İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Örnek Kitabı

İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Örnek Kitabı dosyası 12-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Örnek Kitabı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen drazan52
Eklenme Tarihi 12-03-2018
Boyut 448.24 K
İndirme 11

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA, 2007

 

 

 


 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

 

 

 

“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı” 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurul Kararı ile 2006–2007 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu programa göre; Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzeri eğitim aracının kullanılmaması, sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla ilgili Genel Müdürlük tarafından öğretmen kılavuz kitabının hazırlanarak dağıtımının yapılması Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

 

EDİTÖR / AKADEMİK DANIŞMAN

Prof.Dr. Serdar ERKAN

 

 

 

 

 

 

YAZARLAR

Sınıf Öğretmeni Sündüz BÜKEL

Psikolojik Danışman Didem GÜLSARAN

Uzm. Psikolojik Danışman Cevriye GÜLEBAĞLAN

Uzm. Psikolojik Danışman Hicran ÇETİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA, 2007

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ..............................................................1

ETKİNLİK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR ...............3

ETKİNLİKLERİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR ve ÖNERİLER               4

ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ..............................8

İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI İLKÖĞRETİM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ              9

1. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası..................................10

1. Sınıf Etkinlik Örnekleri............................................11

2. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası..................................35

2. Sınıf Etkinlik Örnekleri............................................36

3. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası..................................62

3. Sınıf Etkinlik Örnekleri............................................63

4. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası..................................92

4. Sınıf Etkinlik Örnekleri............................................93

5. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası.................................126

5. Sınıf Etkinlik Örnekleri...........................................127

6. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası.................................158

6. Sınıf Etkinlik Örnekleri...........................................159

7. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası.................................197

7. Sınıf Etkinlik Örnekleri...........................................198

8. Sınıf Kazanımlarının İşleniş Sırası.................................245

8. Sınıf Etkinlik Örnekleri...........................................246

KAYNAKÇA.....................................................285

 


GİRİŞ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı 2006–2007 Öğretim yılında uygulanmak üzere 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurul Kararı ile uygulamaya konulmuştur. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı’nda 120 ilköğretime, 120 ortaöğretime yönelik olmak üzere toplam 240 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların gerçekleştirilmesi için rehberlik saatinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanmak üzere, etkinlik örnekleri hazırlanmasına karar verilmiştir. İlköğretimde 1–8 sınıflar için belirlenen 120 kazanımın etkinlikleri Prof. Dr. Serdar ERKAN’ın editörlüğünde, Sündüz BÜKEL, Didem GÜLSARAN, Cevriye GÜLEBAĞLAN, Hicran ÇETİN tarafından hazırlanmıştır.

 

Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerektiğini, rehberliğin amacının da bireyin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmek olduğunu belirten Erkan (2003), bu nitelikleri; verimli çalışma, sınava hazırlanma, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme, problem çözme, plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kabul, etkili iletişim meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunmak için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerler şeklinde sıralamaktadır.

 

Bu kitapta yer alan etkinlikler de yukarıda belirtilen nitelikleri içeren; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programında yer alan kazanımlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

Etkinliklerde öğrenciyi aktif bir katılımcı ve sorunları araştırıcı bir birey hâline getiren, öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Buna göre, öğrenciler öğretilen birey değil, araştıran, sorgulayan, öğrenen, kendi iç kontrolünü sağlayan, sorumluluklarını üstlenen bireyler olarak görülmektedir.

 

Etkinlikler gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı temel alınarak hazırlanmış ve öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınmıştır.

 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı, Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı değil, onun bir parçasıdır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Ortaöğretim Etkinlik Örnekleri bu programdaki kazanımların gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır. Söz konusu program Erkan ve arkadaşları (2006) tarafından Kapsamlı Rehberlik Programları temel alınarak hazırlanan Okul PDR Hizmetleri Programı Modeli’nin hizmet alanlarından Grup Rehberliği bölümünde yer almaktadır.

 

Sınıf rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerden oluşan grup rehberliği hizmetleri içerisinde, bazı etkinliklerin uygulamaları özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda ilgili etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak farklı kazanımlara yönelik etkinlikler uygulanabilir.

 

Bu kitapta ilköğretimde her sınıf düzeyi için 15 haftalık etkinlik sunulmuştur. Geriye kalan 3 hafta ise, programda da belirtildiği gibi rehberliğe ilişkin test, envanter uygulamaları, meslek gezileri, seminer vb. için kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

ETKİNLİK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Etkinlikler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı’nda ki kazanım işleme sırasına göre verilmiştir. Ancak bu sıralama değişmez bir kural değildir. Okul imkan ve koşullarına göre zorunlu düzenlemeler yapılabilir. Ancak birbiri üstüne inşa edilen etkinliklerin sıralamasında değişiklik yapılmamalıdır. Örneğin 7.sınıfta yer alan, çatışma çözmeye yönelik iki etkinlik aynı sırada sunulmalıdır.

