11. Sınıf Analitik Geometri Doğrunun Analitik İncelenmesi Testleri 4

Açıklama 11. Sınıf Analitik Geometri Doğrunun Analitik İncelenmesi Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen meral515
Eklenme Tarihi 13-01-2019

Soru 1
Dik koordinat sisteminde A(-a, b) noktası III. böl­ gede ise B(b, b-a) noktası hangi bölgededir?
seçenekleri
II
III
IV
Orijinde
II
Soru 2
A(5, 6), B(9, 9) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 3
A(3t-5, 2t-6) noktası analitik düzlemin IV. bölge­sinde ise t kaç farklı tam sayı değeri alır?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 4
A(k-2, -3-k) noktası analitik düzlemin III. bölge­sinde ise k nın bulunacağı aralık aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
(-2, 3)
(-3, 1)
(-3, 2)
(0, 2)
(-1. 3)
Soru 5
A(-4, x+3) ve B(x-2,5) noktaları koordinat düz­leminde aynı bölgede ise x in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
seçenekleri
-2
-1
0
1
2
Soru 6
x ekseni üzerinde olup A(-3, 2) ve B(-2, 5) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın apsisi kaçtır?
seçenekleri
1
2
4
6
\(\displaystyle{8}\)
Soru 7
Köşeleri A(-3,1), B(4, 3) ve C(2,-5) olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç birimdir? 12.sinif-analitik-geometri-dogrunun-analitik-olarak-incelenmesi-testleri-7
seçenekleri
A
B
C
D
E
Soru 8
x = 1 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-1, 2), B(3, 4) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı nedir?
seçenekleri
1
2
3
4
5
Soru 9
12.sinif-analitik-geometri-dogrunun-analitik-olarak-incelenmesi-testleri-8
seçenekleri
-4
-6
-8
-9
-10
Soru 10
Analitik düzlemde; A(m-1,8) noktasının y ekse­nine uzaklığı, B(n, 2) noktasının x eksenine uzaklığının 2 katı ise m aşağıdakilerden hangisi olabilir?
seçenekleri
-3
-2
-1
0
1