Kalite Kontrol 10.sınıf ders planları

Kalite Kontrol 10.sınıf ders planları dosyası 03-06-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama Kalite Kontrol 10.sınıf ders planları
Kategori 10. Sınıf Mantık
Gönderen alpermelih
Eklenme Tarihi 03-06-2019
Boyut 31.72 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları )

Konu

-Kalite Kontrol Sistemleri -Kalite Kontrol yapma -Hazır Giyimde kalite kontrol Aşamaları

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

AMAÇ:1-Kalite Kontrol Sistemlerini Doğru olarak Kavrayabilme 

1-Kalite Kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olma,

2-Kalite Kontrolün Aşamalarını doğru olarak bilme

3- ISO -9000 anlamını  kavrama

4-Kötü kaliteye yol açabilecek faktörleri bilme

5-Kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları kavrama

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

- ISO -9000  , Kalite ,İnsan gücü ,İstatistik

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Müteşebbislik (Girişimcilik ) kitabı  -İşletme Bilgisi Kitabı -Kalite Kontrol Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği şekilde Kalite Kontrol Sistemleri -Kalite Kontrol yapma -Hazır Giyimde kalite kontrol Aşamalarını  anlatması,

 • Doğacı

 

 • Sosyal-Kişisel

Verilen Bilgiler Doğrultusunda Öğrencilerin ;Kadın Giysi Tasarımı dersinde Üretim yaparken "Hazır Giyimde Kalite Kontrol aşamalarından hangisinin daha çok kullanıldığının tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

Verilen Bilgiler doğrultusunda ; ISO -9000 nin Ülkemize sağladığı faydaları konusunda öğrencilerin fikir yürütmesi

 • İçsel-Bireysel

Verilen Bilgiler Doğrultusunda Öğrencilerin ;Kadın Giysi Tasarımı dersinde Üretim için kumaş alırken Kalite Kontrolü nasıl yapıyorum ?sorusuna cevap araması

 • Görsel-Uzaysal

 

 • Müziksel-Ritmik

 

 • Bedensel- Kinestetik

 

 • Özet

Kalite :Bir ürünün işlev ,güvenirlilik ,dağıtım ,renk ve şekil bakımından işe uygun olma  da mükemmellik derecesini ifade etmektedir. Günümüzde ülkeler ,Kalite anlayışına ortak bir gereksinme duymuş ve ISO toplam kalite kontrol dilini kabul  edip ISO-9000 STANDARTI OLARAK BUNU ORTAYA ÇIKARMIŞLARDIR. Toplam kalite kontrolünün yüksek idealler ,sıfır kusur ,sıfır tolerans, sıfır stokla çalışmaktır.

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  • Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1-Kalite nedir ?

2-ISO -9000 'i açıklayınız ?

3-Kötü kaliteye yol açabilecek faktörler nelerdir ?            

4- Kalite sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar nelerdir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi Tasarımı dersinde Üretim için kumaş alırken Kalite Kontrolün yapılması

 

 
BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Konu önerilen ......... ders saatinde işlenmiş ve değerlendirme etkinlikleri de tamamlanarak

amacına  ............................

 

 

Öznur ERSOY                          02./10./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları )

Konu

-Malzeme Kontrolü -Hammadde Kontrolü -Lif çeşidini belirleme

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

AMAÇ:1-Kalite Kontrol Sistemlerini Doğru olarak Kavrayabilme 

1-Kalite kontrol hakkında bilgi sahibi olma

2-Kalite Kontrol aşamalarını doğru bilme

3-Malzeme kontrolünün önemini ve kontrol yöntemlerini beceriye dönüştürme

4-Lif çeşidini bilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Lif, Hammadde ,kumaşlarda Tüy yönü Çözünürlük , sentetik ,

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği -Malzeme Kontrolü -Hammadde Kontrolü -Lif çeşidini belirleme şekilde  anlatması,

 • Doğacı

 

 • Sosyal-Kişisel

Verilen Bilgiler Doğrultusunda ;Kumaş örneklerine "Hammadde Kontrolü " uygulanarak sonuçlarının sınıf ortamında tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

 

 • İçsel-Bireysel

Verilen Bilgiler Doğrultusunda ;Her öğrenciye kumaş örnekleri verilerek malzeme kontrol yöntemlerden "Hammadde kontrolü uygulamalarının istenmesi .