 

Tüm ülkede, tüm okullarda aynı etkinliklerin kullanılması zorunlu değildir. Zaten bu söylem rehberliğin ilkelerine de aykırıdır. Bu etkinlikler birer örnektir. Okulun, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, kazanıma bağlı kalınarak farklı bir etkinlik uygulanabilir ya da aynı etkinlik yeniden düzenlenerek kullanılabilir. Farklı okul türlerinde okulun özelliklerine uygun olmayan etkinliklerde, öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir. Yapılacak olan değişiklikler sınıf öğretmenleri tarafından değil, sınıf öğretmenlerinin önerileriyle rehber öğretmen, yoksa Okul Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu veya RAM'dan görevlendirilen Rehber Öğretmenler tarafından okulun ve öğrencinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.

 

Etkinlikler hazırlanırken, etkinliklerin uygulanabilir olması göz önünde bulundurulmuştur. Etkinlik uyarlarken ya da yeni etkinlik üretirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurmalıdır. Etkinlik Kriterleri(Erkan, 2006);

 •     Etkinlik programın genel amaçlarına ve anlayışına uygun mu?
 •     Etkinlik, kazanımı gerçekleştirebilecek nitelikte mi?
 •     Etkinliğin gerekleri için elde var olan ya da potansiyel kaynaklar yeterli mi?
 •     Etkinlik aileler, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından kabul edilebilir mi?
 •     Etkinlik elde var olan ya da potansiyel uygulayıcılar (danışman/öğretmen) tarafından uygulanabilir mi?
 •     Etkinliğin potansiyel yararları tahmin edilen maliyetten daha önemli görülebilir mi?
 •     Etkinliğin etkililiği ölçülebilir mi?
 •     Etkinliğin uygulanmasının riskleri var mı?
 •     Etkinlik açık,  anlaşılır ve gerekli unsurları içeren bir biçimde düzenlenmiş mi?

 

ETKİNLİKLERİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VE ÖNERİLER

 1. Etkinlikler uygulanırken rehberliğin tüm ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır (Erkan, 2006).
 2. Etkinliklerin uygulanması, ilgili mevzuata ve programa göre sınıf rehber öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Uygulamalar sırasında karşılaşılan güçlüklerle ilgili okul rehber öğretmeninden yardım alınabilir. Ayrıca aynı sınıfların sınıf rehber öğretmenleri uygulamalarla ilgili birbirlerine destek olabilir, ortak çalışmalar yapılabilir.
 3. Öğrencilerle ilgili her konuda okul rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde çalışmak daha etkili ve verimli olmanızı sağlar.
 4. Öğrencilerinize aktardığınız bilgiler ve paylaştığınız konularda velilerinizi de bilgilendirmeniz yararlı olabilir. Çünkü bazı konularda veliler de yanlış ve eksik bilgilere sahip olabilir. Sadece öğrenciyi bilgilendirmek birçok konuda öğrenci ve ailesi arasında çatışmalara yol açabilir.
 5. Sınıf rehber öğretmenleri sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir. Etkinlikler uygulanmadan önce okunmalı, gerekli araştırma ve hazırlıkları yapılmalıdır. Bu sizin hem konuya daha hâkim olmanızı sağlayacak, hem de öğrenciler için etkili, güvenli bir model oluşturmanıza ve süreyi daha iyi kullanmanıza olanak verecektir. Erkan’ a (2006) göre sürekli yazılı materyale bakarak talimatlar veren öğretmen görüntüsü istenen etkiyi sağlamayacaktır.
 6. Önceden hazırlık yapmaları gereken etkinlikler için öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için yeterli süre verilmelidir.
 7. Sınıf mevcudunun çok yüksek olduğu durumlarda sınıf ikiye bölünebilir (Erkan, 2006).
 8. Etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanist bir öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin sınanma kaygıları olmadan kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri, rahat ve güvenli hissedecekleri bir ortam oluşturulmalıdır.
 9. Öğrencilerle etkileşim süreçlerinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli ve etkinlikler sırasında uyulacak kuralları ve dikkat edilecek noktaları ilk başta detaylı bir şekilde, örnekler vererek ve öğrencileri de sürece katarak belirtmek gerekir. Sınıfta öğrencilere bu konuda sorumluluk verilir ve aşağıdakilere benzer kurallar birlikte oluşturulabilir. Böylece daha sonraki günlerde sadece küçük hatırlatmalarla çalışmalara devam edilebilir ve sınıf kendi otokontrolünü oluşturabilir.
  • Etkinlikle ilgili yönergeleri iyi dinlemeliyiz,
  • Anlamadığımız konularda soru sormaktan çekinmemeliyiz,
  • Söz almadan konuşmamalıyız,
  • Konuşan kişiyi can kulağıyla dinlemeliyiz,
  • Kimsenin sözü kesmemeliyiz,
  •     Kimse için aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadeler kullanmamalıyız,
  • Kimseyle alay etmemeli ve ad takmamalıyız,
  • Her birimiz etkinliklerde aktif olmaya çalışmalıyız,
  • Konu ile ilgili söyleyeceklerimizi söylemekten çekinmemeliyiz,
  • Konuşmalarımızın konu ile ilgili olmasına özen göstermeliyiz,
  •     Etkinlikler sırasında sınıftaki paylaşımlarda gizlilik ilkesine uymalıyız,
  •     Etkinliklerle ilgili önceden yapmamız gereken araştırmaları yapmaya özen göstermeliyiz,
  • Kimse ile kişisel çatışmalara girmemeliyiz, vb.
 10.  Gruplara ayrılarak işlenecek olan etkinliklerde grupların her seferinde aynı olmamasına ve farklı kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir (Erkan, 2006). Farklı yöntemlerle gruplar oluşturabiliriz. Sayma yöntemini kullanabiliriz, sınıf listesinden rastlantısal olarak seçebiliriz, alfabetik sıraya göre, ortak bazı özelliklere göre ayırabiliriz ya da ayakkabı kardeşliği,  gözler kapalı dolaşırken gözleri aç ilk gördüğün 2 kişi ile eş ol vb. oyunlarla da gruplar oluşturulabilir. Her seferinde başka bir yöntem kullanmamız aynı zamanda eğlenceli olabilir.
 11.  Eğer sınıf uygunsa çember şeklinde ya da U düzeninde oturmak grup çalışmaları için daha yararlı olacaktır. Böylece tüm grup hem birbirini hem de öğretmeni daha iyi görebilir ve yapılan çalışmalar daha etkili olabilir.
 12.  Etkinlikler sırasında öğrenciler sunum yaparken ya da bir konuda sorulan soruyu cevaplarken ya da bir konuda düşüncesini belirtirken kendisini sıkılmadan rahat ifade edebilmelidir. Bu da sınıfta bir güven ortamı oluşması ile ilgilidir. Öğrencilere bu güveni vermek için şu açıklamayı yapmak yararlı olabilir.”Burada önemli olan düşüncelerin ifade edilmesidir. Paylaşımlar doğru, yanlış hatalı eksik olabilir. Herkes bazı konularda yanlış ya da eksik bilgilere sahip olabilir.”
 13.  Paylaşımların fikir tartışması haline gelmesine asla izin verilmemeli, bu konuda öğrenciler en baştan uyarılmalıdır. Ama etkinlik özellikle bunu gerektiriyorsa kuralları baştan belirlenerek tartışma oturumu düzenlenir ve bu kurallara uygun olarak tartışmaları istenir.
 14.  Ergenlerin çevrelerine zaman zaman çok acımasız davranabileceklerini, çok alaycı olabileceklerini, sabit fikirli ve dik başlı tavırlar sergileyebileceklerini, ergenliğin egosantrik bir dönem olması nedeniyle kendileri dışındaki kişilerin fikirlerini beğenmeyeceklerini, çok fazla eleştirel olabileceklerini hiçbir zaman göz ardı etmemeli ve buna göre önlemler alınmalıdır.
 15.  Etkinliklere, doğaçlamalara katılmayan hiç söz almayan öğrenciler olabilir. Bu öğrencileri rehberliğin gönüllülük ilkesi göz önünde bulundurularak zorlamadan, uygun bir biçimde katılması için yüreklendirmeli ve desteklemeliyiz. Ya da bunun tersi her etkinlikte, her çalışmada sürekli öne çıkan ve kimseye fırsat vermeyen öğrenciler de olabilir. Bu öğrenciler de incitilmeden, hevesleri kırılmadan diğer arkadaşlarına da fırsat vermesi için özel olarak uyarılabilir.
 16. Etkinlikler sırasında öğrencilerin özel bir durum yaşadığını fark edersek bu durumu sınıfta çözülmeye çalışılmamalıdır. Daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse öğrencinin de onayı ile rehber öğretmen ve aile konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
 17.  Öğrencilerin ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları sağlanmalıdır (Erkan, 2006).
 18.  Etkinliklerde verilen formlar tıpkı diğer dersler için çoğaltıldığı gibi her öğrenci için bir adet çoğaltılıp verilebilir. Eğer bu tür bir olanak yoksa öğrencilere bir adet verilir ve kendi aralarında organize olarak çoğaltmaları istenir ya da öğrencilerin defterlerine yazdırılabilir. Bazı formların büyütülüp asılması gerekebilir eğer okulun bu tür olanakları yoksa büyük bir kartona ya da tahtaya yazılabilir.
 19.  Öğrencilere etkinliklerde kullandıkları bilgi formlarını ve kendi doldurdukları formları bir dosyada toplamaları ve zaman zaman tekrar incelemeleri önerilir.
 20.  Etkinlikler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda da işlenebilir. Bazı etkinlikler sınıfta değil; bahçede, okulun konferans salonunda, spor salonunda vb yerlerde gerçekleştirilebilir. Bazı etkinlikler de konu ile ilgili yerlere geziler düzenlenerek ya da sınıfa konu ile ilgili kişiler davet edilerek işlenebilir.
 21.  Etkinliklerde verilen öykü, şiir, yazı vb. materyaller yerine etkinliğin amacını ve akışını bozmayacağını düşünülen farklı materyaller kullanabilir.
 22.  Bazı etkinliklerde ortaya çıkan ürünler (Yazı, broşür vb.) sınıf panosunda ya da diğer sınıflarla işbirliği yapılarak okul panosunda sergilenerek belli konularda okul çapına duyarlılık sağlanabilir
 23. Etkinlikler sırasında hafif, rahatlatıcı bir müzik kullanılabilir.
 24. İlköğretimdeki birleştirilmiş sınıflarda hangi sınıflar varsa öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bunlara ait kazanımlardan seçilerek yeni bir kazanım işleniş sırası oluşturulacaktır. Yapılacak olan değişiklikler sınıf öğretmenleri tarafından değil, sınıf öğretmenlerinin önerileriyle rehber öğretmen, yoksa Okul Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu veya RAM'dan görevlendirilen Rehber Öğretmenler tarafından okulun ve öğrencinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.
 25. Programda 1.,8.,9. ve 12 sınıflarda “Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası” ile ilgili  kazanımlar yer almaktadır. Ancak program 2006–2007 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlandığı için ara sınıflarda da bu dosyanın hazırlanması gerekmektedir.

