11. Sınıf Dil ve Anlatım Türk Edebiyat Tarihi Testleri 3

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Türk Edebiyat Tarihi Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen asumanöz
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?
seçenekleri
Zafername - Ziya Paşa
Zavallı Çocuk - Namık Kemal
Çok Bilen Çok Yanılır - Muallim Naci
içli Kız - Abdülhak Hamit Tarhan
Küçük Şeyler - Samipaşazade Sezai
Soru 2
Bu dönem romanlarında kölelik, cariyelik, esir ticareti sık işlenen konulardır. Romanlar, roman tekniği bakımından oldukça kusurlu­dur. Olayın akışı kesilip uzun ve yersiz açıkla­malara yer verilir. Tesadüflere sıkça rastlanır. Alafrangalık özentisi sık işlenen konular ara­sındadır. bu dönemde batı edebiyatından Te lemak, Robenson, Monte Cristo gibi romanlar tercüme edilmiştir. Yukarıda sözü edilen roman anlayışı aşa­ğıdaki edebi dönemlerden hangisini yansı­tır?
seçenekleri
Servet-I Fünun
Tanzimat
Milli Edebiyat
Fecr-i Ati
Fecr-i Ati
Soru 3
I.Karabibik
II.Cezmi
III.Küçük Şeyler
IV.Zehra
V.intibah
Yukarıda verilen eserler yazarlarına göre ikili eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 4
(I) Şinasi, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır.
(II) Şiir de yazmış olmakla birlikte as ününü gazetecilik alanındaki çalışmalanyia sağladı.
(III) Çıkardığı Tasvir-i Efkar gazete­sinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın ge­rekliliğini savundu.
(IV) Düzyazıda noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yan cümlelerle anlattı.
(V) Konuşma dilini başarıyla kullanarak batı tekniğine uygun romanın  ör­neğini de o verdi. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 5
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
seçenekleri
Abdülhak Hamit Tarhan - Şemsa
Ahmet Vefik Paşa - Kamus-ı Türkî
Namık Kemal - Akif Bey
Ziya Paşa - Celaleddin Harzemşah
Recaizade Mahmut Ekrem - Zavallı Kız
Soru 6
“Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin.” “Kıran da olsa kırıl, fakat eğilme sakın” dize­lerini söyleyen ve korkusuz bir ruh yapısına sahip olan sanatçı aruzu Türkçenin ahengini bozmadan başarıyla kullanmıştır. Aruzla yaz­dığı şiirlerde son derece ağır bir dil kullanmış­tır; ancak hece ölçüsüyle yazdığı “Şermin” adlı kitapta topladığı şiirlerinde, konuşulan Türkçeyi kullanmıştır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Cenap Şahabettin
Tevfik Fikret
Mehmet Rauf
Ahmet Haşim
Ahmet Haşim
Soru 7
Onlar için şiir kelimelerle yapılmış bir resimdir.Bu sanatçıların; dokundukları her şeye yeni yeni renkler, derinlikler, istedikleri tonda ışıklar, alıştığımızdan bambaşka biçimler verebilen şaşırtıcı imge güçleri vardır. Tablo halinde resim yapar gibi şiirler yazarlar. Eserlerinde son derece ağır ve süslü bir dil kullanırlar. Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
seçenekleri
Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
Servet-i Fünun - Cenap Şahabettin
Milli Edebiyat - Mehmet Emin Yurdakul
Cumhuriyet - Cahit Sıtkı Tarancı
Garipçiler - Melih Cevdet Anday
Soru 8
Aşağıdaki eser - tür - yazar eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Avrupa Mektupları - gezi - Cenap Şahabettin
Bir ölünün Defteri - anı - Halit Ziya Uşakligıl
Pençe - tiyatro - Mehmet Rauf
Şermin - şiir - Tevfik Fikret
Kavgalarım - düz yazı - Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 9
Milli edebiyat akımından etkilenen sanatçının güçlü bir gözlemciliği vardır. Roman ve hikâ­yelerinde ince lakabından doğan espriler ve mizah öğesi de yer alır. Yeşil Gece, Damga, Miskinler Tekkesi gibi toplumsal gerçekleri an­latan romanlar yazılmıştır. Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?
seçenekleri
Ömer Seyfettin
Refik Halit Karay
Peyami Safa
Memduh Şevket Esendal
Reşat Nuri Güntekin
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne­minde çıkarılan gazetelerden biri değildir?
seçenekleri
Takvim-i Vakayl
Ceride-i Havadis
Muhbir
Hürriyet
Hürriyet