Risk Değerlendirme ve Afet Acil Durum Eylem Planı

Açıklama Risk Değerlendirme ve Afet Acil Durum Eylem Planı
Kategori Coğrafya
Gönderen seçilsu
Eklenme Tarihi 10-01-2019
Boyut 7.71 M
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır.
 3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b kişilerden oluşan 10-12 kişilik takımlardır
 4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler tarafından oluşturulur
 5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır.
 6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar.
 7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

 

KURTARMA EKİPLERİ:

 1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını buradan verirler ve buradan yönetilirler.
 2. Şirket kurtarma ekibi, Okul Acil Durum Kriz Merkezi tarafından görevlendirilir.
 3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra belirlenir.
 4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, kurtarma çalışmalarına başlarlar.
 5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler.

 

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ:

 

Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Yangın, deprem ve sel baskını hallerinde 110 acil yangın ihbar hattı ve 112 acil ilk yardım hattı aranmalıdır.

Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

İLKYARDIM EKİBİ:

 

 1. Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır.
 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre işyerine gelir.

 

SOSYAL YARDIM EKİBİ:

 

 1. İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Okul Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır.
 2. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 3. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

LOJİSTİK YARDIM EKİBİ:

 

 1. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 2. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 3. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 4. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 1. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 2. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMDA ;

 

 1.         Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

 

 1.         Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

 

 1.         Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

 

 1.         Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

 

 1.         Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

 

 1.            Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

 

Yangın ve su baskınında makine şalterini ve varsa doğal gaz vanasını kapatınız,

 

 1.         Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

 

 1.         Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

 

i)  Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.

 

 

 

 

 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır.
 3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b kişilerden oluşan 10-12 kişilik takımlardır
 4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler tarafından oluşturulur
 5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır.
 6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar.
 7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

 

KURTARMA EKİPLERİ:

 1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını buradan verirler ve buradan yönetilirler.
 2. Şirket kurtarma ekibi, Okul Acil Durum Kriz Merkezi tarafından görevlendirilir.
 3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra belirlenir.
 4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, kurtarma çalışmalarına başlarlar.
 5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler.

 

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ:

 

Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Yangın, deprem ve sel baskını hallerinde 110 acil yangın ihbar hattı ve 112 acil ilk yardım hattı aranmalıdır.

Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

İLKYARDIM EKİBİ:

 

 1. Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır.
 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre işyerine gelir.

 

SOSYAL YARDIM EKİBİ:

 

 1. İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Okul Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır.
 2. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 3. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

LOJİSTİK YARDIM EKİBİ:

 

 1. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 2. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 3. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 4. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 1. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 2. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMDA ;

 

 1.         Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

 

 1.         Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

 

 1.         Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

 

 1.         Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

 

 1.         Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

 

 1.            Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

 

Yangın ve su baskınında makine şalterini ve varsa doğal gaz vanasını kapatınız,

 

 1.         Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

 

 1.         Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

 

i)  Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.

 

 

 

 

---
---

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

İLKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

                        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

 İLKOKULU

 

 

 

 

 

2015 - 2019

 

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI

 

20150114_124537.jpg

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

ÖNSÖZ

Her yıl çok sayıda afet yaşanan ülkemizde, bugüne kadar Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmış, gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam etmektedir.

Ancak asıl önemli olan; afet sonrası yaraları sarmak, kalıcı konut yapmak gibi rutin faaliyetler yerine, öncelikle afetlere hazırlıklı olmak ve olası bir afeti en az zararla atlatmaktır. Ülkemizin afetlere karşı zaman zaman hazırlıksız ve eğitimsiz yakalanarak büyük can ve mal kaybına uğradığı maalesef acı bir gerçektir.

Birçok alanda köklü reformlara imza atan devletimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda da ülkemizin ve çağın gereklerini göz önüne alarak yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarında önemli mesafe kat etmiştir.

Şu iyi bilinmelidir ki; eğitimli, hazırlıklı bireylerle yürütülen başarılı ve etkili bir afet yönetimi, afetten erken ve en az zararla çıkmamızı sağlarken; hazırlıksız, kötü ve başarısız yönetim, afetin derinleşmesine ve ağır yaralar açmasına neden olabilir.

Okul olarak, afet sonrası yaptığımız etkin, hızlı ve başarılı çalışmaları, afet olmadan önce; zarar azaltma, planlama, hazırlık gibi alanlarda da aynı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak ve ülkemizin tüm kurum kuruluşları ile milletimizin her ferdini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek için yola çıkmış bulunuyoruz.

Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına sloganı ile başlattığımız eğitim seferberliği, halkımızın yoğun katılımıyla devam

etmelidir.

Eğitim seferberliğimizin temel amacı; halkımızın eğitim yoluyla riskleri öğrenmesi ve kendisini, ailesini, iş arkadaşlarını yaşadığı mekânlarda afetlere ve özellikle depreme hazırlaması ve depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğunu öğrenmesidir.

 

OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLAMASININ

AMACI VE KAPSAMI

Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi planlamasının temel amacı; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması ve olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması ve afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimleri uygulanarak arama-kurtarma ve ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük düzeyde tutulması, olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesi ve okulun normal programına bir an önce dönebilmesi için gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynakları sağlamaktır.

HEDEFLER

1.Afet ve Acil Durum Yönetimi kavramı afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynakların bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir.

2.Bu süreç içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Okullar için gerçekleştirilecek “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama” çalışmaları o kurumun afetler karşısında hasar-zarar görebilirliğini azaltacak ve kurumu afetlere karşı güçlü hale getirecektir.

 

 

 

OKUL HAKKINDA BİLGİLER

ADI: Ulaşlı İlkokulu

ADRESİ:  Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

TEL:  ---

ÖĞRENCİ SAYISI: 12

PERSONEL SAYISI: 1

OKULUN YAPISI: Okulumuz tek katlı bir yapıdan oluşmaktadır.

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KURULU

BAŞKAN:  Doğan GÜNGÖR

ÜYELER: Erdem OKUT (Öğrenci Velisi),  İzzet ÖĞÜT (Öğrenci Velisi),

Celal EKİNCİ (Öğrenci Velisi),  Erdoğan ÖĞÜT Okul Aile Birliği)

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI: Erdoğan ÖĞÜT

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ:  Damla ÇAĞAN

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YETKİLİSİ: Mehmet Fatih YİĞİT

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Okul afet ve acil yönetimi kurulunun ana görevleri:

1. Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma çalışmaları ile müdahale ve iyileştirme Çalışmalarını yapmak ve okulun güvenliğini sağlamak,

2.Planda yer alacak görev gruplarını ve bu grupların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

 

Afet ve acil durum yönetim sistemi içerisinde sınıf öğretmenlerinin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki başlıca görevleri:

Afet Öncesi:

1.Okul afet ve acil durum planları hakkında bilgi sahibi olmak ve öğrencileri bu planlarla farklı afet türleri karşısındaki davranış kuralları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

2.Sınıflarında tehlike avı yaklaşımını kullanarak yapısal olmayan tehlike ve riskleri belirlemek, bunların önlenmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi için önlemler almak veya Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kuruluna bildirmek,

3.Öğrencilerde afetlere direnç ve güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla uygulamalı afet eğitimi faaliyetlerini aksatmadan yürütmek,

4.Afetlerle ilgili özel gün ve haftalarda veliler ve öğrencilerle toplantılar yaparak afete hazırlık, afet risklerinin azaltılması gibi konularda okul, aile ve toplum için önemli olabilecek konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

 

 

 

 

 

 

 

Afet Sırasında:

1. Varsa yaralı öğrencilere ilk yardım yapmak ve yönetimi ivedilikle bilgilendirmek,

2. Korku ve paniğe kapılan öğrencileri sakinleştirmek ve olan olay hakkında bilgi vermek,

3.Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurulunun tahliye veya yerinde sığınak kararı sonrasında tahliye planına uygun olarak öğrencileri sevk etmek ve güvenli toplanma alanına götürmek,

4.Öğrenci mevcudu ve veli haberleşme listelerini yanında bulundurmak,

5.Öğrencilerin velilerine veya yetkililere teslim edilene kadar başlarından ayrılmamak.

6. Sorunlu olarak değerlendirdikleri öğrenciler için profesyonel destek sağlamak,

 

Afet Sonrasında:

1. Öğrencilere güven duygusu aşılamak, örneğin okullarının yetkili teknik heyetler tarafından kontrol edilmiş olduğunu, olabilecek artçı depremler karşısında korku ve paniğe kapılmalarına gerek olmadığını, aslında korku ve paniğin can güvenlikleri açısından çok daha tehlikeli olduğunu, yapılacak en doğru hareketin eğitim ve tatbikatlarda yapıldığı gibi “çök-kapan-tutun” hareketini tekrarlamak olduğunu vurgulamak,

2. Öğrencilere sınıfta, koridorlarda, teneffüste, bahçede, laboratuar, spor salonu, kantin ve tuvaletlerde tehlikeli olabilecek yerler ve davranışlar hakkında bilgi vermek, bu konuda tehlike avı uygulamaları yapmak,

3.Deprem sonrasında çıkan söylenti, dedikodu ve yetkililer tarafından onaylanmayan medya açıklamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

4.Öğrencilere öğretmenlerine, okul yöneticilerine, yerel yöneticilere ve devlet yöneticilerine

karşı güven duygusu aşılamak,

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

PLANLAMA VE HAZIRLIK GRUBU

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür Yetkili Öğretmen

RİSK YÖNETİMİ GRUBU

Oluşacak riskleri belirler. Ortaya çıkabilecek tehlikeler için önlemler alır.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

MÜDAHALE GRUBU

 

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

a)ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

b)TAHLİYE, GÜVENLİK VE AİLE İLİŞKİLERİ

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

c)TESPİT, ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Tehlike öncesi durum tespiti yapmak, tehlike sonrasında onarım ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak.

Adı Soyadı:

 Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

KAYNAK TEMİNİ VE LOJİSTİK DESTEK GRUBU

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

 

 

 

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

Zarar Azaltma Çalışmaları

Birçok kaynakta zarar azaltma, afetlerin etkilerinden kaynaklanan can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik çabaların bütünü olarak tanımlanır. Bir başka deyişle bu aşamada yapılacaklar tehlikeli durumlar karşısında oluşabilecek can ve mal kayıplarını mümkünse ortadan kaldırmayı, değilse olabildiğince azaltmayı amaçlayan çabaların bütünüdür. Zarar azaltma, sadece önleme yaklaşımından farklı olarak özellikle doğal kaynaklı tehlikelerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederek afetlerin etkilerini en az zararla atlatmaya yönelik toplumsal direnç ve beceri geliştirmeyi de amaçlar.

 

            Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

 Tehlikelerin belirlenmesi

 Zarar görebilirliklerin belirlenmesi

 Risklerin belirlenmesi

 Önceliklerin belirlenmesi

 Eksikleri gidermek için yapılması gereken çalışmalar

 Tehlike ve riskleri önlemek veya zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar kısmında gerekli formlar doldurulup bu kısma yerleştirilecektir.

Hazırlık Çalışmaları

 Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılacak.

Eğitim Materyallerinin Hazırlanması:

AFAD’ dan alınan bilgi ve belgeler

Görevlilerin (Öğretmen, öğrenci. çalışan)Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

    Tatbikatlar:

06/03/2016 Tarihinde Deprem Tatbikatı

01/03/2016 Tarihinde İkaz- Alarm ve Personel Tahliye Tatbikatları

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olayın Büyüklüğü ve Okul Çevresindeki Etkileri Hakkında Bilgilerin Nasıl Toplanacağı:

Okulumuz Sivil Savunma Kulübü yetkili öğretmeni tarafından AFAD ve Belediye ile işbirliği yapılarak bilgi toplanacak.

 Müdahale Ekiplerinin Göreve Nasıl Sevk Edileceği:

 Ekipler belirlenip, görev dağılımı yapılmıştır. Gerekli durumlarda herkes görevini yerine getirecektir.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlardan Yardım Talebinin Nasıl Yapılacağı:

 Tehlike anında;(112,110,122,155,156) gibi ilgili acil telefonlardan yardım istenecektir. Yardım talepleri Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından yapılacaktır.

 Yetkililerin ve Velilerin Nasıl Bilgilendirileceği:

 Yetkiler ve veliler Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından bilgilendirilecektir.

 Öğrenci, Öğretmen ve Çalışanların Nasıl Korunacağı ve Acil İhtiyaçların Nasıl               Karşılanacağı:

3 Günlük okulda kalma durumuna karşı su ve gıda stoğu yapılacaktır.

 Psiko-sosyal Desteğin Nasıl Yapılacağı eklerde belirtilecek:

Okulumuzda bulunan sınıf rehber öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Müdahale sürecinden sonra başlayan ve afetin büyüklüğüne göre 1-2 yıl gibi daha uzun bir süreyi kapsayan faaliyetlerin tümüdür. Müdahale sürecinde çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilemeyen bazı çalışmalar da bu süreç içerisinde gerçekleştirilebilir. Okullar için iyileştirme aşamasında yapılacaklar, okulun bir an önce açılması ve normal programına dönebilmesi için planda öngörülen eylemlerin uygulanması çalışmalarını içerir. Ana hedef eğitimin mümkün olan en kısa sure içerisinde başlayabilmesinin temini ve meydana gelen olaydan elde edilen derslerin ışığı altında daha güvenli ve emniyetli bir okul ve eğitim ortamı oluşturmaktır.

 Bina ve Tesislerin Fiziksel/Yapısal İyileştirmesinin Nasıl Yapılacağı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Belediyelerle işbirliği yapılacaktır.

 Yönetsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık

 Eğitsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Psikolojik İyileştirme: Okul Rehberlik Servisi

 Okulun Yeniden Açılması: Afetten sonra okulun açılması ile ilgili çalışmalar en kısa sürede yapılacak.

AFET YÖNETİMİ FAALİYETİ İÇİN YILLIK PLAN

A)OKUL AFET ACİL EYLEM PLANININ AMACI

1. Öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunması,

2. Hasarın en aza indirgenmesi ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanması,

3. Güvenlik kültürü oluşturulup afet ve acil durum yönetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürecek. Afetlerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve müdahaleye hazırlıklı olma süreçlerini kapsar.

1. Okul Afet ve Acil Durum Merkezi İdari Grup

2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi.

3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması.

4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi.

5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.)

Okulumuzun güvenliği okulla ilgisi bulunan herkesin görevidir. Bununla birlikte, okul güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara liderlik edecek bir birim/kişi gerekir. Bu kapsamda, idari birimler, öğretmenler, personel, öğrenciler, veliler, ilçe afete müdahale birimleri (ve mümkünse komşular) dahil olmak üzere okul ile ilgili tüm birimlerin koordinasyonunun sağlanması önemlidir.

Bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile sürekli bağlantının sağlanması çok önemlidir.

B)TEHLİKE, ZARAR GÖREBİLİRLİK VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

Risklerin değerlendirilmesinde şunlar dikkate alınır;

Hem doğal hem insan kaynaklı tehlikeler, mevcut zarar görebilirlikler (fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel, psikososyal ve eğitimsel) ve mevcut kapasite (maddi imkânlar ve araç gereçle birlikte insan kaynakları ve becerileri) dikkate alınır.

 

                                     

Maruz kalabilecek, doğal ve insan kaynaklı tehlikeleri belirlemek, okul ve çevresinde olabilecek etkiyi ölçmek ve bunlarla bağlantılı riskleri azaltmak üzere risk önceliklendirilmesine ihtiyaç vardır.

  

-Öğrencilerde Hastalık,               -Salgın Gıda Zehirlenmesi

-Öğrenciler Arasında Kavga             -Ciddi Yaralanma                                                                                                

-Öğrenci İntiharı ve teşebbüsü             -Çığ

-Şiddet Tehditleri                               

-Toprak Kayması                                                

-Su Kıtlığı    

-Deprem    

-Yangın    

 

Fiziksel ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik bir planda aşağıdaki unsurların dikkate alınmıştır.

 *Yapısal riskler (Okul alanı içinde veya civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler).

 *Yapısal olmayan riskler (Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte, çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergâhları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler).

*Altyapısal riskler (Haberleşme ve ulaşım ile birlikte su, elektrik, doğal gaz gibi yaşamsal altyapı şebekelerine dair riskler).

*Çevresel riskler (Hava sıcaklığı, su taşkınları, sel, tehlikeli madde sızıntısı gibi ortam koşullarına dair riskler ve iklim değişimi etkileri).

 

C)FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI

Fiziksel afet risklerini azaltmak için, risk değerlendirme sürecinde önceliklerin belirlenmesi esastır. Eylem planı, bu önceliklere göre oluşturulmuştur.

 

                     

 

Yapısal Güvenlik Önlemleri:

İnşaat ve güçlendirme için yürürlükteki yapı yönetmeliklerinin uygulanması veya bunlara uygunluk,

Çeşitli afetlere karşı dirençli tasarım,

Uygun inşaat malzemelerinin kullanımı, 

İnşaat süresince herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi,

Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemleri (YOTA)

Yapısal olmayan güvenlik için aşağıdaki önlemlerin alınması çok önemlidir:

                   

-Sınıf kapılarının dışarı açılacak şekilde tasarlanmış.

-Çıkış yollarının daima açık tutulacak.

-Yapısal olmayan elemanlar rüzgâr ve deprem sarsıntılarına karsı binaya sabitlenecek.

-Yangın söndürme cihazlarının durumu, yerlerinin kontrolü ve bakımlarının yapılmakta.

-Yangın güvenliği önlemlerinin uygulanması

Altyapı Güvenlik Önlemleri:

Altyapı; su, elektrik, doğal gaz şebekeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleriyle, haberleşme ve ulaşım sistemlerini kapsar.

Karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak birçok çözüm yolu dikkate alınabilir.

 

Çevresel Koruma Önlemleri:

Çevre koruma önlemleri alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

Güvenli bir biçimde yeniden kullanılabilecek malzemelerin tercih edilecek.

-Su ve enerji tasarrufuna özen gösterilecek.(İlgili birimler ve sosyal kulüp danışman öğretmenleri tarafından)

-Mümkün olan her yerde atıkların geri dönüşümünün sağlanacak.(Pil, plastik, kâğıt ve belediye işbirliğiyle sıvı yağ atıkları)

Bu faaliyetlere aşağıdakiler dâhil edilebilir:

  -Endüstriyel geri dönüşüm için plastik, cam ve kâğıt atıklarının toplanması.

 -Yağmur suyunun toplanması

 -Toprak kayması ve sel baskını tehlikesine karşı yağışların takip edilmesi

D)Müdahale Kapasitesinin ve Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Müdahale prosedürleri, karşılaşılan tehlikeye ve içinde bulunduğunuz özel durumlara bağlıdır. Bununla birlikte, bütün uygulamalar altı temel prosedüre dayanmaktadır.

Okul binası güvenli ise:

 1-YERİNDE SIĞIN veya

2-İÇERİYE KİLİTLEN.

3- Eğer okul binası güvenli değilse BİNA TAHLİYE EDİLECEKTİR.

4- Eğer okul binası güvenli değilse ancak okul bahçesi güvenliyse DISARIDA TOPLAN ve BARINAK OLUSTUR.

5-Eğer okul binası ve okul bahçesi güvenli değilse GÜVENLİ BİR YERE TAHLİYE YAPILMALI.

6- ÖGRENCİ TESLİM prosedürleri öğrencilerin doğrudan ve sadece velilerine veya önceden belirlenmiş acil durum kişilerine teslim edilmesini sağlar.

 

İhtiyaç duyulan müdahale malzemelerine arasında şunlar bulunur:

                                         

-İdari Büro “Tahliye Çantası/Kutusu”

- Revir “Tahliye Çantası”

-Okul İlk Yardım “Tahliye Çantası”

- Her sınıf için Sınıf “Tahliye Kutusu/Çantası”, Acil Durum Dosyaları

- Öğrenciye özel küçük çanta/torba ( ağzı kapalı her sınıfta büyük bir sırt çantasında toplu    olarak muhafaza edilecek.)

- Okul Acil Durum Malzeme Kutusu

E)Planın Duyurulup Test Edilmesi:

Okul idaresi, öğretmen kadrosu ve diğer personel, öğrenciler, veliler ve yerel toplum liderleriyle ilk müdahalecilerin etkin biçimde çalışabilmeleri için okul afet planından haberdar olması önemlidir. Velilerin 2-3 gün sürse bile çocuklarının okulda güvende olduklarını bilmesi ve bundan emin olması, afete hazırlıklı olma yönünden büyük önem taşır.

