11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 4

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen srk6800
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
Felsefe; tabiat üzerinde deney yapan, olayları neden - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen, bilim adamlarını öznel verilerle sorgulayan bir bilimdir. Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangi­sinde sırasıyla verilmiştir?
seçenekleri
Özne - dolaylı tümleç - yüklem
Nesne - zarf tümleci - yüklem
Özne - zarf tümleci - yüklem
Özne - edat tümleci - yüklem
Özne - yüklem
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
seçenekleri
Dünkü piknik / fırtına yüzünden / tatsız /geçti
Hikâyelerimin tümü / aynı mükemmellikte değil
Büyük kentlerde yaşayan insanlar / gezmeyi/sever
Gömleği çalılara / takılınca / yırtılıverdl.
Eserde adı geçen kahraman / bu yörede/yaşamış
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, belirtisiz ad tamlamasından oluşmuştur?
seçenekleri
Bunları bize söylemediniz, demeyin.
Dünya edebiyatını daha sağlıklı inceleyebilirdi.
iradeli insan, başladığı bir işin güçlüklerinden yılmaz.
Eve geç gelişimiz, annemi üzmüştü.
Gördüğü rüyayı herkese anlatmak istiyordu.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vur­gulanmıştır?
seçenekleri
Anlattığı olaylar çok ilginçti.
Seninle yağmurlu bir günde tanışmıştık.
Dünkü konsere onlar gelmedi.
Yumuşak olma, ezilirsin; sert olma, kırılırsın.
Güvendiğimiz tek dost, her zaman kitaptır.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle belirtili nesne görevindedir?
seçenekleri
Tren sesleri uzaklaşır geceleri Bilirim sana gider
Karlı dağların başında Bir güzele vuruldum ben
Senin için yazdığım şiirleri Dün teker teker okudum
Çiğnetme düşmana memleketi Hazır ol düşmanın saldırısına
Bir sabah söyledi son sözlerini Yumdu dünyaya ela gözlerini
Soru 6
(I) Eski toplumumuz gece hayatını bilmezdi. (II) Hava karardıktan sonra şehri derin bir ses­sizlik kaplardı. (III) Bekçilerin düdük seslerin­den başka bir şey duyamazdınız. (IV) Bu hayat tarzı, Ramazan hilâli görülür görülmez tersine dönerdi. (V) Esnaf; kahveleri, dükkanları sa­hura kadar açık tutardı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümle­lerin hangisinde nesne yoktur?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
“Korkunun hiç uğramadığı, yürek oynaması­nın, diz tutmasının bittiği yerdir vatanım.” Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangi­sinde sırasıyla verilmiştir?
seçenekleri
Belirtili nesne, yüklem, özne
Özne, yüklem, belirtisiz nesne
Yüklem, özne
Özne, yüklem
Belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem, özne
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir tamlamadır?
seçenekleri
Sesimizi duyurmada en önemli aracımız, bir dergiydi..
Sizin için söylenenler, güzel şeylerdi.
Romanın konusu eski bir anıydı.
Islık çalarak kapıları çalan, rüzgârın sesiydi.
Görüştüğü kimse, eski arkadaşıydı.
Soru 9
(I) Yeterli okuma, hız ve kavrayışla ilgilidir. (II) Okuma düzeyini yükseltmek için hızlı okumayı öğrenmek gerekir. (III) Hızlı okumanın yolu ise çok okumaktan geçer. (IV) Serbest okuma za­manında hızlı okumanın önemi büyüktür. (V) Klasik yapıtlar ustaca yazıldığından büyük bir zevkle okunur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tam­laması belirtili nesne görevindedir?
seçenekleri
Çocuk, evin önünde bekliyordu.
Bohçası, sandık odasının bir köşesinde duruyordu.
Odanın içini, baş döndüren bir meyve kokusu sarmıştı.
Çobanlar, keçelerinin ve çuvallarının içinde büzülmüştü.
Sokağın çıkmaz olduğunu bilmeyen acemiler, evin önüne kadar gelmişlerdi.