 

ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Etkinliklerin değerlendirmesi için programda örnek olarak verilen “Etkinlik Değerlendirme Formları” her etkinlik sonunda uygulanacak diye bir sonuç çıkarılmamalıdır. Kazanımların değerlendirilmesinin süreç ağırlıklı olması öngörülmektedir. Bilindiği üzere rehberlikle ilgili kazanımların birçoğu 40 dakika gibi kısa sürede kazandırılıp ölçülebilecek nitelikte değildir. Bazı kazanımlar bir olgunlaşma süreci istemektedir. Bazıları gözlem yoluyla değerlendirilebilirken, bazıları için ölçek kullanmak gerekebilir. Değerlendirmede hangi kazanımların hangi yöntemle değerlendirileceği konusunda da karar yine tek tek sınıf öğretmenleri tarafından değil okul rehber öğretmeni tarafından, yoksa okul rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu tarafından alınmalıdır. Böylece okulda da bir bütünlük olacaktır. Burada asıl amaç; sınıf rehber öğretmenlerinin bu kazanımın öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığını, etkinliğin ne ölçüde uygulanabildiğini ve karşılaşılan güçlüklerle ilgili geri bildirim vermesidir. Bu geri bildirimler her etkinliğin altında yer alan değerlendirme bölümüne de yazılabilir.. Böylece sene sonu raporlarının altyapısı da hazırlanmış olur. Ayrıca bu geri bildirimler okul rehber öğretmeni ile paylaşarak etkinliklerle ilgili ortaklaşa kararlar verilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI İLKÖĞRETİM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF

KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

 

HAFTA

KAZANIMLAR

1–1

Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır.

2–175

Eğitsel ve mesleki planlama dosyası hazırlar.

3–3

Okula gidip gelme yolunu fark eder.

4–163

Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur.

5–15

Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder.

6–2

Okula ilişkin duygularını ifade eder.

7–4

Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder.

8–88

Zorbalıkla karşılaştığında kimden yardım alabileceğini bilir.

9–85

Engelli bireylere karşı hoşgörülü davranmanın önemini ifade eder.

10–87

İletişimde zamanlamanın önemini fark eder.

11–89

Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu anlar.

12–86

Paylaşmanın önemini fark eder.

13–176

Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır.

14–64

Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder.

15–16

Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

1. SINIF – 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İSİM ÇEMBERİ

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır (Kazanım Numarası -1)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Okul Bahçesi

Sınıf Düzeni

-

Araç-Gereç:

Top

Hazırlayanlar

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğrenciler okul bahçesinde çember biçiminde sıralanırlar.
 2. Benim ismim ………., senin ismin nedir?” sorusunu sorarak herhangi bir arkadaşına topu atar.
 3. Topu alan öğrenci de “Benim ismim ………., senin ismin nedir ?” sorusunu sorarak arkadaşına topu atar ve tanışma devam eder. Öğretmen bütün öğrencilerin ismini söylemesini sağlar. Gerekiyorsa oyun sürecine öğretmen de katılır.
 4. Tanışma bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?
 • Arkadaşlarınızın ismini bilmeden bu oyunu oynarken neler hissettiniz?
 1. Öğrenciler aynı düzen içinde “Attı…(kendi ismi), Kaptı…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar. Topu kapan arkadaşı “Attı…(kendi ismi)., Kaptı…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar.
 2. Oyun bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Önceki oyunda kaç arkadaşınızın ismini öğrenmiştiniz şimdi kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?
 • Arkadaşlarınızın isimlerini öğrenmek neden önemlidir?
 1. Öğretmen öğrencilere okul birimlerini ve çalışanlarını tek tek tanıtır. (Müdür odası, müdür yardımcılarının odası, öğretmenler odası, kantin, laboratuar, kütüphane, spor salonu, tuvalet vb.) Öğretmen, “burası ………. dır, burada ………. çalışır” der. Öğrenciler hep bir ağızdan tekrar eder.
 2. Tanışmanın ve bulunduğumuz yeri tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

EĞİTSEL VE MESLEKİ PLANLAMA DOSYASI

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası hazırlar (Kazanım Numarası–175-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Klasör, 8 adet poşet dosya,vesikalık fotoğraf,

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

Öğretmen 1 hafta önceden aşağıdaki malzemeleri öğrencilerden ister.

