11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen tostopik
Eklenme Tarihi 27-01-2019

Soru 1
Tarım alanlarının yüzölçümüne oranı az, nüfusu fazla olan ülkelerde, modern tarım yöntemlerinin kullanımı daha fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi modern ta­rım yöntemleri arasında yer almaz?
seçenekleri
Toprak analizi
Gübreleme
Makine kullanımı
Sulama
Nadas
Soru 2
Doğal bitki örtüsünün maki olduğu yerlerde, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişti- rilebilmesi olanaklı değildir?
seçenekleri
Fındık
Buğday
Tütün
Üzüm
Zeytin
Soru 3
Bir bölgede sulama olanaklarının gelişmesi so­nucunda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş­mesi beklenmez?
seçenekleri
Tarımda iklime bağımlılığın azalması
Sanayi bitkilerinin ekim alanlarının genişlemesi
Ürünlerin olgunlaşma sürelerinin kısalması
Nadasa bırakılan arazi oranının azalması
Gübre kullanımının artması
Soru 4
Türkiye’de tarımda verimin yükseltilmesi için aşağıdakilerden hangisinin arttırılması gerekli değildir?
seçenekleri
Sulama olanaklarının
Nadasa bırakılan arazi miktarının
Gübreleme uygulamalarının
Tohum ıslahı çalışmalarının
Toprak bakımı çalışmalarının
Soru 5
Haşhaş, uyuşturucu yapımın da kullanılan bir bitki olduğu için, ekimi devlet kontrolü altında yapılan bir tarım ürünüdür. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üreti­minde de, aynı sebebe bağlı olarak devlet kontro­lü yapılmaktadır?
seçenekleri
Tütün
Kenevir
Pirinç
Fındık
Mısır
Soru 6
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama ola­naklarının artışına bağlı olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanında artış gözlendiği söylenemez?
seçenekleri
Arpa
Pamuk
Mısır
Pirinç
Sebze
Soru 7
Türkiye genelinde buğdayın ekim alanı yıllara göre fazla değişmediği halde, üretim miktarının belirgin değişiklikler göstermesi aşağıdakiler- den hangisini kanıtlar?
seçenekleri
iç kesimlerde erozyon şiddetinin fazla olduğunu
Buğday üretiminin ilkel yöntemlerle yapıldığını
Buğday üretiminin bölgesel dağılışının düzensiz olduğunu
Buğday ekimi ve haşatının makinesiz yapıldığını
Buğday ekim bölgelerinde başka ekonomik faaliyetlerin yaygın olduğunu
Soru 8
-Haşatından sonra kısa zamanda tüketilmelidir.
-Yaz sıcaklığının yüksek ve güneşli gün sayısı­nın yeterli olduğu yerlerde yetişir.
-Ülkemizde, nüfusun fazla olduğu Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında ekimi yaygındır.
-Sulama olanaklarının gelişmesi üretimini arttırır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Sebze
Pamuk
Mısır
Zeytin
Buğday
Soru 9
-Yıllık verim dalgalanması azalır.
-Tahılların ekim alanı azalıp, endüstri bitkilerinin ekim alanı genişler.
-Nadasa bırakılan arazi oranı daralır.
Yukarıda verilen olaylar, aşağıdakilerden hangi­sinin sonucunda gerçekleşir?
seçenekleri
Zirai ilaçlamanın yaygınlaşması
Ekilebilir arazi oranının arttırılması
Pazarlama olanaklarının arttırılması
Sulama olanaklarının yaygınlaştırılması
Tarımsal istihdamının arttırılması
Soru 10
Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetiştirilebilen zeytin, iç kesimlerde yetiştirilememektedir. Bu durum, temel olarak, aşağıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?
seçenekleri
Yükselti arttığı için kış sıcaklıklarının düşmesi
Hayvancılık önem kazandığı için tahıl tarımının yaygınlaşması
Zeytinyağı fabrikalarının azalması sonucunda pazarlamanın zorlaşması
Erozyon arttığı için toprak veriminin azalması
Karasallık arttığı için sulama zorunluluğunun fazlalaşması