Acil Durum İrtibat Bilgileri Alınması:

Öğrenci teslim prosedürlerini gereği gibi uygulayabilmek için her eğitim yılı basında velilerin ve acil durum irtibat bilgilerinin güncellenecek. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda velilerin bunu okula bildirmesi sağlanacak.

Acil Durum Planın Kavranması:

Veliler, altı farklı acil durum prosedürü hakkında önceden bilgilendirilecek:

Yerinde Sığın, Kilitlen/Tecrit, Bina Tahliyesi, Bir araya Toplan, Güvenli Bir Yere Sığın ve Öğrenci Teslimi.

Veliler aynı zamanda veliler, bilgilendirme için hangi araçların kullanılacağından haberdar edilir (binaya asılan bilgilendirme panosu, otomatik telefon mesajları, e-posta, okulun İnternet sayfası). Bu bilginin mümkün olduğunca çok araç kullanarak duyurulması önemlidir (yazılı, sözlü, görsel, uygulamalı gösteri ve öğrenciler aracılığıyla). Velilere, tehlike geçene ve/veya yardım gelene kadar çocuklarıyla okulda veya dışarıda ilgilenmek üzere gerekli düzenlemelerin yapıldığı bilgisi verilerek Öğrencilerin sadece veli/vasi veya önceden yetkilendirilmiş acil durum irtibat kişisine teslim edileceği ifade edilir.

 

Kilitlen/Tecrit durumunda okulun dışarıdan gelen telefonlara cevap veremeyeceğini veya okuldan dışarısının aranamayacağı açıklanır.

Bu durumda polis gereken desteği verecektir.

Veliler dâhil hiç kimse okula yaklaştırılmayacaktır.

Öğrenciler içeride tutulacak ve Tecrit durumu polis tarafından sonlandırılmadıkça dışarıya çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Veliler çocuklarını teslim almak üzere okula ancak bundan sonra girebilecektir.

Öğrenciye Özel Ağzı Kapalı Küçük Çanta/Torba Hazırlanması Veliler çocukları için acil durumda kullanılacak temel malzemeleri temin edebilir. Bu malzemeler; bir sise su, yüksek kalorili bir paket yiyecek (fındık, bisküvi vb.) yağmurluk, küçük pike/battaniye, yedek giysi, acil durum irtibat listesi, küçük öğrenciler için aile fotoğrafı ve/veya öğrenci için ailesinden bir destek notu, sevdiği bir oyuncak.

F)Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için

Tatbikatlar Yapılması:

Okulumuz tatbikatları beklenen tehlikelere karsı biçimlendirilecek. Yıl boyunca kapsamlı tatbikatlar değişik senaryolarla belirtildiği gibi yapılacaktır. Önceden duyuru yaparak düzenlenen her tatbikata karşılık bir de duyuru yapılmadan tatbikat düzenlenmesi planlanmaktadır. Farklı senaryolar oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikat yapılacaktır. Tatbikatlar sırasında daima olay gerçekmiş gibi davranılır. Tatbikat sonrasında öğrenciler öğretmenlerinden bilgi alınarak, tüm okul çalışanlarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ KARAR ŞEMASI

 

 

Karşılaşılan her tehlikeye yönelik farklı acil durum prosedürü hakkında önceden görüşülür ve üzerinde karara varılır.

Başlıca beş farklı seçenek bulunur: Bina Tahliyesi, Yerinde Sığınmak, Bir araya Toplanıp Dışarıda Barınmak, Güvenli bir Yere Sığınmak, Kilitlen/Tecrit. Prosedürlerin her biri değerlendirilir; ya aynı şekilde yâda uygun biçimde değiştirilerek uygulamaya konur. Tehlike geçtiğinde ve ortam güvenli olduğunda öğrenciler sınıflara dönebilir veya Afet ve Acil Durum Öğrenci Teslim Prosedürü uygulanabilir.

G)BİNA TAHLİYESİ VE TOPLANMA

Yangın veya Şiddetli bir depremde uygulanacak Bina Tahliyesi'dir.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.  Öğrenciler ve okul çalışanlarına içeride kalmalarını veya sığınma alanlarına gitmeleri anons edilir.

2. Durum uygunsa, tüm kapı ve pencereleri kapatılır ( yangın durumunda).

3. Durum uygunsa havalandırma sistemini kapatılır.(Yangın kapıları kapatılır)

4. Toplanma Alanında öğrencilerle haberleşme devamlılığı sağlanır.(örneğin; “Güvenli bir Yere Sığın”, Binaya Geri Dön, Yerinde Sığın, Öğrenci Teslimi ya da acil durum veya tatbikat sona erdiğinde Tehlike Geçti anonsunun yapılması).

Tüm Personel

Önceden sınıflarda yangın ve deprem prosedürlerinin nasıl uygulanacağına dair tatbikat yapılır. Tahliye esnasında özel yardıma ihtiyacı olacak öğrencilerle personel belirlenir. Ziyaretçilere yardımcı olunma konusunda da hazırlık yapılır.

1- Öğrencilere Bina Tahliyesi Talimatlarına Uymaları Hatırlatılır

    D  İ  K   K  A      T

Dönme            İtme        Konuşma          Koşma            Acele Etme             Takip Et

Öğrenciler tek veya ikişerli sıra halinde dışarı çıkarılır. Özel yardıma muhtaç öğrenci ve personele yardım edilip edilmediği kontrol edilir. Öğrencilere cep telefonlarını KULLANMAMALARI ve hatları meşgul etmemeleri gerektiği hatırlatılır.

 

2- Sınıftan Alınacaklar

-Sınıf Tahliye Çantası

- Sınıf listesinin bulunduğu Acil Durum Dosyası ve Sınıf Durum Rapor Formları

- Öğrenciye özel küçük çantalarla dolu sırt çantası.

 

 

 

3- Eş Destek Sistemi Kullanılır

*Öğrencilerden yardıma ihtiyacı olan var mı diye sınıf sol - sağ taraflar ve koridor olmak üzere seri bir şekilde gözden geçirilir. Aksi söylenmediği takdirde, normalde kullanılan ve önceden belirlenmiş olan tahliye güzergâhları kullanılır.(Tahliye işaretleri yardımıyla)

*Sıkışmış bir kapı gibi herhangi bir engelle karşılaşılması durumunda başka bir yol izlemeye hazırlıklı olunacak.

*Bir öğretmen grubun arkasında olup herkesin bir arada olduğundan emin olmalıdır.

*Görevli öğretmenler çıkışa doğru ilerlerken okuldaki tüm bölümleri özellikle tuvaletleri kontrol ederler.

* Toplanma alanında sınıf için ayrılmış yere gidilir.

*Sınıfların birbirinden ayrı ve sessiz kalmaları sağlanarak belirlenen alandaki yerlerini almaları sağlanarak yoklama alınacak.

*Yaralanan olup olmadığını tekrar kontrol edilecek. Yaralı öğrenci varsa yanlarına iki kişi vererek birbirlerinden ayrılmadan hemen geri dönmek üzere revir (okulda ayrı bir bölüm planlanmakta) yada ilk yardım uygulayacak kişiye gönderilecek.

*Öğrencilere duruma yardımcı olmaları gerektiği hatırlatılacak ve uyarı (“Tehlike geçti” ve

“Sınıflara Dönün” uyarısı) gelene kadar sessiz kalmalarını sağlanacak.

*Öğretmenler DAİMA sınıflarının başında kalır. Öğrenciler sınıf olarak oturarak bekler. Düzenli olarak ve gerektikçe yoklama alınır. Anonsların rahat duyulabilmesi için öğrencilerin sessiz durması sağlanır.

* Öğrenciler, sadece Öğrenci Teslim Acil Durum Kartı “ düzenlenirse alandan ayrılabilir.

4- Geri Tahliye/Binaya Dönüş:

Bazı durumlarda bina içerisi daha emniyetli olduğundan binaya geri dönülmesi gerekebilir. Tatbikat sonunda dersliklere geri dönerken geri tahliye/binaya dönüş tatbikatını tüm kurallara uyarak yapılacak.

GÜVENLİ BİR YERE SIĞINMA

Okul çevresinin de boşaltılması gerekebileceğinden,  okulumuz yakın çevresinde bulunan açık alanda toplanılacaktır.

AFET VE ACİL DURUM ÖGRENCİ TESLİMİ

Okul, velilerin yerine hareket eder ve öğrencilere herhangi bir zarar gelmemesi için onları korur. Acil durumda öğrenciler velilerine/yakınlarına teslim edilinceye kadar onları güven içinde tutmak okulun sorumluluğundadır.

Veliler; Çocuklar için güncellenmiş bir Acil Durum İrtibat Formu oluşturup muhafaza edilir. Bu formda acil durum halinde öğrencileri almaya gelebilecek veli (veya vasilerle), iki yada üç güvenilen akraba veya arkadaşa ait bilgiler bulunur. Acil durumlarda öğrenciler yalnızca acil durum irtibat formlarında ismi bulunan kişilere teslim edilir.

 

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.Her öğrenci için Acil Durum İrtibatları Listesinin öğretim yılı basında veliler tarafından doldurulacak. Ne zaman olursa olsun bu bilgilerdeki değişikliklerin idareye bildirilmesi istenecek.

2. Öğrenci Acil Durum İrtibatları listesinin güncel bir nüshasını İdari Bürodaki “Tahliye Çantası”nda yıllık olarak da Okul Acil Durum Malzemeleri Kutusunda saklanır.

Öğretmenler; Hem öğrencilerin hem de velilerin afet ve acil durumlar için öğrenci teslim işlemleriyle ilgili bilgilendirilmelerini sağlar.

YERİNDE SIĞINMA

Tahliye gerektirmeyen, buna yeterli zaman olmayan ya da okulun dışında meydana gelen, öğrencilerin normal şekilde okuldan çıkısına engel olacak kimyasal bir olay ya da terör saldırısı gibi durumlarda bulunulan yerde sığınmanız gerekir.

Okul İdaresi

-Öğrencilerle personele içeride kalmaları veya sığınma yerlerine gitmeleri için anons yapar.

- Gerekiyorsa tüm kapılar ve pencereleri kapatılır.

- Acil durum sona erdiğinde “Tehlike geçti” anonsu yapar.

Tüm Personel

-Hemen öğrenci ve personel koridorlarını açıp bina içinde önceden belirlenmiş sığınma yerlerine girer.

-Öğretmenler sınıf tahliye çantasını ve sınıf defterini yanından bulunduracak.

-Görevliler tarafından Tüm kapı ve pencereler kapatılıp giriş kapıları kilitlenir.

-Yoklama alınıp Mevcut/Yaralı/Kayıp Öğrenci Durum Raporu (güvenli, uygun zaman kollanarak) Olayı Yöneten kişiye götürülür.

Okul idaresince aksi söylenmedikçe kimse olduğu yerden ayrılmaz.

KİLİTLEN/TECRİT

Şiddet tehdidi nedeniyle bulunduğunuz mekandan ayrılmanın güvenli olmadığı zamanlarda veya okul içinde ya da dışında başka bir kriz oluştuğunda ortalıkta dolaşmanın veya tahliyenin tehlikeli olduğu durumlarda kilitlen/Tecrit uygulanır.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1. Tecrit Sinyali verilir ve su anons yapılır: “Dikkat, Dikkat! Binada şüpheli/ kim olduğu bilinmeyen bir şahıs var.

Kilitlen/Tecrit Prosedürünü başlatın.

Olayın ardından öğrencilerle veliler uygun bir şekilde bilgilendirilir. Olayın gözden geçirilip değerlendirilmesi ve tartışılması için gereken zaman sağlanır.

 

 

Tüm Personel

-Öğrencileri sınıflara toplar. Sakin bir ortam yaratmaya çalışır. Bina dışında bulunanlar hemen tehditten uzak güvenli bir alana gider.

-Tüm kapı ve pencereler içeriden kilitlenir. Kapı ve pencerelerden uzak durulur.

-Bulunan tüm masa ve sıralar yan yatırılıp koridora ve/veya dış pencerelere dönük şekilde yerleştirilir.

-Eğer silah sesi ya da patlama duyulursa DİZ ÇÖKÜP, masa ve/veya sıraların altına saklanıp KAPAN, beden mümkün olduğunca küçük bir hedef haline getirilir.

-Dış pencerelerdeki perdeler örtülmez veya kepenkler kapatılmaz.

-Işıklar söndürülür. Ses çıkaran tüm cihazlar ve radyolar kapatılır. Cep telefonları sessiz konuma getirilir.

-Polis veya bizzat okul yetkilileri tarafından aksi bir talimat verilmedikçe bulunulan yerde kalınır.

-Kriz kontrol altına alındığında polis sırayla odaları dolaşır ve kendisini tanıttıktan sonra kapının açılmasını ister.

TEHLİKELER VE DOĞRU DAVRANIŞAR

TIBBİ ACİL DURUM

-Acil yardım için çağrı anons yapılır

-İlk yardım görevlisi gelir.

-İdarecilere bilgi verilir. Gerekiyorsa ambulans çağrılır.

-Öğrencinin velisine haber verilir.

OKUL BİNASINDA veya ÇEVRESİNDE SÜPHELİ ve YABANCI KİŞİLER

-Eğer okul çevresinde dolasan şüpheli veya yabancı bir kişi varsa ya da bina içindeyse nöbetçi öğretmen  tarafından idareye bildirilir.

-Kişiden kendisini tanıtması istenecek

- Yardıma ihtiyacınız varsa Bağırın!

-Gerekiyorsa Kilitlen/Tecrit çağrısı yapılacak.

-Polis aranır.

 

 

 

 

YANGIN

Yangın gördüğünüzde;

-Yangın alarmını çalıştırılır.

-110 Yangın hattı aranarak yangının yeri bildirilir.

- Yangın söndürme cihazı, kum ya da battaniye gibi kalın örtüler ile küçük yangınları söndürülür.  

-Emniyetli olduğu takdirde yakıt kaynağını (doğal gaz, tüp gaz) kapatılır..

Yangın Söndürücüler Nasıl Kullanılır?

- P Pimi çek

- A Ateşin kaynağına yönelt

- S Sık

- S Süpür

Yangın alarmı verildiğinde;

1. Gerçekten acil bir durum olduğunu düşünülerek hareket edilir. Bina tahliyesine uygun hareket edilir.

2. Yüzeyinin ısınıp ısınmadığını kontrol etmeden kapalı kapıları asla açılmaz. Isınmış bir kapı kesinlikle açılmaz

Duman altında kalırsanız;    

1. Dizlerinizin üzerine çökün ve emekleyerek çıkışa doğru ilerleyin.

2. Burnunuzdan kesik kesik nefes alın. Nefesinizi mümkün olduğunca uzun süre tutun. Ağzınızı, burnunuzu kapatmak için nemli bir bez veya giysi kullanın.

3. Sakin olun.

Yangın nedeniyle odada mahsur kalırsanız;

1. Kapının altına ve çevresine nemli bezler koyarak odaya duman girişini engelleyin.

2. Kapatabildiğiniz tüm kapıları kapatıp bir köseye çekilin.

3. 110 Yangın hattını arayıp yerinizi tam olarak bildirin.

Üzerinizdeki giysiler alev alırsa;

 Dur: Olduğunuz yerde kalın

 Yat: Yere çökün.

Yuvarlan: Yerde yuvarlanın.

DUR-YAT-YUVARLAN

Başka birinin giysileri alev alırsa durup yere çökmelerini ve yerde yuvarlanmalarını sağlayın veya alevleri söndürmek için etraflarına bir battaniye, halı, kilim veya palto sarıp yerde yuvarlayın.

DEPREM

Birçok ciddi yaralanma nedeni düsen, devrilen mobilyalar, ekipmanlar, bina elemanları ve kırık camlardır. Bunların yol açacağı hasarlar engellenebilir.

Sarsıntı esnasında yere çöküp, hedef küçültün, basınızı, ensenizi ve olabildiğince vücudunuzu koruyun. Sarsıntı geçince daha önceden belirlenen tahliye planına göre binayı boşaltın.

Sınıf/Koridor ve Açık Alan

1.Öğretmen yüksek sesle bağırır: “Deprem oluyor! Deprem pozisyonu alın:

Çök, Kapan ve Tutun.”

Dizlerinin üstüne çök ve bedeninin kapladığı alanı olabildiğince küçültmeye çalış.

Kapan, basını, enseni ve yüzünü sakın.

Tutun, kapandığın yerde sabit bir yere sıkıca tutun.

                                   

Sıranın Altında ya da yanında     

Basınızı, ensenizi ve vücudunuzu mümkün olduğunca korumak için sağlam bir sıranın veya masanın altına girin

Koridor Açık Odalar ve Açık Alanda Altına saklanacak herhangi bir şeyin bulunmadığı açık odalarda, koridorlarda, merdivenlerde ve diğer açık alanlarda iç duvarlardan birinin yanına gidip diz çök ve bedenini olabildiğince küçülterek kapan. Basını ve enseni kollarınla koru.

2.Kapıya en yakın olan kişi kapıyı ardına kadar açar. Eğer yangını başlamışsa ve küçükse alev alan yerin en yakınındaki kişi söndürür. Eğer deprem hafif şiddette gerçekleşip hasara neden olmadıysa idare derse devam kararı verebilir. Orta veya ağır şiddetli depremlerde aşağıdaki adımlar izlenir

3. Sarsıntı bittiğinde, odadan ayrılmadan önce hemen yaralı olup olmadığına bakın. Gerekiyorsa hayat kurtarıcı ilk yardım uygulayın (hava yolunu açma, ciddi kanamayı durdurma gibi).

Görevlendirilmiş öğrencilerden hafif yaralılara yardım etmelerini isteyin. Hareket ettirilmemesi gereken yaralılar, bulundukları yerde tehlikedeyse sınıfla birlikte başka bir yere taşınmalı, aksi takdirde yaralılara yardımın geleceği söylenmelidir.

Küçük bir yangın çıkmışsa söndürün.

On saniye kadar etrafınızı gözden geçirin, hasar ve tehlikeleri zihninize kaydedin.

4. Duruma göre kapıya Yeşil “KİMSE YOK” ya da kırmızı renkli “YARALI-ÖLÜ / TEHLİKE VAR” levhalarını asın.

Bu arama-kurtarma ekiplerine hız kazandıracaktır.

Gerçek bir afet durumunda kapılarınızı kilitlemeyin.

Tatbikat sırasında oda boş ise kapıları kilitleyin.

Eğer içeride ağır yaralı veya sıkışmış kişiler varsa onları mümkün olduğunca rahat ettirmeye çalısın.

Arama kurtarma ekiplerinin onları almaya geleceğini söyleyin. Kapıyı kilitlemeyin!

Bu kişilerin bilinci açıksa bir düdük verip (Küçük öğrenciler için pelus oyuncaklar verilebilir.) teskin edin.

5. Bina Tahliye Prosedürlerini kullanarak Bina Tahliye Edilir.

Hemen binadan uzaklaşın.

Artçı şoklara dikkat edin ve aynı koruyucu önlemleri alın.

Yüksek ve ağır mobilyalardan uzak durun.

 

Asansörleri kullanmayın.

Yüksekten düşebileceklerden ve diğer tehlikelerden sakının.

 

Tekerlekli Sandalyedeyseniz sandalyenizin frenlerini kilitleyin, basınızı ve ensenizi koruyacak şekilde öne doğru kapanın

Fen laboratuarları ve mutfaklarda kapanma pozisyonundan önce ocakları söndürün. Tehlikeli madde kaplarının kapaklarını kapatın ve/veya zarar gelmeyecek bir yere koyun. Sıcak ocaklardan, bas üstü dolaplarından ve dökülüp sıçrayabilecek tehlikeli maddelerden uzak durun.

Kütüphane, çok amaçlı salon resim /müzik odasında Mümkünse raflardan, kitaplardan ve müzik aletlerinden uzak durun.

Dışarıda Binalardan, enerji nakil hatları, sokak aydınlatma direkleri, ağaçlar ve diğer tehlikelerden uzak durun. Diz üstü çöküp basınızı ve ensenizi korumaya alın.

Okul ulaşım servislerinde; Şoför aracı yukarıdan gelebilecek tehlikelerden uzak bir yerde kenara çekmeli ve motoru durdurmalıdır. Araçta “Kapan pozisyonu” alınır.

 

 

 

FIRTINA

İçerideyken

1. Telefondan uzak durun. Telefon hatları elektrik yüklü olabilir.

2. Tüm elektronik aletleri ve cihazları fişten çekin. Yıldırımlar voltaj artısına neden olabilir ve elektrik tesisatından iletilebilir.

 

3. Musluklardan, lavaboda akan sudan uzak durun. Yıldırım kaynaklı elektrik su

tesisatı yoluyla içeriye iletilebilir.

4.Perdeleri kapatın ve pencerelerden uzak durun.

