10. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçılar Testleri

Açıklama 10. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçılar Testleri
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen meralyüksel
Eklenme Tarihi 23-01-2019

Soru 1
"1908 sonrası hiçbir akıma girmemiş, fakat sanatıyla toplumu etkilemiş güçlü sanatçılar yetişmiştir." Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin bağımsız sanatçıları arasındadır?
seçenekleri
Ömer Seyfettin
Halit Ziya Uşaklıgil
M.Akif Ersoy
Mehmet Emin Yurdakul
Ali Canip Yöntem
Soru 2
Aşağıdaki esrelerden hangisi Ziya Gökalp'e ait değildir?
seçenekleri
Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak
Kızıl Elma
Altın Işık
Yeni Hayat
Çalıkuşu
Soru 3
Yahya Kemâl'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
İslam-Türk uygarlığına ayrı bir sevgi ve ilgisi vardır.
Klasik şiir geleneğine karşı çıkmıştır.
Aynı zamanda usta bir nesir yazarıdır.
Türk şiirinin en önemli temsilcileri arasındadır.
Şiirlerinde Türk tarihinden pencereler yer almaktadır.
Soru 4
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Kendi Gökkubbemiz - Yahya Kemal Beyatlı
Kızıl Elma - Ziya Gökalp
Çağlayanlar - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Yaban - Ömer Seyfettin
Türk Sazı - Mehmet Emin Yurdakul
Soru 5
Edebiyatımızda 'Sinekli Bakkal' adlı romanla meşhur olmuş sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Tevfik Fikret
Yahya Kemal Beyatlı
Cenap Şahabettin
Namık Kemal
Halide Edip Adıvar
Soru 6
Türkçe’yi en iyi kullanan sanatçılarımızdan olan şair, şiirimize yepyeni bir ruh getirmiştir. Söylemek istediği her şeyi manzum olara ifade edebilen ender bir şairdir. Edebiyatımızda "Milli Şairimiz" diye bilinir. Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Mehmet Akif Ersoy
Namık Kemal
Ömer Seyfettin
Necip Fazıl
Ahmet Haşim
Soru 7
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
seçenekleri
Şiirlerini Safahat adlı kitabında toplamıştır.
Şiirleri ve konuşmalarıyla Miili Mücadele'yi desteklemiştir.
Dile mükemmel bir hakimiyeti vardır.
İstiklal Marşımızı yazarak ordumuza hediye etmiştir.
Milli Edebiyat akımının görüşlerini benimsemiş ve desteklemiştir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Akımının içinde yer almaz?
seçenekleri
Ali Canip Yöntem
Halide Edip Adıvar
Ahmet Haşim
Ömer Seyfettin
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 9
Milli Edebiyat Akımının etkisi Cumhuriyet dönemine de ulaşır. Özellikle hecenin beş şairi diye de adlandırılan "Beş Hececiler" de bu görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının etkisinin görüldüğü "Beş Hececiler" den değildir?
seçenekleri
Orhan Veli Kanık
Faruk Nafiz Çamlıbel
Halit Fahri Ozansoy
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Ziya Ortaç
Soru 10
(I) Ömer Seyfettin Milli Edebiyat akımının hikâyecilerindendir. (II) Realist öyküleriyle Türk öykücülüğünün babası sayılır. (III) Eserlerinin bazılarında tarihi konular yer alır. (IV) Hikâyelerindeki dil dönemine göre ağır ve sanatlıdır. (V) "Kaşağı" en tanınmış hikâyelerinden biridir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
seçenekleri
I
II
III
IV
V