10. Sınıf Coğrafya Dünya yı Kaplayan Örtü Bitkiler Testleri 1

Açıklama 10. Sınıf Coğrafya Dünya yı Kaplayan Örtü Bitkiler Testleri 1
Soru 10 Soru
Kategori 10. Sınıf Coğrafya
Gönderen meralozer
Eklenme Tarihi 16-01-2019

Soru 1
Ormanların tahribi sonucu kısa boylu ağaççıkların oluşturduğu topluluğa çalı formasyonu adı ve­rilir.
Buna göre;
I.Savan
II.Maki
III.Tundra
IV.Garig
V.Çayır yukarıdaki bitkilerden hangileri çalı formasyo­nuna aittir?
seçenekleri
I ve III
II ve III
II ve IV
IV ve V
Hepsi
Soru 2
Aşağıdaki şekilde, bitkilerin yamaç boyunca oluş­turduğu kuşaklar gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-dunyayi-kaplayan-ortu-bitkiler-testleri-1-Optimized
Yamaç boyunca yükseltinin artmasıyla bitki örtülerinin değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Mekanik ayrışmanın artması
Toprağın verim derecesinin azalması
Sıcaklığın azalması
Toprak horizonlarının değişmesi
Kayaç özelliklerinin değişmesi
Soru 3
Aşağıda verilen bitki örtülerinden hangisinin yetiştiği bir bölgede fiziksel ayrışmanın etkisi daha fazladır?
seçenekleri
Muson ormanları
Savan
Step (bozkır)
Maki
Ekvatoral yağmur ormanları
Soru 4
Tundralar için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
seçenekleri
Soğuğa dayanıklıdır.
Otsu bitki topluluklarıdır
Bol yağışlı alanlarda yetişir.
Yaz döneminde yeşerirler.
Kutuplara yakın yerlerde yetişirler.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, bitki örtüsünün tah­rip olmasının nedenlerinden değildir?
seçenekleri
Orman alanlarının imar ve iskana açılması
Yamaçlarda erozyonu önleme çalışmalarının yapılması
Yol ve baraj yapımı
Artan nüfusla birlikte yakacak ihtiyacının da artması
Hayvanların orman alanlarında otlatılması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yerde sıcaklık ortalaması en azdır?
seçenekleri
Ekvatoral yağmur ormanları
Muson ormanları
Orta kuşağın karışık ormanları
Bozkır (step) bitkileri
Tayga ormanları
Soru 7
-Bozkırlardan daha sık ve gür ot topluluklarıdır.
-Yaz boyu yeşil kalır.
-Yaygın olduğu alanlar, büyükbaş hayvancılık için uygundur.
Yukarıda bazı özellikleri belirtilen bitki türü aşağıdakilerden hangisidir?
seçenekleri
Maki
Çayır
Orman
Tundra
Step
Soru 8
Sert karasal iklimin yaşandığı -Sibirya -Doğu Avrupa -Kuzey Amerika’nın kuzeyinde aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisi yaygındır?
seçenekleri
Tayga Ormanları
Muson Ormanları
Yağmur Ormanları
Makiler
Bozkırlar
Soru 9
Yaz aylarında yeşerip, kışın yaprak döken teak ağaçları, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişme imkanı bulur?
seçenekleri
Suudi Arabistan
Kanada
Hindistan
İsveç
Fransa
Soru 10
Düşük sıcaklıktan dolayı dağların yüksek kesim­leri orman yetişmesi için elverişsiz koşullara sa­hiptir. Dağların yükseklerinde ormanlar yerini …………………….. a bırakır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle doğ­ru olur?
seçenekleri
Bozkır
Savan
Kaktüs
Alpin çayır
Maki