11. Sınıf Analitik Geometri Doğrunun Analitik İncelenmesi Testleri 7

Açıklama 11. Sınıf Analitik Geometri Doğrunun Analitik İncelenmesi Testleri 7
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen karakurum
Eklenme Tarihi 21-01-2019

Soru 1
A(6, -2) noktasından geçen ve eğimi tanımsız olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi­dir?
seçenekleri
x - 2 = 0
x + 6 = 0
x + 2 = 0
x - 6 = 0
x — 4 = 0
Soru 2
ax + by + 2 = 0 ve bx - ay - 6 = 0 doğrulan A(2, 1) noktasında kesiştiğine göre a.b kaçtır?
seçenekleri
-2
-3
-4
-5
-6
Soru 3
3x - my + 4 = 0 doğrusu ile nx + 4y - 2 = 0 doğrulan çakışık ise m.n kaçtır?
seçenekleri
-10
-12
-14
-15
-16
Soru 4
3x-y + 2 = 0 ve x-3y + 4 = 0 doğrularının arasındaki açının açıortay doğrularından biri aşa- ğıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
x + y = 1
x + y = 2
x-y=1
x - y = 2
x - 2y = 1
Soru 5
4x - 6y + 2 = 0 ile 3x - 2y + 1 = 0 doğrularının arasındaki açının açıortay doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
seçenekleri
-2
-1
0
1
2
Soru 6
my - (2m + 1)x - 1 =0 doğrularının geçtiği sabit nokta aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
(-1,-2)
(1,2)
(1,-2)
(2, -1)
(-1,2)
Soru 7
(m - 1)x + (m + 2)y - m + 3 = 0 doğrularından biri 2x + ay - 3 = 0 ise a kaçtır?
seçenekleri
1/1
1/2
2/3
3/4
5/2
Soru 8
mx - (m + 1)y - 4 = 0 doğrularının geçtiği sabit nokta ny - 3x + 4 = 0 doğrusu üzerinde ise n kaçtır?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 9
A(5, 2), B(3, -1) ve C(x, 0) olmak üzere, |CA| + |CB| toplamı en küçük değerini aldığında x kaç olur?
seçenekleri
10/2
11/2
11/3
10/7
7/8
Soru 10
A(2, 3), B(4, 1) ve P(0, n) olmak üzere, ||PB| - |PA|| ifadesinin en büyük olması için n kaç olmalıdır?
seçenekleri
1
2
3
4
5