12. Sınıf Biyoloji Denetleme ve Düzenleme Sistemleri Testleri 6

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Denetleme ve Düzenleme Sistemleri Testleri 6
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen sblgrc
Eklenme Tarihi 28-01-2019

Soru 1
Bir sinir telinde impuls iletimi sırasında; I.Nörotransimitter madde II.Enerji (ATR) III.Miyelin kılıf gibi yapılardan hangilerinin bulunması şart değildir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 2
Bir sinir hücresinin uyartı alıp bunu iletmesi sırasında meydana gelen elektriksel değişikİlkler; I..Depolarizasyon II.Repolarizasyon III.Polarizasyon şeklindedir. bu olayların meydana gelme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak veril­miştir?
seçenekleri
I-II-III
I- III - II
II - III-I
III-I-II
III-II-I
Soru 3
Bir sinir hücresinde uyartı iletilirken, impuls; I.Hücre gövdesi II.Dendrit III.Akson yapılarından hangi sırayla geçer?
seçenekleri
I-II-III
II -I - III
II -I - III
III -I- II
III-II-I
Soru 4
Gözün retinasındaki koni reseptörleri; I.Cisimlerin şeklini algılamayı sağlar. II.Cisimlerin rengini algılamayı sağlar. III.Alacakaranlıkta görmeyi sağlar ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I - II ve III
Soru 5
Işık ışınlarını algılayan fotoreseptörler gözün; I.Sert tabaka II.Damar tabaka III.Ağ tabaka bölgelerinden hangilerinde yayılım göster­miştir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 6
Bir insan kalın kenarlı mercek kullanıp göz kusu­runu ortadan kaldırmaktadır ve uzaktaki cisimleri net olarak görmektedir. Buna göre, bu insanın göz kusuru aşağıda ve­rilenlerden hangisidir?
seçenekleri
Presbitlik
Astigmatizm
Şaşılık
Hipermetropluk
Miyopluk
Soru 7
Gözün yapısı ve işlevleriyle ilgili; I.Kör nokta, optik sinirlerin gözü terk ettiği yerdir. II.Alacakaranlıkta görmemizi sağlayan çomak reseptörleridir. III.Göz bebeği göz içine giren ışık miktarını ayarlar. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 8
Bir insanın kulağında ses dalgalarının impuls meydana getirdiği yer aşağıdakilerden hangi­sidir?
seçenekleri
Kulak zarı
Çekiç kemiği
Yarım daire kanalları
Korti organı
Östaki borusu
Soru 9
Sağlıklı bir insanda koku molekülleriyle alınan uyartılar aşağıda verilen yapılardan hangisine uğramaz?
seçenekleri
Talamus
Beyin kabuğu
Koku soğanı
Duyu nöronu
Koku reseptörü
Soru 10
Alacakaranlıkta bir cisme doğrudan bakıldığında net görüntü oluşmaz, ancak cisme doğrudan de­ğilde yan taraflarına bakıldığında cisim net olarak görülür. Cismin net görümesi durumu; I.Cismin şeklini algılayan reseptörlerin sarı be­nek dışında daha yoğun bulunması II.Cismin rengini algılayan reseptörlerin sarı be­nek dışında daha yoğun bulunması III.Cismin görüntüsünün kör noktaya düşürülme­si ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve II