11. Sınıf Dil ve Anlatım Deyimler ve Atasözü Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Deyimler ve Atasözü Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen gonul14
Eklenme Tarihi 18-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin veri­len kavramla ilgisi yoktur?
seçenekleri
Dayanışmanın önemi: Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.
Tutumlu olma: Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Haksız eleştiri: Yılan kendi eğrisini bilmez, deveye “Boynun eğri” der.
Kıskançlık: Meyveli ağacı taşlarlar.
Çalışkanlık: Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, sözü edilen kişinin olumlu bir nite­liğini anlatmaktadır?
seçenekleri
Onun gibi çalçene bir insan çok azdır.
Son günlerde kendisini dev aynasında görüyordu.
Senin çatal yürekli bir adam olduğunu hemen anlamıştık.
Ağzında bakla ıslanmazdı; birçok şeyi çok geçmeden ondan öğrenebilirdiniz.
Babasından kalanları da har vurup har¬man savurunca ne yapacağını bilemedi.
Soru 3
“……” biz de bir ev alırız.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle başlatılırsa eylemin gerçekleşmesinin olanaksızlığı dile getiril­miş olur?
seçenekleri
Düzenimiz bozulmazsa
Bahtımız açık olursa
Balık kavağa çıkarsa
ipin ucunu kaçırmazsak
Dişten tırnaktan artırırsak
Soru 4
I. Kedi uzanamadığı ciğere “Mundar” der.
II.Hancının horozu ölmüş, yolcuya ne?
III.Topalla gezen aksamak öğrenir.
IV.Eldeki yara, yarasıza duvar deliği
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri an­lamca birbirine yakındır?
seçenekleri
I. ve II.
II. ve IV.
I. ve IV.
II. ve III.
III. ve IV.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci cümle, bi­rinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?
seçenekleri
Gece yarısına doğru kafası dumanlı birileri görünüyordu. Her akşam eve hafif sarhoş dönmeyi âdet edinmişti.
Bu meslekte insanın gözünü dört açması gerekiyor. Çok dikkatli olmazsan para kazanamazsın.
Bana diş geçileremeyeceğini sonunda o da anlamıştı. Senin ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyor.
Adam elifi görse mertek sanıyordu. Kara cahillerden topluma yarar gelmez.
Kocası ölünce kadın eli böğründe kalmıştı. Sorunlara çare bulmamak insanı sıkıntıya sokar.
Soru 6
I.Bir tahta iki padişah sığmaz.
II.Bir taş ile iki kuş vurulmaz.
III.Bir olan iki olur, iki olan üç.
IV.Bir çöplükte iki horoz ötmez.
Bu atasözlerinden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?
seçenekleri
I. ve II.
II. ve III.
II. ve IV.
I. ve IV.
III. ve IV.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklayıcısıyla verilmemiştir?
seçenekleri
işyerine şöyle eli ayağı düzgün, işini iyi yapan kişiler almamız gerekiyor.
Onun ne kadar kararsız ve dengesiz, gel git akıllı biri olduğunu biliyoruz.
Sabah sabah gereksiz konuşup kafa ütülemeye ne hakkınız var?
Zeytinburnu’nda küçük ama kullanışlı, kutu gibi bir dükkânı vardı.
Elinde bir arabası kalmıştı; onu da geçen yıl ölü fiyatına sattı.
Soru 8
“Ahmet Bey, devlet dairelerinde kırk yıl ………..” Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanırsa “bir işe uzun zaman emek ver­miş, bu işte çok sıkıntı çekmiş” birinden söz edilmiş olur?
seçenekleri
ömür çürüttü
nabza göre şerbet verdi
olmayacak duaya amin dedi
ince eleyip sık dokudu
nuh dedi peygamber demedi
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurtar­mak” sözcüğü bir deyim içerisinde kulla­nılmıştır?
seçenekleri
Yaşlı kadın havuzda boğulmak üzere olan çocuğu kurtardı.
Bu sefer de kurtardın ama bu tür girişimler sana zarar getirebilir.
Kurtar beni bu kötü ortamdan.
Seninki gene paçayı kurtardı ama bir gün fena çarpılacak.
Hacize verilen eşyalarını güç de olsa kurtardı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklayıcısıyla verilmiştir?
seçenekleri
Bu sorunu enine boyuna, her yönüyle tartışmalıyız.
Daha fazla uzatma da şu çocuğun gönlünü al.
Anadolu köylülerini tanırım, hepsi de bağrı yanık insanlardır.
Bütün gün evde oturuyor, can sıkıntısından patlıyordu.
Trafik kazasında iki kızını da kaybeden adamın dünyası başına yıkılmıştı.