okul zümre başkanları 2.dönem toplantı tutanağı 2018-2019

okul zümre başkanları 2.dönem toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 26-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama okul zümre başkanları 2.dönem toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen sinemzi
Eklenme Tarihi 26-01-2018
Boyut 19.9 K
İndirme 10

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
5 / 5 (toplam 1 oy)

SERVET ÇAMBOL İLKOKULU

2. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

 

 ÖĞRETİM YILI  :     2013-2014

 TOPLANTI NO  :      1

 TOPLANTI TARİHİ         :    12.02.2014

 TOPLANTI YERİ  :     Öğretmenler Odası

           TOPLANTI BAŞKANI :     ABDULHALIK ÖZKAN

 

2. DÖNEM OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU GÜNDEMİ:

1-Açılış ve yoklama,

2-I. ve II. dönemde yapılan okul zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,

3-Zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,

4-2551 Sayılı Tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük ders planlarında-varsa-görüle eksikliklerin(konu dağılımı,  süre, uygulama yönünden) tespiti ve değerlendirilmesi,

5-Öğretim hizmetlerinin değerlendirilmesi, öğretim kalitesinin yükseltilmesine yönelik görüş ve öneriler.

6-Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

  1. 2. Dönem Zümre Başkanları Kurulu 12.02.2014 Çarşamba günü saat 12.30’da Öğretmenler odasında toplandı. 1. sınıf öğretmeni HÜSNÜ DEMİRÖRS yazmanlığa seçildi. Okul Zümre Başkanı ABDULHALIK ÖZKAN gündem maddelerini okuyarak gündeme eklenmesi istenilen konu olup olmadığını eklenecek madde yoksa toplantının başladığını belirtti. Toplantıya katılan Zümre Başkanlarının yoklamasını yaptı. Yapılan yoklama sonunda tüm zümre başkanlarının toplantıda hazır olduğu, ayrıca okul müdür yardımcısı SEDAT YILDIRIM ve okulumuzun rehber öğretmeni Burak ŞEKER toplantıya katıldı. Okulumuzda bu dönem din dersi öğretmeni olmadığından toplantıya katılmadı.

 

        

       2. Daha önce yapılan Zümre Başkanları Kurulunda alınan kararlar okunarak gözden geçirildi. Alınan karaların uygulandığı ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi. Derslerde de müfredata uygun şekilde programın takip edildiği belirtildi. 1. Dönem eksik herhangi bir konu kalmadığı belirtildi. Okul Zümre Başkanı ABDULHALIK ÖZKAN Okul Zümrelerinin yapılarak alınan kararların, Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları toplantıları yapıldıktan sonra alınan kararların değerlendirilerek uygulamalarda ve çalışmalarda bölge okulları ile uyumun sağlanmasına çalışacakları belirtti.

 

 Anasınıfı zümre başkanı EİNE ÇENGELCİ; zümre öğretmenleri olarak tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ancak sabahçı ve öğleci iki grup halinde çalışmalarının ve bu iki grup arasında sınıf mevcutları arasındaki uyumsuzluğun aynı zamanda yaş gruplarının küçülmesinin sınıflarda sınıf kurallarına uyum, davranış problemlerini ve okula uyumu güçleştirdiğini belirtti.

 1. sınıf zümre başkanı HÜSNÜ DEMİRÖRS, yeni müfredat programına bağlı olarak bir takım olumsuzluklar olmasına rağmen zümrelerde alınan kararlar doğrultusunda tam bir uyum içerisinde 1. dönemin tamamlandığını belirtti.

 2. sınıf zümre başkanı MEHMET ÖZDEMİR 2013-2014 eğitim- öğretim,yılının tam bir uyum içerisinde, ortak hareket ederek bütün derslerdeki etkinliklerin kazanımlar doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 3. ve 4. sınıf zümre başkanları da planlamalar doğrultusunda zümre kararlarının uyum içerisinde tamamlandığını belirttiler.

 İngilizce zümre başkanı KADİR BEY; zümre kararları doğrultusunda yıllık planlarda belirlenen kazanımlar doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ancak ders programının yoğunluğundan dolayı bazı şubelerin (C ve D ) İngilizce derslerine giremediğini ve bu durumun hem adaletsizliğe hem de başarısızlığa sebep olacağını belirtti.