 • Görsel-Uzaysal

 

 • Müziksel-Ritmik

 

 • Bedensel- Kinestetik

 

 • Özet

Üretimde kullanılacak olan malzemenin ,üretime başlamadan önce beklenilen ve garanti edilen kalite özelliklerine uygun olup olmadığının kontrolü,MALZEME KONTROLÜ dür.

Malzemenin kontrolü çerçevesinde  ilk olarak satıcının teslim ettiği malzemenin , garanti edilen özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilmelidir. Malzeme Kontrol Yöntemleri: Hammadde kontrolü ,Yüzey kontrolü ve terbiye kontrolü şeklinde yapılır. Kalite :Bir ürünün işlev ,güvenirlilik ,dağıtım ,renk ve şekil bakımından işe uygun olma  da mükemmellik derecesini ifade etmektedir

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  • Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1-Malzeme kontrolünü açıklayınız ?

2-Malzeme Kontrol yöntemleri nelerdir ?

3-Hammadde Kontrolü hangi yöntemlerle yapılır?

4-Malzeme kontrolü yaparken nelere dikkat edilmelidir ?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi Tasarımı dersinde Üretim için kumaş alırken Kalite Kontrolün yapılması

 

 
BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Konu önerilen ......... ders saatinde işlenmiş ve değerlendirme etkinlikleri de tamamlanarak

amacına  ............................

 

 

Öznur ERSOY                            09./10./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

*Yüzey Kontrolü

a-Dokumada İplik sıklığının Kontrolü

b-Dokumada Bağlantıların Kontrolü

c-Kumaş uzunluğunun Kontrolü

d-Kumaş ağırlığının Kontrolü

Önerilen Süre

4 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Doğru olarak Kavrayabilme 

1-Tekstil yüzey kontrolünün önemi ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilme

2-Tekstil yüzeyleri kontrol ve yöntemlerini anlama ve uygulama

3-Kumaş uzunluğunun ve ağırlığının kontrolünün anlama

4-Kumaş ağırlığının kontrolünü bilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

- İplik sıklığı- Dokumada Bağlantı- Kumaş ağırlığı- Kumaş uzunluğu-Kumaşta Yüzey

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği *Yüzey Kontrolünü, Dokumada İplik sıklığının Kontrolünü, Dokumada Bağlantıların Kontrolünü, Dokumada Bağlantıların Kontrolünü, Kumaş ağırlığının Kontrolünü anlatması

 • Doğacı

 

 • Sosyal-Kişisel

Edinilen Bilgiler ışığında ; " Dokumada Yüzey Kontrolü yaparken dikkat edilecek noktaların" tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

 

 • İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Yüzey Kontrolünde " Kumaş uzunluğunun Kontrolünü " kavrayarak *Kadın Giysi Tasarımı Dersinde Kumaş uzunluğunun kontrolünü yapabilecek seviyeye gelmesi.

 • Görsel-Uzaysal

 

 • Müziksel-Ritmik

 

 • Bedensel- Kinestetik

 

 • Özet

Dokumada İplik Sıklığının Kontrolü: İpliğin kalınlığı göz önüne alınarak bir dokumanın sağlamlığını karakterize eder . İplik yoğunluğunun yüksekliği yani dokumanın sık oluşu ,dayanıklılık ,sağlamlık ve iplik niteliğine göre dokumanın sıcak tutma özelliğini oluşturur.