5. Pille çalışan bir radyodan meteoroloji uyarılarını dinleyin. Uyarılara riayet edin.

Dışarıdayken;-Betonarme bina gibi sağlam, kalıcı ve kapalı güvenli bir yapıya sığının. Dayanıklı bir bina en güvenli yerdir.

-Korunmasız çardaklardan, yağmurluk tentelerden veya gölgeliklerden sakının.

-Ağaçlar, kuleler, çitler, telefon direkleri, elektrik hatları gibi yüksek nesnelerden ve sel baskını olasılığı bulunan yerlerden uzak durun. Açık ve alçak yerlerde durun.

-Saçlarınızın dikildiğini hissederseniz yıldırım düşecek demektir. Yere çömelin ve topuklarınızı birleştirin.

-Ellerinizi kafanızın arkasında birleştirip basınızı aşağıya eğin. Olabildiğince küçülün.

Yere dümdüz yatmayın!

SEL

Yavaş yükselen sel

1. Binayı sorunsuz olarak tahliye etmek için yeterli süre olacaktır.

Binayı boşaltmadan önce kayıtları, elektronik cihazları mümkün olduğunca koruma altına alın.

2. Bina Tahliyesi için yapılması gerekenleri uygulayın ve emniyetli bir yere geçin.

Ani ve şiddetli sel baskını

1. Etki altındaki tüm alanları hemen tahliye edin. Binanın üst katlarında bulunan daha güvenli bir yere çıkın.

2. Sel alanını arabayla terk etmeye çalışmayın. (Sel felaketlerinde meydana gelen ölümlerin % 80'inin otomobiller içinde mahsur kalanlarda görülmektedir.)

 

 

OKUL AFET ACİL EYLEM PLANI GRUPLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-Merkez İdari Grup (Okul Md.)

Görev ve Sorumlulukları

-Acil durum operasyonlarını yönetmekle sorumludur.

-Acil Durum müdahalesini başlatır ve bitirir.

-Acil görev tayinlerini koordine eder.

-Acil durumda ilk çıkarılacakları alır.

-Tüm öğretmen ve öğrencilere açıklama yapar.

-Bölge/Şehir afet destek merkeziyle iletişimi sağlar.

-İhtiyaç duyulan malzemeleri dışarıdan talep eder.

-Dışarıyla olan bağlantıdan ve bilgi akışından sorumludur.

-Günlük kayıt tutar

-Acil durumlarda nihai karar verir.

-Bakanlığa sunulacak raporu oluşturur.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durumu planı ve kayıtları, okul yerleşim yeri haritası, el feneri, el mikrofonu, pilli radyo, telsiz.

2-Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

-Giriş çıkışlar kontrol altına alınır

-Öğrenci teslim noktalarını belirler

-Veli bilgileri öğrenci teslim kartlarındakilerle karşılaştırılarak teyit edilir.

-Velilerin gelmeye başlamasıyla beraber teslim işlemlerine hemen başlar

-Kimlik tespiti kontrolü yapar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durum bilgilendirme kartları, öğrenci teslim kartı, yoklama listesi, toplanma alanındaki sınıfların yerleştirilme haritası, Öğrenci-Aile Teslim Formlarını (Çocuk Teslim izinleri) alfabetik dizinle dosyalamak için bir kutu, Zımba ve zımba teli, telsiz, haberciler.

3- Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

-Sarsıntının dinmesinin hemen ardından yaralanma hasar durumunu mümkün olduğu kadar doğru analiz eder

- Tüm kapı aralarını, koridorları ve merdivenleri güvenli ve açık tutar.

-Belirlenen tahliye yolu ya da farklı bir yolu kullanarak toplanmayı sağlar

-Yoklama alıp öğrencileri zaman zaman tekrar sayıp kontrol eder.

- Öğrencileri rahatlatmak için su ve yiyecek temin eder.

-Yerleri belirsiz öğrenci ve öğretmenleri merkeze bildirir.

-Olumsuz hava koşullarında eğer emniyetliyse öğrenciler spor salonuna alınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Sınıf öğrenci listesi, Yerleri belirsiz öğrenciler için kayıt formu hazır bulundurulur. Masa, sandalye, sıra malzemeleri, Öğrenci Teslim Formlar

4-Bilgi İletişim Grubu

-Gerekli haberleşmeleri sağlayarak Merkez İdari Grubu destekler.

-Anons sistemini kurar.

-İtfaiye veya polise haber verir.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Telsiz, telefon, Bina içi anons sistemi

5-Araç Yol Gösterme/Toplanma Alanı Destek Grubu

-Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli, itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekiplerine doğru yol gösterme yapmak

-Toplanma yerine gelenlerin isim listesini yapmak

-Toplanan kişilerin durumunu anlamak

-Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlamak

-Geçici tuvaletlerinin kurulumu

-Hijyenik şartların kontrolü

-İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Veliler için yazılı bildiri, barikat, gönüllüler için iş içeriği, bant, tuvalet ekipmanı, okul içi haritası, naylon poşet hazır bulundurur.

6-Acil İlk Yardım Grubu

- İlk yardım alanını emniyetli bir yere kurar.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle koordinasyon sağlar.

-Acil İlk yardım uygular

-Tıbbi desteğe gerek olup olmadığına karar verir.

-Yaralanma ve ilk yardım kayıtlarını tutar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-İlk yardım malzemeleri, sağlık kartı, sedye, battaniye, su hazır bulundurulur.

7-Evrak Grubu

-Önemli evrakları acil olarak çıkartır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Evrakların konulacağı kutu

8-Kurtarma Grubu

-İki kişilik takımlara ayrılıp, önceden belirlenmiş bölgelerdeki yaralıların kurtarma işlemlerini yapar

-Grup üyeleri koordinasyonlu hareket eder

-Sınıf, tuvalet gibi yerlerin kontrolünü yapar

-Tahsis edilmiş binalardaki her odayı kontrol edip yaralanan veya kurtarılmayı bekleyenler olup olmadığına bakılır.

-İlk kattan başlayarak yukarı doğru çıkılır.

-Boş odaların kapılarına tebeşirle “X” işareti konulur.

-Herkesin bina dışına çıktığından emin olunur. Personel, ilk uygun zamanda sakin bir tavırla merdivenlerden, koridorlardan ve kapı aralarından geçirerek bina dışına çıkarılır. Geride kalanlar toplanma alanına yönlendirilir.

-Yardımsız hareket edemeyecek durumdaki yaralılar, ancak bulunduğu yerde kalması tehlikeliyse, ilk yardım bölümüne taşınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, sağlam ayakkabı, testere deri eldiven, koruyucu maske, telsiz, levye, balta, battaniye sedye

9-Güvenlik Denetimi/ Olay Yeri Müdahale /İlk Yangın Söndürme Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Küçük çaplı yangınlar tüm eğitimli personel veya yası büyük öğrenciler tarafından harekete geç emri beklenmeksizin en yakındaki söndürme cihazları ile hemen söndürülecektir.

-Acil Durum Malzeme Kutusunu açar.

-Güvenlik denetimini yapar

-İlk yangın söndürmeyi gerçekleştirir

-Kayıp ya da yoklaması alınmamış öğrencilerin listesini alır.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle kayıp öğrencilerin kontrolünü yapar.

-Tesislerdeki yapısal hasarın seviyesini inceler, merkez gruba rapor verir

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Okul çevresinin hasar analiz listesi, Yangın söndürme tüpleri, kask, eldiven, ekipman seti gibi malzemelere ihtiyaç duyar

10-Durum Analiz Grubu

- Tüm bahçe kapıları ve dış kapılar anında kapatılır.

- Gereken yerlere işaretler, tabelalar konur.

-Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Işıldak, kask, eldiven, Telsiz Yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri ve koli bandı

11-Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Acil durum yeniden yapılanması için gerekli ayarlama /yönetimi yapar

-Tehlikeli bölgelerin iyileştirilmesini yapar

-Dersliklerin güvenliğini sağlar

-Tehlikeli olabilecek yerlere girişleri engeller

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, hasar analiz kâğıdı, okul içi haritası, ip, işaretler hazır bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV TABLOSU

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

1-Afet Yöneticisi

Okul Müdürü

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür

2-Bilgi İletişim Ekibi

Bilgi İletişim Grubu

Harici haberleşmeleri İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ve diğer okullarla, koordine eder ve merkezden verilen haberleri personele, öğrencilere ve velilere iletir.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

3-İlk Yardım Ekibi

Acil İlk Yardım Grubu

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

4-Öğrenci Nezaret Ekibi

Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

Tüm öğrencilerin yoklamasını yapıp nezaret eder. Sürekli kontroller yapar. Öğrencileri yerleştirme ve ailelerle birleştirmeye destek olur. Tuvalet kullanımı ve diğer yardım gerektiren durumlarda eşleştirme sistemini uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

5-Öğrenci-Aile Birleştirme Ekibi

Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

6-Yol Gösterme Destek Ekibi

Araç Yol Gösterme /Toplanma Alanı Destek Grubu

Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli,itfaiye ekibi,polis ve sağlık ekiplerine doğru yolu gösterir.Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlar

 

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

8-Arama Kurtarma ve Müdahale Ekibi

Kurtarma Grubu

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

9-Lojistik Ekibi

Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

10-Psikososyal Destek Ekibi

Toplanma Alanı Destek Grubu

Kişilere veya öğrenci gruplarına gerekli olan psikolojik ilk yardımı sağlar.

Okul Rehberlik Servisi

 

 

Okulumuz bulunduğu bölge itibariyle il merkezi  3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu Fay Sisteminin etkisinde olup bölgede tarihsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.

 

 

OKULUMUZA AİT BİLGİLER

 

Okulumuzun Adresi : Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

Personel Durumu    : 1

Öğrenci Sayısı         : 12

Öğretmen Sayısı      : 1

Bina Sayısı               : 1

Derslik Sayısı           : 1

 

 

 

 

 

TATBİKAT SENARYOLARI

 1. SEL SENARYOSU

Okul çevresinde sel meydana geldiğinde ve bu sel okul bahçesini de içine aldığında toplanma yeri olarak müdür odası kullanılır.

Bu tahliye sırasında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri müdür odasına götürür.

-Toplanma alanı destek grubu: Müdür odasına gidilirken yardım eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Evrak grubu: Önemli evrakları dolapların üst kısmına kaldırır..

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin müdür odasına giderken herhangi bir sağlık problem olup olmadığını kontrol eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik panosundaki şalteri indirir.

İtfaiye gelip kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

2-YANGIN SENARYOSU:

a)Okul dışında çıkmış olup okul yerleşkesini tehdit eden bir yangında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürüldü.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

 

b)Okul yerleşkesinde çıkmış bir yangında:

-Durum analiz grubu: Hangi tahliye yolunun seçileceğine karar verir.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürür.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

3-DEPREM SENARYOSU:

a)Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında hafif hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri güvenli olan okul bahçesindeki toplanma noktasına çıkarır.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

-Durum analiz grubu: Okuldaki sınıfları kontrol eder ve hasar tespitinde bulunur.

b) Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında ağır hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul dışında belirlenmiş toplanma alanına öğrencileri tahliye eder.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer öğrenci tahliyesi sırasında yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi planları yaşayan, aktif planlardır. Başka bir ifadeyle bu planlar bir plan elde etmek için bir kez yapılan bir çalışma olmayıp gerçek olaylardan elde edilen dersler, eğitim ve tatbikatlar sırasında görülen eksiklikler dikkate alınarak sürekli geliştirilerek ve güncelleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Okul Müdür Yetkili Öğretmeni

                                                                                                        Doğan GÜNGÖR

 

1

 

 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır.
 3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b kişilerden oluşan 10-12 kişilik takımlardır
 4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler tarafından oluşturulur
 5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır.
 6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar.
 7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

 

KURTARMA EKİPLERİ:

 1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını buradan verirler ve buradan yönetilirler.
 2. Şirket kurtarma ekibi, Okul Acil Durum Kriz Merkezi tarafından görevlendirilir.
 3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra belirlenir.
 4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, kurtarma çalışmalarına başlarlar.
 5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler.

 

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ:

 

Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Yangın, deprem ve sel baskını hallerinde 110 acil yangın ihbar hattı ve 112 acil ilk yardım hattı aranmalıdır.

Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

İLKYARDIM EKİBİ:

 

 1. Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır.
 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre işyerine gelir.

 

SOSYAL YARDIM EKİBİ:

 

 1. İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Okul Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır.
 2. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 3. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

LOJİSTİK YARDIM EKİBİ:

 

 1. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 2. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 3. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 4. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 1. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 2. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMDA ;

 

 1.         Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

 

 1.         Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

 

 1.         Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

 

 1.         Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

 

 1.         Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

 

 1.            Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

 

Yangın ve su baskınında makine şalterini ve varsa doğal gaz vanasını kapatınız,

 

 1.         Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

 

 1.         Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

 

i)  Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

İLKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

                        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

 İLKOKULU

 

 

 

 

 

2015 - 2019

 

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI

 

20150114_124537.jpg

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

ÖNSÖZ

Her yıl çok sayıda afet yaşanan ülkemizde, bugüne kadar Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmış, gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam etmektedir.

Ancak asıl önemli olan; afet sonrası yaraları sarmak, kalıcı konut yapmak gibi rutin faaliyetler yerine, öncelikle afetlere hazırlıklı olmak ve olası bir afeti en az zararla atlatmaktır. Ülkemizin afetlere karşı zaman zaman hazırlıksız ve eğitimsiz yakalanarak büyük can ve mal kaybına uğradığı maalesef acı bir gerçektir.

Birçok alanda köklü reformlara imza atan devletimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda da ülkemizin ve çağın gereklerini göz önüne alarak yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarında önemli mesafe kat etmiştir.

Şu iyi bilinmelidir ki; eğitimli, hazırlıklı bireylerle yürütülen başarılı ve etkili bir afet yönetimi, afetten erken ve en az zararla çıkmamızı sağlarken; hazırlıksız, kötü ve başarısız yönetim, afetin derinleşmesine ve ağır yaralar açmasına neden olabilir.

Okul olarak, afet sonrası yaptığımız etkin, hızlı ve başarılı çalışmaları, afet olmadan önce; zarar azaltma, planlama, hazırlık gibi alanlarda da aynı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak ve ülkemizin tüm kurum kuruluşları ile milletimizin her ferdini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek için yola çıkmış bulunuyoruz.

Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına sloganı ile başlattığımız eğitim seferberliği, halkımızın yoğun katılımıyla devam

etmelidir.

Eğitim seferberliğimizin temel amacı; halkımızın eğitim yoluyla riskleri öğrenmesi ve kendisini, ailesini, iş arkadaşlarını yaşadığı mekânlarda afetlere ve özellikle depreme hazırlaması ve depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğunu öğrenmesidir.

 

OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLAMASININ

AMACI VE KAPSAMI

Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi planlamasının temel amacı; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması ve olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması ve afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimleri uygulanarak arama-kurtarma ve ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük düzeyde tutulması, olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesi ve okulun normal programına bir an önce dönebilmesi için gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynakları sağlamaktır.

HEDEFLER

1.Afet ve Acil Durum Yönetimi kavramı afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynakların bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir.

2.Bu süreç içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Okullar için gerçekleştirilecek “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama” çalışmaları o kurumun afetler karşısında hasar-zarar görebilirliğini azaltacak ve kurumu afetlere karşı güçlü hale getirecektir.

 

 

 

OKUL HAKKINDA BİLGİLER

ADI: Ulaşlı İlkokulu

ADRESİ:  Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

TEL:  ---

ÖĞRENCİ SAYISI: 12

PERSONEL SAYISI: 1

OKULUN YAPISI: Okulumuz tek katlı bir yapıdan oluşmaktadır.

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KURULU

BAŞKAN:  Doğan GÜNGÖR

ÜYELER: Erdem OKUT (Öğrenci Velisi),  İzzet ÖĞÜT (Öğrenci Velisi),

Celal EKİNCİ (Öğrenci Velisi),  Erdoğan ÖĞÜT Okul Aile Birliği)

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI: Erdoğan ÖĞÜT

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ:  Damla ÇAĞAN

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YETKİLİSİ: Mehmet Fatih YİĞİT

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Okul afet ve acil yönetimi kurulunun ana görevleri:

1. Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma çalışmaları ile müdahale ve iyileştirme Çalışmalarını yapmak ve okulun güvenliğini sağlamak,

2.Planda yer alacak görev gruplarını ve bu grupların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

 

Afet ve acil durum yönetim sistemi içerisinde sınıf öğretmenlerinin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki başlıca görevleri:

Afet Öncesi:

1.Okul afet ve acil durum planları hakkında bilgi sahibi olmak ve öğrencileri bu planlarla farklı afet türleri karşısındaki davranış kuralları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

2.Sınıflarında tehlike avı yaklaşımını kullanarak yapısal olmayan tehlike ve riskleri belirlemek, bunların önlenmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi için önlemler almak veya Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kuruluna bildirmek,

3.Öğrencilerde afetlere direnç ve güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla uygulamalı afet eğitimi faaliyetlerini aksatmadan yürütmek,

4.Afetlerle ilgili özel gün ve haftalarda veliler ve öğrencilerle toplantılar yaparak afete hazırlık, afet risklerinin azaltılması gibi konularda okul, aile ve toplum için önemli olabilecek konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

 

 

 

 

 

 

 

Afet Sırasında:

1. Varsa yaralı öğrencilere ilk yardım yapmak ve yönetimi ivedilikle bilgilendirmek,

2. Korku ve paniğe kapılan öğrencileri sakinleştirmek ve olan olay hakkında bilgi vermek,

3.Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurulunun tahliye veya yerinde sığınak kararı sonrasında tahliye planına uygun olarak öğrencileri sevk etmek ve güvenli toplanma alanına götürmek,

4.Öğrenci mevcudu ve veli haberleşme listelerini yanında bulundurmak,

5.Öğrencilerin velilerine veya yetkililere teslim edilene kadar başlarından ayrılmamak.

6. Sorunlu olarak değerlendirdikleri öğrenciler için profesyonel destek sağlamak,

 

Afet Sonrasında:

1. Öğrencilere güven duygusu aşılamak, örneğin okullarının yetkili teknik heyetler tarafından kontrol edilmiş olduğunu, olabilecek artçı depremler karşısında korku ve paniğe kapılmalarına gerek olmadığını, aslında korku ve paniğin can güvenlikleri açısından çok daha tehlikeli olduğunu, yapılacak en doğru hareketin eğitim ve tatbikatlarda yapıldığı gibi “çök-kapan-tutun” hareketini tekrarlamak olduğunu vurgulamak,

2. Öğrencilere sınıfta, koridorlarda, teneffüste, bahçede, laboratuar, spor salonu, kantin ve tuvaletlerde tehlikeli olabilecek yerler ve davranışlar hakkında bilgi vermek, bu konuda tehlike avı uygulamaları yapmak,

3.Deprem sonrasında çıkan söylenti, dedikodu ve yetkililer tarafından onaylanmayan medya açıklamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

4.Öğrencilere öğretmenlerine, okul yöneticilerine, yerel yöneticilere ve devlet yöneticilerine

karşı güven duygusu aşılamak,

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

PLANLAMA VE HAZIRLIK GRUBU

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür Yetkili Öğretmen

RİSK YÖNETİMİ GRUBU

Oluşacak riskleri belirler. Ortaya çıkabilecek tehlikeler için önlemler alır.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

MÜDAHALE GRUBU

 

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

a)ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

b)TAHLİYE, GÜVENLİK VE AİLE İLİŞKİLERİ

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

c)TESPİT, ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Tehlike öncesi durum tespiti yapmak, tehlike sonrasında onarım ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak.

Adı Soyadı:

 Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

KAYNAK TEMİNİ VE LOJİSTİK DESTEK GRUBU

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

 

 

 

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

Zarar Azaltma Çalışmaları

Birçok kaynakta zarar azaltma, afetlerin etkilerinden kaynaklanan can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik çabaların bütünü olarak tanımlanır. Bir başka deyişle bu aşamada yapılacaklar tehlikeli durumlar karşısında oluşabilecek can ve mal kayıplarını mümkünse ortadan kaldırmayı, değilse olabildiğince azaltmayı amaçlayan çabaların bütünüdür. Zarar azaltma, sadece önleme yaklaşımından farklı olarak özellikle doğal kaynaklı tehlikelerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederek afetlerin etkilerini en az zararla atlatmaya yönelik toplumsal direnç ve beceri geliştirmeyi de amaçlar.

 

            Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

 Tehlikelerin belirlenmesi

 Zarar görebilirliklerin belirlenmesi

 Risklerin belirlenmesi

 Önceliklerin belirlenmesi

 Eksikleri gidermek için yapılması gereken çalışmalar

 Tehlike ve riskleri önlemek veya zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar kısmında gerekli formlar doldurulup bu kısma yerleştirilecektir.

