12. Sınıf Biyoloji Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu Testleri 2

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu Testleri 2
Soru 8 Soru
Kategori 2. Sınıf İngilizce
Gönderen 21hicran
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılabilecek yöntemlerden biri olamaz?
seçenekleri
Doğadaki mevcut doğal düşmanların (avcı böceklerin) korunması
Doğadaki mevcut doğal düşmanların (avcı böceklerin) korunması
Zararlının doğada aktif olmadığı dönemlerde zararsız akraba türlerinin de ortadan kaldırılması
Doğal düşmanların ithal edilmesi
Doğal düşmanların ithal edilmesi
Soru 2
Doğada bitki ya da hayvan türlerinin ortadan kalkmasının sonuçlarından biri, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
seçenekleri
İlaç ana maddelerinin yok olması
Biyogenetik rezervlerin azalması
Ekosistemin kararlılığının azalması
Sulak alanların daralması
Besin zincirlerinin kısalması
Soru 3
Biyoçeşitlilik açısından en büyük tehlike, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Beslenme ilişkilerinin bozulması ile av olan türlerin gittikçe ortadan kalkması
Beslenme ilişkilerinin bozulması ile av olan türlerin gittikçe ortadan kalkması
Ekonomik değeri olan türlerin aşırı avlanması
Yağmur ormanlarının tahrip edilmesi
Karasal ve sucul habitatların insan eliyle tahrip edilmesi
Soru 4
Canlı türlerini ve oluşturdukları toplulukları korumak için kullanılan; I.Milli parklar II.Tabiatı korunma alanları III.Tabiat anıtları IV.Tabiat parkları gibi doğal alanlardan hangileri “biyogenetik rezerv” alanlardır?
seçenekleri
Yalnız II
I ve III
II ve IV
I, III ve IV
I,II, III ve IV
Soru 5
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürüle­bilir kullanımının devam edebilmesi için, aşa­ğıdaki önlemlerden hangisi uygun değildir?
seçenekleri
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile yabancı türlere çok sıkı denetim ve sınırlama getirilmesi
Yerli ırklardan daha fazla ürün veren kültür ırklarının yaygınlaştırılması
Yerli ırklardan daha fazla ürün veren kültür ırklarının yaygınlaştırılması
Geleneksel kullanım yöntemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi
Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
Soru 6
I. Doku kültürü II.Tohum bankaları III.Dondurarak saklama IV.Botanik bahçeleri V.Milli parklar Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlayan yukarıdaki unsurlardan kaç tanesi, yapay ko­ruma (ex situ) yöntemi olarak kullanılır?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 7
Organik tarım, üretimde kimyasal girdi kullanma­dan, üretimden tüketime kadar her aşaması kont­rollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Buna göre organik tarım ile bitkisel ürün üre­ten bir çiftlikte aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?
seçenekleri
ilaç kalıntısı içermeyen tohum, fide ve fidan kullanmak
Sentetik kimyasal gübreler yerine büyüme düzenleyici maddeler kullanmak
Zararlılarla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yöntemleri kullanmak
Genetiği değiştirilmiş materyal kullanmamak
Bitkileri korumak için arap sabunu ya da kükürt kullanmak
Soru 8
“Doğadaki tüm türler ekosistemin bir parçasıdır ve varlıklarını sürdürmeye hakları vardır. Bu hak canlıların bize yararı olmasından değil, ekosis­temin bir parçası olmasından kaynaklanır.” yaklaşımın en uygun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Biyolojik Çeşitlilik
Çevre Etiği
Biyolojik Mücadele
Çevrenin Rehabilitasyonu
Benzer Dosyalar