Klasör, 8 adet poşet dosya,  vesikalık fotoğraf,

 1. Öğretmen öğrencilere eğitsel ve mesleki planlama dosyasının önemini ve içinde nelerin yer alabileceğini açıklar.

“Eğitsel Ve Mesleki Planlama Dosyası “Öğrencinin ürün dosyalarından seçilmiş örnekler, uygulanan ölçme araçları sonuçları, öğrencinin aldığı ödül, derece ve sertifikalar, özgeçmişi, yaptığı stajlar, çalıştığı tam-yarı zamanlı işler ve gönüllü çalışmalarla ilgili” belgelerden oluşmaktadır.

 1. Klasörün içine 1. sınıf için 1 adet dosya konur. Öğrenciden bir dosya kâğıdına o yıla ait fotoğrafını yapıştırarak süslemesi istenir.  Daha sonra, hazırlanan bu çalışma dosyaya kapak olarak yerleştirilir. “Her sınıf için bu çalışma dönem başlarında tekrar edilir,”
 2. Bireysel planlama dosyası hazırlamanın önemi ve gerekliliği tekrar vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT:Öğretmen, örnek olarak eğitsel ve mesleki planlama dosyası hazırlayıp, öğrencilere gösterebilir. 8 yılın sonunda her öğrencinin böyle bir dosyaya sahip olabileceğini belirtir.

Değerlendirme:

 

 

 

1. SINIF – 3.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OKULUMA GİDERKEN

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Okula gidip gelme yolunu fark eder. (Kazanım Numarası 3)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Öğrenci okul servislerinden yararlanıyorsa servis aracı ve yol güzergahı vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1.               Öğrencilerden okula gidip gelme yolunu resim yaparak ifade etmeleri istenir. (Öğrenciden okula ulaşımını nasıl sağlıyorsa “yürüyerek ya da servisle” resmini ona göre yapması istenir.)
 2.               Gönüllü öğrenciler yaptıkları resimleri göstererek sınıfla paylaşır. (Öğrencilerin yaptıkları resimler panoya asılabilir).
 3.               Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  •                Okula nasıl gidip geliyorsunuz? (servisle, yürüyerek, aile büyükleri, arkadaş, vb.)
  •                Okul yolunda neler var?
  •                Okula birlikte gidip geldiğiniz arkadaşlarınız var mı?
  •                Birlikte gidip geldiğiniz arkadaşlarınızla, sizin yaptığınız resimler arasında benzerlikler ve farklılıklar var mı? Varsa neler?
  •                Eviniz ile okulunuzu arasındaki yolu nasıl tarif edersiniz?
  •                Okul yolunda kaybolursanız ne yaparsınız?
 4.               Okula gidip gelme yolunu bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

1. SINIF – 4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

TEHLİKELER

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Güvenli ve Sağlıklı Hayat

Kazanım:

Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur. (Kazanım Numarası -163- )

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–1

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Tehlike oluşturacak durumlar olarak çocuğun günlük hayatında yaşayabileceği tehlikeler (ev kazaları, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler, sokakta karşılaşabileceği tehlikeler) anlaşılmalıdır.

*Geçmişte ciddi bir tehlike yaşamış ve bundan hala etkilenen öğrenci tespit edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak çocuğa yönelik destek sağlanmalıdır.

Süreç:

 1.               Öğrencilerden kendileri için tehlike oluşturacak durumları sıralamaları istenir.

Öğretmen, tehlike oluşturacak durumlar sıralanırken öğrencilere yardımcı olur.

 1.               Form–1 okunur ve sınıf panosuna asılır.
 2.               Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 •                Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz?
 •                Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız kimlerden yardım alabilirsiniz?
 •                Şimdiye kadar tehlike oluşturacak bir durumla karşılaştınız mı? Neler yaptınız?
 •                Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için neler yapmamız gerekir?
 1.               Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korumanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

FORM–1 (TEHLİKE LİSTESİ)

