11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Batı Edebiyatı ve Ebedi Akımlar Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen yunus07
Eklenme Tarihi 23-01-2019

Soru 1
Döneminin toplumsal çalkantılarını gözlemle­miş, parti ve din çekişmelerini yakından izle­miş ve bütün bunlar onda büyük bir düş kırıklığı yaratmıştır. Toplumdaki aksaklıkları düzeltmek için onun çirkin, çarpık yanlarını yergici ve alaycı bir tutumla ortaya koymuş­tur. En ünlü yapıtı “Gülliver’in Gezileri”dir. Bu parçada tanıtılan İngiliz edebiyatı sa­natçısı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Daniel
Defoe
Jonathan Swift
Lord Byron
Bernard Shaw
Soru 2
Fransız ve Dünya edebiyatının en ünlü ko­medya yazarıdır. Güldürürken düşündüren bir komedya tarzının ilk adımlarını atmıştır. Top­lumun aksayan yönlerini, toplumsal kusurları sergiler. “Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Bu­dalası” günümüze ulaşan eserlerinden birka­çıdır. Yukarıdaki parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Dante
Aristophanes
Baudelaire
Baudelaire
Moliere
Soru 3
Dünya ......... .ve Türk yazınında genellikle kahra­manların romanın önüne geçtiğini görmekte­yiz. Söze gelimi ............ Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?
seçenekleri
Sefiller - Jean Val Jean
Suç ve Ceza - Raskolnikov
Kırmızı ve Siyah - Julien Sorel
Mai ve Siyah - Ahmet Cemil
Germinal - Nana
Soru 4
Güzellik, anlam açıklığında değil; kapalılıkta­dır. Şiirde anlam aranmaz; çünkü şiir, anlaşıl­mak için değil, duyulmak içindir. Şiirde önemli olan musikidir; musiki değeri olmayan söz­cükler kullanılmaz..” Yukarıdaki görüşleri savunan bir yazar aşağıdaki akımlardan hangisine mensup­tur?
seçenekleri
Sembolizm
Romantizm
Natüralizm
Parnasizm
Sürrealizm
Soru 5
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fransa’da gözlemle bilimsel deneyi temel olarak ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Bu akımın temsil­cileri deneysel bilimlerde kullanılan “determi­nizm” ilkesini edebiyata sokmuşlar ve hayatın en çirkin yönlerini bile olduğu gibi tasvir et­mekten çekinmemişlerdir. En büyük temsilcisi de E. Zola’dır. Yukarıdaki parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Realizm
Natüralizm
Klasisizm
Parnasizm
Sürrealizm
Soru 6
(I) Realizm, duyguya ve hayale geniş yer veren Romantizme tepkidir.
(II) Realizmde gözlem ve araştırma ön plana çıkarılır.
(III) “Fotoğrafçı gerçekçilik” anlayışı benimsenmiştir.
(IV) Sa­natçılar eserlerine kişiliklerini katarak bir bilim adamı gibi davranmışlardır.
(V) Üslubun sağ­lam, açık ve yapmacıksız olmasına önem ve­rilmiştir.
Realizm akımıyla ilgili yukarıdaki numara­landırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir akımın temsilcisidir?
seçenekleri
Gustave Flaubert
Gorkl
Daniel Defoe
Henrik ibsen
Anton Çehov
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde akım - yazar - eser eşleşmesinde yanlışlık yapılmıştır?
seçenekleri
Klasisizm - La Bruyere - Karakterler
Romantizm - Schiller - VVİlhem Teli
Realizm - Stendhal - Kırmızı ve Siyah
Realizm - Puşkin - Yüzbaşının Kızı
Romantizm - V. Hugo - Sefiller
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
seçenekleri
Dünyanın en büyük yazarlarından olan Cervantes, “Don Kişot” adlı eseriyle modern romanın da kurucusu sayılır.
Victor Hugo,“Cromwel” adlı dramanın önsözünde Romantizm akımının ilkelerini ortaya koymuştur.
Klasik akımın temsilcisi olan La Fontaine’nin en ünlü eseri “Fabllar”dir.
J. Wolfang Goethe, ilk yıllarında lirik bir anlayışla aşk şiirleri yazmış, sonraki yıllarında ise felsefeyle ilgilenmiş ve hayat felsefesini “Faust” adlı yapıtında açıklamıştır.
I. Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak bulunan, Amerika’ya dönünce de gazeteci olarak çalışan Ernest Hemingway “Benim Üniversitelerim” adlı yapıtıyla Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.
Soru 10
Determinizm, bu akımın çekirdeğini oluşturur. Her eserde savunulan tezin bulunduğu bu akı­mın sanatçıları argoyu da eserlere bolca yay­mışlardır. Bu akımda ayrıntılı tasvirler sıkça yapılmıştır. Bu tasvirlerle kişilerin psikolojileri ortaya konmuştur. Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerin hangisidir?
seçenekleri
Realizm
Natüralizm
Sembolizm
Parnasizm
Klasisizm