11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri 4

Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen skemallı
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Doğal kaynaklar bakımından fakir olup geliş­mişlik seviyesi yüksek olan ülkeler ile ilgili ola­rak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
seçenekleri
Üretim çeşitliliği azdır.
Dağıtım sistemleri gelişmemiştir.
Hammadde ve enerji dış alımı fazladır.
Üretiminde yıllık dalgalanmalar fazladır.
Dış ticareti gelişmemiştir.
Soru 2
Son yüzyıl içinde tüketimin küresel çapta artış göstermesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi et­kili olmamıştır?
seçenekleri
Nüfusun artması
Dağıtım olanaklarının yaygınlaşması
Ekonomik ürün çeşitliliğinin artması
insanların satın alma gücünün artması
Üretim maliyetlerinin artması
Soru 3
-Maden şirketlerinin, kendi ülkeleri dışında arama ve çıkarma faaliyetleri gerçekleştirmesi
-Tarım ürünlerinin ana vatanları dışında da üretil­mesi
-Modern sanayi ürünü üreticilerinin yabancı ülkeler­de de tanıtım ve satış yapmayı amaçlaması
Yukarıda belirtilen olayların ana nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Hizmet üretiminin kolay olması
Tüketimin fazla olması
Dağıtım sistemlerinin gelişmemesi
Üretim çeşitliliğinin artması
Ülkelerin ekonomik sınırlarının zayıflaması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, üretim, tüketim ve da­ğıtım faaliyetlerinin gelişmesine yönelik çalış­malardan değildir?
seçenekleri
İletişim hizmetlerinin gelişmesi
Teknoloji kullanımının artması
Nitelikli işgücü oranının artması
Modern pazarlama tekniklerinin yaygınlaşması
Sanayi tesislerinin belli bölgelerde yoğunlaşması
Soru 5
Doğal kaynaklar bakımından fakir olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
seçenekleri
Nüfus artış hızı düşüktür.
Ekonomik yönden dışa bağımlılığı fazladır.
Kurak iklim koşulları etkilidir.
Halkın satın alma gücü yüksektir.
Sanayisi gelişmemiştir.
Soru 6
Su, toprak, bitkiler ve madenler gibi doğal kay­nakların doğru kullanılması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
seçenekleri
Sektörel çeşitlilik artar.
Üretim faaliyetleri devam eder.
Ekonomik büyüme sağlanır.
Ekolojik devamlılık bozulur.
İstihdam olanakları oluşur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden değildir?
seçenekleri
iletişim faaliyetleri
Ulaştırma aracı nitelikleri
Pazarlama teknikleri
Üretim ve tüketim faaliyetleri
Dağıtım bölgeleri arasındaki uzaklık
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yer altı kaynakları bakı­mından zengin olmasına karşın yeterince geli- şemeyen ülkelerden değildir?
seçenekleri
Irak
Nijerya
Azerbaycan
Kuveyt
Kanada
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, kullanımı sonucunda azalarak tükenen, dolayısıyla yenilenemeyen doğal kaynaklardan biridir?
seçenekleri
Güneş
Jeotermal enerji
Doğalgaz
Dalga gücü
Akarsular
Soru 10
İnsanlığın başından itibaren var olan doğal kay­naklar, günümüzdeki önemlerine aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ulaşmışlardır?
seçenekleri
Yerleşik yaşama geçiş
II. Dünya savaşı
Nüfus patlamaları
Sanayi devrimi
Tarımın başlangıcı