10. Sınıf Fizik Dalgalar Testleri 4

Açıklama 10. Sınıf Fizik Dalgalar Testleri 4
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Fizik
Gönderen fazıl1
Eklenme Tarihi 22-01-2019

Soru 1
Bir dalga leğeninde, aynı fazda titreşen iki noktasal kaynak yardımıyla bir girişim deseni oluşturuluyor. Leğenden bir miktar su alınırsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
seçenekleri
Dalgaların yayılma hızı azalır.
Düğüm çizgilerinin sayısı artar.
Düğüm çizgileri arasındaki uzaklık azalır.
Kaynakların frekansı değişmez.
Dalgaların dalga boyu artar.
Soru 2
İki noktasal kaynak aynı fazda titreşerek bir girişim deseni oluşturuyorlar. Kaynaklar X dalga boylu dalga­lar üretiyor.
Girişim deseninde 4 düğüm çizgisi gözlendiğine göre kaynaklar arasındaki uzaklık,
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-19-Optimized
değerlerinden hangileri olabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yanlız III
I ve II
II ve III
Soru 3
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-20-Optimized
Her yerde derinliği aynı olan bir dalga leğeninde K1 ve K2 özdeş noktasal dalga kaynaklarından K1 den çıkan ilk dalga tepesi 2 cm yol aldıktan sonra, K2 den ikinci dalga tepesi yayınlanıyor. K1 kaynağı 3. dalga­yı üretene kadar K2 kaynağından çıkan ikinci dalga tepesi 5 cm yol almış oluyor.
Dalga kaynaklarının periyotları eşit olduğuna gö­re, kaynaklar arasındaki faz farkı kaç olur?
seçenekleri
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
Soru 4
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-21-Optimized
Derinliği her yerde aynı olan şekildeki dalga leğenin­de özdeş S1 ve S2 kaynakları aynı anda çalışmaya başlayarak 5/2 cm dalga boylu dairesel dalgalar yay­maktadır.
Buna göre, şekildeki S noktası kaçıncı dalga ka­tarı ya da düğüm çizgisi üzerindedir?
seçenekleri
4. dalga katarı
2. düğüm çizgisi
3. dalga katarı
1. düğüm çizgisi
2. dalga katarı
Soru 5
Bir su dalgası leğeninde aynı frekanslı kaynakların oluşturduğu girişim deneyinde kaynaklar zıt fazda ça­lışmaktadır.
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-22-Optimized
seçenekleri
1
2
3
5
7
Soru 6
Bir su dalgası leğeninde aynı frekanslı kaynakların oluşturduğu girişim deneyinde kaynaklar zıt fazda ça­lışmaktadır.
seçenekleri
1
2
3
5
7
Soru 7
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-23-Optimized
Aynı periyotlu iki kaynakla yapılan girişim deseninde. 1. düğüm çizgisinin yeri şekilde verilmiştir.
Buna göre, kaynaklar arasındaki faz farkı kaçtır?
seçenekleri
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
Soru 8
Özdeş iki kaynak, 4 cm dalga boylu dalgalar yaymak­tadır. Kaynaklardan birinden 30 cm uzaklıktaki bir nokta 4. dalga katarı üzerindedir. Bu noktanın diğer kaynağa uzaklığı; I.14 cm II.44 cm III.24 cm değerlerinden hangilerini ayrı ayrı alabilir?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
l ve II
I ve III
II ve III
Soru 9
Derinliği sabit olan dalga leğeninde özdeş K2 kay­nak arasındaki mesafe 20 cm dir. Kaynaklar aynı faz­da olup, 4 cm dalga boylu dalgalar üretmektedirler. Buna göre, gözlenen düğüm çizgisi sayısı kaçtır?
seçenekleri
9
10
12
13
14
Soru 10
10.-sinif-fizik-dalgalar-testleri-24-Optimized Aynı fazda dalgalar yayan özdeş kaynaklar derin ve
sığ ortamların kesişme noktasında aynı anda çalış­maya başlıyor.
Kapta oluşan girişim deseni ile ilgili olarak,
I.Derin ortamda daha fazla düğüm çizgisi oluşur.
II.Sığ ortamda oluşan dalga katarı sayısı, derin or­tamda oluşan dalga katarı sayısına eşittir.
III.Sığ ortamda oluşan dalga kantarları arasındaki uzaklık, derin ortamda olulşanlara göre daha kü­çüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
seçenekleri
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III