11. Sınıf Biyoloji Kalıtım Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Testleri 2

Açıklama 11. Sınıf Biyoloji Kalıtım Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Testleri 2
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen bukmel
Eklenme Tarihi 03-02-2019

Soru 1
Ökaryot bir hücrede genetik bilgi akışını sağlayan;
I.eşlenme (replikasyon)
II.yazılma (transkripsiyon)
III.okuma (tranlasyon)
olaylarından hangilerinin gerçekleştirildiği yapı­lar tüm hücrelerde ortak olarak bulunur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
Soru 2
11.sinif-biyoteknoloji-testleri-1-Optimized
Yukarıda DNA molekülünün bir bölümü ile ilgili I. ve II. ipliklerin bazı üçlü şifreleri verilmiştir.
Buna göre, I. iplikten sentezlenen mRNA zincirin­de toplam kaç urasil nukleotit bulunur?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 3
Protein sentezi ile ilgili olarak; I.mitokondri, II.ribozom, III.DNA, IV.enzim oluşumlarından hangilerinin her hücrede bulun­ması zorunlu değildir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I ve IV
Soru 4
DNA’nın hücre yönetimini gerçekleştirmesi sıra­sında hücrenin; I.gen çeşitleri II.nukleotit miktarı III.ATP miktarı verilerinden hangilerinde değişme olmaz?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 5
Sadece timin, adenin ve sitozin nukleotitlerinden oluşan bir DNA ipliğinden sentezlenen mRNA da en fazla kaç çeşit kodon bulunabilir?
seçenekleri
20
25
27
30
32
Soru 6
Hücrede sentezlenen protein moleküllerinin çe­şitliliğine aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok­tur?
seçenekleri
Protein molekülünü oluşturan amino asitlerin toplam sayısının
mRNA ların bağlandığı ribozom sayısının
Sentezlerinden sorumlu olan genlerin şifresinin
Amino asitlerin protein molekülündeki yerinin
Protein molekülünü oluşturan amino asitlerin top¬lam sayısının
Soru 7
1982 yılına kadar şeker hastalığı için kullanılan insülin hormonu sığırların kanından süzülerek elde edili­yordu. İnsülin genlerinin 1982 yılında klonlanmasıyla insanlık genetik mühendisliğinin yararlarını görmeye başladı. Buna göre, klonlamanın faydalarıyla ilgili; I.alerjik tepkimeleri önlemesi, II.hastaya enerji vermesi, III.hastaya direnç sağlaması verilenlerinden hangileri söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 8
Aşağıda çeşitli biyoloji alt dalları verilmiştir. Buna göre, verilenlerden hangisi genetik mühen­disliğinin yardımcı bilim dallarından biri değildir?
seçenekleri
Genetik
Sitoloji
Moleküler biyoloji
Ekoloji
Mikrobiyoloji
Soru 9
Gen transferinde plazmitler ve bakteriyofajlar kullanılır.
Plazmitlerin gen transferinde kullanılmasının ne­denleri arasında;
I.plazmidlerin spesifik oluşu,
II.plazmidlerin hafif DNA parçalarını taşıyabilme­leri,
III.virüslerin yapılarında yer almaları
verilenlerinden hangileri söylenebilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
Soru 10
hücrelerde yer alan; I.lipid, II.mRNA, III.rRNA, IV.karbonhidrat moleküllerinden hangilerinin işlevsel niteliğinin farklı olmasından kaynaklanır?
seçenekleri
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve IV
II, III ve IV