11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 3

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen dilkan
Eklenme Tarihi 27-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamaktadır?
seçenekleri
Akacak kan damarda durmaz.
Ananın bastığı civciv ölmez.
Araba ile tavşan avlanmaz.
Erken kalkan çok yol alır.
İşleyen demir ışıldar.
Soru 2
Halk hikâyelerinde toplum içi ilişkiler ya da bi­reyler arasındaki çatışmalar dile getirilmiştir. Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
seçenekleri
Özne - nesne - yüklem
Dolaylı tümleç - özne - yüklem
Dolaylı tümleç - nesne - yüklem
Zarf tümleci - özne - nesne - yüklem
Özne - yüklem
Soru 3
Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi nes­neyi buldurmaya yöneliktir?
seçenekleri
Gözaltında bir sevda mı bizimkisi?
Işıldayan o dünya ne oldu?
Beni sonsuza kadar sevecek misin?
insana hüzün veren gece midir?
Beni mi arıyordun karanlık koğuşlarda?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
seçenekleri
Hiçbir şey, dünyada insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.
Öfke ile beraber akıl da uçup gider.
Açık, okunaklı, duyulmuş, derlenmiş bir söz yeniden karşılaşılan bir dünyadır.
Her kötülük, zayıf karakterden doğar.
Yarın kazanmak için bugünden fedakârlıkta bulunmak ticaretti
Soru 5
Kendi kendime yasakladım, gözlerimin bir başka yerde boğulmasını. Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangi­sinde sırasıyla verilmiştir?
seçenekleri
Yüklem - belirtili nesne
Zarf tümleci - yüklem - belirtili nesne
Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
Yüklem - belirtili nesne - özne
Özne - yüklem - zarf tümleci - belirtili nesne
Soru 6
Ailen (I) seni (II) askerde (III) sık sık (IV) tele­fonla (V) arardı.
Bu cümlede numaralanmış yerlerden han­gisine “mi” soru edatı getirilirse, oluşacak soru cümlesi edat tümlecini buldurmaya yönelik olur?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylı tümleç” yoktur?
seçenekleri
Annem arabada uzun süre beni beklemiş.
Dolambaçlı yollarda hep onu aradım.
İnsan heyecanlandığında bildiğini de unutuyor.
Türkülerime adını verdim.
İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
seçenekleri
Annesi eve gelir gelmez, Ayşe ders çalışmaya başlardı.
Kardeşin bu parayı sana vermemi söyledi.
Tatilde de çok sayıda kitap okumuş.
Galiba sizi çok beklettim.
Varını yoğunu çocukları için harcadı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla “kimi, neye ve nasıl” sorularına cevap var­dır?
seçenekleri
Fidanları, az önce gösterdiğim yere güzelce dikeceksin.
Yaralıyı, bir an önce hastaneye kaldırmalıyız.
Beni de yarınki toplantıya ısrarla davet ettiler.
Çocuğu uyandırmadan usulca yerine yatır.
Başbakan, uçakla bir haftalığına resmi ziyaretlerde bulunacakmış.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde ikinci dize tümüyle dolaylı tümleçtir?
seçenekleri
Yapraktan saçını yerlere yaymış, Sonbahar ağlıyor ayaklarında
Yeter bana üç beş arşın bez olsa; Beklenmedik mallar pazara geldi.
Dinle, kulağını ver de mezara; ölüler çırpınır, toprak çırpınır.
Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış,Nurlu ihtiyarın yanaklarında.
Hedef yıkım oldu mu,Tez ulaşır hedefe.