Hazırlık Çalışmaları

 Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılacak.

Eğitim Materyallerinin Hazırlanması:

AFAD’ dan alınan bilgi ve belgeler

Görevlilerin (Öğretmen, öğrenci. çalışan)Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

    Tatbikatlar:

06/03/2016 Tarihinde Deprem Tatbikatı

01/03/2016 Tarihinde İkaz- Alarm ve Personel Tahliye Tatbikatları

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olayın Büyüklüğü ve Okul Çevresindeki Etkileri Hakkında Bilgilerin Nasıl Toplanacağı:

Okulumuz Sivil Savunma Kulübü yetkili öğretmeni tarafından AFAD ve Belediye ile işbirliği yapılarak bilgi toplanacak.

 Müdahale Ekiplerinin Göreve Nasıl Sevk Edileceği:

 Ekipler belirlenip, görev dağılımı yapılmıştır. Gerekli durumlarda herkes görevini yerine getirecektir.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlardan Yardım Talebinin Nasıl Yapılacağı:

 Tehlike anında;(112,110,122,155,156) gibi ilgili acil telefonlardan yardım istenecektir. Yardım talepleri Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından yapılacaktır.

 Yetkililerin ve Velilerin Nasıl Bilgilendirileceği:

 Yetkiler ve veliler Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından bilgilendirilecektir.

 Öğrenci, Öğretmen ve Çalışanların Nasıl Korunacağı ve Acil İhtiyaçların Nasıl               Karşılanacağı:

3 Günlük okulda kalma durumuna karşı su ve gıda stoğu yapılacaktır.

 Psiko-sosyal Desteğin Nasıl Yapılacağı eklerde belirtilecek:

Okulumuzda bulunan sınıf rehber öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Müdahale sürecinden sonra başlayan ve afetin büyüklüğüne göre 1-2 yıl gibi daha uzun bir süreyi kapsayan faaliyetlerin tümüdür. Müdahale sürecinde çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilemeyen bazı çalışmalar da bu süreç içerisinde gerçekleştirilebilir. Okullar için iyileştirme aşamasında yapılacaklar, okulun bir an önce açılması ve normal programına dönebilmesi için planda öngörülen eylemlerin uygulanması çalışmalarını içerir. Ana hedef eğitimin mümkün olan en kısa sure içerisinde başlayabilmesinin temini ve meydana gelen olaydan elde edilen derslerin ışığı altında daha güvenli ve emniyetli bir okul ve eğitim ortamı oluşturmaktır.

 Bina ve Tesislerin Fiziksel/Yapısal İyileştirmesinin Nasıl Yapılacağı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Belediyelerle işbirliği yapılacaktır.

 Yönetsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık

 Eğitsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Psikolojik İyileştirme: Okul Rehberlik Servisi

 Okulun Yeniden Açılması: Afetten sonra okulun açılması ile ilgili çalışmalar en kısa sürede yapılacak.

AFET YÖNETİMİ FAALİYETİ İÇİN YILLIK PLAN

A)OKUL AFET ACİL EYLEM PLANININ AMACI

1. Öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunması,

2. Hasarın en aza indirgenmesi ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanması,

3. Güvenlik kültürü oluşturulup afet ve acil durum yönetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürecek. Afetlerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve müdahaleye hazırlıklı olma süreçlerini kapsar.

1. Okul Afet ve Acil Durum Merkezi İdari Grup

2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi.

3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması.

4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi.

5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.)

Okulumuzun güvenliği okulla ilgisi bulunan herkesin görevidir. Bununla birlikte, okul güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara liderlik edecek bir birim/kişi gerekir. Bu kapsamda, idari birimler, öğretmenler, personel, öğrenciler, veliler, ilçe afete müdahale birimleri (ve mümkünse komşular) dahil olmak üzere okul ile ilgili tüm birimlerin koordinasyonunun sağlanması önemlidir.

Bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile sürekli bağlantının sağlanması çok önemlidir.

B)TEHLİKE, ZARAR GÖREBİLİRLİK VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

Risklerin değerlendirilmesinde şunlar dikkate alınır;

Hem doğal hem insan kaynaklı tehlikeler, mevcut zarar görebilirlikler (fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel, psikososyal ve eğitimsel) ve mevcut kapasite (maddi imkânlar ve araç gereçle birlikte insan kaynakları ve becerileri) dikkate alınır.

 

                                     

Maruz kalabilecek, doğal ve insan kaynaklı tehlikeleri belirlemek, okul ve çevresinde olabilecek etkiyi ölçmek ve bunlarla bağlantılı riskleri azaltmak üzere risk önceliklendirilmesine ihtiyaç vardır.

  

-Öğrencilerde Hastalık,               -Salgın Gıda Zehirlenmesi

-Öğrenciler Arasında Kavga             -Ciddi Yaralanma                                                                                                

-Öğrenci İntiharı ve teşebbüsü             -Çığ

-Şiddet Tehditleri                               

-Toprak Kayması                                                

-Su Kıtlığı    

-Deprem    

-Yangın    

 

Fiziksel ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik bir planda aşağıdaki unsurların dikkate alınmıştır.

 *Yapısal riskler (Okul alanı içinde veya civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler).

 *Yapısal olmayan riskler (Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte, çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergâhları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler).

*Altyapısal riskler (Haberleşme ve ulaşım ile birlikte su, elektrik, doğal gaz gibi yaşamsal altyapı şebekelerine dair riskler).

*Çevresel riskler (Hava sıcaklığı, su taşkınları, sel, tehlikeli madde sızıntısı gibi ortam koşullarına dair riskler ve iklim değişimi etkileri).

 

C)FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI

Fiziksel afet risklerini azaltmak için, risk değerlendirme sürecinde önceliklerin belirlenmesi esastır. Eylem planı, bu önceliklere göre oluşturulmuştur.

 

                     

 

Yapısal Güvenlik Önlemleri:

İnşaat ve güçlendirme için yürürlükteki yapı yönetmeliklerinin uygulanması veya bunlara uygunluk,

Çeşitli afetlere karşı dirençli tasarım,

Uygun inşaat malzemelerinin kullanımı, 

İnşaat süresince herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi,

Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemleri (YOTA)

Yapısal olmayan güvenlik için aşağıdaki önlemlerin alınması çok önemlidir:

                   

-Sınıf kapılarının dışarı açılacak şekilde tasarlanmış.

-Çıkış yollarının daima açık tutulacak.

-Yapısal olmayan elemanlar rüzgâr ve deprem sarsıntılarına karsı binaya sabitlenecek.

-Yangın söndürme cihazlarının durumu, yerlerinin kontrolü ve bakımlarının yapılmakta.

-Yangın güvenliği önlemlerinin uygulanması

Altyapı Güvenlik Önlemleri:

Altyapı; su, elektrik, doğal gaz şebekeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleriyle, haberleşme ve ulaşım sistemlerini kapsar.

Karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak birçok çözüm yolu dikkate alınabilir.

 

Çevresel Koruma Önlemleri:

Çevre koruma önlemleri alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

Güvenli bir biçimde yeniden kullanılabilecek malzemelerin tercih edilecek.

-Su ve enerji tasarrufuna özen gösterilecek.(İlgili birimler ve sosyal kulüp danışman öğretmenleri tarafından)

-Mümkün olan her yerde atıkların geri dönüşümünün sağlanacak.(Pil, plastik, kâğıt ve belediye işbirliğiyle sıvı yağ atıkları)

Bu faaliyetlere aşağıdakiler dâhil edilebilir:

  -Endüstriyel geri dönüşüm için plastik, cam ve kâğıt atıklarının toplanması.

 -Yağmur suyunun toplanması

 -Toprak kayması ve sel baskını tehlikesine karşı yağışların takip edilmesi

D)Müdahale Kapasitesinin ve Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Müdahale prosedürleri, karşılaşılan tehlikeye ve içinde bulunduğunuz özel durumlara bağlıdır. Bununla birlikte, bütün uygulamalar altı temel prosedüre dayanmaktadır.

Okul binası güvenli ise:

 1-YERİNDE SIĞIN veya

2-İÇERİYE KİLİTLEN.

3- Eğer okul binası güvenli değilse BİNA TAHLİYE EDİLECEKTİR.

4- Eğer okul binası güvenli değilse ancak okul bahçesi güvenliyse DISARIDA TOPLAN ve BARINAK OLUSTUR.

5-Eğer okul binası ve okul bahçesi güvenli değilse GÜVENLİ BİR YERE TAHLİYE YAPILMALI.

6- ÖGRENCİ TESLİM prosedürleri öğrencilerin doğrudan ve sadece velilerine veya önceden belirlenmiş acil durum kişilerine teslim edilmesini sağlar.

 

İhtiyaç duyulan müdahale malzemelerine arasında şunlar bulunur:

                                         

-İdari Büro “Tahliye Çantası/Kutusu”

- Revir “Tahliye Çantası”

-Okul İlk Yardım “Tahliye Çantası”

- Her sınıf için Sınıf “Tahliye Kutusu/Çantası”, Acil Durum Dosyaları

- Öğrenciye özel küçük çanta/torba ( ağzı kapalı her sınıfta büyük bir sırt çantasında toplu    olarak muhafaza edilecek.)

- Okul Acil Durum Malzeme Kutusu

E)Planın Duyurulup Test Edilmesi:

Okul idaresi, öğretmen kadrosu ve diğer personel, öğrenciler, veliler ve yerel toplum liderleriyle ilk müdahalecilerin etkin biçimde çalışabilmeleri için okul afet planından haberdar olması önemlidir. Velilerin 2-3 gün sürse bile çocuklarının okulda güvende olduklarını bilmesi ve bundan emin olması, afete hazırlıklı olma yönünden büyük önem taşır.

Acil Durum İrtibat Bilgileri Alınması:

Öğrenci teslim prosedürlerini gereği gibi uygulayabilmek için her eğitim yılı basında velilerin ve acil durum irtibat bilgilerinin güncellenecek. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda velilerin bunu okula bildirmesi sağlanacak.

Acil Durum Planın Kavranması:

Veliler, altı farklı acil durum prosedürü hakkında önceden bilgilendirilecek:

Yerinde Sığın, Kilitlen/Tecrit, Bina Tahliyesi, Bir araya Toplan, Güvenli Bir Yere Sığın ve Öğrenci Teslimi.

Veliler aynı zamanda veliler, bilgilendirme için hangi araçların kullanılacağından haberdar edilir (binaya asılan bilgilendirme panosu, otomatik telefon mesajları, e-posta, okulun İnternet sayfası). Bu bilginin mümkün olduğunca çok araç kullanarak duyurulması önemlidir (yazılı, sözlü, görsel, uygulamalı gösteri ve öğrenciler aracılığıyla). Velilere, tehlike geçene ve/veya yardım gelene kadar çocuklarıyla okulda veya dışarıda ilgilenmek üzere gerekli düzenlemelerin yapıldığı bilgisi verilerek Öğrencilerin sadece veli/vasi veya önceden yetkilendirilmiş acil durum irtibat kişisine teslim edileceği ifade edilir.

 

Kilitlen/Tecrit durumunda okulun dışarıdan gelen telefonlara cevap veremeyeceğini veya okuldan dışarısının aranamayacağı açıklanır.

Bu durumda polis gereken desteği verecektir.

Veliler dâhil hiç kimse okula yaklaştırılmayacaktır.

Öğrenciler içeride tutulacak ve Tecrit durumu polis tarafından sonlandırılmadıkça dışarıya çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Veliler çocuklarını teslim almak üzere okula ancak bundan sonra girebilecektir.

Öğrenciye Özel Ağzı Kapalı Küçük Çanta/Torba Hazırlanması Veliler çocukları için acil durumda kullanılacak temel malzemeleri temin edebilir. Bu malzemeler; bir sise su, yüksek kalorili bir paket yiyecek (fındık, bisküvi vb.) yağmurluk, küçük pike/battaniye, yedek giysi, acil durum irtibat listesi, küçük öğrenciler için aile fotoğrafı ve/veya öğrenci için ailesinden bir destek notu, sevdiği bir oyuncak.

F)Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için

Tatbikatlar Yapılması:

Okulumuz tatbikatları beklenen tehlikelere karsı biçimlendirilecek. Yıl boyunca kapsamlı tatbikatlar değişik senaryolarla belirtildiği gibi yapılacaktır. Önceden duyuru yaparak düzenlenen her tatbikata karşılık bir de duyuru yapılmadan tatbikat düzenlenmesi planlanmaktadır. Farklı senaryolar oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikat yapılacaktır. Tatbikatlar sırasında daima olay gerçekmiş gibi davranılır. Tatbikat sonrasında öğrenciler öğretmenlerinden bilgi alınarak, tüm okul çalışanlarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ KARAR ŞEMASI

 

 

Karşılaşılan her tehlikeye yönelik farklı acil durum prosedürü hakkında önceden görüşülür ve üzerinde karara varılır.

Başlıca beş farklı seçenek bulunur: Bina Tahliyesi, Yerinde Sığınmak, Bir araya Toplanıp Dışarıda Barınmak, Güvenli bir Yere Sığınmak, Kilitlen/Tecrit. Prosedürlerin her biri değerlendirilir; ya aynı şekilde yâda uygun biçimde değiştirilerek uygulamaya konur. Tehlike geçtiğinde ve ortam güvenli olduğunda öğrenciler sınıflara dönebilir veya Afet ve Acil Durum Öğrenci Teslim Prosedürü uygulanabilir.

G)BİNA TAHLİYESİ VE TOPLANMA

Yangın veya Şiddetli bir depremde uygulanacak Bina Tahliyesi'dir.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.  Öğrenciler ve okul çalışanlarına içeride kalmalarını veya sığınma alanlarına gitmeleri anons edilir.

2. Durum uygunsa, tüm kapı ve pencereleri kapatılır ( yangın durumunda).

3. Durum uygunsa havalandırma sistemini kapatılır.(Yangın kapıları kapatılır)

4. Toplanma Alanında öğrencilerle haberleşme devamlılığı sağlanır.(örneğin; “Güvenli bir Yere Sığın”, Binaya Geri Dön, Yerinde Sığın, Öğrenci Teslimi ya da acil durum veya tatbikat sona erdiğinde Tehlike Geçti anonsunun yapılması).

Tüm Personel

Önceden sınıflarda yangın ve deprem prosedürlerinin nasıl uygulanacağına dair tatbikat yapılır. Tahliye esnasında özel yardıma ihtiyacı olacak öğrencilerle personel belirlenir. Ziyaretçilere yardımcı olunma konusunda da hazırlık yapılır.

1- Öğrencilere Bina Tahliyesi Talimatlarına Uymaları Hatırlatılır

    D  İ  K   K  A      T

Dönme            İtme        Konuşma          Koşma            Acele Etme             Takip Et

Öğrenciler tek veya ikişerli sıra halinde dışarı çıkarılır. Özel yardıma muhtaç öğrenci ve personele yardım edilip edilmediği kontrol edilir. Öğrencilere cep telefonlarını KULLANMAMALARI ve hatları meşgul etmemeleri gerektiği hatırlatılır.

 

2- Sınıftan Alınacaklar

-Sınıf Tahliye Çantası

- Sınıf listesinin bulunduğu Acil Durum Dosyası ve Sınıf Durum Rapor Formları

- Öğrenciye özel küçük çantalarla dolu sırt çantası.

 

 

 

3- Eş Destek Sistemi Kullanılır

*Öğrencilerden yardıma ihtiyacı olan var mı diye sınıf sol - sağ taraflar ve koridor olmak üzere seri bir şekilde gözden geçirilir. Aksi söylenmediği takdirde, normalde kullanılan ve önceden belirlenmiş olan tahliye güzergâhları kullanılır.(Tahliye işaretleri yardımıyla)

*Sıkışmış bir kapı gibi herhangi bir engelle karşılaşılması durumunda başka bir yol izlemeye hazırlıklı olunacak.

*Bir öğretmen grubun arkasında olup herkesin bir arada olduğundan emin olmalıdır.

*Görevli öğretmenler çıkışa doğru ilerlerken okuldaki tüm bölümleri özellikle tuvaletleri kontrol ederler.

* Toplanma alanında sınıf için ayrılmış yere gidilir.

*Sınıfların birbirinden ayrı ve sessiz kalmaları sağlanarak belirlenen alandaki yerlerini almaları sağlanarak yoklama alınacak.

*Yaralanan olup olmadığını tekrar kontrol edilecek. Yaralı öğrenci varsa yanlarına iki kişi vererek birbirlerinden ayrılmadan hemen geri dönmek üzere revir (okulda ayrı bir bölüm planlanmakta) yada ilk yardım uygulayacak kişiye gönderilecek.

*Öğrencilere duruma yardımcı olmaları gerektiği hatırlatılacak ve uyarı (“Tehlike geçti” ve

“Sınıflara Dönün” uyarısı) gelene kadar sessiz kalmalarını sağlanacak.

*Öğretmenler DAİMA sınıflarının başında kalır. Öğrenciler sınıf olarak oturarak bekler. Düzenli olarak ve gerektikçe yoklama alınır. Anonsların rahat duyulabilmesi için öğrencilerin sessiz durması sağlanır.

* Öğrenciler, sadece Öğrenci Teslim Acil Durum Kartı “ düzenlenirse alandan ayrılabilir.

4- Geri Tahliye/Binaya Dönüş:

Bazı durumlarda bina içerisi daha emniyetli olduğundan binaya geri dönülmesi gerekebilir. Tatbikat sonunda dersliklere geri dönerken geri tahliye/binaya dönüş tatbikatını tüm kurallara uyarak yapılacak.

GÜVENLİ BİR YERE SIĞINMA

Okul çevresinin de boşaltılması gerekebileceğinden,  okulumuz yakın çevresinde bulunan açık alanda toplanılacaktır.

AFET VE ACİL DURUM ÖGRENCİ TESLİMİ

Okul, velilerin yerine hareket eder ve öğrencilere herhangi bir zarar gelmemesi için onları korur. Acil durumda öğrenciler velilerine/yakınlarına teslim edilinceye kadar onları güven içinde tutmak okulun sorumluluğundadır.

Veliler; Çocuklar için güncellenmiş bir Acil Durum İrtibat Formu oluşturup muhafaza edilir. Bu formda acil durum halinde öğrencileri almaya gelebilecek veli (veya vasilerle), iki yada üç güvenilen akraba veya arkadaşa ait bilgiler bulunur. Acil durumlarda öğrenciler yalnızca acil durum irtibat formlarında ismi bulunan kişilere teslim edilir.

 

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.Her öğrenci için Acil Durum İrtibatları Listesinin öğretim yılı basında veliler tarafından doldurulacak. Ne zaman olursa olsun bu bilgilerdeki değişikliklerin idareye bildirilmesi istenecek.

2. Öğrenci Acil Durum İrtibatları listesinin güncel bir nüshasını İdari Bürodaki “Tahliye Çantası”nda yıllık olarak da Okul Acil Durum Malzemeleri Kutusunda saklanır.

Öğretmenler; Hem öğrencilerin hem de velilerin afet ve acil durumlar için öğrenci teslim işlemleriyle ilgili bilgilendirilmelerini sağlar.

YERİNDE SIĞINMA

Tahliye gerektirmeyen, buna yeterli zaman olmayan ya da okulun dışında meydana gelen, öğrencilerin normal şekilde okuldan çıkısına engel olacak kimyasal bir olay ya da terör saldırısı gibi durumlarda bulunulan yerde sığınmanız gerekir.

Okul İdaresi

-Öğrencilerle personele içeride kalmaları veya sığınma yerlerine gitmeleri için anons yapar.

- Gerekiyorsa tüm kapılar ve pencereleri kapatılır.

- Acil durum sona erdiğinde “Tehlike geçti” anonsu yapar.

Tüm Personel

-Hemen öğrenci ve personel koridorlarını açıp bina içinde önceden belirlenmiş sığınma yerlerine girer.

-Öğretmenler sınıf tahliye çantasını ve sınıf defterini yanından bulunduracak.

-Görevliler tarafından Tüm kapı ve pencereler kapatılıp giriş kapıları kilitlenir.

-Yoklama alınıp Mevcut/Yaralı/Kayıp Öğrenci Durum Raporu (güvenli, uygun zaman kollanarak) Olayı Yöneten kişiye götürülür.

Okul idaresince aksi söylenmedikçe kimse olduğu yerden ayrılmaz.

