10. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testleri

Açıklama 10. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen özgür deniz
Eklenme Tarihi 26-01-2019

Soru 1
"Tanzimat sanatçıları edebiyatımıza birçok "ilk"i kazandırmışlardır." Aşağıdakilerden hangisi bu "ilklerden" biri değildir?
seçenekleri
İlk tiyatro
İlk şiir
İlk makale
İlk çeviri roman
İlk roman
Soru 2
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat'ın birinci döneminde yer almaz?
seçenekleri
Ziya Paşa
Namık Kemal
İbrahim Şinasi
Şemsettin Sami
Ahmet Mithat Efendi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın birinci döneminin özelliklerinden değildir?
seçenekleri
Bu dönemin sanatçıları genellikle devlet kademelerinde çalışmışlardır.
Toplum için sanat görüşü benimsenmiştir.
Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
Şiirin biçiminde değil, konusunda değişiklik yapılmıştır.
Eski edebiyatla ilişkilerini tamamen kesmişlerdir.
Soru 4
(I) 1.Dönem Tanzimat sanatçıları Fransız sanatçılarından etkilenmişlerdir. (II) Şiirin konusunda değişiklik yapmışlardır. (III) Buna bağlı olarak eserlerinde özgürlük, eşitlik, vatan, adalet konularını işlemişlerdir. (IV) Şairler parnasizm akımının etkisinde kalmışlardır. (V) Halkın anlayacağı bir dilin kullanılmasını savunmuşlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanışlığı vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 5
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
İlk hikâye - Letaf-i Rivayet
İlk edebi roman - İntibah
İlk resmi gazete - Hürriyet
İlk tiyatro - Şair Evlenmesi
İlk çeviri roman - Telemak
Soru 6
Şairin eserlerinde Tanzimat Edebiyatının belli başlı özellikleri görülür. Eserlerinde klasik Türk şiirinin yanı sıra mahallileşme akımının de tesirleri vardır. O fikirleriyle Avrupalı, duygularıyla yerli kalmaya özen göstermiştir. Harabat ve Zafername önemli eserleri arasında sayılabilir. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Namık Kemal
Ziya Paşa
Şemsettin Sami
Ahmet Vefik Paşa
İbrahim Şinasi
Soru 7
I.     Bu dönemin şairleri özde yeniye, biçimce eskiye bağlıdırlar. II.   Dönemin başlıca şairleri Namık Kemal ve Ziya Paşa’dır. III. Şiirde halk şiirine yaklaşılmış ve hece ölçüsü kullanılmıştır. IV.  Şiirde çeviri yoluna gidilmiş, orijinal örnekler verilmemiştir. Tanzimat'ın birinci dönem şiiriyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?
seçenekleri
I ve II
II ve III
III ve IV
I ve III
I ve IV
Soru 8
"Şair-i Azam" diye bilinen sanatçı Tanzimat'ın ikinci kuşağı içinde yer alır. Klasik şiir geleneğini yıkmaya çalışan şair Fransız şiirinden yeni biçimler dener. Birinci dönemin şairlerinin içerikte yaptıkları değişikliğe, o biçimde değişikliği ekler. Yazdığı "Makber" şiiriyle ün salmıştır. Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Recaizade Mahmut Ekrem
Muallim Naci
Ahmet Kutsi Tecer
Namık Kemal
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 9
(I) Muallim Naci Arapça ve Farsça’yı iyi bildiği için doğu edebiyatına vakıftır, onu iyi bilir. (II) Gazetecilik yıllarında da Batı edebiyatını inceleme fırsatı bulmuştur. (III) Klasik şiirin son temsilcilerinden biri sayılır. (IV) Eski-yeni tartışmasında yeninin yanında yer almıştır.(V) Ayrıca sözlük alanında çalışmaları vardır. Muallim Naci ile ilgili yukarıdaki bilgilerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 10
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Abdülhak Hamit - Sahra
Ahmet Mithat - Sergüzeşt
Muallim Naci - Demdeme
Recaizade Mahmut Ekrem - Zemzeme
Ahmet Vefik Paşa - Zoraki Tabip