OKULDA

Elektrik prizlerine parmak sokmak,

Kırık elektrik prizlerine dokunmak,

Kalemi ağza sokmak,

Kalemi ve sivri uçlu aletleri göze yakın tutmak,

Başka birine vurmak, itmek, tırmalamak,

Başka birine el şakası yapmak,

Makasla çalışırken makası dikkatsizce kullanmak,

Sulu boya fırçasını dikkatsizce kullanmak,

Masa ve sıraların üzerine çıkmak ve çarpmak,

Camdan sarkmak,

Okul merdivenlerinin tırabzanından kaymak,

Merdivenleri inip çıkarken dikkatsiz davranmak,

Kapıları açarken ya da kapatırken el sıkıştırmak,

Kışın buzda kaymak,

Silgi vb. malzemeleri burna kulağa sokmak,

Boyaları ağza sokmak, ısırmak ve yemek

EVDE

Elektrik sobası, sobaya yaklaşmak, devirmek, dokunmak,

Yanan ocağa dokunmak, yaklaşmak,

Kibrit, çakmak vb. malzemelerle oynamak,

Camdan sarkmak,

Ortalıkta sönmemiş sigara bulundurmak,

Apartman tırabzanlarından atlamak, kaymak, merdivenleri dikkatsiz kullanmak,

Kaynamış suyu çocukların erişebileceği yerlerde tutmak,

Çocukları evde yalnız başına bırakmak,

Evde sigara içmek,

Kesici ve sivri uçlu araçların ortalıkta bırakılması,

Sivri uçlu araçların göze, kulağa ve burna sokulması,

İlaçları çocukların ulaşacakları yerde bulundurmak,

Balkon demirlerinin aralıklı olması ve çocukların balkonda tek başına bırakılması,

Eve ilk defa gelen ya da çok fazla tanımadığımız kişilerle çocukların yalnız bırakılması,

DIŞARIDA

Artık malzemelerle oynanması,

İnşaatlara girmek ve oralarda oynamak,

Dışarıda yalnız başına çocukları bırakmak,

Parklardaki araçların dikkatsizce kullanılması,

Trafik,

Doğal afetler.

1. SINIF – 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DERS ARAÇ-GEREÇLERİM KONUŞUYOR

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder.(Kazanım Numarası -15- )

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen, öğrencilere sınıfta hangi araç gereçleri kullandıklarını sorar.
 2. Gönüllü öğrenciler ders araç gereçlerini sıralarlar.
 3. Her öğrenci bir ders araç-gereci seçer.
 4. Öğretmen gönüllü öğrencileri sırayla tahtaya kaldırarak seçtikleri bu araç-gerecin rolünden konuşmalarını ve ne işe yaradıklarını anlatmalarını ister.
 5. Tahtaya çıkan öğrenciye aşağıdakilere benzer sorular yöneltilebilir.
  • Sen nesin?
  • Ne işe yararsın?
  • Sen olmazsan ne olur?
  • Okula sen gelmezsen sahibin ne yapar?
 6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Ders araç gereçlerini neden yanımızda bulundurmalıyız?
 • Okula gelirken çantamızı kontrol etmeli miyiz? Neden?
 1. Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

1. SINIF – 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OKULUM VE BEN

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Okula ilişkin duygularını ifade eder.(Kazanım Numarası -2-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Yüz ifadelerini içeren maskeler.

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Öğrencinin okula ilişkin olumsuz duyguları yoğun şekilde devam ediyorsa okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmet sağlanmalıdır.

Süreç:

Öğretmen, öğrencilere çeşitli yüz ifadelerini içeren maskeler yapar ve bu maskeleri sınıfa getirir. ( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku,  vb )

 1. Öğretmen maskeleri öğrencilerin görebileceği bir yerde sergiler. (Yazı tahtası vb.)
 2. Öğrencilerden okula ilişkin duygularını ifade eden maskeyi seçip takmalarını ister.

Öğrenciler, birden çok duygu yaşıyorsa ikinci üçüncü kez duygusunu temsil eden maskeyi takabilir.

 1. Öğrenciler sırayla okula ilişkin duygularını temsil eden maskeyi yüzüne takarak duygularını, neden belirterek ifade eder.

Okulda mutluyum çünkü…………………………………………………………

Okulda korkuyorum çünkü……………………………………………………….

Okulda üzgünüm çünkü…………………………………………………………..

Okulda şaşkınım çünkü…………………………………………………………..

Okulda öfkeliyim çünkü…………………………………………………………..

 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Hangi duyguyu ifade eden maske en çok seçildi? Neden?
 • Okula ilişkin olumsuz duygularımızı olumluya nasıl çevirebiliriz?
 1. Okula ilişkin duyguları ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

FARKLI ORTAMLARDA BEN

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası 4 )

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Aşağıdaki ortamları sınıf öğretmeni tahtaya yazar. (Öğretmen, gerekli görürse farklı ortamlar ekleyebilir.)

Okul / Sınıf

Ev

Sokak

Çarşı / Alışveriş

Sinema / Tiyatro

Kütüphane

Hastane vb.

 1.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  •   Bu ortamlarda bulundunuz mu?
  •   Bu ortamlarda siz nasıl davranıyorsunuz?
  •   Bu ortamların kuralları var mı? Bu kurallar nelerdir?
  •   Bu ortamların kuralları birbirine benziyor mu?
  •   Her ortamda aynı şekilde davranırsak neler olur?
  •   Neden her ortamın kuralına uymak zorundayız?
 2. Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğu ve bu kurallara uymanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

1. SINIF – 8.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DAVRANIŞTAN DAVRANIŞA…

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Zorbalıkla karşılaştığında kimden yardım alabileceğini bilir. (Kazanım Numarası 88)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

            Zorbalık, okullarda meydana gelen saldırganlık olaylarının bir türüdür. Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak daha güçlü öğrencilerin kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalamaları, eziyet etmeleri ve rahatsız etmeleridir. Zorbalık dövme, vurma, tekme atma gibi fiziksel güç içerdiğinde de aynı zamanda şiddettir. Ancak zorbalık alay etme, dalga geçme, kızdırma, isim takma, kötü söz söyleme, arkadaş grubuna almama, dışlama, yalnızlığa terk etme, iftira etme, söylenti çıkarıp yayma gibi saldırganlık türlerini de içermektedir.