Dokuma Bağlantılarının Kontrolü:Tipini belirlerken kullanılacak olan kumaş örneği çok küçük olmamalıdır. Sonuçlar bağlantı resmi olarak çizilir.

Kumaş Uzunluğu : Kumaş boyunun kontrol etmenin en kolay yolu ,bir ölçme makinesidir.

Kumaş Ağırlığı: Denince akla ,parça ağırlığı , boy ağırlığı ve yüzey ağırlığı gelir.

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  • Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1-Dokumada iplik sıklığının kontrolü nasıl yapılır ?

2-Dokumada dokuma bağlantıların kontrolü nasıl yapılır ?

3-Dokumada kumaş ağırlığının kontrolü nasıl yapılır ?

4--Dokumada kumaş uzunluğunun  kontrolü nasıl yapılır ?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

 

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

Öznur ERSOY                      16-23./10./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

-Atkı ve çözgü yönünün kontrolü

-Hav ve tüy yönünün kontrolünün yapılması

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Anlam ve Önemi

-İnkılabın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Doğru olarak Kavrayabilme 

              2-29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Anlam ve Önemi - İnkılabın Türk Toplumuna Sağladığı Faydaları kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1-Atkı ve çözgü kontrolünü yapma

2-Hav ve tüy yönünün kontrolünü yapma

3-29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Anlam ve Önemini anlama

4- İnkılabın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar bilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

-Atkı-çözgü yönü -hav ve tüy yönü - lif

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği * Atkı ve çözgü yönünün kontrolü, Hav ve tüy yönünün kontrolünün yapılması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Anlam ve Önemi, -İnkılabın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalarını anlatması.

 

 • Doğacı

 

 • Sosyal-Kişisel

Edinilen Bilgiler ışığında ; " Kumaşı atkı ve çözgü yönünün kontrolünün faydalarının  " tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

Anlatılan bilgiler doğrultusunda ;Öğretmenin gösterdiği kumaş örneklerinin atkı ve çözgü yönünü mantık yürüterek bulması.

 • İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Kumaşın atkı ve çözgü yönünü ,hav ve tüy yönünün kontrolünü kavrayarak ,Kadın giysi tasarımı dersinde doğru olarak uygulaması.

 • Görsel-Uzaysal

-Kumaş örneklerini incelenmesi(atkı ve çözgü yönünün - hav ve tüy yönünün kontrolü)

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 • Özet

 

Kumaşı atkı ve çözgü yönü kumaş kenarına bakılarak kolayca belirlenir. İplik yönünü bilinmesi ,çözgü ipliğinin yapısı ve sıklığı bakımından ve ipliğin dayanıklılığını belirleme açısından önem taşımaktadır. Tekstil mamulü oluşturacak parçalar öyle kesilmelidir ki en fazla dayanıklılık göstermesi gereken yerler çözgü ipliği yönünde olsun ,Bu nedenle giyim eşyalarında kural olarak kalıpların boy iplikleri çözgü ipliği yönünde yerleştirilmelidir.

Kumaş Dokuma Yönü (Tüy Yönü ) Tüy yönü kumaş yüzünde lif havları (dışarıya çıkık uçları) bulunan birçok kumaşlarda görülmektedir. Kumaşlarda düzgün olan tüy yönüdür.

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Atkı ve çözgü yönünü açıklayınız?

2-Kumaş dokuma yönünü (tüy yönünü ) açıklayınız?

 

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

*Kumaşın atkı ve çözgü yönünü kontrolünün Faydalarının ;iki grup oluşturarak,tartışılması

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi tasarımı Dersinde ;Kumaşların atkı ve çözgü yönünü ve kumaş dokuma yönünün kontrolünün yapılması

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

Öznur ERSOY                          30./10./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

*Kumaşın Dayanıklılığının Kontrolü

*Dokumada Bağlantıların Kontrolü

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Doğru olarak Kavrayabilme 

 

DAVRANIŞLAR:

 1. Kumaşın Dayanıklılığının Kontrolünü yapma
 2. Dokumada Bağlantıların Kontrolü yapma

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

-Kumaşın Dayanıklılığı -Atkı-çözgü yönü

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği *Kumaşın Dayanıklılığının Kontrolü

*Dokumada Bağlantıların Kontrolü konularının anlatması.

