11. Sınıf Biyoloji Kalıtım Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Testleri 3

Açıklama 11. Sınıf Biyoloji Kalıtım Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Testleri 3
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen tülaybalaman
Eklenme Tarihi 27-01-2019

Soru 1
Bir DNA molekülü ile ilgili olarak; I.A+C/T + G = 1 II.fosfat sayısı / deoksiriboz sayısı = 1 III.T + G / fosfat sayısı = 1 eşitliklerinden hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I,II ve III
Soru 2
Akraba olmayan ailelere göre, yakın akraba olan ailelerde kalıtsal hastalıkların yüksek oranda gö­rülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Çekinik genlerin bir araya gelme olasılığının faz¬la olması
Mutasyonların daha sık oluşması
Kalıtsal hastalıkların cinsiyet kromozomları ile taşınması
Akrabaların kan gruplarının aynı olması
Baskın genlerden mutasyonla çekinik genlerin oluşması
Soru 3
Herhangi bir özellik bakımından baskın fenotipli bir bireyin; I.homozigot baskın genotipli, II.heterozigot baskın genotipli, III.çekinik fenotipli bireylerden hangileri ile çaprazlanması bir kont­rol çaprazlaması olarak kabul edilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 4
Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde F1 dö­lünde 3/8 oranında aB fenotipinde bireyler oluşa­bilir? (Genler bağımsızdır)
seçenekleri
AAbb x AABb
Aabb x Aabb
AaBb x AaBb
AaBb x AaBb
aaBb x aaBb
Soru 5
Diploid bir canlıda mayoz bölünme sırasında 92 kromatid sayılmıştır. Buna göre mayoza uğrayan üreme ana hücresi kaç kromozomludur?
seçenekleri
40
46
50
55
60
Soru 6
Kan grubu bakımından anne AORr ve baba ABRr genotipinde olan bir ailenin BORr genotipinde bir kız çocuğunun doğma olasılığı nedir?
seçenekleri
1/15
1/16
1/20
1/25
2/20
Soru 7
Bir özellik bakımından üç alel gen bulunan bir populasyonda kaç değişik genotipte birey olabilir?
seçenekleri
2
3
5
6
7
Soru 8
Kemik hücresinde 46 kromozom olan bir balığın gametindeki otozom sayısı aşağıdakilerden han­gisidir?
seçenekleri
20
22
24
26
30
Soru 9
11.sinif-biyoteknoloji-testleri-2-Optimized
Diploid hücresinin genotipi yukarıdaki gibi olan bir canlının KIMn genotipli bir gamet meydana getirmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin bir so­nucudur?
seçenekleri
Kromozomlarda ayrılmama
Kromozomların bağımsız dağılımı
Krossing - över
Mutasyon
Çok alelli kalıtım
Soru 10
Farelerde siyah kıl geni (A) ile beyaz kıl geni (a) ara­sında eksik baskınlık durumu gözlenir. Gri kıl rengine sahip farelerde hem siyah hemde beyaz kıl geni bir­likte bulunur.
11.sinif-biyoteknoloji-testleri-3-Optimized
yukarıdaki soyağacında bir fare populasyonunun üç nesil kıl rengi izlenmiştir.
Buna göre, 3. nesil bir farenin gri kıl rengine sahip olma olasılığı nedir?
seçenekleri
1/2
2/1
3/2
1
2