11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Bozuklukları Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Bozuklukları Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen senpazar15
Eklenme Tarihi 30-01-2019

Soru 1
Ulusal kültüre önem vermek, ……………… Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanırsa anlatım bozukluğu meydana gelir?
seçenekleri
ondan yeterince yararlanmak gerek.
dış etkenlerden korumak gerek.
onu yapıtlara yansıtmak gerek.
bu kültürü yeni kuşaklara aşılamak gerek.
onun önemini herkese kavratmak gerek.
Soru 2
Ulusal kültüre önem vermek, ……………… Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanırsa anlatım bozukluğu meydana gelir?
seçenekleri
ondan yeterince yararlanmak gerek.
dış etkenlerden korumak gerek.
onu yapıtlara yansıtmak gerek.
bu kültürü yeni kuşaklara aşılamak gerek.
onun önemini herkese kavratmak gerek.
Soru 3
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
seçenekleri
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bülbül gülden, ben yarimden ayrılmam
İstanbul deyince aklıma Adalar gelir
Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasın¬dan
Soru 4
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğü çıkarılırsa anlatım bozuk­luğu olur?
seçenekleri
Polisler, hırsızı yakalamış, onu konuşturmuşlardı.
Okuldan kitabı almış, onu ciltlemişti.
Kardeşini okula getirmiş, onu müdüre tanıtmıştı.
Çocuğu günlerce takip etmiş, onu suçüstü yakalamıştı.
Arkadaşına yeni iş bulmuş onu çok sevindirmişti.
Soru 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
seçenekleri
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bülbül gülden, ben yarimden ayrılmam
İstanbul deyince aklıma Adalar gelir
Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Soru 6
(I) Birkaç yıldır, ülkemizde edebiyat alanında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. (II) Ardı ardına açılan yayınevleri, özenle basılan ürünler kitaba ilginin arttığını gösteriyor. (III) Okuryazar sayısı özlenen düzeyin çok altında olsa da olumlu bir sürecin başladığını görüyoruz. (IV) Edebiyat dünyasındaki hareketlilik, yazarlarımızın değişik türlerde eserler vermesini sağlıyor. (V) Halkımız yeni baskıları yapılan romanları arıyor, okuyor ve yararlanıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler' hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
seçenekleri
Demokrasiyi korumak, toplumun görevidir
Günde, en çok dört saat uyuyordu.
Sanatçı, yalnızca gördüklerini yazmakla yetinmemelidir.
Bu mahalleye taşındığımızda ben ilkokula, o da ortaokula başlamıştı.
Genç kızın sırtındaki ağrı bir türlü dinmiyordu.
Soru 8
Türkçede aynı görevde kullanılan sözcüklerin sonuncusuna eklenen çekim ekleri, önceki sözcüklere de eklenmiş sayılır. Sözgelimi “öykü ve romanlar”, “öyküler ve romanlar” de­mektir. Ancak tek olan bir kavramın adı, çok olan varlık adlarıyla aynı görevde kullanılı­yorsa, teklik bildiren kavramı çoğullamak yan­lıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu parçada sözü edilen yanlışlık yapılmıştır?
seçenekleri
Bu toplantıya işçi ve memurlar katılacak.
Fırsat buldukça öğrenci ve öğretmenlerle konuşuyorum.
Kamuoyu oluşturmada gazete ve dergilerin ayrı bir yeri vardır.
Anadolu’nun büyük kısmı, dağ ve platolarla kaplıdır.
Anayasa ve yasalara karşı gelmek, bence büyük suçtur.
Soru 9
Bir belediye çevre kirliliğini önleyemiyorsa, çare aramak için uğraşmıyorsa hangi işi ya­pacaktır? Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
seçenekleri
Nesne eksikliği
Tümleç eksikliği
Özne - yüklem uyuşmazlığı
Tamlama yanlışlığı
Çelişen sözlere yer verilmesi
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem eksikliğinden doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
seçenekleri
Kız çok güzel, fakat nişanlısı yakışıklı değildi.
Hava çok soğuktu, ancak biz üşümüyorduk.
Şarkının sözleri anlamsız, fakat bestesi iyi.
Çocuk iyileşmişti, ancak okula gidecek durumda değildi.
Gecenin bir yarısında kalkmış, bize gelmişti.