 1. Öğretmen, öğrencilere yukarıdaki açıklamayı okur.
 2. Öğrencilerden zorba davranışları anlatan herhangi bir resim yapmaları istenir.
 3. Resimler tamamlandıktan sonra, gönüllü öğrencilerden yaptıkları resmi anlatmaları istenir.
 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Zorbalıkla karşılaşan bir kişi neler yapabilir?
  • Zorbalıkla karşılaşan bir kişi kimden yardım alabilir?
  • Siz bir başkasına bu tür davranışlarda bulundunuz mu? Ne hissettiniz?
  • Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Ne yaptınız? Kimlerden yardım aldınız?
 5. Zorbalıkla karşılaşıldığında anne baba, Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi, Güvenlik Görevlileri, Polis vb yardım alınabileceği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 9.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ELİM, AYAĞIM, GÖZÜM, KULAĞIM

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Engelli bireylere karşı hoşgörülü davranmanın önemini ifade eder. (Kazanım Numarası 85)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–2

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen Form-2 de verilen yönergeleri gönüllü öğrencilere tek tek uygulatır.
 2. Öğrenciler sırayla engelleri canlandırır. Öğretmen, canlandırma sırasında öğrencilerin yanına yardımcı ya da koruyucu bir öğrenci görevlendirebilir.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Canlandırma sırasında görme, işitme ve bedensel engelli biri olarak neler hissettiniz?
 • Canlandırma sırasında görme, işitme ve bedensel engelli biri olarak size karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranılmasını ister miydiniz? Neden?
 • Çevrenizde ki engellilere ya da diğer bireylere karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı mısınız? Örneklendirin.
 • Çevremizdeki bireylere karşı neden anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranmalıyız?
 1. Bireylere karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

Form-2

     Görme Engelli Birey

      Kendinizi, görmeyen birinin yerine koyun. Gözleri görmeyen bir insanın yaşadıklarını anlamaya çalışın. Gözleriniz kapalı olarak yerinizden kalkın. Sınıfın kapısının yerini bulun. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?

 

 

     İşitme Engelli Birey

Kendinizi işitmeyen birinin yerine koyun. Kulaklarınızı tıkayın ve benim iki ellimi birbirine vurduğumu görene kadar kulaklarınız tıkalı kalsın. Kulaklarınız tıkalı olarak beni anlamaya çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?

(Öğretmen öğrencilerin kulağı tıkalı iken sınıfa bir şeyler anlatır.)

 

 

     Bedensel Engelli Birey

Kendinizi elini kullanamayan birinin yerine koyun. Normalde kalem tutmak için kullandığınız elin dışındaki eli kullanarak bir şeyler yazmaya çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?

     ( Öğretmen bu engel canlandırılırken öğrencilerin iki eline çorap geçirip etkinliği uygulayabilir. )

 

 

      Bedensel Engelli Birey

      Kendinizi bir ayağını kullanamayan birinin yerine koyun. Ayağınızı yerden biraz yukarı kaldırarak aksayarak yürümeye çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?

 

 

 

 

1. SINIF – 10.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*ZAMANLAMA

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

İletişimde zamanlamanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 87)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

Süreç:

 1. “Babanız telefonla konuşurken harçlık isterseniz ne olur?” gibi sorular sorarak zamanlamanın insan ilişkilerindeki rolü üzerinde kısa bir tartışma başlatın.
 2. Öğrencilere aşağıdaki senaryolar verilir ve ilgili soruları cevaplamaları istenir.

Senaryoların sayısı, süre göz önünde bulundurularak artırılabilir ya da azaltılabilir.

Senaryo 1:

1.a.Bir ev. Bir yanda bebek ağlıyor. Ocağın üstünde yemek var ve anne sofrayı hazırlamakla meşgul.

Çocuk: “Anne, anne, gelecek hafta Ege ile yüzmeye gidebilir miyim?

1.b.Bir ev. Bütün aile masada yemek yiyor.

Çocuk :”Anne, gelecek hafta Ege ile yüzmeye gidebilir miyim?

 • Anne, Ege ve bebek her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
 • Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?

2.a.Bir ev. Komşular eve misafirliğe gelecekler. Anne ve baba hazırlık yapıyorlar. Bu arada telefon çalıyor.

Servet:”Baba şimdi bisikletimi tamir etmeme yardım eder misin?

2.b.Babası ve Servet arabayla okula gidiyorlar.

Servet:”Baba bu gün işten gelince bisikletimi tamir edebilir misin?

 • Baba ve Servet her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
 • Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?

3.a.Anne telefonla konuşuyor.

Şahika:”anne, anne tahmin et bu gün okulda ne oldu! Sosyal bilgilerden pekiyi aldım!”

3.b.Anne telefonla konuşuyor. Şahika annesi telefonu kapatana kadar bekliyor.

