12. Sınıf Biyoloji Boşaltım Sistemi Testleri 3

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Boşaltım Sistemi Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen yılmaz3040
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Tatlısuda yaşayan tek hücreli canlının hücre içi yoğunluğu % 20 olarak tespit ediliyor. Bu canlı; I.% 40 yoğunluklu çözelti II.% 10 yoğunluklu çözelti III.% 20 yoğunluklu çözelti içine bırakılıyor. IV.Bu canlının kontraktil kofullarının yukarıdaki ortamlardan hangilerine konulduğunda çalış­tığı gözlenir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 2
Hayvanlarda görülen; I.Malpighi tüpleri II.Nefridyum III.Protonefridyum gibi boşaltım organlarının evrimsel olarak ba­sitten gelişmişe doğru sırası nasıl olmalıdır?
seçenekleri
I, II ve III
II, I ve III
II, III ve I
III, I ve II
III, II ve I
Soru 3
Aşağıda verilen canlılar ile boşaltım yapıları eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Paramesyum - Kontraktil koful
Böcek - Malpighi tüpleri
Sürüngen - Nefridyum
Kuş - Böbrek
Yassı solucan - Protonefridyum
Soru 4
Tatlısuda yaşayan bir hücreli canlıda; I.Mitokondri faaliyetlerinin azalması II.Ortam yoğunluğunun artması III.Hücre içi yoğunluğun artması olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi hüc­re içindeki su miktarının artması ve patlama­sına neden olabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 5
Bir insan kaybettiğine oranla daha az su alı­yorsa; I.Kanının osmotik basıncı artar. II.Hipotalamusun osmoreseptörleri uyarılır. III.Böbreklerden suyun geri emilimi artar. IV.Hipofız bezinden antidiüretik hormonu salgı­lanır. olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır?
seçenekleri
I, II, III ve IV
I, II, IV ve III
II, I, III ve IV
II, IV, III ve I
III, I, II ve IV
Soru 6
Bir insanın kanında metabolizma için gerekli olan bir madde eşik değerinin üzerindedir. Bu madde ile ilgili; I.İdrarla dışarıya atılır. II.Fazlası böbrekte depolanır. III.Nefronlardan tamamı kana geri emilir, ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 7
Omurgalı hayvanlarda bulunan böbrek tipleri; I.Mezonefroz II.Metanefroz III.Pronefroz şeklindedir. Bu böbrek tiplerinin evrimsel olarak basitten gelişmişe doğru sırası nasıldır?
seçenekleri
I, II ve III
I, III ve II
II, I ve III
III, I ve II
III, II ve I
Soru 8
Böbrekteki glomerulus kılcallarında geri emilim olayı gözlenmez. Bu durum; I.Çeperlerinin çift katlı yassı epitel dokudan meydana gelmesi II.Kan sıvısının, osmotik basıncından yüksek olması III.Kan basıncının azalmayıp yüksek bir değerde sabit kalması nedenlerinden hangilerine bağlıdır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 9
Nefronlarda idrar oluşumu sırasında geri emılim olayı olmasaydı; I.Canlı sıvı kaybından ölürdü II.Kan, artık madde ve fazlalık maddelerden ta­mamen arındırılırdı. III.Bowman kapsülüne geçen sıvının tümü idrar­la atılırdı. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 10
Deniz suyu içen bir insanda aşağıda verilen olaylardan hangisi enson gerçekleşir?
seçenekleri
Kanının osmotik basıncı artar.
Sindirim kanalından kana tuz emilimi olur.
Doku sıvısından kana su geçişi olur.
Kan basıncı artar.
Kanın tuz konsantrasyonu artmaya başlar.
Benzer Dosyalar