11. Sınıf Dil ve Anlatım Fiillerde Çatı Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Fiillerde Çatı Testleri 2
Soru 9 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen RABİŞ36
Eklenme Tarihi 24-01-2019

Soru 1
“Geçişsiz edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ne gerçek ne de sözde özne bu­lunur.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık­lamaya uygun bir örnek vardır?
seçenekleri
Bana en yakın sandalyeye oturdu.
Onlar, babadan dededen hazır tarlaya kondular.
Bütün kurallar tek tek hatırlatıldı.
Bugün yine olay yerine gidilecekmiş.
Konuşmacı, şakacı üslûbuyla herkesi gül¬dürdü.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi karşılıklı yapma anlamı yoktur?
seçenekleri
İki kardeş yaz boyunca çalıştılar.
Sorunu çözmek için işçiler, işverenle görüşmüş.
Onunla okul kapısında karşılaştık.
Vali, tören alanında öğrencilerle bayramlaştı.
Küs kardeşler kucaklaşarak barıştılar.
Soru 3
Yaşlı adam, boş bulduğu ilk koltuğa oturdu.” Bu cümlenin yüklemi, nesne - yüklem iliş­kisi yönüyle aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?
seçenekleri
Bulanık dalgalar sıkıntımı artırıyor.
Adam, toprağı eliyle yokladı.
Bir süre sonra yolumuzu kaybettik.
Yazar, bu bölümde iki çocuğu konuşturuyor.
Uyandığımda yağmur dinmişti.
Soru 4
Nesne alıp almadıklarına göre fiiller “geçişli” ve “geçişsiz” diye ikiye ayrılır. Neyi ve kimi so­rularına cevap veren fiiller geçişli, bu sorulara cevap vermeyenler geçişsizdir. Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
seçenekleri
Halk şairi, o dizeyi kurarken yaşanan dili kullanmıştır.
Şiirimiz bugün yeni bir açılım içine girdi.
Sözcükler, dış dünyadaki varlık ve kavramları yansıtır.
Problemi bir de bu yolla çözmeyi deneyelim.
Sözcükler bazı durumlarda kalıplaşarak sözlük anlamlarını yitirirler.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, aldığı ekle geçişli duruma gelmiştir?
seçenekleri
Elindeki iğneyi parmağına batırdı.
Bülbül şiirini bana okuttu.
Gözüyle bizi gösterdi.
Divan şairlerini bize o sevdirdi.
Bulaşıkları annesine yıkattı.
Soru 6
Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir?
seçenekleri
Suladım o güzel mevsimi keyfimce.
Taşırdın içeriye masaları koltukları.
Yerleştirirdin her şeyi yeni baştan.
Şaşırırdın yapacağını telaştan.
Yanaklarına yapışır saçları.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yük­lem ilişkisi yönünden ötekilerden farklıdır?
seçenekleri
Adam, adres sormak için sağa sola bakınır.
O gün herkes tiyatroya taşınır.
Koridorlar her gün bu saatte yıkanır.
Cenazeyi gören kadın, sokak ortasında dövündü.
Ablam, ayna karşısında saatlerce süslenir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne - yük­lem ilişkisi bakımından farklıdır?
seçenekleri
Bugünlerde, önüne gelene sataşıyor.
Alçı, birkaç dakika içinde katılaştı.
İhtiyar, akşama doğru köyüne ulaşmıştı.
Gökyüzünde, birden kara bulutlar oluştu.
Her şeyini dostlarıyla seve seve bölüşür.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, eylemin geçişlilik derecesi yönünden fark­lıdır?
seçenekleri
Kaliteli ve şık bir elbise diktirmeliyim.
İşi bitirebilmek için iki işçi daha çalıştırmalıydı.
Şakalarıyla etrafındakileri hep güldürmüştür.
Çok istemesine rağmen çocuklarını okutamamıştı.
Kısa zamanda kendini kabul ettirdi.