12. Sınıf Biyoloji Boşaltım Sistemi Testleri 1

Açıklama 12. Sınıf Biyoloji Boşaltım Sistemi Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen 35cnn35
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Böceklerde bulunan malpighi tüpleri ile ilgili; I.Bir ucu kapalı borucuklardır. II.içindeki artıkları son bağırsağa verir. III.Ürikasit kristallerini meydana getirir, ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 2
Bir hücreli canlıların boşaltımıyla ilgili; I.Azotlu boşaltım ürünleri hücre zarından difüzyonla atılır. II.Karbondioksit hücre zarından difüzyonla atılır. III.Tatlı suda yaşayanları fazla suyu enerji har­cayarak hücreden uzaklaştırır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
Soru 3
Bir memelinin böbreklerinde idrar oluşurken;
I.Salgılama II.Geri emilim III.Süzülme olaylarından hangileri nefronlarda gerçekleş­mektedir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Soru 4
Kılcaldamarlarla ilgili; I.İki atardamar arasında bulunma II.Alyuvar taşıma III.İki sıralı epitel dokudan oluşma IV.Geri emilimin yapılmaması özelliklerinden hangileri glomerulus kılcalla­rıyla vücut kılcallarının ortak özellikleridir?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
II ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 5
Bir böbrekte glomerulus kılcallarından bow­man kapsülüne geçen sıvı miktarı; I.Kan basıncının artması II.Kan akış hızının azalması III.Kanda yeterli sıvının bulunmaması IV.Kalp atış hızının artması durumlarından hangilerinde artar?
seçenekleri
Yalnız I
I ve IV
II ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 6
Nefridyum ile ilgili; I.Bir ucu kirpikli huni bir ucu boşaltım açıklığı olan bir kanal sistemidir. II.Geri emilim olayı görülür. III.Sadece suyun boşaltımını yapar, açıklamalardan hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 7
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi glomerulus kılcaldamarlarına ait değildir?
seçenekleri
Getirici ve götürücü olmak üzere iki atardamar arasında bulunur.
Kan basıncı, doku kılcallarındakinden daha fazladır.
Bowman kapsülüne verdiği maddelerden bazılarını geri emer.
Kan basıncı her noktasında aynıdır, azalmadan sabit kalır.
Çift katlı epitel dokudan oluşur.
Soru 8
Tatlısuda yaşayan balıklar ile ilgili; I.Su içmezler II.Az yoğun idrar meydana getirirler III.Solungaçlarında, tuzu aktif taşımayla vücuda alan bezler bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 9
Omurgalı hayvanlardan bazılarında görülen; I.Glomerulus kılcallarının körelmesl II.Henle kulbunun uzun olması III.Nefron kanallarını saran kılcalların gelişmiş olması IV.Ürik asit boşaltması özelliklerinden hangileri su kaybını azaltmaya yönelik adaptasyonlardandır?
seçenekleri
I ve II
II ve III
III ve IV
I,II ve IV
I,II,III ve IV
Soru 10
Bir insanda böbrek atardamarı, böbrek toplar­damarı ve üreterde taşman sıvıların içinde; I.Alyuvar II.Üre III.Glikoz IV.Su gibi maddelerden hangileri ortak olarak bulu­nur?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV