11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen seçilsu
Eklenme Tarihi 16-01-2019

Soru 1
Japonya arazisinin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı olmasına rağmen ağaç ihtiyacının %76’sını ithalat yoluyla karşılar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
seçenekleri
Orman ürünleri ihtiyacının fazla olması
Kağıt tüketiminin fazla olması
Ağaç kalitesinin düşük olması
Ormanların çoğunluğunun yapay olması
Ağaç kesiminin zor olması
Soru 2
Japonya’da yaklaşık üç yılda bir çok büyük deprem yaşanmaktadır.
Bu durumun oluşmasında;
I.Kırıklı yapının yaygın olması
II.Levha sınırında yer alması
III.Volkanizmanın sürekli aktif olması
IV.Yer şekillerinin engebeli olması
yukarıda verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve IV
III ve IV
II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Japonya’daki tarım ve hayvancılık etkinlikleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
seçenekleri
Tarım alanları dar olduğu için modern tarım yöntemleri uygulanır.
En fazla tarım ürünü ihraç eden ülkelerden birisidir.
Balıkçılık gelişmesine rağmen tüketimi karşılayamaz.
En çok tarımı yapılan ürün pirinçtir.
Meraların azlığı nedeniyle hayvancılık küçük çapta yapılır.
Soru 4
Aşağıda Japonya ile ilgili verilenlerden hangisi diğer dördünün nedenidir?
seçenekleri
Ovaların az yer kaplaması
Akarsu boylarının kısa olması
Büyük göllerin oluşmaması
Yer şekillerinin engebeli olması
Akarsu akışının hızlı olması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Japonya nüfusunun genel özellikleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
seçenekleri
Yaşlı nüfus oranı fazladır.
Nüfusun %79’u kentlerde yaşar.
Nüfus kıyıda toplanmıştır.
Çalışanların yaş ortalaması düşüktür.
Nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın turizm de­ğerleri arasında gösterilemez?
seçenekleri
Kaplıcalar
Yanardağlar
Buda heykelleri
Sapporaa kar festivali
Kıyı turizm etkinlikleri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Japonya iklimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
seçenekleri
Sıcak ve soğuk akıntıların etkisindedir.
Kuzey bölgeleri daha soğuktur ve kar yağışı görülür.
Her mevsim bol yağış görülür.
Dönem dönem şiddetli rüzgârlar etkili olur.
Dağların uzanış doğrultusu yağış miktarını artırmıştır
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’ye ait bir özel­lik olduğu söylenemez?
seçenekleri
Gulf - Stream sıcak su akıntısı etkilidir.
Demir çelik endüstrisi gelişmiştir.
Şehirleşme oranı yüksektir.
Kuzeyinde doğru yükselti artmaktadır.
Akarsularının hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
Soru 9
İngiltere’de sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
seçenekleri
Sömürgelerinin olması
Ulaşımın gelişmiş olması
Nüfusunun fazla olması
Kömür ve demir yataklarının olması
İklim koşullarının elverişli olması
Soru 10
İngiltere’de sanayinin geliştiği ilk şehir aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Londra
Edinburg
Manchester
Belfast
Glasgovv