11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlenin Öğeleri Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen Haticebilge
Eklenme Tarihi 02-02-2019

Soru 1
 Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması, özne göreviyle kullanılmıştır?
seçenekleri
Unutamam sesini, gözlerinin rengini
Hayalim içinde uzanmış kalmış.
Seni korkutacak geçtiğin yollar.
İçimde tıkandı, kaldı aydınlık.
Filmin sonu, çok acıklıydı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğe sayısı azdır?
seçenekleri
Babasının arkasından o da dışarı çıktı.
o şimdi kardeşinin yanında çalışıyor.
Karlı bir kış günü, evinin balkonundan bakıyordu.
Kimsenin fark etmediği bu çocuk, gece gündüz çalışan bir öğrencimizdi.
Evde yalnız kalınca müzik dinlerim.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde soru, zarf tüm­lecini buldurmaya yöneliktir?
seçenekleri
Bunları hangi arkadaşınız getirmişti?
Nasıl bir otomobil istiyorsun?
Deminden beri neden susuyorsunuz?
Yarın nereye gideceksin?
Bunları kimden öğrendin?
Soru 4
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat, nesne görevindedir?
seçenekleri
Ölümü gören hastalığa razı olur.
Parayı veren düdüğü çalar.
Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
Deli ile çıkma yola başına getirir bela.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tüm­leci vurgulanmıştır?
seçenekleri
Okullar geçen sene haziranın ortasında kapandı.
Spor yapmayı sevdiğini arkadaşları da biliyor.
Anadolu’nun yeşile hasret köylerini merak ediyor.
Zeynep, misafirler için pasta getirdi bugün.
Ben tarih kitaplarından okudum Osmanlıyı
Soru 6
Zamanında eleştirmenlerce incelenmemiş, iyi değerlendirilmemiş, bu nedenle de başarı ka­zanamamış bir yapıtın ileride hakkını alabil­mesi çok zordur. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangi­sinde doğru verilmiştir?
seçenekleri
Özne - nesne - yüklem
Özne - zarf tümleci - yüklem
Özne - yüklem
Nesne - yüklem
Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
seçenekleri
Masasında / her gün tazelenen mevsimlik çiçekler / bulunurdu.
Bu gazete / 1932’den beri / varlığını sürdürerek / bugünlere / geldi.
Öykü ve romanın birbirlerine üstünlüğü / yoktur.
Senin bu yersiz ve tedirgin edici endişelerinden / nefret ediyorum.
Defalarca işlenen konuları ustalıkla anlatmayı / başarıyordu.
Soru 8
Eleştirmen, daha önce yücelttiği bir yazarın sanat değeri olmayan bir yapıtıyla karşılaştı­ğında, saptadıklarını tüm gerçekliğiyle yaz­malıdır. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi­nin cevabı yoktur?
seçenekleri
Nasıl
Ne zaman
Kim
Neyi
Kimi
Soru 9
Babalar, yenilginin tepkisiyle ve yıkılan dün­yalarını yeniden kurma çabasıyla babalık gö­revlerini iyi yapamadılar.
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden han­gisine sırasıyla cevap verir?
seçenekleri
Kim, ne, nasıl
Neyi, kim, ne diye, neye
Kim, neyle, neyi, nasıl
Neye, kim, nasıl
Neyle, kime, neye, kim
Soru 10
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
seçenekleri
— Kardeşini görebildin mi? —Görebildim.
— Hangi şehir daha büyük? —Bu şehir.
— Bu filmin nesini beğendin? —Konusunu.
— Benim ders notlarım kimde? —Selin’de.
— O kutunun içinde ne var? —Şekerleme.