 

 

         3.  Zümre Başkanı ABDULHALIK ÖZKAN 1. dönem okul zümrelerinin tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını, karşılaştıkları güçlükler karşısında zümre başkanından ve okul müdür yardımcısı SEDAT YILDIRIM' dan yardım alarak sorunların giderilmesin sağlandığını belirtti. Öğrenci başarılarının artırılması için yapılan çalışmalar konusunda söz alan SEDAT YILDIRIM; yıl içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlere  yer verilmesi gerektiğini, okul bünyesinde bir takım sportif faaliyetler yapılabileceğini belirtti. 

          4. sınıflar zümre başkanı ABDULHALIK ÖZKAN, Öğrencilerle uygulanacak sosyal,  kültürel ve sportif aktiviteler de öğrencilerin etkin şekilde ve istekli katılımlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresinin bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli ortamları oluşturması  aktivite yapan öğretmen ve öğrencilere yardımcı olması gerektiğini  belirtti. Ayrıca okul içinde sınıflar arası yapılan yarışmalarla öğrenciler arasında kaynaşma olduğunu ve öğrencilerin sorumluluk bilincinin arttığını belirtti.

 Anasınıfı zümre başkanı EİNE ÇENGELCİ; yıl içerisindeki çalışmalarının yıl sonunda sergileyeceklerini belirtti.             

 Zümre başkanı ABDULHALIK ÖZKAN; proje ve performans çalışmalarının sınıflarda sunumlarının yapılmasının yararlı olduğunu kaydetti.

 

             4. 2551 sayılı tebliğler dergisinin 14. maddesi gereğince tüm sınıflarda planların hazırlandığı ve bu planlama doğrultusunda çalışmaların tamamlanacağı belirtildi.

 Anasınıfı zümre başkanı EİNE ÇENGELCİ; sabah ve öğleci gruplar arasındaki dağılımım orantısız olmasının, yaş gruplarının küçülmesinin eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilediğini bu olumsuzlukların giderilmesinin kalite açısından çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca 1. sınıfa kayıtları olan bazı öğrencilerin geri gönderilmeleri konusunun anasınıfı öğretmenlerinin de fikirlerinin alınarak yapılması gerektiğini belirtti.                

 

 

 

              5. Okulumuzda yıl içerisinde hazırlanmış olan yıllık planlar doğrultusunda eğitim- öğretim hizmetleri yürütülecek ve bu doğrultuda çalışmalar yapılacakır.

 İngilizce zümre başkanı KADİR BEY; Öğretim yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanış olan planlar doğrultusunda çalışmaların bilişim teknolojileri ile de desteklenerek istenilen hedefler doğrultusunda devam ettiğini ifade etti. Okula yaklaşık üç ay geç gelmesi sebebi ile bazı hedeflerde amaca ulaşmada güçlükler yaşandığını ancak yapılan ek çalışmalarla bu eksikliklerin giderileceğini belirtti. Yeni müfredatın öğrenci seviyelerinin üzerinde olmasının sıkıntılar yarattığını bu sıkıntıların mutlaka düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. Gelecek yıl sene başı itibarı ile sınıf seviye tespitlerinin mutlaka yapılıp konuların bu seviyelere göre verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca derslerin mutlaka teknolojik araçlarla desteklenmesi gerektiği belirtildi.

 1. sınıf zümre başkanı HÜSNÜ DEMİRÖRS, yaş farklılıklarının çok açık olmasının öğrenmede güçlüklere neden olduğunu bu durumun giderilmesinin yararlı olacağını belirtti.

 2. sınıf zümre başkanı MEHMET ÖZDEMİR, gelecek eğitim- öğretim yılında derslerin özelliğine ve öğrenci seviyelerine uygun etkinlikler seçilmesinin başarıyı artırılacağına inandığını belirtti.                           

