11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Populasyon Ekolojisi Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Biyoloji Komünite ve Populasyon Ekolojisi Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Biyoloji
Gönderen sanalci
Eklenme Tarihi 18-01-2019

Soru 1
Termit ile bağırsağında yaşayan selüloz sin- dirici kamçılıların arasındaki beslenme ilişki­si düşünüldüğünde, birlikte yaşadıkları süre içinde gelişim grafikleri aşağıdakilerden han­gisi gibi olmalıdır? 11.sinif-biyoloji-komunite-ve-populasyon-testleri-2.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 2
Aynı komünitede yaşayan I. ve II. canlılardan I. si II ile beslenmektedir. Bu iki omurgalı hayvan türünün komünitedeki birey sayılarının değişimi aşağıdaki grafik­lerden hangisindeki gibi olması gerekir? 11.sinif-biyoloji-komunite-ve-populasyon-testleri-3.
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 3
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen birlikte yaşam örneği diğerlerinden farklıdır?
seçenekleri
İnsan ve insanın bağırsağında yaşayan B ve K vitaminlerini sentezleyen bakteriler.
Otçul memeliler ve otçul memelilerin sindirim kanalında yaşayan selüloz sindirici bakteriler.
Termit ve termitin sindirim kanalında yaşayan selüloz sindirici tek hücreli kamçılılar.
İnsan ve insanın alyuvar hücrelerinde çoğalan plasmodyum
Algler ile mantarların oluşturduğu liken birliği
Soru 4
I.Protokooperasyon II.Parazitizm III.Rekabet IV.Mutualizm Yukarıda verilen birlikte yaşam şekillerinden hangilerinde canlıların en az biri zarar görür?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 5
Ekoton bölgeleri ile ilgili; I.Farklı iki ekoslstemin kesişim bölgesidir. II.Türler arası rekabet fazla olabilir. III.Tür çeşitliliğinin fazla olması beklenir, ifadelerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 6
Azot yönünden fakir topraklara ekilen ve azot­ça zenginleştiren bitki aşağıdakilerden hangi­si olamaz?
seçenekleri
Buğday
Bakla
Nohut
Fasulye
Mercimek
Soru 7
Çok sık ekilmiş ağaçlardan oluşan bir ormanda, ağaçlar dallarını yana doğru değilde daha çok yukarıya doğru büyütür. Bu duruma neden olan çevresel faktörler; I.Madensel tuzlar II.Işık III.Su şeklindeki faktörlerden hangileridir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 8
Bir populasyonun büyüklüğünü; I.Besin miktarının artması II.Rekabetin artması III.Yaşama alanının artması IV.Avcı sayısının artması olaylarından hangileri olumsuz yönde etkiler?
seçenekleri
I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV
Soru 9
Bir populasyonun; I.Ortamdaki besin miktarının azalması II.Yaşama alanının artması III.Doğal afetlerin meydana gelmesi olaylarından hangilerinin meydana gelmesi o populasyonun taşıma kapasitesini artırır?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 10
Bir komünitede bulunan üç ayrı canlı populasyonunun birey sayılarındaki değişim aşağıdaki gra­fikte verilmiştir. 11.sinif-biyoloji-komunite-ve-populasyon-testleri-4. Yukarıdaki grafiğe göre hangi zaman aralıkla­rında süksesyon meydana gelmiştir?
seçenekleri
I ve II
II ve III
III ve IV
IV ve V
II, III ve V