11. Sınıf Geometri Parabol Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Geometri Parabol Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen b.yur
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan merkezli parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi­sidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-1-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 2
Analitik düzlemde, odak noktası F(0,-3) olan merkezli parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi­sidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-2-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 3
Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen parabollerden hangisinin odağı x ekseni üzerin­dedir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-3-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 4
Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para­bollerden hangisinin odağı y ekseni üzerindedir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-4-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 5
Analitik düzlemde, denklemi x2=4y olan parabolün odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
(0,1)
(2,0)
(0,-1)
(0,-2)
(1,0)
Soru 6
Analitik düzlemde, denklemi y2=4x olan parabolün odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
(0,1)
(2,0)
(-1,0)
(1,0)
(-2,0)
Soru 7
Analitik düzlemde y2=24x x2=-32y Parabollerinin odak noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
seçenekleri
5
8
10
12
15
Soru 8
Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu y=-2 ve odağı ye ekseni üzerinde bulunan parabolün den­klemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-5-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
Analitik düzlemde, denklemi y2=-2x olan para­bolün doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-6-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 10
Analitik düzlemde, x2=-8y parabolünün grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
11.sinif-geometri-parabol-testleri-7-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E