11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri 1

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen RAMSES1
Eklenme Tarihi 01-02-2019

Soru 1
Hammadde kaynakları dikkate alındığında, ülke­mizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşların­dan hangisinin, daha çok iç bölgelerde toplandı­ğı söylenebilir?
seçenekleri
Cam fabrikaları
Zeytinyağı fabrikaları
Kağıt fabrikaları
Konserve fabrikaları
Şeker fabrikaları
Soru 2
Demir - çelik fabrikaları istihdamı oranı yüksek ve ekonomik önemi fazla olan sanayi kuruluşlarından­dır. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de demir - çelik fabrikası bulunmaz?
seçenekleri
Zonguldak – Ereğli
İzmit
Sivas
İskenderun
Karabük
Soru 3
Ülkemizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşla­rından hangisinin hammaddesi, genel olarak yurt dışından temin edilir?
seçenekleri
Petrol rafinerileri
Demir - çelik fabrikaları
Bitkisel yağ fabrikaları
Dokuma fabrikaları
Konserve fabrikaları
Soru 4
Benzer faaliyetlerde bulunan işletmelerin birbir­lerine yakın yerlerde bulunmasıyla maaliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artmasına sebep olan, ayrıca sanayileşmenin ortaya çıkaracağı olum­suz etkileri azaltarak planlı kentleşmelere des­tek olan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Hammadde temininin ulusal yüz ölçümde yapılması
Sanayide istihdam edilen işçilerin eğitilerek nitelikli hale getirilmesi
Organize sanayi bölgelerinin kurulması
Sanayi tesislerinin akarsu kenarlarına ve kıyı bölgelere kaydırılması
Sanayi tesislerinde organik ürün işletmeciliğinin yaygınlaştırılması
Soru 5
Marmara Bölgesi’nde, aşağıda sanayi kuruluşla­rından hangisi bulunmaz?
seçenekleri
Tekstil fabrikaları
Demir - çelik fabrikaları
İlaç fabrikaları
Otomotiv fabrikası
Petrol rafinerisi
Soru 6
I.Yalnızca, orman bakımından en zengin bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde bulunur.
II.Su kaynaklarına yakın kurulmuşlardır.
III.Üretimleri ülke ihtiyaçlarını karşılayabilir.
IV.İç bölgelerde azdır.
V.Genel olarak hammaddeye yakın yerlerde kurul­muşlardır.
Ülkemizdeki kağıt fabrikaları hakkında belirtilen yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
III ve IV
III ve V
Soru 7
Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayi tesislerinin az olması;
I.Hammadde kaynaklarının yetersiz olması
II.Enerji temininin zor olması
III.Ulaşım olanaklarının zor olması
gibi özelliklerden hangileriyle açıklanamaz?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 8
Genel olarak, tarım ürünü işleyen tesislerin yıllık üretim değerlerinde iklim koşullarının etkisi daha belirgindir. Buna göre, aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin üretiminde iklim koşullarının etkisi daha azdır?
seçenekleri
Konya şeker fabrikasının
Edirne’deki yağ fabrikalarının
Kars’taki süt fabrikalarının
Adana’daki sigara fabrikasının
Aliağa petrol rafinerisinin
Soru 9
I.İzmit
II.Denizli
III.Gaziantep
IV.Adana
V.Ereğli
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde, tarıma dayalı sanayi tesisleri, diğerlerinden azdır?
seçenekleri
I ve V
II ve III
I ve II
III ve IV
II ve III
Soru 10
I. Sermaye birikimi
II.Su kaynakları
III.Pazarlama olanakları
IV.Ulaşım olanakları
V.Yer şekilleri
Yukarıda verilenlerden hangileri, ülkemizde sa­nayi kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde etki­li olan beşeri faktörler arasında yer almaz?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve V
III ve IV
IV ve V
Benzer Dosyalar