11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 5

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 5
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen anilin
Eklenme Tarihi 26-01-2019

Soru 1
- Bilincin ve aklın ortadan kaldırılıp bilinç atının karmaşık dünyasının sanata aktarıl­ması amaçlanmıştır. -Akım, Sigmund Freud’un “psikanaliz kuram ından büyük ölçüde etkilenmiştir. -Sanatçıları, içlerinden geldiği gibi yaz­maya çalışmışlardır. Bu özellikler aşağıdaki edebi akımlardan hangisine aittir?
seçenekleri
Realizm
Klasisizm
Parnasizm
Sembolizm
Sürrealizm
Soru 2
Aşağıdaki yazarlardan hangisi farklı bir edebi akıma mensuptur?
seçenekleri
Corneille
La Fontaine
Victor Hugo
Racine
Moliere
Soru 3
Bu akım, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da or­taya çıkmıştır. Dış dünyayı simgelerle anlat­mak esastır. Akımın temsilcileri, tabiatın kendi üzerlerindeki etkisini ve İzlenimlerini kapalı bir şekilde anlatmışlardır. Bu parçada bahsedilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Parnaslzm
Realizm
Natüralizm
Sembolizm
Sürrealizm
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde, klasik sanat­çılar eşleştirilmiştir?
seçenekleri
Shakespeare, Namık Kemal
Balzac, Halit Ziya Uşaklıgil
Verlaine, Ahmet Haşim
Zola, Hüseyin Rahmi Gürpınar
Moliere, Şinasi
Soru 5
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi, roman­tizmin sanat anlayışına ters düşer?
seçenekleri
Üçbirllk kuralı gibi sınırlayıcı ilkeler terk edilmelidir.
Sanatçı, ulusal ve yöresel yaşama eserinde yer vermelidir.
İnsan duyguları, onun davranışları gözlenerek saptanabilir.
Toplumsal yaşamla ilgili her şey sanatın konusu olabilir.
Sanat, toplumdaki güzelliklerle çirkinlik¬lerin karşıtlığını yansıtmalıdır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Olayların aktarılmasında neden - sonuç ilişkilerine önem verilmesi
Çevre ve insan tasvirlerinin önemsiz görülmesi
Günlük hayattaki çirkin ve İğrenç olayların da anlatılması
Yazarın bir bilim adamı gibi davranması
Roman kahramanlarının sıradan insanlar¬dan seçilmesi
Soru 7
“Edebi akımlar, birbirine tepki olarak doğmuş, birbirinin kurallarını yıkmıştır; buna rağmen La Fontalne’in tabileri, A. Dumas Pere’in ve Balzac’ın romanları, Verlaine’nin şiirleri, bugün de değerini korumaktadır.” Parçada bir temsilcisi verilmeyen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Romantizm
Klasisizm
Realizm
Natüralizm
Sembolizm
Soru 8
“Bazı eserler ölümsüzdür. Bu, sanatçının ev­renselliğinden ileri gelir. Moliere’in karakterle­rine hem güler hem düşünürken; Stendhal’ın, Hugo’nun romanlarındaki kahramanlarla bü­tünleşirken; Mallarme’nin şiirlerindeki mü­kemmel ahenkle dans ederken, bu gerçeği daha iyi anlıyoruz.” Parçada bir temsilcisi verilmeyen edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Klasisizm
Realizm
Sembolizm
Parnasizm
Romantizm
Soru 9
“Sefiller, Nötre Dame de Paris gibi eserleriyle tanınan yazar, benimsediği akımı, ‘edebiyat­taki Fransız Devrimi’ diye niteler. Bu sözüyle hem kralcılığa hem de kuralcılığa karşı oldu­ğunu belirtmiş olur.” Parçada sözü edilen yazar ve edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Schiller - Romantizm
Balzac - Realizm
Hugo - Romantizm
Flaubert - Realizm
Zola - Natüralizm
Soru 10
“Sanatçı, benimsediği akımın ilkeleriyle değil, sanat gücüyle sağlar ününü. Örneğin Alfred de Musset, Heredia, Valery, Paul Eluard ayrı akımları benimsemelerine rağmen, edebiyat tarihinde hak ettikleri yeri almışlardır.” Parçada bir temsilcisi verilmeyen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sürrealizm
Sembolizm
Romantizm
Parnasizm
Klasisizm