azalır. III.Doku sıvısından kana madde geçişi artar. IV.Metabolizma artıklarının kana geçişi kolayla­şır. olaylarından hangileri gerçekleşir?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
II ve III
III ve IV
I, II ve IV
Soru 4
Bir insan kalbinin miyokard tabakası ile ilgili; I.Kalp kası ve koroner damarlar bulunur. II.Oksijen yetersizliğinde, laktik asit fermentasyonuyla enerji üretilir. III.Otonom sinir sisteminin kontrolü altında çalışır. IV.Sağ karıncık duvarını oluşturan kısmı daha kalındır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 5
Aşağıda verilen organlardan hangisi atarda­marın yanında toplardamardan da kan alır?
seçenekleri
Akciğer
Karaciğer
Böbrek
Mide
Beyin
Soru 6
Bir kurbağa kalbi ringer çözeltisinin içine konulu­yor. Kalp normal çalışma hızında kasılıp gevşiyor. Bir süre sonra bu kalbin vagus siniri uyarıldığında salgılanan asetil kolin sayesinde kalp yavaşlaya­rak duruyor. Duran kalp çözeltiden çıkarılıp yeri­ne başka bir çalışan kurbağa kalbi konuluyor, kal­be herhangi bir uygulama yapılmadığı halde ikin­ci kalp te yavaşlayarak duruyor. Bu bilgilere göre; I.Kalp çalışmak için vücuda bağlı olmak zorun­da değildir. II.Asetil kolin kalbi durdurur. III.ikinci kalbin durma sebebi birinci kalpten sal­gılanan asetil kolinin çözeltiye bulaşmasıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 7
Kılcal damarlardan doku sıvısına madde geçişi I.Kanın taşıdığı tuz oranının artması II.Adrenalin salgısının artması III.Kan proteinlerinin oluşturduğu osmotik basın cin artması IV.Kan damarlarının daralması durumundan hangileriyle artar?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 8
Lenf dolaşım sistemi; I.Akyuvar hücresi taşır. II.İncebağırsaktan emilen yağ asitlerini kana taşır. III.Doku sıvısının fazlalığını kana taşır, gibi özelliklerden hangilerine sahiptir?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III
Soru 9
Sağlıklı bir insanda, aşağıda verilenlerden hangisinde damarların üçünün de taşıdığı oksihemoglobin yoğunluğu birbirine eşittir?
seçenekleri
Alt ana toplardamar - Akciğer atardamarı - Akciğer toplardamarı
Kapı toplardamarı - Karaciğer toplardamar Aort atardamarı
Akciğer toplardamarı - Aort atardamarı - Şah atardamarı
Böbrek atardamarı - Böbrek toplardamarı - Aort toplardamarı
Böbrek toplardamarı - Karaciğer atardamarı - Akciğer atardamarı
Soru 10
Sazan, yunus, yılan, kurbağa gibi canlıla­rın dolaşım sistemlerinin basitten karmaşığa doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
seçenekleri
Sazan, kurbağa, yılan, yunus
Sazan, yunus, kurbağa, yılan
Yılan, kurbağa, sazan, yunus
Kurbağa, yunus, sazan, yılan
Yunus, sazan, kurbağa, yılan
Benzer Dosyalar