KİLİTLEN/TECRİT

Şiddet tehdidi nedeniyle bulunduğunuz mekandan ayrılmanın güvenli olmadığı zamanlarda veya okul içinde ya da dışında başka bir kriz oluştuğunda ortalıkta dolaşmanın veya tahliyenin tehlikeli olduğu durumlarda kilitlen/Tecrit uygulanır.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1. Tecrit Sinyali verilir ve su anons yapılır: “Dikkat, Dikkat! Binada şüpheli/ kim olduğu bilinmeyen bir şahıs var.

Kilitlen/Tecrit Prosedürünü başlatın.

Olayın ardından öğrencilerle veliler uygun bir şekilde bilgilendirilir. Olayın gözden geçirilip değerlendirilmesi ve tartışılması için gereken zaman sağlanır.

 

 

Tüm Personel

-Öğrencileri sınıflara toplar. Sakin bir ortam yaratmaya çalışır. Bina dışında bulunanlar hemen tehditten uzak güvenli bir alana gider.

-Tüm kapı ve pencereler içeriden kilitlenir. Kapı ve pencerelerden uzak durulur.

-Bulunan tüm masa ve sıralar yan yatırılıp koridora ve/veya dış pencerelere dönük şekilde yerleştirilir.

-Eğer silah sesi ya da patlama duyulursa DİZ ÇÖKÜP, masa ve/veya sıraların altına saklanıp KAPAN, beden mümkün olduğunca küçük bir hedef haline getirilir.

-Dış pencerelerdeki perdeler örtülmez veya kepenkler kapatılmaz.

-Işıklar söndürülür. Ses çıkaran tüm cihazlar ve radyolar kapatılır. Cep telefonları sessiz konuma getirilir.

-Polis veya bizzat okul yetkilileri tarafından aksi bir talimat verilmedikçe bulunulan yerde kalınır.

-Kriz kontrol altına alındığında polis sırayla odaları dolaşır ve kendisini tanıttıktan sonra kapının açılmasını ister.

TEHLİKELER VE DOĞRU DAVRANIŞAR

TIBBİ ACİL DURUM

-Acil yardım için çağrı anons yapılır

-İlk yardım görevlisi gelir.

-İdarecilere bilgi verilir. Gerekiyorsa ambulans çağrılır.

-Öğrencinin velisine haber verilir.

OKUL BİNASINDA veya ÇEVRESİNDE SÜPHELİ ve YABANCI KİŞİLER

-Eğer okul çevresinde dolasan şüpheli veya yabancı bir kişi varsa ya da bina içindeyse nöbetçi öğretmen  tarafından idareye bildirilir.

-Kişiden kendisini tanıtması istenecek

- Yardıma ihtiyacınız varsa Bağırın!

-Gerekiyorsa Kilitlen/Tecrit çağrısı yapılacak.

-Polis aranır.

 

 

 

 

YANGIN

Yangın gördüğünüzde;

-Yangın alarmını çalıştırılır.

-110 Yangın hattı aranarak yangının yeri bildirilir.

- Yangın söndürme cihazı, kum ya da battaniye gibi kalın örtüler ile küçük yangınları söndürülür.  

-Emniyetli olduğu takdirde yakıt kaynağını (doğal gaz, tüp gaz) kapatılır..

Yangın Söndürücüler Nasıl Kullanılır?

- P Pimi çek

- A Ateşin kaynağına yönelt

- S Sık

- S Süpür

Yangın alarmı verildiğinde;

1. Gerçekten acil bir durum olduğunu düşünülerek hareket edilir. Bina tahliyesine uygun hareket edilir.

2. Yüzeyinin ısınıp ısınmadığını kontrol etmeden kapalı kapıları asla açılmaz. Isınmış bir kapı kesinlikle açılmaz

Duman altında kalırsanız;    

1. Dizlerinizin üzerine çökün ve emekleyerek çıkışa doğru ilerleyin.

2. Burnunuzdan kesik kesik nefes alın. Nefesinizi mümkün olduğunca uzun süre tutun. Ağzınızı, burnunuzu kapatmak için nemli bir bez veya giysi kullanın.

3. Sakin olun.

Yangın nedeniyle odada mahsur kalırsanız;

1. Kapının altına ve çevresine nemli bezler koyarak odaya duman girişini engelleyin.

2. Kapatabildiğiniz tüm kapıları kapatıp bir köseye çekilin.

3. 110 Yangın hattını arayıp yerinizi tam olarak bildirin.

Üzerinizdeki giysiler alev alırsa;

 Dur: Olduğunuz yerde kalın

 Yat: Yere çökün.

Yuvarlan: Yerde yuvarlanın.

DUR-YAT-YUVARLAN

Başka birinin giysileri alev alırsa durup yere çökmelerini ve yerde yuvarlanmalarını sağlayın veya alevleri söndürmek için etraflarına bir battaniye, halı, kilim veya palto sarıp yerde yuvarlayın.

DEPREM

Birçok ciddi yaralanma nedeni düsen, devrilen mobilyalar, ekipmanlar, bina elemanları ve kırık camlardır. Bunların yol açacağı hasarlar engellenebilir.

Sarsıntı esnasında yere çöküp, hedef küçültün, basınızı, ensenizi ve olabildiğince vücudunuzu koruyun. Sarsıntı geçince daha önceden belirlenen tahliye planına göre binayı boşaltın.

Sınıf/Koridor ve Açık Alan

1.Öğretmen yüksek sesle bağırır: “Deprem oluyor! Deprem pozisyonu alın:

Çök, Kapan ve Tutun.”

Dizlerinin üstüne çök ve bedeninin kapladığı alanı olabildiğince küçültmeye çalış.

Kapan, basını, enseni ve yüzünü sakın.

Tutun, kapandığın yerde sabit bir yere sıkıca tutun.

                                   

Sıranın Altında ya da yanında     

Basınızı, ensenizi ve vücudunuzu mümkün olduğunca korumak için sağlam bir sıranın veya masanın altına girin

Koridor Açık Odalar ve Açık Alanda Altına saklanacak herhangi bir şeyin bulunmadığı açık odalarda, koridorlarda, merdivenlerde ve diğer açık alanlarda iç duvarlardan birinin yanına gidip diz çök ve bedenini olabildiğince küçülterek kapan. Basını ve enseni kollarınla koru.

2.Kapıya en yakın olan kişi kapıyı ardına kadar açar. Eğer yangını başlamışsa ve küçükse alev alan yerin en yakınındaki kişi söndürür. Eğer deprem hafif şiddette gerçekleşip hasara neden olmadıysa idare derse devam kararı verebilir. Orta veya ağır şiddetli depremlerde aşağıdaki adımlar izlenir

3. Sarsıntı bittiğinde, odadan ayrılmadan önce hemen yaralı olup olmadığına bakın. Gerekiyorsa hayat kurtarıcı ilk yardım uygulayın (hava yolunu açma, ciddi kanamayı durdurma gibi).

Görevlendirilmiş öğrencilerden hafif yaralılara yardım etmelerini isteyin. Hareket ettirilmemesi gereken yaralılar, bulundukları yerde tehlikedeyse sınıfla birlikte başka bir yere taşınmalı, aksi takdirde yaralılara yardımın geleceği söylenmelidir.

Küçük bir yangın çıkmışsa söndürün.

On saniye kadar etrafınızı gözden geçirin, hasar ve tehlikeleri zihninize kaydedin.

4. Duruma göre kapıya Yeşil “KİMSE YOK” ya da kırmızı renkli “YARALI-ÖLÜ / TEHLİKE VAR” levhalarını asın.

Bu arama-kurtarma ekiplerine hız kazandıracaktır.

Gerçek bir afet durumunda kapılarınızı kilitlemeyin.

Tatbikat sırasında oda boş ise kapıları kilitleyin.

Eğer içeride ağır yaralı veya sıkışmış kişiler varsa onları mümkün olduğunca rahat ettirmeye çalısın.

Arama kurtarma ekiplerinin onları almaya geleceğini söyleyin. Kapıyı kilitlemeyin!

Bu kişilerin bilinci açıksa bir düdük verip (Küçük öğrenciler için pelus oyuncaklar verilebilir.) teskin edin.

5. Bina Tahliye Prosedürlerini kullanarak Bina Tahliye Edilir.

Hemen binadan uzaklaşın.

Artçı şoklara dikkat edin ve aynı koruyucu önlemleri alın.

Yüksek ve ağır mobilyalardan uzak durun.

 

Asansörleri kullanmayın.

Yüksekten düşebileceklerden ve diğer tehlikelerden sakının.

 

Tekerlekli Sandalyedeyseniz sandalyenizin frenlerini kilitleyin, basınızı ve ensenizi koruyacak şekilde öne doğru kapanın

Fen laboratuarları ve mutfaklarda kapanma pozisyonundan önce ocakları söndürün. Tehlikeli madde kaplarının kapaklarını kapatın ve/veya zarar gelmeyecek bir yere koyun. Sıcak ocaklardan, bas üstü dolaplarından ve dökülüp sıçrayabilecek tehlikeli maddelerden uzak durun.

Kütüphane, çok amaçlı salon resim /müzik odasında Mümkünse raflardan, kitaplardan ve müzik aletlerinden uzak durun.

Dışarıda Binalardan, enerji nakil hatları, sokak aydınlatma direkleri, ağaçlar ve diğer tehlikelerden uzak durun. Diz üstü çöküp basınızı ve ensenizi korumaya alın.

Okul ulaşım servislerinde; Şoför aracı yukarıdan gelebilecek tehlikelerden uzak bir yerde kenara çekmeli ve motoru durdurmalıdır. Araçta “Kapan pozisyonu” alınır.

 

 

 

FIRTINA

İçerideyken

1. Telefondan uzak durun. Telefon hatları elektrik yüklü olabilir.

2. Tüm elektronik aletleri ve cihazları fişten çekin. Yıldırımlar voltaj artısına neden olabilir ve elektrik tesisatından iletilebilir.

 

3. Musluklardan, lavaboda akan sudan uzak durun. Yıldırım kaynaklı elektrik su

tesisatı yoluyla içeriye iletilebilir.

4.Perdeleri kapatın ve pencerelerden uzak durun.

5. Pille çalışan bir radyodan meteoroloji uyarılarını dinleyin. Uyarılara riayet edin.

Dışarıdayken;-Betonarme bina gibi sağlam, kalıcı ve kapalı güvenli bir yapıya sığının. Dayanıklı bir bina en güvenli yerdir.

-Korunmasız çardaklardan, yağmurluk tentelerden veya gölgeliklerden sakının.

-Ağaçlar, kuleler, çitler, telefon direkleri, elektrik hatları gibi yüksek nesnelerden ve sel baskını olasılığı bulunan yerlerden uzak durun. Açık ve alçak yerlerde durun.

-Saçlarınızın dikildiğini hissederseniz yıldırım düşecek demektir. Yere çömelin ve topuklarınızı birleştirin.

-Ellerinizi kafanızın arkasında birleştirip basınızı aşağıya eğin. Olabildiğince küçülün.

Yere dümdüz yatmayın!

SEL

Yavaş yükselen sel

1. Binayı sorunsuz olarak tahliye etmek için yeterli süre olacaktır.

Binayı boşaltmadan önce kayıtları, elektronik cihazları mümkün olduğunca koruma altına alın.

2. Bina Tahliyesi için yapılması gerekenleri uygulayın ve emniyetli bir yere geçin.

Ani ve şiddetli sel baskını

1. Etki altındaki tüm alanları hemen tahliye edin. Binanın üst katlarında bulunan daha güvenli bir yere çıkın.

2. Sel alanını arabayla terk etmeye çalışmayın. (Sel felaketlerinde meydana gelen ölümlerin % 80'inin otomobiller içinde mahsur kalanlarda görülmektedir.)

 

 

OKUL AFET ACİL EYLEM PLANI GRUPLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-Merkez İdari Grup (Okul Md.)

Görev ve Sorumlulukları

-Acil durum operasyonlarını yönetmekle sorumludur.

-Acil Durum müdahalesini başlatır ve bitirir.

-Acil görev tayinlerini koordine eder.

-Acil durumda ilk çıkarılacakları alır.

-Tüm öğretmen ve öğrencilere açıklama yapar.

-Bölge/Şehir afet destek merkeziyle iletişimi sağlar.

-İhtiyaç duyulan malzemeleri dışarıdan talep eder.

-Dışarıyla olan bağlantıdan ve bilgi akışından sorumludur.

-Günlük kayıt tutar

-Acil durumlarda nihai karar verir.

-Bakanlığa sunulacak raporu oluşturur.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durumu planı ve kayıtları, okul yerleşim yeri haritası, el feneri, el mikrofonu, pilli radyo, telsiz.

2-Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

-Giriş çıkışlar kontrol altına alınır

-Öğrenci teslim noktalarını belirler

-Veli bilgileri öğrenci teslim kartlarındakilerle karşılaştırılarak teyit edilir.

-Velilerin gelmeye başlamasıyla beraber teslim işlemlerine hemen başlar

-Kimlik tespiti kontrolü yapar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durum bilgilendirme kartları, öğrenci teslim kartı, yoklama listesi, toplanma alanındaki sınıfların yerleştirilme haritası, Öğrenci-Aile Teslim Formlarını (Çocuk Teslim izinleri) alfabetik dizinle dosyalamak için bir kutu, Zımba ve zımba teli, telsiz, haberciler.

3- Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

-Sarsıntının dinmesinin hemen ardından yaralanma hasar durumunu mümkün olduğu kadar doğru analiz eder

- Tüm kapı aralarını, koridorları ve merdivenleri güvenli ve açık tutar.

-Belirlenen tahliye yolu ya da farklı bir yolu kullanarak toplanmayı sağlar

-Yoklama alıp öğrencileri zaman zaman tekrar sayıp kontrol eder.

- Öğrencileri rahatlatmak için su ve yiyecek temin eder.

-Yerleri belirsiz öğrenci ve öğretmenleri merkeze bildirir.

-Olumsuz hava koşullarında eğer emniyetliyse öğrenciler spor salonuna alınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Sınıf öğrenci listesi, Yerleri belirsiz öğrenciler için kayıt formu hazır bulundurulur. Masa, sandalye, sıra malzemeleri, Öğrenci Teslim Formlar

4-Bilgi İletişim Grubu

-Gerekli haberleşmeleri sağlayarak Merkez İdari Grubu destekler.

-Anons sistemini kurar.

-İtfaiye veya polise haber verir.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Telsiz, telefon, Bina içi anons sistemi

5-Araç Yol Gösterme/Toplanma Alanı Destek Grubu

-Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli, itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekiplerine doğru yol gösterme yapmak

-Toplanma yerine gelenlerin isim listesini yapmak

-Toplanan kişilerin durumunu anlamak

-Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlamak

-Geçici tuvaletlerinin kurulumu

-Hijyenik şartların kontrolü

-İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Veliler için yazılı bildiri, barikat, gönüllüler için iş içeriği, bant, tuvalet ekipmanı, okul içi haritası, naylon poşet hazır bulundurur.

6-Acil İlk Yardım Grubu

- İlk yardım alanını emniyetli bir yere kurar.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle koordinasyon sağlar.

-Acil İlk yardım uygular

-Tıbbi desteğe gerek olup olmadığına karar verir.

-Yaralanma ve ilk yardım kayıtlarını tutar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-İlk yardım malzemeleri, sağlık kartı, sedye, battaniye, su hazır bulundurulur.

7-Evrak Grubu

-Önemli evrakları acil olarak çıkartır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Evrakların konulacağı kutu

8-Kurtarma Grubu

-İki kişilik takımlara ayrılıp, önceden belirlenmiş bölgelerdeki yaralıların kurtarma işlemlerini yapar

-Grup üyeleri koordinasyonlu hareket eder

-Sınıf, tuvalet gibi yerlerin kontrolünü yapar

-Tahsis edilmiş binalardaki her odayı kontrol edip yaralanan veya kurtarılmayı bekleyenler olup olmadığına bakılır.

-İlk kattan başlayarak yukarı doğru çıkılır.

-Boş odaların kapılarına tebeşirle “X” işareti konulur.

-Herkesin bina dışına çıktığından emin olunur. Personel, ilk uygun zamanda sakin bir tavırla merdivenlerden, koridorlardan ve kapı aralarından geçirerek bina dışına çıkarılır. Geride kalanlar toplanma alanına yönlendirilir.

-Yardımsız hareket edemeyecek durumdaki yaralılar, ancak bulunduğu yerde kalması tehlikeliyse, ilk yardım bölümüne taşınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, sağlam ayakkabı, testere deri eldiven, koruyucu maske, telsiz, levye, balta, battaniye sedye

9-Güvenlik Denetimi/ Olay Yeri Müdahale /İlk Yangın Söndürme Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Küçük çaplı yangınlar tüm eğitimli personel veya yası büyük öğrenciler tarafından harekete geç emri beklenmeksizin en yakındaki söndürme cihazları ile hemen söndürülecektir.

-Acil Durum Malzeme Kutusunu açar.

-Güvenlik denetimini yapar

-İlk yangın söndürmeyi gerçekleştirir

-Kayıp ya da yoklaması alınmamış öğrencilerin listesini alır.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle kayıp öğrencilerin kontrolünü yapar.

-Tesislerdeki yapısal hasarın seviyesini inceler, merkez gruba rapor verir

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Okul çevresinin hasar analiz listesi, Yangın söndürme tüpleri, kask, eldiven, ekipman seti gibi malzemelere ihtiyaç duyar

10-Durum Analiz Grubu

- Tüm bahçe kapıları ve dış kapılar anında kapatılır.

- Gereken yerlere işaretler, tabelalar konur.

-Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Işıldak, kask, eldiven, Telsiz Yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri ve koli bandı

11-Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Acil durum yeniden yapılanması için gerekli ayarlama /yönetimi yapar

-Tehlikeli bölgelerin iyileştirilmesini yapar

-Dersliklerin güvenliğini sağlar

-Tehlikeli olabilecek yerlere girişleri engeller

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, hasar analiz kâğıdı, okul içi haritası, ip, işaretler hazır bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV TABLOSU

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

1-Afet Yöneticisi

Okul Müdürü

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür

2-Bilgi İletişim Ekibi

Bilgi İletişim Grubu

Harici haberleşmeleri İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ve diğer okullarla, koordine eder ve merkezden verilen haberleri personele, öğrencilere ve velilere iletir.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

3-İlk Yardım Ekibi

Acil İlk Yardım Grubu

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

4-Öğrenci Nezaret Ekibi

Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

Tüm öğrencilerin yoklamasını yapıp nezaret eder. Sürekli kontroller yapar. Öğrencileri yerleştirme ve ailelerle birleştirmeye destek olur. Tuvalet kullanımı ve diğer yardım gerektiren durumlarda eşleştirme sistemini uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

5-Öğrenci-Aile Birleştirme Ekibi

Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

6-Yol Gösterme Destek Ekibi

Araç Yol Gösterme /Toplanma Alanı Destek Grubu

Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli,itfaiye ekibi,polis ve sağlık ekiplerine doğru yolu gösterir.Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlar

 

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

8-Arama Kurtarma ve Müdahale Ekibi

Kurtarma Grubu

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

9-Lojistik Ekibi

Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

10-Psikososyal Destek Ekibi

Toplanma Alanı Destek Grubu

Kişilere veya öğrenci gruplarına gerekli olan psikolojik ilk yardımı sağlar.

Okul Rehberlik Servisi

 

 

Okulumuz bulunduğu bölge itibariyle il merkezi  3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu Fay Sisteminin etkisinde olup bölgede tarihsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.

 

 

OKULUMUZA AİT BİLGİLER

 

Okulumuzun Adresi : Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

Personel Durumu    : 1

Öğrenci Sayısı         : 12

Öğretmen Sayısı      : 1

Bina Sayısı               : 1

Derslik Sayısı           : 1

 

 

 

 

 

TATBİKAT SENARYOLARI

 1. SEL SENARYOSU

Okul çevresinde sel meydana geldiğinde ve bu sel okul bahçesini de içine aldığında toplanma yeri olarak müdür odası kullanılır.

Bu tahliye sırasında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri müdür odasına götürür.

-Toplanma alanı destek grubu: Müdür odasına gidilirken yardım eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Evrak grubu: Önemli evrakları dolapların üst kısmına kaldırır..

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin müdür odasına giderken herhangi bir sağlık problem olup olmadığını kontrol eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik panosundaki şalteri indirir.

