11. Sınıf Fizik Elektrik ve Manyetizma Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Fizik Elektrik ve Manyetizma Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Fizik
Gönderen meralyüksel
Eklenme Tarihi 04-02-2019

Soru 1
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-1-Optimized
Üzerinden 2 A büyük­lüğünde elektrik akım geçen X halkasının yanı­na oldukça uzun iletken bir Y teli konuyor.
Y telinden kaç A lik elektrik akımı geçerse X in merkezinde manyetik alan sıfır olur? (pi=3)
seçenekleri
10
12
16
19
22
Soru 2
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-2-Optimized
Yarıçapları 1 m olan özdeş X ve Y halkaları merkezleri çakışacak biçimde bir­birine dik düzlemlerde şekildeki gibi tutuluyor.
X den 3 A, Y den 4 A elektrik akımı geçtiğine göre halkaların merkezindeki manyetik alanın
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-2.1-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 3
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri--3-Optimized
Sayfa düzleminde, son­suz uzunlukta birbirine
paralel X, Y iletken tellerinden şekildeki yön­lerde ix, iY akımları geçi­yor.
N noktasında manyetik alan_sıfır ve Y nin L noktasındaki manyetik alanı B ise L noktasın­da bileşke manyetik alan nedir?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 4
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-4-Optimized
Bir x, y, z dik koordinat sisteminin x, z eksenleri boyunca uzanan iletken teller de sırasıyla -z yönünde 2i, -x yönünde i şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Buna göre x, z düzlemindeki K noktasında oluşan manyetik alan nedir?
(K: manyetik sabit)
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-5-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 5
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-6-Optimized
Birbirine paralel oldukça uzun X, Y tellerinden şekildeki gibi i ve 2i elektrik akımları geçiyor.
K, M, P noktalarındaki manyetik alanın büyük­lükleri sırasıyla BK, BM, Bp olduğuna göre bun­ların arasındaki ilişki nedir?
seçenekleri
BP>BK>BM
BP>BM>BK
BK>BP>BM
BM>BP>BK
BM=BP>BK
Soru 6
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-7-Optimized
Birbirine paralel oldukça uzun X, Y iletken tellerin­den sayfa düzleminden dışarı ve içeri doğru bü­yüklükleri ix ve iY olan elektrik akımları geçiyor.
K noktasındaki bileşke manyetik alan şekilde­ki gibi Bk ve ix=i olduğuna göre Y nin akımı iY kaç i olabilir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 7
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-8-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 8
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-9-Optimized
Aynı düzlemde bulunan r ve 2r yarıçaplı K ve L iletken çemberlerinde şekilde belirtilen yön­lerde i ve 2i elektrik akımları geçmektedir.
Buna göre çemberlerin merkezlerindeki man­yetik alan nedir? (K manyetik sabit)
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-9.1-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-10-Optimized
Aynı düzlemde bulunan sonsuz uzunluktaki pa­ralel X, Y iletken tellerinden şekildeki yönler­de i ve 2i şiddetinde elektrik akımı geçiyor. X telinin bir kısmı eğrilik yarıçapı r olan bir yarı- çember biçimindedir.
Eğriliğin merkezinde manyetik alan sıfır olduğuna göre tellerin arasındaki uzaklık d kaç r dir?
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-11-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 10
11.sinif-fizik-elektirk-ve-manyetizma-testleri-12-Optimized
Sargı sayısı N olan bir bo­bin ile bir çember devre merkezleri çakışacak bi­çimde şekildeki gibi yer­leştirilmiştir.
Çember ile bobinden geçen elektrik akımları aynı büyüklükte ve çemberin merkezinde manyetik alan sıfır olduğuna göre bobindeki sargı uzunluğu L nin çemberin yarıçapı r ye oranı nedir?
seçenekleri
2N
3N
1
2
3