özel eğitim sınıfları sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019

özel eğitim sınıfları sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 25-01-2018 tarihinde İlköğretim-4 kategorisinin.
Açıklama özel eğitim sınıfları sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 4. Sınıf Matematik
Gönderen serkankaraca
Eklenme Tarihi 25-01-2018
Boyut 530.57 K
İndirme 414

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ŞEHİT TEĞMEN MURAT ARSLANTÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

       2015 / 2016 Eğitim - Öğretim yılı Özel Eğitim Sınıfları Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını ……………………………. başkanlığında 07.09.2015 tarihinde saat 14.00’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere özel eğitim sınıfında yapmak istiyoruz.

Gereğini olurlarınıza arz ederiz.                                                                                                                                                                                                                                04/ 09 / 2015

 

                          Zümre Başkanı 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunması
 3. Önceki eğitim öğretim yılına ait toplantı tutanaklarının okunması ve incelenmesi
 4. Hafif ve Orta-Ağır düzey Özel Eğitim Sınıflarının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi
 5. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin maddelerinin incelenmesi
 6. 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak dersler
 7. Yabancı Dil ve Din K. Ve Ah. Bil. Dersleri
 8. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler
 9. Ölçme ve değerlendirme
 10. Ders araçları ve eğitici materyallerin incelenmesi
 11. Uygulamada karşılaşılan güçlükler
 12. Öğrenci performanslarının alınması ve BEP’lerin hazırlanması
 13. Etkileşimli tahta kullanımı
 14. Gezi, gözlem inceleme çalışmaları
 15. Okul çevresindeki oyun alanlarının kullanılması
 16. Öğretmen- veli işbirliği
 17. Dilek ve temenniler
 18. Kapanış

   

 

 

 

 

O L U R.

/ 09/ 2015

 

 

……………..

Okul Müdürü

 

 

 

 

ŞEHİT TEĞMEN MURAT ARSLANTÜRK İLKOKULU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI

1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO:1

TOPLANTI TARİHİ:07.09.2015

TOPLANTI SAATİ:14:00

TOPLANTI YERİ: Özel Eğitim Sınıfı

TOPLANTIYA KATILANLAR: .............Müdür Yardımcısı,

          ....................., .........., ...........

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Gündem maddelerinin okunması
 3. Önceki eğitim öğretim yılına ait toplantı tutanaklarının okunması ve incelenmesi
 4. Hafif ve Orta-Ağır düzey Özel Eğitim Sınıflarının oluşturulması ve öğretmen görevlendirilmesi
 5. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin maddelerinin incelenmesi
 6. 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak dersler
 7. Yabancı Dil ve Din K. Ve Ah. Bil. Dersleri
 8. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler
 9. Ölçme ve değerlendirme
 10. Ders araçları ve eğitici materyallerin incelenmesi
 11. Uygulamada karşılaşılan güçlükler
 12. Öğrenci performanslarının alınması ve BEP’lerin hazırlanması
 13. Etkileşimli tahta kullanımı
 14. Gezi, gözlem inceleme çalışmaları
 15. Okul çevresindeki oyun alanlarının kullanılması
 16. Öğretmen- veli işbirliği
 17. Dilek ve temenniler
 18. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış Ve Yoklama

Özel eğitim öğretmenleri, Müdür Yardımcısı .............başkanlığında yukarıda belirtilen yer ve tarihte gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmışlardır.

 1. Gündem Maddelerinin Uygulanması

Müdür Yrd .............tarafından belirlenen gündem maddeleri okundu ve bu maddelere eklenmek istenen konu olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. Önceki Eğitim Öğretim Yılına Ait Toplantı Tutanaklarının Okunması Ve İncelenmesi

Bir önceki döneme ait zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ..................... tarafından okundu, kararları incelendi. Alınan kararların uygulandığı belirlendi.