 

 • Doğacı

-

 • Sosyal-Kişisel

Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  " *Kumaşın Dayanıklılığının Kontrolünün öneminin " tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

Anlatılan bilgiler doğrultusunda ;Öğretmenin gösterdiği kumaş örneklerinin atkı ve çözgü yönünü mantık yürüterek bulması.

 • İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Kadın giysi tasarımı dersinde Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaş araştırmasında kumaşın dayanıklılığını  doğru olarak yapar.

 • Görsel-Uzaysal

-Kumaşın dayanıklılığı ve dokuma bağlantılarının kontrolü için Kumaş örneklerinin öğrencilere gösterilerek , incelenmesi.

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 • Özet

Dokuma Bağlantılarının Kontrolü:Tipini belirlerken kullanılacak olan kumaş örneği çok küçük olmamalıdır. Sonuçlar bağlantı resmi olarak çizilir.

Kumaşın dayanıklılığının kontrolünde , dokumada ipliklerin kaymaya karşı gösterdikleri direnç anlaşılır. Dayanıksız kumaşlarda dokumada aralıklar oluşur ve kötü görünüm ortaya çıkar. Kumaş örnekleri ile kumaşın dayanıklılığının kontrolü yapılır.Kumaşı atkı ve çözgü yönü kumaş kenarına bakılarak kolayca belirlenir. İplik yönünü bilinmesi ,çözgü ipliğinin yapısı ve sıklığı bakımından ve ipliğin dayanıklılığını belirleme açısından önem taşımaktadır. Tekstil mamulü oluşturacak parçalar öyle kesilmelidir ki en fazla dayanıklılık göstermesi gereken yerler çözgü ipliği yönünde olsun ,Bu nedenle giyim eşyalarında kural olarak kalıpların boy iplikleri çözgü ipliği yönünde yerleştirilmelidir.

Kumaş Dokuma Yönü (Tüy Yönü ) Tüy yönü kumaş yüzünde lif havları (dışarıya çıkık uçları) bulunan birçok kumaşlarda görülmektedir. Kumaşlarda düzgün olan tüy yönüdür.

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Kumaşın dayanıklılığı nedir ve nasıl yapılır?

2-Dokuma bağlantısını açıklayınız?

 

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

* Kumaşın Dayanıklılığının Kontrolünün öneminin " tartışılması .

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi tasarımı Dersinde ; Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaş araştırmasında kumaşın dayanıklılığını  doğru olarak yapması

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Öznur ERSOY                          06./11./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

*Kenar Bozukluklarının  Kontrolü

*Gevşek ve Gergin iplik  Kontrolü

*Yabancı madde kontrolü

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Tekniğine Uygun  olarak Yapabilme .

 

DAVRANIŞLAR:

1-Tekstil yüzeylerinin kalite kontrol yöntemlerinin yapma

2-Gevşek ve Gergin iplik  Kontrolünü doğru yapma

3- Yabancı madde kontrolünü yapma

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

-Yabancı madde kontrolü -Kenar bozukluğu -Gevşek ve gergin iplikler

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği *Kenar Bozukluklarının  Kontrolü *Gevşek ve Gergin iplik  Kontrolü *Yabancı madde kontrolü konularını anlatması.

 • Doğacı

-

 • Sosyal-Kişisel

Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  " Kenar Bozukluklarının  Kontrolü Gevşek ve Gergin iplik  Kontrolü *Yabancı madde kontrolünün öneminin " tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

-.

 • İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Kadın giysi tasarımı dersinde Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaşın Kenar Bozukluklarının  Kontrolü *Gevşek ve Gergin iplik  Kontrolü *Yabancı madde kontrolünü  doğru olarak yapar.

 • Görsel-Uzaysal

-Pantolonluk kumaşların incelenmesi.

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 • Özet

KENAR BOZUKLUKLARI:  Atkı iplik uçları ve kalan atkı ipliği halkaları kenardan başlayarak birlikte dokumuşlardır. Hava püskürtmeli dokuma makinelerinde daha çok atkı bitiş tarafında görülür.

GEVŞEK ATKI (Atkı Gözü -Atkı Halkası): Küçük topaklanma şeklindeki halkalar dokuma yüzeyinde görünürler veya parmak ucuyla hissedilir. Hava püskürtmeli dokuma makinelerinde bunlar genellikle atkı atma tarafından ortaya çıkar.

YABANCI MADDE KONTROLÜ: Genellikle kumaşın dokumasında aralara giren yabancı maddeler vardır buların kumaşın görünümünü de bozar.

 

 
BÖLÜM III

 

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Dokuma kenar bozuklukları nasıl anlaşılır?

2-Yabancı madde kontrolü nedir

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi tasarımı Dersinde ; Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaş araştırmasında kumaşın dayanıklılığını  doğru olarak yapması

 

 
BÖLÜM IV

 

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

Öznur ERSOY                          04./12./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

*Kat izi  Kontrolü

*Boya Baskı ve Terbiye Hataları Kontrolü

*Örgü Yüzey Hataları  kontrolü

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Tekniğine Uygun  olarak Yapabilme .

 

DAVRANIŞLAR:

1- Kat izi  Kontrolünü kavrama

2- Boya Baskı ve Terbiye Hataları Kontrolünü doğru yapma

3- Örgü Yüzey Hataları  kontrolünü yapma

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

- Kat izi  Kontrolü- Terbiye

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği şekilde **Kat izi  Kontrolü *Boya Baskı ve Terbiye Hataları Kontrolü *Örgü Yüzey Hataları  kontrolü konularını anlatması.

 • Doğacı

 

 • Sosyal-Kişisel

- Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  " Kat izi - Boya Baskı ve Terbiye Hataları ve Örgü Yüzey Hataları kontrolünün öneminin " tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

-

        İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Kadın giysi tasarımı dersinde Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaşın Kat izi - Boya Baskı ve Terbiye Hataları ve Örgü Yüzey Hataları kontrolünü doğru olarak yapar.

        Görsel-Uzaysal

 Pantolonluk kumaşların incelenmesi.

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 •  

-

 • Özet

KAT İZİ KONTROLÜ : Belirli bir yöne bağlı olmayan dokumalarda çok belirgin bir kat izi görülür.

*Boya Baskı ve Terbiye Hataları Kontrolü  Dokumada çeşitli enlerde sık veya gevşek yerler olarak görülen atkı kıvrımlarıdır.

Örgü Yüzey Hataları  kontrolü . Dokumada ipliklerin dokumasında meydana gelen hatalardır. Kumaşın görünümünü bozar ve bu bölge kesim yapılırken çıkartılmalıdır.

 
BÖLÜM III

 

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Kat izi kontrolü nasıl olur?

2-Kumaş Kontrolü yapmanın sağladığı faydalar nelerdir?

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi tasarımı Dersinde ; Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaşın kontrolünü doğru olarak yapması

 

 
BÖLÜM IV

 

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

Bu planı  der si miz. Com sitesinden almamışsanız bu belge sitemizden izinsiz çalıntı yapılarak yayınlanmaktadır. Lütfen Bize iletin

 

 

 

Öznur ERSOY                          11./12./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

 

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 1 ( Kalite ve Kalite Kavramları ) No.1

Konular

*Terbiye Kontrolü

*Renk Haslığı

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Kalite Kontrolü  Tekniğine Uygun  olarak Yapabilme .

