11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 6

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 6
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ferizet
Eklenme Tarihi 18-01-2019

Soru 1
“Duyguları harekete geçiren sözcükleri, büyük bir özenle seçer şair. Bu sözcükler, anlamları değişik yorumlara açık, bilmecemsi sözcük­lerdir. Şaire göre, şiirdeki görkemlilik, bu gi­zemdi olma özelliği, kutsallığını yitirmemesi gereken şiir için en gerekli besindir.” Parçada sözü edilen şair ve benimsediği edebi akım, aşağıdakilerden hangisi olabi­lir?
seçenekleri
Mallerme - Sembolizm
Heredia - Parnasizm
Paul Eluard - Sürrealizm
Alfred de Musset - Romantizm
Mayakovski - Fütürlzm
Soru 2
Aşağıdaki eserlerden hangisi, tür bakımın­dan ötekilerden farklıdır?
seçenekleri
Parma Manastırı
Hamlet
Sefiller
Madam Bovary
Diriliş
Soru 3
“İnsan kişiliğinin oluşmasında çevrenin çok önemli bir yeri olduğuna inanırım. Bu yüzden, eserlerimde gözlemcilik ağır basar. Ne var ki, bu sanatsal olgunluğa önem vermediğim an­lamına gelmez. Tersine, bence sanat, her şey­den önce sanat içindir.” diyen biri, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisini benimse­miş olabilir?
seçenekleri
Realizm
Realizm
Sembolizm
Natüralizm
Romantizm
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “realizm bir özelliği değildir?
seçenekleri
Doğayı nesnel bir biçimde aktarması
Gerçeklerin ve gözlemlerin ön planda olması
Gerçeklerin ve gözlemlerin ön planda olması
Çevre tasvirlerine önem verilmesi
Sanat, toplum içindir anlayışının egemen olması
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmıştır?
seçenekleri
Esaret acısı bir kâbus gibi Hepsinin bunalmış, ezilmiş kalbi
Kaldırın mustarip, hasta vatanı Ey âti, kemali, “Kemal”de tanı
Çelikten kolunla tuttun elinden, Cihan! Hayretle bak! Tarih, eğilsen!
Bu kadar elemli bir günde doğdun Zulmü parçaladın, zalimi kovdun
Umut, gözlerimde ölü bir bakış Aradıkları şey nedir ki yaz kış
Soru 6
Saatler işkencem, günler celladım Ne ben yalnızlığa bir lâhza kandım Ne de yalnızlığım benden usandı Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
seçenekleri
6 + 5 duraklıdır ve 11 ’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
Bütün dizelerde redif kullanılmıştır.
a , a , b , b biçiminde uyaklanmıştır.
Son iki dizede tam kafiye vardı
Soru 7
Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kulla­nılmamıştır?
seçenekleri
Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine Kapılıp gidiyorum saçının sellerine
Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar Bir gülüşün içimde binlerce lâmba yakar
Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın
Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım
Soru 8
I.Yaralar sarıldı, yaşlar silindi. II.Parladı zulmetten eriyen gözler; III.Her kalbe ümidin ışığı sindi, IV.Ümitle gülmeye başladı her yer. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Dizelerde çapraz uyak düzeni görülmektedir.
11 ’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Tunç uyağa yer verilmiştir.
Duraklarda belirli bir kurala uyulmuştur.
I. ve III. dizelerde redif vardır.
Soru 9
Benim sözüm çürük değil sağ gibi Çürük sözler erir akar yağ gibi Yukarıdaki dizede bulunan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
seçenekleri
Lütfuna erer mi çevrini çeken Kolların boynuma dolanmış iken
Nice sultanları tahttan İndirdi Nicelerin gelmez yola gönderdi
Acıdır ecel şerbeti içilmez Üç derdim var birbirinden seçilmez
Çamlığı başında tüter bir tütün Acı çekmeyenin yüreği bütün
Güzeller cefadan niçin usanmaz Haktan haya edip kuldan utanmaz
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
seçenekleri
Bir şiirde, kafiyeden sonra redifin bulunması şartı yoktur.
Şiirimizde, dize sonlarında ses benzerliği varsa, mutlaka uyak da vardır.
Divan edebiyatında nesirde kullanılan ses benzerliğine “seci” adı verilir.
Hece ya da aruz ölçüsü dikkate alınmadan oluşturulan dizeler, “serbest şiir”e örnektir.
Uyak düzeni uyak şeklinde olan şiirlerde “mani tipi uyak” vardır.