11. Sınıf Dil ve Anlatım Fiillerde Çatı Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Fiillerde Çatı Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ademgeldi
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından, aşa­ğıdaki cümlelerden hangisiyle benzerlik göstermektedir?
seçenekleri
Çocuk iyice aptallaşmıştı.
Hamallar iki saat içinde bütün eşyayı taşıdılar.
Sarsıntı olur olmaz koşuşmalar başlamış.
Motifler, çinilere ustalıkla işlenmiş.
Bir saat kadar baş başa dertleşmişle
Soru 2
(I) Eskiden bu dağlar, bu yaylalar bizimdi. (II) Kimse karışıp görüşmezdi. (III) Nereye gitsek saygı görürdük. (IV) Ben, atımla o yayla senin, bu yayla benim gezerdim. (V) Hele göç za­manı gelince, develerle düzülürdük yollara.
Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi­nin yükleminde çatı özelliği aranmaz?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 3
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yük­lemi geçişsiz bir fiildir?
seçenekleri
Arı bal alacak çiçeği bilir.
Gelen, gideni aratır.
İp, inceldiği yerden kopar.
Rüzgâr eken, fırtına biçer.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem ge­çişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır?
seçenekleri
insan, yaşadığı yörenin etkileriyle biçimleniyor.
Tüketim kültürü, şiiri az çok dışlamıştır.
Olay yerine babası da gelmişti.
Eskiden her akşam en az bir saat okurdum.
Öykülerimi okuyanlar bunu çok iyi bilirler.
Soru 5
“Bu konuları işleyen bir kitap...” Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangi­siyle tamamlanırsa, cümledeki özne - yük­lem ilişkisi ötekilerden farklı olur?
seçenekleri
aldım
arıyorum
yazacakmış
gördüm
yayımlanmış
Soru 6
(I) Şiir kapımı çaldı mı elimde ne varsa bırakı­rım. (II) Geldi mi sağanak halinde gelir. (III) Kendimi hiç zorlamam. (IV) Sabırla gelişini beklerim. (V) Artık o, bir süre öyküler, oyunlar yazmak için özgür bırakmıştır beni.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, oldurgan çatılı bir fiildir?
seçenekleri
Öğrenciler bu şiiri çok sevmişti.
Öğretmen tahtayı, geç gelen öğrenciye sildirdi.
Anlattığı fıkralarla bizi güldürdü.
Kura çekimini herkes heyecanla bekliyordu.
Babam, arabanın mevsimlik bakımını yaptırdı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel­liği aranmaz?
seçenekleri
Bu, benim için önemli bir başlangıçtı.
Cümleleri, anlaşılması güç kavramlar içeriyor.
Onun bu kadar mutlu görünmesine bakmayın.
Bence masalla başlar, edebiyattaki bütün türler.
Annemler Kayseri’ye varmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­minde dönüşlülük anlamı vardır?
seçenekleri
Bütün okullarda sağlık taraması yapıldı.
Merdivenlerden çıkarken yoruluyorum.
Bütün binalara bayrak asılmıştı.
Cadde ve kaldırımlar bir güzel yıkandı.
Ahmet oy çokluğuyla başkan seçildi.
Soru 10
“Koyunlar kırpıldı.” cümlesindeki özne - yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
seçenekleri
Kardeşim, konukların arasında sıkılır.
Geç kalırsak bize darılır.
Çocuk, bu yaşlarda sevilir.
Filmin sonlarına doğru genç kız bayılır.
Arkadaşları arasında kısa sürede sivrilir.