12. Sınıf Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Testleri 5

Açıklama 12. Sınıf Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Testleri 5
Soru 10 Soru
Kategori 2. Sınıf YGS-LYS
Gönderen KAYI_1299
Eklenme Tarihi 20-01-2019

Soru 1
3x - 4y = 24 doğrusunun eksenler arasında ka­lan parçasını çap kabul eden çemberin denklemi nedir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-22.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 2
Merkezi M(2,-1) olan ve 2x + y + 2 = 0 doğ­rusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-23.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 3
x2 + y2 - 4x + 6y - 1 =0 çemberi ile aynı mer­kezli olan ve x eksenine teğet olan çemberin denklemi nedir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-24.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 4
Merkezi M(2,-1) olan ve 2x + y + 2 = 0 doğ­rusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-25.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 5
x2 + y2 - 4x + 6y - 1 =0 çemberi ile aynı mer­kezli olan ve x eksenine teğet olan çemberin denklemi nedir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-26.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 6
x2 + y2 - 6x + 2y - 3 = 0 çemberinin çaplarından biri [AB] dir. A(1, -4) ise B noktası aşağıdaki- lerden hangisidir?
seçenekleri
(5, 2)
(2, 5)
(2, 5)
(2, 5)
(1,4)
Soru 7
x2 + (y - 4)2 = r2 çemberi x2 + y2 = 1 çemberi­ne dıştan teğet ise r kaç br dir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 8
x2 + y2 + 6x - 12y + 41 = O    çemberinin A(2, -6) noktasına en yakın noktası B ise |AB| kaç br dir?
seçenekleri
10
11
12
14
16
Soru 9
x + y = 8 çemberine üzerindeki A(-2, 2) nok­tasından çizilen teğetin denklemi nedir? 12.sinif-analitik-geometri-cemberin-analitik-olarak-incelecenmesi-testleri-28.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 10
11. x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 çemberinin herhangi bir kirişinin orta noktası A(2, 0) dır. Bu kirişin uzunluğu kaç br dir?
seçenekleri
4
2
3
4
8