 3. sınıf zümre başkanı SUAT KATILMIŞ, veli okul işbirliğinin çok daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

 Zümre başkanı ABDULHALIK ÖZKAN, belirtilen tüm bu fikirlere katıldığını bunun yanında 2.dönem başı toplantılarında alınan kararların, başarıyı artırıcı tedbirlerin hatırlanmasını ve zümrede mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu maddeler okunarak kayıt altına alındı.

 

 a.Öğretmenler, okul, anne ve babaların öğrencilere yaklaşımı onların eğitim başarılarını oluşturucu ve destekleyici olmalı, tavır ve davranışlarda ortak bir tutum geliştirilmelidir

 b. Okul, veli öğretmen ilişkileri daha iyi organize edilmelidir. Başarının paylaşımında nasıl bir benimseme varsa başarısızlığın paylaşımındaki benimseme de sorunun çözümü yönünde olmalı. Herkes başarıdan da başarısızlıktan da kendisine bir pay çıkarmalıdır.

 c. Evde ve okulda zaman iyi kontrol edilmelidir.  (çalışma programları oluşturulmalıdır.) Zaman kontrol edilince hayat da kontrole girer.

 d.Rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrenciler için toplu veya bireysel çalışma programları yapılmalı, veli bu konuda çok iyi bilgilendirilmeli, zaman zaman bu programa uyum kontrol edilmelidir

 e. Veli, öğretmen, öğrenci ve okul başarı konusunda ortak hedefler oluşturmalıdır. Bu hedeflere ulaşmada araç ve gereçler iyi seçilmeli, hedef basamaklarında nerede olduğumuz belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

 f- Okulda ve evde düzenli çalışma ortamları hazırlanmalıdır. Özellikle evdeki çalışma ortamının hazırlanmasında veliler bilgilendirilmelidir. Televizyon, bilgisayar vb. gibi araçların doğru kullanımının sağlanması gerekir.

 g. Derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımı sağlanmalı, öğrenci rahatça soru sorabilmeli, görüşlerini açıklayabilmelidir. Bildirilen görüşlerle ne olursa olsun dalga geçilmemelidir.

 h. Kitap okuma alışkanlığı mutlaka kazandırılmalı, okunan kitapların özetleri istenmelidir. Okunan kitaplar mutlaka listelenmelidir.. Mümkün olduğunca okunan kitabın öğrenci tarafından sınıfta kısa bir sunumu yapılmalıdır.

 

 

     6.    Başka gündem maddesi olmadığından toplantı ABDULHALIK ÖZKAN tarafından hayırlı olması dileğiyle sonlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

  1. 2013-2014 eğitim öğretim yılının 2. döneminde hedeflenen başarının sağlanması için ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi.
  2. Bu eğitim- öğretim yılında alınan tüm kararlar doğrultusunda çalışmaların tamamlanacağı kararlaştırıldı.

 

  1. Bu dönem de sosyal ve kültürel etkinliklere yer verilmesi gerektiği belirtildi.

 

  1. Proje ve performans çalışmaların öğrenciler tarafından mutlaka sınıfta sunumunun yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

 

  1.  Birinci sınıfa gelecek öğrencilerin fiziki yapılarının anasınıfı öğretmenin de bulunacağı bir heyetle değerlendirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

 

 

  1. Öğrenci başarısını arttırmak için 2. ve 3. zümre başkanları toplantısı 5. maddedeki tavsiye kararlarına uyulması kararlaştırıldı.

 

  1. Zümreler arasındaki etkin işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesine karar verildi.

 

 

 

 

Toplantıya katılanların

 

Adı- Soyadı

İmza

Sınıf  Zümresi

ABDULHALIK ÖZKAN

 

4. Sınıf

SUAT KATILMIŞ

 

3. Sınıf

MEHMET ÖZDEMİR

 

2. Sınıf

HÜSNÜ DEMİRÖRS

 

1.Sınıf

KADİR BEY

 

İngilizce

EİNE ÇENGELCİ

 

Ana Sınıfı

SEDAT YILDIRIM

 

Mdr. Yard.

 

 

www.

 

Uygundur

12.02.2014

 

 

 

MUSTAFA SAĞDIÇ

OKUL MÜDÜRÜ