İtfaiye gelip kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

2-YANGIN SENARYOSU:

a)Okul dışında çıkmış olup okul yerleşkesini tehdit eden bir yangında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürüldü.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

 

b)Okul yerleşkesinde çıkmış bir yangında:

-Durum analiz grubu: Hangi tahliye yolunun seçileceğine karar verir.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürür.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

3-DEPREM SENARYOSU:

a)Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında hafif hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri güvenli olan okul bahçesindeki toplanma noktasına çıkarır.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

-Durum analiz grubu: Okuldaki sınıfları kontrol eder ve hasar tespitinde bulunur.

b) Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında ağır hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul dışında belirlenmiş toplanma alanına öğrencileri tahliye eder.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer öğrenci tahliyesi sırasında yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi planları yaşayan, aktif planlardır. Başka bir ifadeyle bu planlar bir plan elde etmek için bir kez yapılan bir çalışma olmayıp gerçek olaylardan elde edilen dersler, eğitim ve tatbikatlar sırasında görülen eksiklikler dikkate alınarak sürekli geliştirilerek ve güncelleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Okul Müdür Yetkili Öğretmeni

                                                                                                        Doğan GÜNGÖR

 

1

 

---
---

 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır.
 3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b kişilerden oluşan 10-12 kişilik takımlardır
 4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler tarafından oluşturulur
 5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır.
 6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar.
 7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

 

KURTARMA EKİPLERİ:

 1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını buradan verirler ve buradan yönetilirler.
 2. Şirket kurtarma ekibi, Okul Acil Durum Kriz Merkezi tarafından görevlendirilir.
 3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra belirlenir.
 4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, kurtarma çalışmalarına başlarlar.
 5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler.

 

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ:

 

Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Yangın, deprem ve sel baskını hallerinde 110 acil yangın ihbar hattı ve 112 acil ilk yardım hattı aranmalıdır.

Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

İLKYARDIM EKİBİ:

 

 1. Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır.
 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre işyerine gelir.

 

SOSYAL YARDIM EKİBİ:

 

 1. İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Okul Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır.
 2. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 3. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

LOJİSTİK YARDIM EKİBİ:

 

 1. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 2. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 3. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 4. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 1. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 2. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMDA ;

 

 1.         Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

 

 1.         Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

 

 1.         Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

 

 1.         Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

 

 1.         Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

 

 1.            Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

 

Yangın ve su baskınında makine şalterini ve varsa doğal gaz vanasını kapatınız,

 

 1.         Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

 

 1.         Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

 

i)  Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.

 

 

 

 

 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır.
 3. Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci v.b kişilerden oluşan 10-12 kişilik takımlardır
 4. Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu liderler tarafından oluşturulur
 5. İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır.
 6. Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar.
 7. Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

 

KURTARMA EKİPLERİ:

 1. Bu ekip üyeleri özel eğitimli kişilerden oluşur. Bu kişiler acil durum oluştuğunda derhal Kriz Merkezi'ne gider, yoklamalarını buradan verirler ve buradan yönetilirler.
 2. Şirket kurtarma ekibi, Okul Acil Durum Kriz Merkezi tarafından görevlendirilir.
 3. Kurtarma çalışmalarının yapılabilirliği, bu ekipler tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarının raporlamasından sonra belirlenir.
 4. Kriz Merkezi'nin belirlediği yere, özel ekipmanları ile giderek, kurtarma çalışmalarına başlarlar.
 5. Çalışmalarını Kriz Merkezi'ne rapor ederler.

 

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE EKİPLERİ:

 

Kimlerden oluştuğu ve görevleri Yangın Söndürme Ekipleri Formlarında belirtilmiş olmalıdır. 

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Yangın, deprem ve sel baskını hallerinde 110 acil yangın ihbar hattı ve 112 acil ilk yardım hattı aranmalıdır.

Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,
yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

İLKYARDIM EKİBİ:

 

 1. Doktor ile sağlık memurundan oluşur. Bu kişiler Şirket Acil Durum Planında açıklanan takımların üyeleridir. Kriz Merkezi'nin yönlendirdiği Kurtarma Ekipleri içinde bu sağlık görevlileri bulunmaktadır.
 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre işyerine gelir.

 

SOSYAL YARDIM EKİBİ:

 

 1. İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Okul Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır.
 2. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 3. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

LOJİSTİK YARDIM EKİBİ:

 

 1. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 2. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 3. Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur.
 4. Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış firmalardan alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir.
 1. Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar. Tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,
 2. Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMDA ;

 

 1.         Sakin olun ve ne olduğunu anlamaya çalışın,

 

 1.         Size zarar vermesi muhtemel malzemelerden uzak durmaya çalışın,

 

 1.         Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın,

 

 1.         Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir,

 

 1.         Başınızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın,

 

 1.            Bulunduğunuz mahalli terk ederken;

 

Yangın ve su baskınında makine şalterini ve varsa doğal gaz vanasını kapatınız,

 

 1.         Dışarıya çıktıktan sonra derhal Acil Durum Toplanma Bölgesine gidin,

 

 1.         Liderinizi/yöneticinizi bularak yoklamanın yapılmasına yardımcı olun,

 

i)  Acil Durum Yönetimince verilecek bilgilere göre hareket edin.

 

 

 

 

---
---

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

İLKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI

                        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞLI

 İLKOKULU

 

 

 

 

 

2015 - 2019

 

AFET ACİL DURUM YÖNETİM PLANI

 

20150114_124537.jpg

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

ÖNSÖZ

Her yıl çok sayıda afet yaşanan ülkemizde, bugüne kadar Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmış, gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam etmektedir.

Ancak asıl önemli olan; afet sonrası yaraları sarmak, kalıcı konut yapmak gibi rutin faaliyetler yerine, öncelikle afetlere hazırlıklı olmak ve olası bir afeti en az zararla atlatmaktır. Ülkemizin afetlere karşı zaman zaman hazırlıksız ve eğitimsiz yakalanarak büyük can ve mal kaybına uğradığı maalesef acı bir gerçektir.

Birçok alanda köklü reformlara imza atan devletimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda da ülkemizin ve çağın gereklerini göz önüne alarak yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarında önemli mesafe kat etmiştir.

Şu iyi bilinmelidir ki; eğitimli, hazırlıklı bireylerle yürütülen başarılı ve etkili bir afet yönetimi, afetten erken ve en az zararla çıkmamızı sağlarken; hazırlıksız, kötü ve başarısız yönetim, afetin derinleşmesine ve ağır yaralar açmasına neden olabilir.

Okul olarak, afet sonrası yaptığımız etkin, hızlı ve başarılı çalışmaları, afet olmadan önce; zarar azaltma, planlama, hazırlık gibi alanlarda da aynı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak ve ülkemizin tüm kurum kuruluşları ile milletimizin her ferdini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek için yola çıkmış bulunuyoruz.

Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına sloganı ile başlattığımız eğitim seferberliği, halkımızın yoğun katılımıyla devam

etmelidir.

Eğitim seferberliğimizin temel amacı; halkımızın eğitim yoluyla riskleri öğrenmesi ve kendisini, ailesini, iş arkadaşlarını yaşadığı mekânlarda afetlere ve özellikle depreme hazırlaması ve depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğunu öğrenmesidir.

 

OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLAMASININ

AMACI VE KAPSAMI

Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi planlamasının temel amacı; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması ve olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması ve afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimleri uygulanarak arama-kurtarma ve ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması, olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük düzeyde tutulması, olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesi ve okulun normal programına bir an önce dönebilmesi için gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayacak örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynakları sağlamaktır.

HEDEFLER

1.Afet ve Acil Durum Yönetimi kavramı afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynakların bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir.

2.Bu süreç içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Okullar için gerçekleştirilecek “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama” çalışmaları o kurumun afetler karşısında hasar-zarar görebilirliğini azaltacak ve kurumu afetlere karşı güçlü hale getirecektir.

 

 

 

OKUL HAKKINDA BİLGİLER

ADI: Ulaşlı İlkokulu

ADRESİ:  Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

TEL:  ---

ÖĞRENCİ SAYISI: 12

PERSONEL SAYISI: 1

OKULUN YAPISI: Okulumuz tek katlı bir yapıdan oluşmaktadır.

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KURULU

BAŞKAN:  Doğan GÜNGÖR

ÜYELER: Erdem OKUT (Öğrenci Velisi),  İzzet ÖĞÜT (Öğrenci Velisi),

Celal EKİNCİ (Öğrenci Velisi),  Erdoğan ÖĞÜT Okul Aile Birliği)

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI: Erdoğan ÖĞÜT

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ:  Damla ÇAĞAN

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YETKİLİSİ: Mehmet Fatih YİĞİT

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Okul afet ve acil yönetimi kurulunun ana görevleri:

1. Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma çalışmaları ile müdahale ve iyileştirme Çalışmalarını yapmak ve okulun güvenliğini sağlamak,

2.Planda yer alacak görev gruplarını ve bu grupların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

 

Afet ve acil durum yönetim sistemi içerisinde sınıf öğretmenlerinin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki başlıca görevleri:

Afet Öncesi:

1.Okul afet ve acil durum planları hakkında bilgi sahibi olmak ve öğrencileri bu planlarla farklı afet türleri karşısındaki davranış kuralları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

2.Sınıflarında tehlike avı yaklaşımını kullanarak yapısal olmayan tehlike ve riskleri belirlemek, bunların önlenmesi veya etkilerinin azaltılabilmesi için önlemler almak veya Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kuruluna bildirmek,

3.Öğrencilerde afetlere direnç ve güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla uygulamalı afet eğitimi faaliyetlerini aksatmadan yürütmek,

4.Afetlerle ilgili özel gün ve haftalarda veliler ve öğrencilerle toplantılar yaparak afete hazırlık, afet risklerinin azaltılması gibi konularda okul, aile ve toplum için önemli olabilecek konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

 

 

 

 

 

 

 

Afet Sırasında:

1. Varsa yaralı öğrencilere ilk yardım yapmak ve yönetimi ivedilikle bilgilendirmek,

2. Korku ve paniğe kapılan öğrencileri sakinleştirmek ve olan olay hakkında bilgi vermek,

3.Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurulunun tahliye veya yerinde sığınak kararı sonrasında tahliye planına uygun olarak öğrencileri sevk etmek ve güvenli toplanma alanına götürmek,

4.Öğrenci mevcudu ve veli haberleşme listelerini yanında bulundurmak,

5.Öğrencilerin velilerine veya yetkililere teslim edilene kadar başlarından ayrılmamak.

6. Sorunlu olarak değerlendirdikleri öğrenciler için profesyonel destek sağlamak,

 

Afet Sonrasında:

1. Öğrencilere güven duygusu aşılamak, örneğin okullarının yetkili teknik heyetler tarafından kontrol edilmiş olduğunu, olabilecek artçı depremler karşısında korku ve paniğe kapılmalarına gerek olmadığını, aslında korku ve paniğin can güvenlikleri açısından çok daha tehlikeli olduğunu, yapılacak en doğru hareketin eğitim ve tatbikatlarda yapıldığı gibi “çök-kapan-tutun” hareketini tekrarlamak olduğunu vurgulamak,

2. Öğrencilere sınıfta, koridorlarda, teneffüste, bahçede, laboratuar, spor salonu, kantin ve tuvaletlerde tehlikeli olabilecek yerler ve davranışlar hakkında bilgi vermek, bu konuda tehlike avı uygulamaları yapmak,

3.Deprem sonrasında çıkan söylenti, dedikodu ve yetkililer tarafından onaylanmayan medya açıklamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

4.Öğrencilere öğretmenlerine, okul yöneticilerine, yerel yöneticilere ve devlet yöneticilerine

karşı güven duygusu aşılamak,

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

PLANLAMA VE HAZIRLIK GRUBU

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür Yetkili Öğretmen

RİSK YÖNETİMİ GRUBU

Oluşacak riskleri belirler. Ortaya çıkabilecek tehlikeler için önlemler alır.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

MÜDAHALE GRUBU

 

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

a)ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

b)TAHLİYE, GÜVENLİK VE AİLE İLİŞKİLERİ

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

c)TESPİT, ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Tehlike öncesi durum tespiti yapmak, tehlike sonrasında onarım ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak.

Adı Soyadı:

 Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

KAYNAK TEMİNİ VE LOJİSTİK DESTEK GRUBU

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

 

 

 

 

 

 

OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI

Zarar Azaltma Çalışmaları

Birçok kaynakta zarar azaltma, afetlerin etkilerinden kaynaklanan can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik çabaların bütünü olarak tanımlanır. Bir başka deyişle bu aşamada yapılacaklar tehlikeli durumlar karşısında oluşabilecek can ve mal kayıplarını mümkünse ortadan kaldırmayı, değilse olabildiğince azaltmayı amaçlayan çabaların bütünüdür. Zarar azaltma, sadece önleme yaklaşımından farklı olarak özellikle doğal kaynaklı tehlikelerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederek afetlerin etkilerini en az zararla atlatmaya yönelik toplumsal direnç ve beceri geliştirmeyi de amaçlar.

 

            Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

 Tehlikelerin belirlenmesi

 Zarar görebilirliklerin belirlenmesi

 Risklerin belirlenmesi

 Önceliklerin belirlenmesi

 Eksikleri gidermek için yapılması gereken çalışmalar

 Tehlike ve riskleri önlemek veya zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar kısmında gerekli formlar doldurulup bu kısma yerleştirilecektir.

Hazırlık Çalışmaları

 Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılacak.

Eğitim Materyallerinin Hazırlanması:

AFAD’ dan alınan bilgi ve belgeler

Görevlilerin (Öğretmen, öğrenci. çalışan)Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi:

20/04/2016 Tarihinde Öğretmen ve Çalışanlara

25/05/2016 Tarihinde Öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

    Tatbikatlar:

06/03/2016 Tarihinde Deprem Tatbikatı

01/03/2016 Tarihinde İkaz- Alarm ve Personel Tahliye Tatbikatları

 

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olayın Büyüklüğü ve Okul Çevresindeki Etkileri Hakkında Bilgilerin Nasıl Toplanacağı:

Okulumuz Sivil Savunma Kulübü yetkili öğretmeni tarafından AFAD ve Belediye ile işbirliği yapılarak bilgi toplanacak.

 Müdahale Ekiplerinin Göreve Nasıl Sevk Edileceği:

 Ekipler belirlenip, görev dağılımı yapılmıştır. Gerekli durumlarda herkes görevini yerine getirecektir.

 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlardan Yardım Talebinin Nasıl Yapılacağı:

 Tehlike anında;(112,110,122,155,156) gibi ilgili acil telefonlardan yardım istenecektir. Yardım talepleri Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından yapılacaktır.

 Yetkililerin ve Velilerin Nasıl Bilgilendirileceği:

 Yetkiler ve veliler Müdür Yetkili Öğretmen Doğan GÜNGÖR tarafından bilgilendirilecektir.

 Öğrenci, Öğretmen ve Çalışanların Nasıl Korunacağı ve Acil İhtiyaçların Nasıl               Karşılanacağı:

3 Günlük okulda kalma durumuna karşı su ve gıda stoğu yapılacaktır.

 Psiko-sosyal Desteğin Nasıl Yapılacağı eklerde belirtilecek:

Okulumuzda bulunan sınıf rehber öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Müdahale sürecinden sonra başlayan ve afetin büyüklüğüne göre 1-2 yıl gibi daha uzun bir süreyi kapsayan faaliyetlerin tümüdür. Müdahale sürecinde çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilemeyen bazı çalışmalar da bu süreç içerisinde gerçekleştirilebilir. Okullar için iyileştirme aşamasında yapılacaklar, okulun bir an önce açılması ve normal programına dönebilmesi için planda öngörülen eylemlerin uygulanması çalışmalarını içerir. Ana hedef eğitimin mümkün olan en kısa sure içerisinde başlayabilmesinin temini ve meydana gelen olaydan elde edilen derslerin ışığı altında daha güvenli ve emniyetli bir okul ve eğitim ortamı oluşturmaktır.

 Bina ve Tesislerin Fiziksel/Yapısal İyileştirmesinin Nasıl Yapılacağı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Belediyelerle işbirliği yapılacaktır.

 Yönetsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık

 Eğitsel İyileştirme: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Psikolojik İyileştirme: Okul Rehberlik Servisi

 Okulun Yeniden Açılması: Afetten sonra okulun açılması ile ilgili çalışmalar en kısa sürede yapılacak.

AFET YÖNETİMİ FAALİYETİ İÇİN YILLIK PLAN

A)OKUL AFET ACİL EYLEM PLANININ AMACI

1. Öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunması,

2. Hasarın en aza indirgenmesi ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanması,

3. Güvenlik kültürü oluşturulup afet ve acil durum yönetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürecek. Afetlerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve müdahaleye hazırlıklı olma süreçlerini kapsar.

1. Okul Afet ve Acil Durum Merkezi İdari Grup

2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi.

3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması.

4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi.

5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.)

Okulumuzun güvenliği okulla ilgisi bulunan herkesin görevidir. Bununla birlikte, okul güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara liderlik edecek bir birim/kişi gerekir. Bu kapsamda, idari birimler, öğretmenler, personel, öğrenciler, veliler, ilçe afete müdahale birimleri (ve mümkünse komşular) dahil olmak üzere okul ile ilgili tüm birimlerin koordinasyonunun sağlanması önemlidir.

Bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile sürekli bağlantının sağlanması çok önemlidir.

B)TEHLİKE, ZARAR GÖREBİLİRLİK VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ

Risklerin değerlendirilmesinde şunlar dikkate alınır;

Hem doğal hem insan kaynaklı tehlikeler, mevcut zarar görebilirlikler (fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel, psikososyal ve eğitimsel) ve mevcut kapasite (maddi imkânlar ve araç gereçle birlikte insan kaynakları ve becerileri) dikkate alınır.

 

                                     

Maruz kalabilecek, doğal ve insan kaynaklı tehlikeleri belirlemek, okul ve çevresinde olabilecek etkiyi ölçmek ve bunlarla bağlantılı riskleri azaltmak üzere risk önceliklendirilmesine ihtiyaç vardır.

  

-Öğrencilerde Hastalık,               -Salgın Gıda Zehirlenmesi

-Öğrenciler Arasında Kavga             -Ciddi Yaralanma                                                                                                

-Öğrenci İntiharı ve teşebbüsü             -Çığ

-Şiddet Tehditleri                               

-Toprak Kayması                                                

-Su Kıtlığı    

-Deprem    

-Yangın    

 

Fiziksel ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik bir planda aşağıdaki unsurların dikkate alınmıştır.

 *Yapısal riskler (Okul alanı içinde veya civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler).

 *Yapısal olmayan riskler (Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte, çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergâhları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler).

*Altyapısal riskler (Haberleşme ve ulaşım ile birlikte su, elektrik, doğal gaz gibi yaşamsal altyapı şebekelerine dair riskler).

*Çevresel riskler (Hava sıcaklığı, su taşkınları, sel, tehlikeli madde sızıntısı gibi ortam koşullarına dair riskler ve iklim değişimi etkileri).

 

C)FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI

Fiziksel afet risklerini azaltmak için, risk değerlendirme sürecinde önceliklerin belirlenmesi esastır. Eylem planı, bu önceliklere göre oluşturulmuştur.

 

                     

 

Yapısal Güvenlik Önlemleri:

İnşaat ve güçlendirme için yürürlükteki yapı yönetmeliklerinin uygulanması veya bunlara uygunluk,

Çeşitli afetlere karşı dirençli tasarım,

Uygun inşaat malzemelerinin kullanımı, 

İnşaat süresince herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi,

Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemleri (YOTA)

Yapısal olmayan güvenlik için aşağıdaki önlemlerin alınması çok önemlidir:

                   

-Sınıf kapılarının dışarı açılacak şekilde tasarlanmış.

-Çıkış yollarının daima açık tutulacak.

-Yapısal olmayan elemanlar rüzgâr ve deprem sarsıntılarına karsı binaya sabitlenecek.

-Yangın söndürme cihazlarının durumu, yerlerinin kontrolü ve bakımlarının yapılmakta.

-Yangın güvenliği önlemlerinin uygulanması

Altyapı Güvenlik Önlemleri:

Altyapı; su, elektrik, doğal gaz şebekeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleriyle, haberleşme ve ulaşım sistemlerini kapsar.

Karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak birçok çözüm yolu dikkate alınabilir.

 

Çevresel Koruma Önlemleri:

Çevre koruma önlemleri alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

Güvenli bir biçimde yeniden kullanılabilecek malzemelerin tercih edilecek.

-Su ve enerji tasarrufuna özen gösterilecek.(İlgili birimler ve sosyal kulüp danışman öğretmenleri tarafından)

-Mümkün olan her yerde atıkların geri dönüşümünün sağlanacak.(Pil, plastik, kâğıt ve belediye işbirliğiyle sıvı yağ atıkları)

Bu faaliyetlere aşağıdakiler dâhil edilebilir:

  -Endüstriyel geri dönüşüm için plastik, cam ve kâğıt atıklarının toplanması.

