11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 3

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen gspace
Eklenme Tarihi 17-01-2019

Soru 1
Romandaki olay Fransa’da X. Charles’in başta olduğu yıllarda geçer. Eserin başkarak- teri Julien Sorel’dir. Sorel’in hayatı etrafında dönemin Fransa’sı eleştirilir. Roman adını or­dunun giysileriyle ruhban sınıfının cübbelerin­den alır. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Madam Bovary
Robinson Crouse
Suç ve Ceza
Kızıl ile Kara
Anna Karanina
Soru 2
-Gözlem ve belgelere önem verilir. -Anlatımda süsten ve özentiden kaçılır. -Yapıtlarda biçimsel güzelliğe önem veril­miştir. -Yapıtlarda eğitme amacı güdülmez. -Sanat sanat içindir, anlayışı hakimdir. Yukarıda özellikleri anlatılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Natüralizm
Realizm
Sürrealizm
Klasisizm
Romantizm
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Klasisizmin özel­liklerinden biri değildir?
seçenekleri
Anlatımda kaba sözcük ve deyimler yoktur.
Biçim çok önemlidir.
En çok gelişen iki tür roman ve öyküdür.
insan dışındaki her şey ihmal edilmiştir.
Erdeme ve ahlâka çok değer verilmiştir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Klasisizmin bir özelliği değildir?
seçenekleri
Seçkin bir dilin kullanılması
Akıl ve sağduyuya önem verilmesi
Kaba sözlere yer verilmemesi
Ak ve kara çatışmasına yer verilmesi
Ahlâki bir amaç güdülmesi
Soru 5
Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi rea­lizm akımının temsilcisi değildir?
seçenekleri
Balzac
Tolstoy
Emile Zola
Stendhal
Çehov
Soru 6
Didaktik bir şairdir. Didaktik şiirin kurucusu sayılmaktadır. Yurttaşlarını şiir yoluyla eğit­meye çalışmış; onları adaletli olmaya ve ça­lışmaya çağırmıştır. Köylü hayatını ve insanların günlük işlerini anlatan ilk şairdir. “Theoginia (Tanrıların Yaratılışı)” adlı eseri ile ün kazanmıştır. Bu parçada tanıtılan Yunan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sophokles
Aristophones
Aisopos
Sappho
Hesiodos
Soru 7
Ben akıl ve sağduyuya önem veririm. Hayal­lerimi ve duygularımı akıl yolu ile denetime alı­rım. Arkadaşım ise, gözleme ve araştırmaya daha çok önem verir. Gerçekleri olduğu gibi aktarır, bilim adamı gibi davranır. Bu parçada sırasıyla hangi akımlardan söz edilmektedir?
seçenekleri
Klasisizm- Romantizm
Klasisizm - Realizm
Realizm - Romantizm
Realizm - Klasisizm
Romantizm - Klasisizm
Soru 8
Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a ait değildir?
seçenekleri
Savaş ve Barış
Anna Karenina
Hacı Murat
Kumarbaz
Diriliş
Soru 9
-Tolstoy -Flaubert -Dickens Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Tiyatro yazarı olmaları
Aynı ulusun temsilcisi olmaları
Aynı ulusun temsilcisi olmaları
Deneme türünün ustaları olmaları
Romantizm akımını başlatmaları
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde akım ve temsil­cileri yanlış belirtilmiştir?
seçenekleri
Parnasizm : Gautier, Banville
Sürrealizm : A. Breton, L. Aragon
Sembolizm : Racine, Rilke, Corneille
Natüralizm : E. Zola, Maupassant
Realizm : Tolstoy, Stendhal