 

DAVRANIŞLAR:

 1. Terbiye kontrolü hakkında yapılması gereken işlemleri öğrenerek uygulamaları yapma

2-     Renk haslığını bilme

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Terbiye Kontrolü- Renk haslığı

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri Ders Kitabı

 • Sözel-Dilsel

Etkinlikler :

Öğretmenin herkesin anlayabileceği şekilde *Terbiye Kontrolü ve *Renk Haslığı konularını anlatması.

 • Doğacı

-

 • Sosyal-Kişisel

- Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  " Renk Haslığının  öneminin " tartışılması

 • Mantıksal-Matematiksel

-

        İçsel-Bireysel

Öğrencinin anlatılan bilgiler doğrultusunda *Renk haslığı  " konusunu kavrayarak Kadın Giysi Tasarımı dersinde bilinçli bir şekilde kullanması

        Görsel-Uzaysal

-Renk kataloğunun İncelenmesi

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 •  

-

 • Özet

TERBİYE KONTROLÜ:

1-RENK HASLIĞI:Kumaş boyalarının ve baskılarının işlem , kullanım ve yıkamalardaki etkilere karşı gösterdiği mukavemet anlaşılır. Çeşitli etkilere karşı ışık, su , yıkama ,sürtünme ,ütüleme ve ter haslıkları vardır. Her haslık denemesi ayrı bir numune üzerinde yapılmalıdır. Kontrol yöntemleri öngörülen talepler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Renk haslığının olmayışı , kendinin renk derinliğinin ( renk doygunluğu örn: Aynı renk berraklığında aynı renk tonunda fazla veya az renk) azalması veya renk tonunu (örn .kırmızımsı gri ,yeşilimsi gri, mavimsi gri) ve berraklığının (mat kirli veya parlak mavi) değişmesi sonucu belli eder.

RENK DEĞİŞİMİ : GRİ SKALA ADI VERİLEN BİR RENK TABLOSU İLE TESPİT EDİLİR. Gri skalalar beş adet gri renk plaketi veya dokuma bölümünden oluşur. Bu renk plaketleri arasında gözle görünür renk farklılıkları vardır. Buradaki beş haslık derecesinin belirler ( 1 en kötü ,5 en iyi ) haslık derecesi numunenin ölçüm tablosu ile karşılaştırılması sonucu belirlenir.

 
BÖLÜM III

 

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Terbiye Kontrolleri nelerdir ?

2-Renk Haslığını açıklayınız ?

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Kadın Giysi tasarımı Dersinde ; Pantolon Dikimi Ünitesinde Pantolonluk kumaşın kontrolünü doğru olarak yapması

 

 
BÖLÜM IV

 

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

Öznur ERSOY                           18./12./2003

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                                İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 2 (Hazır Giyim Üretiminde Kalite Aşamaları ) No.2

Konular

*Saptanan Kalite Üretim Eğitimi

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Hazır Giyimde ,Üretiminde Kalite Aşamalarını Kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:

1-Eğitimli Elemanların Kalite Üretimindeki Önemini Kavrama 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

Kalite

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma,Tartışma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri  Kitabı

 • Sözel-Dilsel

Öğretmenin herkesin anlayabileceği şekilde * Saptanan Kalite Üretim Eğitimi konusunu anlatması .

 • Doğacı

-

 • Sosyal-Kişisel

- Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  " Kaliteli Üretim İçin ,Eğitimin Önemi " konusunun tartışılması .

 • Mantıksal-Matematiksel

-

        İçsel-Bireysel

-Öğrenci ;Kaliteli Ürün üretebilmek için hedefe yönelik sistemli bir şekilde eğitim alması gerektiğini kavrayacak meslek bilgilerini sorgulayacaktır.