 -Yağmur suyunun toplanması

 -Toprak kayması ve sel baskını tehlikesine karşı yağışların takip edilmesi

D)Müdahale Kapasitesinin ve Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Müdahale prosedürleri, karşılaşılan tehlikeye ve içinde bulunduğunuz özel durumlara bağlıdır. Bununla birlikte, bütün uygulamalar altı temel prosedüre dayanmaktadır.

Okul binası güvenli ise:

 1-YERİNDE SIĞIN veya

2-İÇERİYE KİLİTLEN.

3- Eğer okul binası güvenli değilse BİNA TAHLİYE EDİLECEKTİR.

4- Eğer okul binası güvenli değilse ancak okul bahçesi güvenliyse DISARIDA TOPLAN ve BARINAK OLUSTUR.

5-Eğer okul binası ve okul bahçesi güvenli değilse GÜVENLİ BİR YERE TAHLİYE YAPILMALI.

6- ÖGRENCİ TESLİM prosedürleri öğrencilerin doğrudan ve sadece velilerine veya önceden belirlenmiş acil durum kişilerine teslim edilmesini sağlar.

 

İhtiyaç duyulan müdahale malzemelerine arasında şunlar bulunur:

                                         

-İdari Büro “Tahliye Çantası/Kutusu”

- Revir “Tahliye Çantası”

-Okul İlk Yardım “Tahliye Çantası”

- Her sınıf için Sınıf “Tahliye Kutusu/Çantası”, Acil Durum Dosyaları

- Öğrenciye özel küçük çanta/torba ( ağzı kapalı her sınıfta büyük bir sırt çantasında toplu    olarak muhafaza edilecek.)

- Okul Acil Durum Malzeme Kutusu

E)Planın Duyurulup Test Edilmesi:

Okul idaresi, öğretmen kadrosu ve diğer personel, öğrenciler, veliler ve yerel toplum liderleriyle ilk müdahalecilerin etkin biçimde çalışabilmeleri için okul afet planından haberdar olması önemlidir. Velilerin 2-3 gün sürse bile çocuklarının okulda güvende olduklarını bilmesi ve bundan emin olması, afete hazırlıklı olma yönünden büyük önem taşır.

Acil Durum İrtibat Bilgileri Alınması:

Öğrenci teslim prosedürlerini gereği gibi uygulayabilmek için her eğitim yılı basında velilerin ve acil durum irtibat bilgilerinin güncellenecek. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda velilerin bunu okula bildirmesi sağlanacak.

Acil Durum Planın Kavranması:

Veliler, altı farklı acil durum prosedürü hakkında önceden bilgilendirilecek:

Yerinde Sığın, Kilitlen/Tecrit, Bina Tahliyesi, Bir araya Toplan, Güvenli Bir Yere Sığın ve Öğrenci Teslimi.

Veliler aynı zamanda veliler, bilgilendirme için hangi araçların kullanılacağından haberdar edilir (binaya asılan bilgilendirme panosu, otomatik telefon mesajları, e-posta, okulun İnternet sayfası). Bu bilginin mümkün olduğunca çok araç kullanarak duyurulması önemlidir (yazılı, sözlü, görsel, uygulamalı gösteri ve öğrenciler aracılığıyla). Velilere, tehlike geçene ve/veya yardım gelene kadar çocuklarıyla okulda veya dışarıda ilgilenmek üzere gerekli düzenlemelerin yapıldığı bilgisi verilerek Öğrencilerin sadece veli/vasi veya önceden yetkilendirilmiş acil durum irtibat kişisine teslim edileceği ifade edilir.

 

Kilitlen/Tecrit durumunda okulun dışarıdan gelen telefonlara cevap veremeyeceğini veya okuldan dışarısının aranamayacağı açıklanır.

Bu durumda polis gereken desteği verecektir.

Veliler dâhil hiç kimse okula yaklaştırılmayacaktır.

Öğrenciler içeride tutulacak ve Tecrit durumu polis tarafından sonlandırılmadıkça dışarıya çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Veliler çocuklarını teslim almak üzere okula ancak bundan sonra girebilecektir.

Öğrenciye Özel Ağzı Kapalı Küçük Çanta/Torba Hazırlanması Veliler çocukları için acil durumda kullanılacak temel malzemeleri temin edebilir. Bu malzemeler; bir sise su, yüksek kalorili bir paket yiyecek (fındık, bisküvi vb.) yağmurluk, küçük pike/battaniye, yedek giysi, acil durum irtibat listesi, küçük öğrenciler için aile fotoğrafı ve/veya öğrenci için ailesinden bir destek notu, sevdiği bir oyuncak.

F)Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için

Tatbikatlar Yapılması:

Okulumuz tatbikatları beklenen tehlikelere karsı biçimlendirilecek. Yıl boyunca kapsamlı tatbikatlar değişik senaryolarla belirtildiği gibi yapılacaktır. Önceden duyuru yaparak düzenlenen her tatbikata karşılık bir de duyuru yapılmadan tatbikat düzenlenmesi planlanmaktadır. Farklı senaryolar oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikat yapılacaktır. Tatbikatlar sırasında daima olay gerçekmiş gibi davranılır. Tatbikat sonrasında öğrenciler öğretmenlerinden bilgi alınarak, tüm okul çalışanlarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ KARAR ŞEMASI

 

 

Karşılaşılan her tehlikeye yönelik farklı acil durum prosedürü hakkında önceden görüşülür ve üzerinde karara varılır.

Başlıca beş farklı seçenek bulunur: Bina Tahliyesi, Yerinde Sığınmak, Bir araya Toplanıp Dışarıda Barınmak, Güvenli bir Yere Sığınmak, Kilitlen/Tecrit. Prosedürlerin her biri değerlendirilir; ya aynı şekilde yâda uygun biçimde değiştirilerek uygulamaya konur. Tehlike geçtiğinde ve ortam güvenli olduğunda öğrenciler sınıflara dönebilir veya Afet ve Acil Durum Öğrenci Teslim Prosedürü uygulanabilir.

G)BİNA TAHLİYESİ VE TOPLANMA

Yangın veya Şiddetli bir depremde uygulanacak Bina Tahliyesi'dir.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.  Öğrenciler ve okul çalışanlarına içeride kalmalarını veya sığınma alanlarına gitmeleri anons edilir.

2. Durum uygunsa, tüm kapı ve pencereleri kapatılır ( yangın durumunda).

3. Durum uygunsa havalandırma sistemini kapatılır.(Yangın kapıları kapatılır)

4. Toplanma Alanında öğrencilerle haberleşme devamlılığı sağlanır.(örneğin; “Güvenli bir Yere Sığın”, Binaya Geri Dön, Yerinde Sığın, Öğrenci Teslimi ya da acil durum veya tatbikat sona erdiğinde Tehlike Geçti anonsunun yapılması).

Tüm Personel

Önceden sınıflarda yangın ve deprem prosedürlerinin nasıl uygulanacağına dair tatbikat yapılır. Tahliye esnasında özel yardıma ihtiyacı olacak öğrencilerle personel belirlenir. Ziyaretçilere yardımcı olunma konusunda da hazırlık yapılır.

1- Öğrencilere Bina Tahliyesi Talimatlarına Uymaları Hatırlatılır

    D  İ  K   K  A      T

Dönme            İtme        Konuşma          Koşma            Acele Etme             Takip Et

Öğrenciler tek veya ikişerli sıra halinde dışarı çıkarılır. Özel yardıma muhtaç öğrenci ve personele yardım edilip edilmediği kontrol edilir. Öğrencilere cep telefonlarını KULLANMAMALARI ve hatları meşgul etmemeleri gerektiği hatırlatılır.

 

2- Sınıftan Alınacaklar

-Sınıf Tahliye Çantası

- Sınıf listesinin bulunduğu Acil Durum Dosyası ve Sınıf Durum Rapor Formları

- Öğrenciye özel küçük çantalarla dolu sırt çantası.

 

 

 

3- Eş Destek Sistemi Kullanılır

*Öğrencilerden yardıma ihtiyacı olan var mı diye sınıf sol - sağ taraflar ve koridor olmak üzere seri bir şekilde gözden geçirilir. Aksi söylenmediği takdirde, normalde kullanılan ve önceden belirlenmiş olan tahliye güzergâhları kullanılır.(Tahliye işaretleri yardımıyla)

*Sıkışmış bir kapı gibi herhangi bir engelle karşılaşılması durumunda başka bir yol izlemeye hazırlıklı olunacak.

*Bir öğretmen grubun arkasında olup herkesin bir arada olduğundan emin olmalıdır.

*Görevli öğretmenler çıkışa doğru ilerlerken okuldaki tüm bölümleri özellikle tuvaletleri kontrol ederler.

* Toplanma alanında sınıf için ayrılmış yere gidilir.

*Sınıfların birbirinden ayrı ve sessiz kalmaları sağlanarak belirlenen alandaki yerlerini almaları sağlanarak yoklama alınacak.

*Yaralanan olup olmadığını tekrar kontrol edilecek. Yaralı öğrenci varsa yanlarına iki kişi vererek birbirlerinden ayrılmadan hemen geri dönmek üzere revir (okulda ayrı bir bölüm planlanmakta) yada ilk yardım uygulayacak kişiye gönderilecek.

*Öğrencilere duruma yardımcı olmaları gerektiği hatırlatılacak ve uyarı (“Tehlike geçti” ve

“Sınıflara Dönün” uyarısı) gelene kadar sessiz kalmalarını sağlanacak.

*Öğretmenler DAİMA sınıflarının başında kalır. Öğrenciler sınıf olarak oturarak bekler. Düzenli olarak ve gerektikçe yoklama alınır. Anonsların rahat duyulabilmesi için öğrencilerin sessiz durması sağlanır.

* Öğrenciler, sadece Öğrenci Teslim Acil Durum Kartı “ düzenlenirse alandan ayrılabilir.

4- Geri Tahliye/Binaya Dönüş:

Bazı durumlarda bina içerisi daha emniyetli olduğundan binaya geri dönülmesi gerekebilir. Tatbikat sonunda dersliklere geri dönerken geri tahliye/binaya dönüş tatbikatını tüm kurallara uyarak yapılacak.

GÜVENLİ BİR YERE SIĞINMA

Okul çevresinin de boşaltılması gerekebileceğinden,  okulumuz yakın çevresinde bulunan açık alanda toplanılacaktır.

AFET VE ACİL DURUM ÖGRENCİ TESLİMİ

Okul, velilerin yerine hareket eder ve öğrencilere herhangi bir zarar gelmemesi için onları korur. Acil durumda öğrenciler velilerine/yakınlarına teslim edilinceye kadar onları güven içinde tutmak okulun sorumluluğundadır.

Veliler; Çocuklar için güncellenmiş bir Acil Durum İrtibat Formu oluşturup muhafaza edilir. Bu formda acil durum halinde öğrencileri almaya gelebilecek veli (veya vasilerle), iki yada üç güvenilen akraba veya arkadaşa ait bilgiler bulunur. Acil durumlarda öğrenciler yalnızca acil durum irtibat formlarında ismi bulunan kişilere teslim edilir.

 

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1.Her öğrenci için Acil Durum İrtibatları Listesinin öğretim yılı basında veliler tarafından doldurulacak. Ne zaman olursa olsun bu bilgilerdeki değişikliklerin idareye bildirilmesi istenecek.

2. Öğrenci Acil Durum İrtibatları listesinin güncel bir nüshasını İdari Bürodaki “Tahliye Çantası”nda yıllık olarak da Okul Acil Durum Malzemeleri Kutusunda saklanır.

Öğretmenler; Hem öğrencilerin hem de velilerin afet ve acil durumlar için öğrenci teslim işlemleriyle ilgili bilgilendirilmelerini sağlar.

YERİNDE SIĞINMA

Tahliye gerektirmeyen, buna yeterli zaman olmayan ya da okulun dışında meydana gelen, öğrencilerin normal şekilde okuldan çıkısına engel olacak kimyasal bir olay ya da terör saldırısı gibi durumlarda bulunulan yerde sığınmanız gerekir.

Okul İdaresi

-Öğrencilerle personele içeride kalmaları veya sığınma yerlerine gitmeleri için anons yapar.

- Gerekiyorsa tüm kapılar ve pencereleri kapatılır.

- Acil durum sona erdiğinde “Tehlike geçti” anonsu yapar.

Tüm Personel

-Hemen öğrenci ve personel koridorlarını açıp bina içinde önceden belirlenmiş sığınma yerlerine girer.

-Öğretmenler sınıf tahliye çantasını ve sınıf defterini yanından bulunduracak.

-Görevliler tarafından Tüm kapı ve pencereler kapatılıp giriş kapıları kilitlenir.

-Yoklama alınıp Mevcut/Yaralı/Kayıp Öğrenci Durum Raporu (güvenli, uygun zaman kollanarak) Olayı Yöneten kişiye götürülür.

Okul idaresince aksi söylenmedikçe kimse olduğu yerden ayrılmaz.

KİLİTLEN/TECRİT

Şiddet tehdidi nedeniyle bulunduğunuz mekandan ayrılmanın güvenli olmadığı zamanlarda veya okul içinde ya da dışında başka bir kriz oluştuğunda ortalıkta dolaşmanın veya tahliyenin tehlikeli olduğu durumlarda kilitlen/Tecrit uygulanır.

Okul İdaresi (Merkezi İdari Grup)

1. Tecrit Sinyali verilir ve su anons yapılır: “Dikkat, Dikkat! Binada şüpheli/ kim olduğu bilinmeyen bir şahıs var.

Kilitlen/Tecrit Prosedürünü başlatın.

Olayın ardından öğrencilerle veliler uygun bir şekilde bilgilendirilir. Olayın gözden geçirilip değerlendirilmesi ve tartışılması için gereken zaman sağlanır.

 

 

Tüm Personel

-Öğrencileri sınıflara toplar. Sakin bir ortam yaratmaya çalışır. Bina dışında bulunanlar hemen tehditten uzak güvenli bir alana gider.

-Tüm kapı ve pencereler içeriden kilitlenir. Kapı ve pencerelerden uzak durulur.

-Bulunan tüm masa ve sıralar yan yatırılıp koridora ve/veya dış pencerelere dönük şekilde yerleştirilir.

-Eğer silah sesi ya da patlama duyulursa DİZ ÇÖKÜP, masa ve/veya sıraların altına saklanıp KAPAN, beden mümkün olduğunca küçük bir hedef haline getirilir.

-Dış pencerelerdeki perdeler örtülmez veya kepenkler kapatılmaz.

-Işıklar söndürülür. Ses çıkaran tüm cihazlar ve radyolar kapatılır. Cep telefonları sessiz konuma getirilir.

-Polis veya bizzat okul yetkilileri tarafından aksi bir talimat verilmedikçe bulunulan yerde kalınır.

-Kriz kontrol altına alındığında polis sırayla odaları dolaşır ve kendisini tanıttıktan sonra kapının açılmasını ister.

TEHLİKELER VE DOĞRU DAVRANIŞAR

TIBBİ ACİL DURUM

-Acil yardım için çağrı anons yapılır

-İlk yardım görevlisi gelir.

-İdarecilere bilgi verilir. Gerekiyorsa ambulans çağrılır.

-Öğrencinin velisine haber verilir.

OKUL BİNASINDA veya ÇEVRESİNDE SÜPHELİ ve YABANCI KİŞİLER

-Eğer okul çevresinde dolasan şüpheli veya yabancı bir kişi varsa ya da bina içindeyse nöbetçi öğretmen  tarafından idareye bildirilir.

-Kişiden kendisini tanıtması istenecek

- Yardıma ihtiyacınız varsa Bağırın!

-Gerekiyorsa Kilitlen/Tecrit çağrısı yapılacak.

-Polis aranır.

 

 

 

 

YANGIN

Yangın gördüğünüzde;

-Yangın alarmını çalıştırılır.

-110 Yangın hattı aranarak yangının yeri bildirilir.

- Yangın söndürme cihazı, kum ya da battaniye gibi kalın örtüler ile küçük yangınları söndürülür.  

-Emniyetli olduğu takdirde yakıt kaynağını (doğal gaz, tüp gaz) kapatılır..

Yangın Söndürücüler Nasıl Kullanılır?

- P Pimi çek

- A Ateşin kaynağına yönelt

- S Sık

- S Süpür

Yangın alarmı verildiğinde;

1. Gerçekten acil bir durum olduğunu düşünülerek hareket edilir. Bina tahliyesine uygun hareket edilir.

2. Yüzeyinin ısınıp ısınmadığını kontrol etmeden kapalı kapıları asla açılmaz. Isınmış bir kapı kesinlikle açılmaz

Duman altında kalırsanız;    

1. Dizlerinizin üzerine çökün ve emekleyerek çıkışa doğru ilerleyin.

2. Burnunuzdan kesik kesik nefes alın. Nefesinizi mümkün olduğunca uzun süre tutun. Ağzınızı, burnunuzu kapatmak için nemli bir bez veya giysi kullanın.

3. Sakin olun.

Yangın nedeniyle odada mahsur kalırsanız;

1. Kapının altına ve çevresine nemli bezler koyarak odaya duman girişini engelleyin.

2. Kapatabildiğiniz tüm kapıları kapatıp bir köseye çekilin.

3. 110 Yangın hattını arayıp yerinizi tam olarak bildirin.

Üzerinizdeki giysiler alev alırsa;

 Dur: Olduğunuz yerde kalın

 Yat: Yere çökün.

Yuvarlan: Yerde yuvarlanın.

DUR-YAT-YUVARLAN

Başka birinin giysileri alev alırsa durup yere çökmelerini ve yerde yuvarlanmalarını sağlayın veya alevleri söndürmek için etraflarına bir battaniye, halı, kilim veya palto sarıp yerde yuvarlayın.

DEPREM

Birçok ciddi yaralanma nedeni düsen, devrilen mobilyalar, ekipmanlar, bina elemanları ve kırık camlardır. Bunların yol açacağı hasarlar engellenebilir.

Sarsıntı esnasında yere çöküp, hedef küçültün, basınızı, ensenizi ve olabildiğince vücudunuzu koruyun. Sarsıntı geçince daha önceden belirlenen tahliye planına göre binayı boşaltın.

Sınıf/Koridor ve Açık Alan

1.Öğretmen yüksek sesle bağırır: “Deprem oluyor! Deprem pozisyonu alın:

Çök, Kapan ve Tutun.”

Dizlerinin üstüne çök ve bedeninin kapladığı alanı olabildiğince küçültmeye çalış.

Kapan, basını, enseni ve yüzünü sakın.

Tutun, kapandığın yerde sabit bir yere sıkıca tutun.

                                   

Sıranın Altında ya da yanında     

Basınızı, ensenizi ve vücudunuzu mümkün olduğunca korumak için sağlam bir sıranın veya masanın altına girin

Koridor Açık Odalar ve Açık Alanda Altına saklanacak herhangi bir şeyin bulunmadığı açık odalarda, koridorlarda, merdivenlerde ve diğer açık alanlarda iç duvarlardan birinin yanına gidip diz çök ve bedenini olabildiğince küçülterek kapan. Basını ve enseni kollarınla koru.

2.Kapıya en yakın olan kişi kapıyı ardına kadar açar. Eğer yangını başlamışsa ve küçükse alev alan yerin en yakınındaki kişi söndürür. Eğer deprem hafif şiddette gerçekleşip hasara neden olmadıysa idare derse devam kararı verebilir. Orta veya ağır şiddetli depremlerde aşağıdaki adımlar izlenir

3. Sarsıntı bittiğinde, odadan ayrılmadan önce hemen yaralı olup olmadığına bakın. Gerekiyorsa hayat kurtarıcı ilk yardım uygulayın (hava yolunu açma, ciddi kanamayı durdurma gibi).

Görevlendirilmiş öğrencilerden hafif yaralılara yardım etmelerini isteyin. Hareket ettirilmemesi gereken yaralılar, bulundukları yerde tehlikedeyse sınıfla birlikte başka bir yere taşınmalı, aksi takdirde yaralılara yardımın geleceği söylenmelidir.

Küçük bir yangın çıkmışsa söndürün.

On saniye kadar etrafınızı gözden geçirin, hasar ve tehlikeleri zihninize kaydedin.

4. Duruma göre kapıya Yeşil “KİMSE YOK” ya da kırmızı renkli “YARALI-ÖLÜ / TEHLİKE VAR” levhalarını asın.

Bu arama-kurtarma ekiplerine hız kazandıracaktır.

Gerçek bir afet durumunda kapılarınızı kilitlemeyin.

Tatbikat sırasında oda boş ise kapıları kilitleyin.

Eğer içeride ağır yaralı veya sıkışmış kişiler varsa onları mümkün olduğunca rahat ettirmeye çalısın.

