10. Sınıf Matematik Binom Açılımı Üç Terimli İfadeler Testleri

Açıklama 10. Sınıf Matematik Binom Açılımı Üç Terimli İfadeler Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Matematik
Gönderen esccoli
Eklenme Tarihi 28-01-2019

Soru 1
(x + 3y - 2)4 açılımında bütün terimlerin katsayı­ları toplamı kaçtır?
seçenekleri
10
12
16
20
22
Soru 2
(x2-2xy   +y2)n açılımında 19 terim olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır?
seçenekleri
9
10
11
12
13
Soru 3
n bir pozitif tam sayıdır. (2x + 3y - 1)n ifadesinin açılımındaki; katsayıla­rın toplamı 256 olduğuna göre, sabit terim kaç­tır?
seçenekleri
0
1
2
3
4
Soru 4
(x - y + z)5 açılımında A . x2. y2. z ifadesinde A kaçtır?
seçenekleri
32
30
28
26
20
Soru 5
(4x+ y - 3)4 açılımındaki terimlerin katsayıları­ nın toplamı ile sabit terimin toplamı kaçtır?
seçenekleri
100
98
97
96
90
Soru 6
(a + b + c)7 açılımında b3 ün çarpan olarak bu­lunduğu kaç terim vardır?
seçenekleri
3
4
5
7
8
Soru 7
(a + b + c)8 açılımında a4 ün çarpan olarak bu­lunduğu terimlerin kat sayıları toplamı kaçtır?
seçenekleri
110
112
115
120
125
Soru 8
(a - b - c)5 açılımında a2. b . c2 li terimin katsa­yısı kaçtır?
seçenekleri
30
32
-28
-30
-32
Soru 9
(x3 + y2 + z3)12 açılımında elde edilen terimler­den kaç tanesinde y8 çarpanı vardır?
seçenekleri
4
5
6
8
9
Soru 10
(a + b + c)10 ifadesi açıldığında a2 . b4. c4 lü te­rimin katsayısı kaç olur?
seçenekleri
3110
3150
3250
3300
3310