        Görsel-Uzaysal

-

 • Müziksel-Ritmik

-

 • Bedensel- Kinestetik

-

 • Özet

SAPTANAN KALİTE ÜRETİM EĞİTİMİ : Kaliteli ürünler üretebilmek için işçilerin hedef yönelik ,sistemli ve yoğun bir şekilde Eğitilmeleri gerekir. Bu kendi başına da yeterli değildir. İşçiler kalite hatalarını kendi başına görebilecek ve önleyebilecek şekilde eğitilmelidirler. İşçi  hatalı bir çalışmanın kendine ve firma imajına zarar vereceğini ve böylelikle işyerini tehlikeye sokabileceğini bilmelidir. Grup şefi ve Kalite Kontrol elemanı hataların ne zaman ve niçin oluştuğunu bilmek zorundadır.**KALİTE EMİR İLE ELDE EDİLMEZ ,KALİTE BİLİNCİNİN EĞİTİLMESİ GEREKİR.

 

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Kaliteli Üretim için Eğitim şart mıdır ? niçin ?

 

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Öğrenci ; Kaliteli Üretim İçin Eğitimin Önemli Olduğunu kavrar ve bu önem doğrultusunda Kadın Giysi Tasarımı Dersinde Meslek Eğitimini geliştirecektir.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

    Öznur ERSOY                                        30/03./2004

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                               İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü

DERS PLANI

BÖLÜM I:

Dersin adı

KALİTE KONTROL

Sınıf

10/C

Ünitenin Adı/No

Kalite Kontrol 2 (Hazır Giyim Üretiminde Kalite Aşamaları ) No.2

Konular

*Kaliteyi Sağlayan Kurallar 

Önerilen Süre

2 ders saati

 

BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

HEDEF :1-Hazır Giyimde ,Üretiminde Kalite Aşamalarını Kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:

1-Kaliteyi Sağlayan Kuralları ile İlgili bilgileri edinir. 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

* TSE . İSO 9000

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Düz Anlatım ,Soru-cevap ,araştırma,Tartışma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

*Öğretmen

*Öğrenci

-Kalite Kontrol Sistemleri  Kitabı-Müteşebbislik (Girişimcilik)

 • Sözel-Dilsel

Öğretmenin herkesin anlayabileceği şekilde *Kaliteyi Sağlayan Kurallar konusunu anlatması .

 • Doğacı

-

 • Sosyal-Kişisel

- Edinilen Bilgiler ışığında ; Öğrencilerin  "Kaliteyi Sağlayan Kurallar İçerisinde Eğitimin Önemi " konusunun tartışılması .

 • Mantıksal-Matematiksel

-

        İçsel-Bireysel

-Öğrenci ;Kaliteyi sağlayan kuralları kavrayarak :Kaliteli Ürün üretebilmek için hedefe yönelik sistemli bir şekilde eğitim alması gerektiğini kavrayacak meslek bilgilerini sorgulayacaktır.

 • Özet

*KALİTE EMİR İLE ELDE EDİLMEZ ,KALİTE BİLİNCİNİN EĞİTİLMESİ GEREKİR.

 

KALİTEYİ SAĞLAYAN KURALLAR : Kalite Kontrolü yalnızca işletmelerdeki bir bölümün veya bir yöneticinin görevi değildir. İyi bir kalite Kontrolün temel ilkelerinden biri hataları mümkün olduğunca erken bulmaktır. Düzeltmeler zamanında yapılırsa ,ilerde atılacak veya düzeltilecek mamuller için lüzumsuz yere ham madde ve işçilik masrafı yapılmamış olur.

 

 
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

 • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
 • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  •  

 

Bireysel değerlendirme :

1-Kaliteyi Sağlayan kurallar nelerdir ?

 

 

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Öğrenci ; Kaliteyi Sağlayan Kuralları Kavrar  ve bu önem doğrultusunda Kadın Giysi Tasarımı Dersinde Meslek Eğitimini geliştirecektir.

 
BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

    Öznur ERSOY                                         06/04/2004

                      Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni                                                               İmza

Hıdır KILIÇ

Okul Müdürü