10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri 1

Açıklama 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Coğrafya
Gönderen ersa99
Eklenme Tarihi 05-02-2019

Soru 1
Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklara, alüvyal topraklar denir. Aşağıdakilerden hangisi, alüvyal toprakları­nın özelliklerinden biri değildir?
seçenekleri
Toprağın yüzeyi sürekli yenilenir.
Verimlidir.
Horizonları gelişmemiştir.
Coğrafi dağılışını bitki örtüsü belirler.
Mineral yönünden zengindir.
Soru 2
Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bir toprak çeşidi­nin dağılışı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-1-Optimized
Bu toprak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
seçenekleri
Kalkerli araziler üzerinde oluşur.
Üst horizonu organik madde yönünden çok zengindir.
Demir oksidi yönünden zengindir.
Turunçgil tarımına elverişlidir.
Kiremit kırmızısı rengindedir.
Soru 3
Yağışın etkisiyle toprağın üst katlarındaki tuz, ki­reç ve minerallerin toprağın alt bölümlerine doğru çözülmesine yıkanma denir.
Buna göre şiddetli yıkanmanın yaşandığı bir toprak örtüsü için;
I.Mineral yönünden fakirdir.
II.Tuz ve krr«ç oranı azdır.
III.Tahıl tarımına elverişlidir.
IV.Daha çok iç bölgelerimizde görülür,
yargılarından hangileri söylenebilir?
seçenekleri
I ve II
II ve III
III ve IV
Yalnız III
Yalnız IV
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi zonal toprak çeşitle­rinden biri değildir?
seçenekleri
Orman toprakları
Terra rossa
Bozkır toprakları
Kara topraklar
Kolüvyal topraklar
Soru 5
Topraktan yararlanma alanları dikkate alındı­ğında aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham maddesi, doğrudan toprağa dayalı değildir?
seçenekleri
Çimento
Tuğla
Petro kimya
Seramik
Fayans
Soru 6
Ormanlardan elde edilen asıl orman ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
seçenekleri
Reçine
Defne yaprağı
Tomruk
Ihlamur
Sığla yağı
Soru 7
Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi, dolin, uvala ve polye gibi karstik çanakların tabanın­da yaygın olarak görülür?
seçenekleri
Podzal
Vertisol
Terra rossa
Çernezyom
Rendzina
Soru 8
Türkiye’de yapılan aşağıdaki hayvancılık fa­aliyetlerinden hangisinin coğrafi dağılışı ile doğal bitki örtüsü arasındaki ilişki daha zayıftır?
seçenekleri
Arıcılık
İpek böcekçiliği
Kıl keçisi
Kümes hayvancılığı
Mera hayvancılığı
Soru 9
Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisin­deki topraklarda yıkanmanın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-2-Optimized
seçenekleri
I
II
III
IV
V
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, toprak oluşumunu etkileyen biyotik faktörlerden biri değildir?
seçenekleri
Sıcaklık
Hayvanlar
Bitkiler
İnsanlar
Mikroorganizmalar