11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen younger
Eklenme Tarihi 12-01-2019

Soru 1
Aşağıdaki illerden hangisinde, diğerlerinden farklı bir metali işleyen sanayi kuruluşu bulun­maktadır?
seçenekleri
Ereğli
Sivas
Kırıkkale
İskenderun
Samsun
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de endüstri fa­aliyetlerinin geliştiğine kanıt olarak gösterile­mez?
seçenekleri
Hammadde gereksiniminin artması
Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması
Enerji tüketiminin artması
Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaşması
Dış ticaret açığının artması
Soru 3
Aşağıda verilen yerlerden hangisindeki bitkisel yağ fabrikaları, diğerlerinden farklı bir hammad­de kullanmaktadır?
seçenekleri
Aydın
Balıkesir
Edirne
Hatay
Muğla
Soru 4
Türkiye’de çimento, içki, tuğla ve un fabrikaları­nın ülke genelinde yaygın olarak bulunması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
seçenekleri
Hammaddelerinin her bölgeden temin edilebilmesi
Çalışan işçi sayısının düşük olması
İhraç edilen ürünlerin üretilmesi
Ülkemizde iklim çeşitliliğinin yaygın olması
Vergi muafiyetlerinin bulunması
Soru 5
Aşağıdaki sanayi şehirlerinden hangisinde, pet­rol rafinerisi, silah fabrikası ve demir - çelik fab­rikası bulunmaktadır?
seçenekleri
İzmit
Batman
Kırıkkale
Karabük
İstanbul
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, sanayinin geliştiği şe­hirler arasında yer almaz?
seçenekleri
Manisa
Gaziantep
Adana
İzmit
Sinop
Soru 7
-Hammaddelerinin önemli kısmı orman ürünlerin­den sağlanır.
-Üretimin önemli bir bölümü ihracata yöneliktir.
-Ülkemizde genel olarak, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Ankara, Kayseri ve İzmir’de üretimi ya­pılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen sanayi sektörü, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Kağıt
Mobilya
İlaç
Cam
Kereste
Soru 8
Aşağıda verilen yerlerden hangisinde pamuklu dokuma işletmelerinin, hammadde bakımından başka bölgelere bağımlı olduğu söylenebilir?
seçenekleri
Adana
Bursa
Denizli
Gaziantep
Aydın
Soru 9
Sanayi kuruluşlarının yer seçiminde etkili olan fak­törlerden biri tüketim bölgelerine yakınlık ve ulaşım maliyetlerinin düşük olmasıdır. Buna göre, aşağıdaki sanayi tesislerinden han­gisinin kurulum yerinin belirlenmesinde, ulaşım koşulları öncelikli etken sayılamaz?
seçenekleri
Samsun’da bakır fabrikasının
İskenderun’da demir-çelik fabrikasının
İzmir’de petrol rafinerisinin
İzmit’te otomotiv fabrikalarının
Mersin’de konserve fabrikalarının
Soru 10
Ülkemizde coğrafi koşulların farklılığı nedeniyle sa­nayi tesisleri belirli yerlerde yoğunlaşmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bulunduğu bölgenin önemli sanayi kentlerinden değildir?
seçenekleri
İzmit
Samsun
Gaziantep
Kayser
Antalya