11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testleri 3

Açıklama 11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Biyoloji
Gönderen cerkezzkizi
Eklenme Tarihi 26-01-2019

Soru 1
Canlıların yeryüzünde dağılımını kontrol eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Yerşekilleri
İklim
Toprak
Kıtaların kayması
İnsan
Soru 2
Bir tür içinde görülen çeşitliliğe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Tür çeşitliliği
Biyom çeşitliliği
Genetik çeşitlilik
Ekosistem çeşitliliği
Ekolojik çeşitlilik
Soru 3
Su biyomlarından olan denizlerde canlılar daha çok nerede yaşamaktadırlar?
seçenekleri
Yüzeye yakın 200 m kısımda
Deniz diplerinde
Tuzluluğun düşük olduğu bölümlerde
Su sıcaklığının yüksek olduğu bölümlerde
Kıyılara yakın kısımlarda
Soru 4
Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını devam ettirebil­mek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamak zorundadır. Buna göre, tropikal yağmur ormanlarının varlığı, bulundukları ortamın öncelikli olarak hangi özel­likleri ile ilgilidir?
seçenekleri
Sürekli yağış ve yüksek sıcaklık altında bulunması
Yılın her döneminde güneş ışınlarını dik almaları
Toprakların tuz ve kireç bakımından fakir olması
Her zaman çok sıcak olması
Yaz döneminin bol güneşli geçmesi
Soru 5
I.Sıcaklık
II.Yağış
III.Basınç
IV.Rüzgârlar
Yukarıdaki iklim elemanlarından hangileri can­lıların yeryüzüne dağılımı üzerinde daha çok etkili olmaktadır?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
III ve IV
II ve IV
Soru 6
I. Konağını seçebilmesi için iyi gelişmiş duyu or­ganları vardır.
II. Tutunma organları gelişmiştir.
III. Hermafrodit olmaları üreme şansını artırır.
IV. Sindirim enzimleri yoktur.
V. Çoğu pasif hareket eder ve bol gamet oluştu­rur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi parazitlere ait değildir?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 7
Deniz güllerinin içinde yaşayan balıklar, deniz gülleri­nin yakıcı kapsülleriyle dış çevreden korunurlar ve balıkların besin artıkları ile de deniz gülleri besin ihti­yacını karşılarlar. Bu iki canlı arasındaki yaşama şekli, aşağıdakierden hangisi ile açıklanabilir?
seçenekleri
Kommensalizm
Tam parazitlik
Yarı parazitlik
Saprofitizm
Mutualizm
Soru 8
Tam parazit olarak yaşayan canlı ile konak canlı ayrılmaları durumundaki gelişim eğrileri aşağıda- kilerden hangisi gibi çizilebilir?
(………..: Tam parazit, …………: Konak canlı)
11.sinif-komunite-testleri-7-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 9
Populasyonun yoğunluğuyla ilgili faktörlerin ortamda­ki varlıkları populasyonun gelişiminde daima etkilidir.
Bu genellemeye göre; doğal ve dengeli bir populasyonda ortam koşullarının sınırlı olduğu bu du­rumda popuiasyon yoğunluğunda artışın ölüm oranına etkisini grafiklerden hangisi gösterir?
11.sinif-komunite-testleri-8-Optimized
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 10
Bir ekosistemdeki bir populasyonun;
I.kullandığı besin miktarının ortamda artması,
II.kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması,
III.rekabete girdiği türlerin ortamda azalması
etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini artırır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III