Arama kurtarma ekiplerinin onları almaya geleceğini söyleyin. Kapıyı kilitlemeyin!

Bu kişilerin bilinci açıksa bir düdük verip (Küçük öğrenciler için pelus oyuncaklar verilebilir.) teskin edin.

5. Bina Tahliye Prosedürlerini kullanarak Bina Tahliye Edilir.

Hemen binadan uzaklaşın.

Artçı şoklara dikkat edin ve aynı koruyucu önlemleri alın.

Yüksek ve ağır mobilyalardan uzak durun.

 

Asansörleri kullanmayın.

Yüksekten düşebileceklerden ve diğer tehlikelerden sakının.

 

Tekerlekli Sandalyedeyseniz sandalyenizin frenlerini kilitleyin, basınızı ve ensenizi koruyacak şekilde öne doğru kapanın

Fen laboratuarları ve mutfaklarda kapanma pozisyonundan önce ocakları söndürün. Tehlikeli madde kaplarının kapaklarını kapatın ve/veya zarar gelmeyecek bir yere koyun. Sıcak ocaklardan, bas üstü dolaplarından ve dökülüp sıçrayabilecek tehlikeli maddelerden uzak durun.

Kütüphane, çok amaçlı salon resim /müzik odasında Mümkünse raflardan, kitaplardan ve müzik aletlerinden uzak durun.

Dışarıda Binalardan, enerji nakil hatları, sokak aydınlatma direkleri, ağaçlar ve diğer tehlikelerden uzak durun. Diz üstü çöküp basınızı ve ensenizi korumaya alın.

Okul ulaşım servislerinde; Şoför aracı yukarıdan gelebilecek tehlikelerden uzak bir yerde kenara çekmeli ve motoru durdurmalıdır. Araçta “Kapan pozisyonu” alınır.

 

 

 

FIRTINA

İçerideyken

1. Telefondan uzak durun. Telefon hatları elektrik yüklü olabilir.

2. Tüm elektronik aletleri ve cihazları fişten çekin. Yıldırımlar voltaj artısına neden olabilir ve elektrik tesisatından iletilebilir.

 

3. Musluklardan, lavaboda akan sudan uzak durun. Yıldırım kaynaklı elektrik su

tesisatı yoluyla içeriye iletilebilir.

4.Perdeleri kapatın ve pencerelerden uzak durun.

5. Pille çalışan bir radyodan meteoroloji uyarılarını dinleyin. Uyarılara riayet edin.

Dışarıdayken;-Betonarme bina gibi sağlam, kalıcı ve kapalı güvenli bir yapıya sığının. Dayanıklı bir bina en güvenli yerdir.

-Korunmasız çardaklardan, yağmurluk tentelerden veya gölgeliklerden sakının.

-Ağaçlar, kuleler, çitler, telefon direkleri, elektrik hatları gibi yüksek nesnelerden ve sel baskını olasılığı bulunan yerlerden uzak durun. Açık ve alçak yerlerde durun.

-Saçlarınızın dikildiğini hissederseniz yıldırım düşecek demektir. Yere çömelin ve topuklarınızı birleştirin.

-Ellerinizi kafanızın arkasında birleştirip basınızı aşağıya eğin. Olabildiğince küçülün.

Yere dümdüz yatmayın!

SEL

Yavaş yükselen sel

1. Binayı sorunsuz olarak tahliye etmek için yeterli süre olacaktır.

Binayı boşaltmadan önce kayıtları, elektronik cihazları mümkün olduğunca koruma altına alın.

2. Bina Tahliyesi için yapılması gerekenleri uygulayın ve emniyetli bir yere geçin.

Ani ve şiddetli sel baskını

1. Etki altındaki tüm alanları hemen tahliye edin. Binanın üst katlarında bulunan daha güvenli bir yere çıkın.

2. Sel alanını arabayla terk etmeye çalışmayın. (Sel felaketlerinde meydana gelen ölümlerin % 80'inin otomobiller içinde mahsur kalanlarda görülmektedir.)

 

 

OKUL AFET ACİL EYLEM PLANI GRUPLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-Merkez İdari Grup (Okul Md.)

Görev ve Sorumlulukları

-Acil durum operasyonlarını yönetmekle sorumludur.

-Acil Durum müdahalesini başlatır ve bitirir.

-Acil görev tayinlerini koordine eder.

-Acil durumda ilk çıkarılacakları alır.

-Tüm öğretmen ve öğrencilere açıklama yapar.

-Bölge/Şehir afet destek merkeziyle iletişimi sağlar.

-İhtiyaç duyulan malzemeleri dışarıdan talep eder.

-Dışarıyla olan bağlantıdan ve bilgi akışından sorumludur.

-Günlük kayıt tutar

-Acil durumlarda nihai karar verir.

-Bakanlığa sunulacak raporu oluşturur.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durumu planı ve kayıtları, okul yerleşim yeri haritası, el feneri, el mikrofonu, pilli radyo, telsiz.

2-Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

-Giriş çıkışlar kontrol altına alınır

-Öğrenci teslim noktalarını belirler

-Veli bilgileri öğrenci teslim kartlarındakilerle karşılaştırılarak teyit edilir.

-Velilerin gelmeye başlamasıyla beraber teslim işlemlerine hemen başlar

-Kimlik tespiti kontrolü yapar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Acil durum bilgilendirme kartları, öğrenci teslim kartı, yoklama listesi, toplanma alanındaki sınıfların yerleştirilme haritası, Öğrenci-Aile Teslim Formlarını (Çocuk Teslim izinleri) alfabetik dizinle dosyalamak için bir kutu, Zımba ve zımba teli, telsiz, haberciler.

3- Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

-Sarsıntının dinmesinin hemen ardından yaralanma hasar durumunu mümkün olduğu kadar doğru analiz eder

- Tüm kapı aralarını, koridorları ve merdivenleri güvenli ve açık tutar.

-Belirlenen tahliye yolu ya da farklı bir yolu kullanarak toplanmayı sağlar

-Yoklama alıp öğrencileri zaman zaman tekrar sayıp kontrol eder.

- Öğrencileri rahatlatmak için su ve yiyecek temin eder.

-Yerleri belirsiz öğrenci ve öğretmenleri merkeze bildirir.

-Olumsuz hava koşullarında eğer emniyetliyse öğrenciler spor salonuna alınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Sınıf öğrenci listesi, Yerleri belirsiz öğrenciler için kayıt formu hazır bulundurulur. Masa, sandalye, sıra malzemeleri, Öğrenci Teslim Formlar

4-Bilgi İletişim Grubu

-Gerekli haberleşmeleri sağlayarak Merkez İdari Grubu destekler.

-Anons sistemini kurar.

-İtfaiye veya polise haber verir.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Telsiz, telefon, Bina içi anons sistemi

5-Araç Yol Gösterme/Toplanma Alanı Destek Grubu

-Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli, itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekiplerine doğru yol gösterme yapmak

-Toplanma yerine gelenlerin isim listesini yapmak

-Toplanan kişilerin durumunu anlamak

-Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlamak

-Geçici tuvaletlerinin kurulumu

-Hijyenik şartların kontrolü

-İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Veliler için yazılı bildiri, barikat, gönüllüler için iş içeriği, bant, tuvalet ekipmanı, okul içi haritası, naylon poşet hazır bulundurur.

6-Acil İlk Yardım Grubu

- İlk yardım alanını emniyetli bir yere kurar.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle koordinasyon sağlar.

-Acil İlk yardım uygular

-Tıbbi desteğe gerek olup olmadığına karar verir.

-Yaralanma ve ilk yardım kayıtlarını tutar

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-İlk yardım malzemeleri, sağlık kartı, sedye, battaniye, su hazır bulundurulur.

7-Evrak Grubu

-Önemli evrakları acil olarak çıkartır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Evrakların konulacağı kutu

8-Kurtarma Grubu

-İki kişilik takımlara ayrılıp, önceden belirlenmiş bölgelerdeki yaralıların kurtarma işlemlerini yapar

-Grup üyeleri koordinasyonlu hareket eder

-Sınıf, tuvalet gibi yerlerin kontrolünü yapar

-Tahsis edilmiş binalardaki her odayı kontrol edip yaralanan veya kurtarılmayı bekleyenler olup olmadığına bakılır.

-İlk kattan başlayarak yukarı doğru çıkılır.

-Boş odaların kapılarına tebeşirle “X” işareti konulur.

-Herkesin bina dışına çıktığından emin olunur. Personel, ilk uygun zamanda sakin bir tavırla merdivenlerden, koridorlardan ve kapı aralarından geçirerek bina dışına çıkarılır. Geride kalanlar toplanma alanına yönlendirilir.

-Yardımsız hareket edemeyecek durumdaki yaralılar, ancak bulunduğu yerde kalması tehlikeliyse, ilk yardım bölümüne taşınır.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, sağlam ayakkabı, testere deri eldiven, koruyucu maske, telsiz, levye, balta, battaniye sedye

9-Güvenlik Denetimi/ Olay Yeri Müdahale /İlk Yangın Söndürme Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Küçük çaplı yangınlar tüm eğitimli personel veya yası büyük öğrenciler tarafından harekete geç emri beklenmeksizin en yakındaki söndürme cihazları ile hemen söndürülecektir.

-Acil Durum Malzeme Kutusunu açar.

-Güvenlik denetimini yapar

-İlk yangın söndürmeyi gerçekleştirir

-Kayıp ya da yoklaması alınmamış öğrencilerin listesini alır.

-Arama-Kurtarma Ekipleriyle kayıp öğrencilerin kontrolünü yapar.

-Tesislerdeki yapısal hasarın seviyesini inceler, merkez gruba rapor verir

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Okul çevresinin hasar analiz listesi, Yangın söndürme tüpleri, kask, eldiven, ekipman seti gibi malzemelere ihtiyaç duyar

10-Durum Analiz Grubu

- Tüm bahçe kapıları ve dış kapılar anında kapatılır.

- Gereken yerlere işaretler, tabelalar konur.

-Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Işıldak, kask, eldiven, Telsiz Yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri ve koli bandı

11-Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

-Hasar durumunu anlar

-Acil durum yeniden yapılanması için gerekli ayarlama /yönetimi yapar

-Tehlikeli bölgelerin iyileştirilmesini yapar

-Dersliklerin güvenliğini sağlar

-Tehlikeli olabilecek yerlere girişleri engeller

Özel Malzemeler/Ekipmanlar

-Kask, hasar analiz kâğıdı, okul içi haritası, ip, işaretler hazır bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV TABLOSU

GÖREV VE YERİ

YAPILMASI GEREKEN EYLEM

SORUMLUSU

1-Afet Yöneticisi

Okul Müdürü

Tüm acil durum operasyonlarını yönetir ve koordine eder. Okulda olmayanlara veya yaralılara göre personelin rollerini uyarlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Müdür

2-Bilgi İletişim Ekibi

Bilgi İletişim Grubu

Harici haberleşmeleri İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ve diğer okullarla, koordine eder ve merkezden verilen haberleri personele, öğrencilere ve velilere iletir.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

3-İlk Yardım Ekibi

Acil İlk Yardım Grubu

Tüm ilk yardım malzemelerinin güncellenmiş olduğundan, hazır bulunduğundan ve düzgün şekilde idare edildiğinden emin olur. İlk yardım uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

4-Öğrenci Nezaret Ekibi

Güvenlik Kontrol/Toplanma Alanı Grubu

Tüm öğrencilerin yoklamasını yapıp nezaret eder. Sürekli kontroller yapar. Öğrencileri yerleştirme ve ailelerle birleştirmeye destek olur. Tuvalet kullanımı ve diğer yardım gerektiren durumlarda eşleştirme sistemini uygular.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

5-Öğrenci-Aile Birleştirme Ekibi

Velilerle Haberleşme Grubu (Öğrenci-Aile Teslim Ekibi)

Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısına kadar öğrencilere eslik eder. Velileri Başvuru Kapısında karsılar ve Teslim Kapısında çocuklarıyla buluşup birleşmelerini sağlar.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

6-Yol Gösterme Destek Ekibi

Araç Yol Gösterme /Toplanma Alanı Destek Grubu

Okul yerinin çabuk anlaşılabileceği yere grup üyelerinin yerleştirilerek veli,itfaiye ekibi,polis ve sağlık ekiplerine doğru yolu gösterir.Gönüllü yardım etmek isteyenleri hazırlar

 

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

8-Arama Kurtarma ve Müdahale Ekibi

Kurtarma Grubu

Hafif arama kurtarma operasyonlarını koordine eder, yangınları merkeze bildirir ve küçük çaplı yangınları söndürür.

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

 Pozisyonu: Öğretmen

9-Lojistik Ekibi

Acil Durum Yeniden Yapılanma Grubu

Velileri Teslim/Birleştirme Kapısına yönlendirir. Gerekliyse şebeke vanalarını kapatır, sanitasyon ve barınma sahası sağlar. İhtiyaca göre dağıtmak için yiyecek, su toplamak

Adı Soyadı:

Doğan GÜNGÖR

Pozisyonu: Öğretmen

10-Psikososyal Destek Ekibi

Toplanma Alanı Destek Grubu

Kişilere veya öğrenci gruplarına gerekli olan psikolojik ilk yardımı sağlar.

Okul Rehberlik Servisi

 

 

Okulumuz bulunduğu bölge itibariyle il merkezi  3. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu Fay Sisteminin etkisinde olup bölgede tarihsel dönemde hasar yapıcı deprem kayıt edilmemiştir.

 

 

OKULUMUZA AİT BİLGİLER

 

Okulumuzun Adresi : Ulaşlı mah. Ulaşlı sk.  No: 2  iç kapı no: 1 OĞUZELİ / GAZİANTEP

Personel Durumu    : 1

Öğrenci Sayısı         : 12

Öğretmen Sayısı      : 1

Bina Sayısı               : 1

Derslik Sayısı           : 1

 

 

 

 

 

TATBİKAT SENARYOLARI

 1. SEL SENARYOSU

Okul çevresinde sel meydana geldiğinde ve bu sel okul bahçesini de içine aldığında toplanma yeri olarak müdür odası kullanılır.

Bu tahliye sırasında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri müdür odasına götürür.

-Toplanma alanı destek grubu: Müdür odasına gidilirken yardım eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Evrak grubu: Önemli evrakları dolapların üst kısmına kaldırır..

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin müdür odasına giderken herhangi bir sağlık problem olup olmadığını kontrol eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik panosundaki şalteri indirir.

İtfaiye gelip kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

2-YANGIN SENARYOSU:

a)Okul dışında çıkmış olup okul yerleşkesini tehdit eden bir yangında:

-Durum analiz grubu: Tahliye yollarının güvenli olduğunu belirler.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürüldü.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

 

b)Okul yerleşkesinde çıkmış bir yangında:

-Durum analiz grubu: Hangi tahliye yolunun seçileceğine karar verir.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul yerleşkesi dışında belirlenmiş olan toplanma alanına götürür.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Bilgi iletişim grubu: İtfaiye ve jandarmaya bilgi verir.

-Olay yeri müdahale grubu: Yangının durumuna göre müdahalede bulunur. Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Araç yol gösterme grubu: İtfaiye ve jandarma araçlarına yol gösterir.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

3-DEPREM SENARYOSU:

a)Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında hafif hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri güvenli olan okul bahçesindeki toplanma noktasına çıkarır.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyit eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

-Durum analiz grubu: Okuldaki sınıfları kontrol eder ve hasar tespitinde bulunur.

b) Şiddetli bir deprem meydana gelmiş okul çevresinde ağır hasar ve okul binasında ağır hasar oluştuğunda:

-Durum analiz grubu: Tahliye yolunun güvenliğini kontrol eder.

-Toplanma alanı yol gösterme grubu: Öğrencileri okul dışında belirlenmiş toplanma alanına öğrencileri tahliye eder.

-Kurtarma grubu: Sınıflarda öğrencilerin olmadığını teyid eder.

-Olay yeri müdahale grubu: Elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapatır. Eğer öğrenci tahliyesi sırasında yangın çıkmışsa müdahale eder.

-Evrak grubu: Önemli evrakları okul dışına taşır.

-Toplanma alanı yardım grubu: Toplanma alanında yardım eder.

-İlk yardım grubu: Öğrencilerin sağlık durumunu kontrol eder ve gerektiği durumlarda 112’yi arar.

Sınıf öğretmenleri öğrencileri velilerine teslim tutanaklarıyla teslim eder.

PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi planları yaşayan, aktif planlardır. Başka bir ifadeyle bu planlar bir plan elde etmek için bir kez yapılan bir çalışma olmayıp gerçek olaylardan elde edilen dersler, eğitim ve tatbikatlar sırasında görülen eksiklikler dikkate alınarak sürekli geliştirilerek ve güncelleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Okul Müdür Yetkili Öğretmeni

                                                                                                        Doğan GÜNGÖR

 

1

 

 

ACİL DURUM EYLEM (TAHLİYE) PLANI

 

AMAÇ;

       Bu planın amacı,  yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi

 

 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır;

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

         Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

 

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

        Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 

Acil durumlara;

        a. Normal mesai saatlerinde:

        b. Hafta içi normal mesai saatleri dışında :

        c. Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde :

müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.

 

İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Şirket Toplanma Alanı'nda toplanır.
 2. Liderler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar.
 3. Okul yönetimi bir araya gelerek, Okul Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. İşletme Müdürü, Şirket Kriz Masası üyesidir ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır.
 4. Okul Hasar Tespit Ekipleri;
 • Liderleri tarafından oluşturulur.
 • Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar.
 • Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar.
 1. Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer Şirket temsilcileri;
 • Derhal, Şirket Kriz Merkezi'ne giderler ve kendi gruplarına katılırlar.
 • Yoklamalarını buradan bildiriler.
 • Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar.

 

İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda;

 

 1. Okul Acil Durum Yönetim Kadrosu: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 2. Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri: Şirket Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler.
 3. Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar.

 

 

 

ACİL DURUMLARA  MÜDAHALE  VE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 

ACİL

DURUM

 

YER

 

ALINACAK

ÖNLEM

 

MÜDAHALE

ŞEKLİ

 

KULLANILACAK

EKİPMANLAR

 

SORUMLULAR

 

 

 

 

 

 

YANGIN

-TÜM  OKUL ALANI

 

-Çalışma ortamında yangın söndürücüler bulundurulur

-Yangına karşı ikaz levhaları konulur

-Çalışma alanlarına Yangın ihbar  telefon no’ları konulur

-Söndürme ve kurtarma ekip listeleri hazırlanır. Çalışma ortamında  bulundurulur.

-Söndürme ve kurtarma ekiplerine eğitim verilir

-Acil durum kaçış planı hazırlanır

-Eğitim amaçlı tatbikat yapılır

-Telefon  ile 110’a  yangın bildirimi yapılır

-Söndürme  ekipleri tarafından  Şirket/Şehir itfaiyesi gelene  kadar  yangına acil olarak müdahale edilir.

-Yangın bölgesindeki  elektrik,gaz,yakıt vanaları kesilir.

-Görevli olmayan personel yangın yerinden uzaklaştırılır

-Yangında kurtarılacak kıymetli  demirbaşlar tahliye ekibi tarafından  kurtarılır

-Yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılarak rapor hazırlanır

-Yangın söndürme  tüpleri

-Yangın söndürme köpüğü

- Şehir İtfaiyesi ve ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hasar tespit kontrol listesi

-Söndürme ve Tahliye ekipleri

-Takım Lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasar  tespit  ekibi

-Bölüm yöneticisi

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:

A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur.

B) Emniyet maksadıyla atölye elektrik enerjisinin ve doğal gazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğal gaz kesilir. 

 

ACİL DURUMDA YÖNETİM VE EKİPLER:

 

Acil durumlar için aşağıda belirtilen ekipler koordineli bir şekilde oluşturulmalı ve görevleri tanımlanmalıdır.

 1. Okul Kriz Masası
 2. Okul Acil durum Yönetim Kadrosu
 3. Hasar tespit ekipleri
 4. Kurtarma ekipleri
 5. Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma)
 6. İlk yardım ekibi
 7. Sosyal yardım ekibi
 8. Lojistik destek ekibi

 

ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ:

 

 1. Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.
 2. Yönetim Kadrosunun başkanlığını İşletme Müdürü yapar. Şirket Kriz Masasında görevlidir ve kriz masasından koordinasyonu sağlar. Acil durumda derhal Kriz Merkezi'ne gider.
 3. Yönetim takımından bir kişi başkan seçilir.
 4. Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesi.
 5. Okul Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.
 6. Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak.

 

ŞİRKET HASAR TESBİT EKİPLERİ:

 

 1. Belirli sayıda ekip oluşturulur.
 2. Ekip liderleri ve yardımc