11. Sınıf Dil ve Anlatım Zamirler Adıllar,Zarflar Belirteçler Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Zamirler Adıllar,Zarflar Belirteçler Testleri 1
Soru 11 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen kenan34
Eklenme Tarihi 12-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” ekinin adın yerine kullanılmıştır?
seçenekleri
Yanındaki adamdan saati sordu.a
ilerideki sokaktan sağa döneceksiniz.
işyerinin telefonunu bilmiyorsanız evinkini arayın.
Bu konuyu önceki gün anlatmıştık.
Sergideki birçok resim ona aitti.
Soru 2
“Böyle yavaş yürürsen derse yetişemeyiz.” cümlesindeki “yavaş” sözcüğüyle tür yönünden özdeştir?
seçenekleri
Yeni işinde iyi bir izlenim bırakmış.
Takımımız iyi oynamasına rağmen maçı kazanamadı.
O iyi bir insandır; ondan kötülük gelmez.
Bu kitap seçilmiş iyi şiirlerden oluşuyor.
Bu testte çok iyi iki soru vardı.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması­nın tamlananı, zamirdir?
seçenekleri
Herkesin farklı bir görüşü vardı.
Yaşlı kadının kimsesi yoktu, dünyada.
Onların istediği, başlarını sokacak bir evdi.
O, kendi işini başkasına yaptırmaz.
Sizin istekleriniz de bir türlü bitmiyor.
Soru 4
Bir yaz güneşi gibi doğunca bakışların Yüreğimde kalmadı hiçbir izi kışların Yukarıdaki dizelerde iyelik zamiri almış kaç sözcük vardır?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an­lamı belirteçle sağlanmıştır?
seçenekleri
Gecikeceğinizi ne diye haber vermediniz?
Gelişmeleri kimden öğrenebiliriz?
Sınav sonuçlarını yarın mı öğreneceğiz?
Yemeklerden hangisini daha çok beğendin?
Kaç saatte oraya varabiliriz?
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad durum ekini alan kişi adılı (zamiri) ses de­ğişikliğine uğramıştır?
seçenekleri
Bizim çabalarımızı görmezden gelemezsin.
Tatile seninle gitmeyi çok isterim.
Sana anlattıklarımı kimseye söyleme.
Kendisiyle henüz konuşamadık.
Sizi dün çok aradım; ama bulamadım.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad durum ekini alan kişi adılı (zamiri) ses de­ğişikliğine uğramıştır?
seçenekleri
Bizim çabalarımızı görmezden gelemezsin.
Tatile seninle gitmeyi çok isterim.
Sana anlattıklarımı kimseye söyleme.
Kendisiyle henüz konuşamadık.
Sizi dün çok aradım; ama bulamadım.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?
seçenekleri
Burada eski kültürlerin izlerini bulabilirsiniz.
Sizinle çalışmak bizleri de sevindirir.
Benim cüzdanım seninkinden daha kaliteli.
Evleri şehrin dışında sakin bir semtteymiş.
Onlarla pek çok konuda anlaşamıyoruz.
Soru 9
Bakışları dalgın, yüreği dertli Anlaşılan yine duman sarmış başını Yukarıdaki dizelerde iyelik zamiri almış kaç sözcük vardır?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad tam­lamasının tamlayanı belgisiz zamirdir?
seçenekleri
Kitaplarımın çoğu karalanmış ve yırtılmıştı.
Hepsinin sorunlarıyla tek tek ilgileniyorum.
Kimlerle arkadaşlık ediyorsan bize de söyle.
Soruların hiçbirine doğru cevap verememişti.
Saksıdaki çiçeklerin birkaçı kurumak üzereydi.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
seçenekleri
Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?
Fakülteyi bitirdiğinde kaç yaşındaydın?
Tabakları kırdığımı sen mi söyledin?
Bu saatte nereye gideceksin?
Ne bağırıyor bu adam?