11. Sınıf Geometri Parabol Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Geometri Parabol Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen TUANAKAY
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
Analitik düzlemde, y2=-2x parabolünün grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-8-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 2
Analitik düzlemde, odak noktası F(6,0) olan merkez­li parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-9-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 3
Analitik düzlemde, odağı x ekseni üzerinde bulunan ve P(-2,8) noktasından geçen merkezli parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-10-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 4
Analitik düzlemde, simetri ekseni y ekseni olan ve P(-2,4) noktasından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-11-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 5
Analitik düzlemde
y2=-16x
Parabolünün doğrultmanı olan doğru x eksenini hangi noktada keser?
seçenekleri
4
6
8
10
12
Soru 6
Analitik düzlemde y=x+n
doğrusu y2=12x parabolüne teğet olduğuna göre, n kaçtır?
seçenekleri
2
3
4
5
6
Soru 7
11.sinif-geometri-parabol-testleri-12-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 8
Analitik düzlemde, denklemi y2=4x olan parabolün, üzerindeki (1,2) noktasından çizilen teğetin denkle­mi aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-13-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
Analitik düzlemde y2=-3x parabolü ile x - y+1=0 doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplam kaçtır?
seçenekleri
-4
-5
0
1
2
Soru 10
Analitik düzlemde, y2=2x parabolünün x+y - 1=0 doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi aşağı- dakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-14-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E