10. Sınıf Fizik Modern Fizik Testleri 1

Açıklama 10. Sınıf Fizik Modern Fizik Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Fizik
Gönderen Tabanlada
Eklenme Tarihi 11-01-2019

Soru 1
Dünyada aynı anda ayarlanan iki saatten biri dünya­da bırakılırken diğeri 0,8c hızıyla hareket eden bir uzay mekiğine konuluyor. Yolculuk bittiğinde dünyadaki saate göre 5 saat geçtiğine göre, mekikteki saate göre kaç saat geçmiştir? (c: 3.108 m/s)
seçenekleri
1
2
3
8
Soru 2
Durgun kütlesi 3 kg olan bir cisim 1,8.108 m/s hız­la hareket ederse rölativistik kütlesi kaç kg olur? (c: 3.108 m/s)
seçenekleri
15/4
16/4
17/4
18/4
20/4
Soru 3
I.Micheksın-Morley deneyi ile ışık hızının gözlem çerçevelerine bağlı olmadığı ispatlanmıştır. II.Michelson - Morley deneyi boşluktaki esir mad­desinin varlığını gösterir. III.Evrendeki maddeler ışık hızına asla ulaşamazlar, yargılarından hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 4
10.-sinif-fizik-modern-fizik-testleri-1-Optimized
Yüksekliği 10 m yarıçapı 5 m olan koni şeklindeki araç Ülkem'in önünden geçiyor.
Buna göre, Ülkem aracın yüksekliğini kaç metre ölçer? (c: 3.108 m/s)
seçenekleri
2
6
8
10
14
Soru 5
Durgun kütlesi 4 kg olan bir cisim 0,6c hızıyla hare­ket ediyor. Buna göre, cismin rölativistik kütlesi kaç kg olur? (c:3.108m/s)
seçenekleri
2
3
5
7
9
Soru 6
10.-sinif-fizik-modern-fizik-testleri-2-Optimized
Durgun halde bulunan Tülay önünden 1,8.108 m/s hızla geçen 400 m uzunluğundaki trenin boyunu kaç metre olarak ölçer? (c: 3.108 m/s)
seçenekleri
200
250
300
320
330
Soru 7
Durgun kütlesi 3/2 lan bir cisim 0,8c hızıyla hare­ket ediyor. Buna göre, cismin rölativistik momentumu kaç m0c2 dır? (c: Işık hızı)
seçenekleri
1
2
3
5
6
Soru 8
Dünyada  duran iki kardeş arasındaki yaş farkı 4 :1 Kardeşlerden biri uzaya çıkıp 0,8c hızıyla hareket et meye başlıyor ve dünyadaki kardeşine göre 5 yıl se­ra geri dönüyor. Buna göre, aralarındaki yaş farkı kaç olur? (c: Işık hızı)
seçenekleri
2
3
5
6
7
Soru 9
Durgun kütlesi 2 m0 olan bir parçacık 0,8c hızıyla ha­reket ediyor.
seçenekleri
10/3
11/3
11/4
12/4
15/4
Soru 10
Bir roket yerden 18 ışık yılı uzaktaki bir yıldıza 1,8.10® m/s hızla gidip geliyor. Buna göre, rokette bulunan bir gözlemci bu yol­culuğun süresini kaç yıl olarak ölçer? (c: 3.108 m/s)
seçenekleri
40
42
46
48
51