 

 1. Hafif Ve Orta-Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıflarının Oluşturulması Ve Öğretmen Görevlendirilmesi

Öğretmen görevlendirilmesi Okulumuz Öğretmenler Kurulu Kararına göre şu şekilde yapılmıştır:

Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı: ...........-.....................

Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı: ..........

Öğretmenler Kurulu Kararına göre Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfının Sabahçı, Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfının Öğlenci olmasına karar verilmiştir.

Hafif Düzey Özel Sınıfı 1/A Şubesi Öğretmeni: .....................

Hafif Düzey Özel Sınıfı 2/A Şubesi Öğretmeni: ...........

Hafif Düzey Özel Sınıfı 3/A Şubesi Öğretmeni: ...........

Hafif Düzey Özel Sınıfı 4/A Şubesi Öğretmeni: .....................

olarak karar verilmiştir.

 1. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İle Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin İncelenmesi

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İle Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği incelendi.

Mustafa ÇİZMECİ,  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İle Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklerin takip edilerek uygulamalarda sıkıntılar yaşanamaması ve yapılan her türlü çalışmanın mevzuata ve yönetmeliklere uygun olması konusunda titiz davranmamız gerektiğini belirtti.

 1. 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Dersler

Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı için, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.07.2015-64 sayılı kararı ile oluşturulan haftalık ders çizelgesi incelenmiş, 2.-3.-4. Sınıflar için Seçmeli ders olarak haftada 2 saat Yabancı Dil(İngilizce) olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı için, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.07.2013-68 sayılı kararı ile oluşturulan haftalık ders çizelgesi uygun olarak haftalık ders programlarının oluşturulmasına karar verilmiştir.

 1. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfında, Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 26. Madde

ç) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.”  Bendine göre Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine alan öğretmenlerinin okutmasına karar verilmiştir.

 1. Derslerde İzlenecek Yöntem Ve Teknikler

..........., derslere izlenecek yöntem ve teknikleri, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını hazırlarken, öğrencinin ilgi, yetenek ve engel durumu göz önüne alarak belirlememiz gerektiğini söyledi.

.........., yöntem ve teknikler belirlenirken çağdaş öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılmasının daha iyi olduğunu ve başarıyı artıracağını vurguladı.

 1. Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Mustafa ÇİZMECİ, Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfında, öğrencinin başarısının değerlendirilmesi konusunda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 84. Maddesinin uygulanması gerektiğini, Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfının ise yine aynı yönetmeliğin 24. Maddesinin A bendine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

....................., Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin başarısının değerlendirilmesini Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre yapılacağını söyledi.

Yine bu yönetmeliğe göre 4. Sınıf öğrencilerine yapılacak sınav sayıları:

Türkçe: 3 – Matematik:3 – Fen Bilimleri: 2 – Sosyal Bilgiler: 2 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:2 – Trafik Güvenliği: 2 – İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi: 2- Yabancı Dil (İngilizce):2 olarak belirlendi.

Ders etkinliklerine katılım notunun, her dönem 2 notla değerlendirilmesine karar verildi.

 1. Ders Araçları Ve Eğitici Materyallerin İncelenmesi

Ders araçlarında eksiklikler olduğu, bu eksikliklerin okul idaresine bildirilmesine karar verildi.

 1. Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler

....................., sınıf öğrenci sayısına göre küçük olduğunu, etkinlikler için yeterli alan olmadığını söyledi. Bunun yanında geçen yıl öğrenci servisinin sabah geç geldiğini ve okul çıkış saatinden erken geldiğini, bunun da dersleri olumsuz etkilediğini ekledi.

.........., fiziki ortamın yetersizliğinden dolayı bire bir eğitimlerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

 1. Öğrenci Performanslarının Alınması Ve BEP’lerin Hazırlanması

..........., öğrenciyi tanıma ve performans alma süresini 3 hafta olarak belirlenmesini ve 4.hafta da BEP’lerin hazırlanmasını teklif etti.

Bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

 1. Etkileşimli Tahta Kullanımı

....................., okulumuza bu yıl yapılan etkileşimli tahtanın ders etkinliklerinde kullanılmasının başarıyı artıracağını, etkinliklerimizi bu doğrultuda hazırlamamız gerektiğini söyledi.

 1. Gezi Gözlem ve İnceleme Çalışmaları

Mustafa ÇİZMECİ, ilçe içi veya il içinde yapılacak gezilerle ilgili prosedürlerin önceden yerine getirilmesini ve gerekli izinlerin alınması gerektiğini açıkladı.

 1. Okul Çevresindeki Oyun Alanlarının Kullanılması

.........., öğrencilerin Beden Eğitimi dersleri ve diğer derslerin konularına göre okul dışında bulunan oyun parkının kullanılması teklifinde bulundu.

Derslerin ve konuların uygun olması ve gerekli önlemlerin alınması ile teklif kabul edildi.

 

 

 

 

 1. Öğretmen Veli İşbirliği

..........., dönem başlarında ve sonlarında BEP toplantısı yapılmasına ve öğrenci velilerine istedikleri zaman, ders saati dışında, sözlü olarak bilgi verilmesinin, öğrencideki gelişimin ve olumsuzlukların veli ile paylaşılmasının hem ders hem de davranış değiştirmede başarılı olacağını söyledi.

.........., davranış değiştirmede veli ile işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

 1.  Dilek Ve Temenniler

Mustafa ÇİZMECİ, 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılının başarılı ve hayırlı geçmesi dileğinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

 

ALINAN KARARLAR

 1. Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenliğine: ...........-....................., Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenliğine: .......... görevlendirilmesine,
 2. Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfının Sabahçı, Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfının Öğlenci olmasına,
 3. Hafif Düzey Özel Sınıfı 1/A ve 4/A Şubeleri Öğretmeni: ....................., Hafif Düzey Özel Sınıfı 2/A ve 3/A  Şubesi Öğretmeni: ........... olmasına,
 4. Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı 2.-3.-4. sınıflar için seçmeli ders olarak haftada 2 saat Yabancı Dil(İngilizce) olarak belirlenmesine,
 5. Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfı için, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.07.2013-68 sayılı kararı ile oluşturulan haftalık ders çizelgesi uygun olarak haftalık ders programlarının oluşturulmasına,
 6. Hafif Düzey Özel Eğitim Sınıfı, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine alan öğretmenlerinin okutmasına,
 7. Derslere izlenecek yöntem ve tekniklerin, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını hazırlarken, öğrencinin ilgi, yetenek ve engel durumu göz önüne alarak belirlenmesine,
 8. Orta ve Ağır Düzey Özel Eğitim Sınıfında öğrencinin başarısının, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 84. Maddesi doğrultusunda değerlendirilmesine,
 1. Hafif Düzey Özel Eğitim 4.Sınıf öğrencilerine yapılacak sınav sayılarının;Türkçe: 3 – Matematik:3 – Fen Bilimleri: 2 – Sosyal Bilgiler: 2 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:2 – Trafik Güvenliği: 2 – İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi: 2- Yabancı Dil (İngilizce):2 olarak belirlemesine,

10. Ders etkinliklerine katılım notunun, her dönem 2 notla değerlendirilmesine,

11. Öğrenciyi tanıma ve performans alma süresinin 3 hafta olarak belirlenmesine ve 4.hafta da      BEP’lerin hazırlanmasına,

 1. Derslerin ve konuların uygun olması, gerekli önlemlerin alınması ile okul çevresindeki oyun alanlarının kullanılmasına,
 2. Dönem başlarında ve sonlarında BEP toplantısında velilerine sözlü olarak bilgi verilmesine, karar verilmiştir.

www.

 

.....................    ..........   ...........   .............

 Özel Eğitim Öğretmeni      Özel Eğitim Öğretmeni  Özel Eğitim Öğretmeni    Müdür Yardımcısı