12. Sınıf Analitik Geometri Konikler Testleri 3

Açıklama 12. Sınıf Analitik Geometri Konikler Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen younger
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-20.
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 2
Köşeleri 4x2 + 6y2 = 40 elipsi üzerinde bulunan karenin alanı kaç br dir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 3
12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-21.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 4
Asal ekseni y ekseni üzerinde olan merkezil bir elipsin odaklarından birinden çizilen dikme elipsi (-2, 3) noktasında kesiyorsa bu elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-23.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 5
12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-24.
seçenekleri
2/2
2/5
3/2
4/5
5
Soru 6
Düzlemde (-2, 0) ve (2, 0) noktalarına olan uzak­lıkları toplamı 6 br olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-25.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 7
12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-26.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 8
Asal eksen uzunluğu 20 br olan elipsin odakların­dan biri F(0, 6) ise elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-27.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-28.
seçenekleri
2/5
3/2
3/5
4
5
Soru 10
Parametrik denklemi, x = 2cost ve y = 3sint olan elipsin odaklar arası uzaklığı kaç birimdir? 12.sinif-analitik-geometri-konikler-testleri-29.
seçenekleri
A
B
C
D
E