Şahika:”Anne tahmin et bu gün okulda ne oldu! Sosyal bilgilerden pekiyi aldım! Öğretmen bana aferin dedi.”

 • Anne ve Şahika her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
 • Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?

4.a.Okulun bahçesinde bir öğrenci düşmüş bacağı kanıyor. Öğretmen çocuğun bacağına yara bandı yapıştırıyor. Gülten öğretmenin yanına geliyor.

Gülten: Öğretmenin omzuna dokunarak) “Öğretmenim, öğretmenim! Ben sınıfta Betül’ün yanına oturmak istiyorum. Yerimi değiştirir misiniz?”

4.b.Okulun bahçesinde öğretmen oynayan öğrencileri seyrediyor.

Gülten:”Öğretmenim, ben sınıfta Betül’ün yanında oturmak istiyorum. Yerimi değiştirmeniz mümkün mü”?

 • Öğretmen, Gülten ve bacağı kanayan öğrenci her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
 • Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?

5.a.Sınıfın içinde öğrenciler ders çalışıyorlar. Öğretmen o sırada sınıfa gelen müdür yardımcısı ile konuşuyor. Okan onların yanına gidiyor.

Okan: “Öğretmenim bizim sınıf ne zaman pikniğe gidecek?”

5.b. Ders bitmek üzere. Öğrenciler defterlerini kitaplarını topluyorlar. Okan parmak kaldırıyor.

Okan:” Öğretmenim bizim sınıf ne zaman pikniğe gidecek?

 • Öğretmen, müdür yardımcısı ve Okan her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
 • Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
  1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
   • Daha önce yanlış zamanlama nedeniyle amacınıza ulaşamadığınız yaşantılarınız oldu mu? Nasıl?
   • Daha önce doğru zamanlama nedeniyle amacınıza ulaştığınız yaşantılarınız oldu mu? Nasıl?
  2. İletişimde zamanlamanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 11.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ÖFKE DOĞAL BİR DUYGUDUR.

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu anlar. (Kazanım Numarası 89 )

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen aşağıdaki bilgileri okuyarak, etkinliği başlatır.

        “İnsanlar pek çok duyguya sahiptirler. Farklı zamanlarda mutlu, üzgün, ya da kıskanç olabilirler. Herkes öfkelenir, önemli olan öfke ile nasıl baş edebileceğini ya da kontrol edebileceğini bilmektir. Öfkede diğer duygular gibi zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygudur.

         Öfkeyi uygun biçimlerde ifade etmek önemlidir. Aksi takdirde öfke, kaynayan bir kap suya benzer. Eğer buhar dışarı çıkmazsa,  su kaynadıkça buhar kapaktan fışkırır. Bu durumda etrafa zarar verir.”

(Tynan, 2004).

 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Daha önce hiç öfkelendiniz mi? Neden?
 • Öfkelendiğiniz zaman vücudunuzda ne tür değişiklikle oluyor? (kalp çarpması, yüz kızarması, kasların gerilmesi vb.)
 • Öfkelendiğiniz zaman neler yaptınız?
 • Öfkemizi kontrol etmek önemli midir? Neden?
  1. Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

1. SINIF – 12.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

PAYLAŞMAK GÜZELDİR

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Paylaşmanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 86)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–3

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. “PAYLAŞMA” kelimesi büyük harfle tahtaya yazılır.

2. Öğretmen, öğrencilere kelimenin anlamını açıklar.

3. Form–3 deki hikâyeyi öğretmen, öğrencilere okur.

4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Hikâyedeki kardeşler, ürünü nasıl paylaşıyorlar?
 • Siz kimlerle, nelerinizi paylaşıyorsunuz?
 • Çevrenizde ki bireyler sizinle nelerini paylaşıyor?
 • Paylaşmak neden önemlidir?

5. Paylaşmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–3

 

 

İKİ ERKEK KARDEŞ

 

 Erkek kardeşlerin ikisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırlardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekârdı. Her günün sonunda iki erkek kardeş o günkü ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi.

 

 Günün birinde bekâr kardeş kendi kendine, “Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil” dedi, “Ben yalnızım ve pek fazla bir gereksinimim yok.” Böylelikle, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı.

 

 Bu arada evli olan kardeş, kendi kendine, “Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil, üstelik ben evliyim, eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin kimsesi yok, yaşlandığı zaman bakacak kimsesi yok” diyordu. Böylece evli olan erkek kardeş, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı.

 

 İki kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar, çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. Sonra, bir gece iki kardeş gizlice birbirinin deposuna tahıl taşırlarken çarpışıverdiler. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp, birbirlerini kucakladılar (Canfield, J. , Hansen, M.V. , Hansen, P. 1998).

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 13.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ANNEMİN MESLEĞİ BABAMIN MESLEĞİ

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır. (Kazanım Numarası 176)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

Öğrencilerden bir hafta önce anne ve babalarının meslekleri hakkında bilgi toplamaları istenir.

 1. Öğrenciler anne ve babalarının mesleklerini sınıfta tanıtır.
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Tanıtılan mesleklerden bilgi sahibi olmadıklarınız var mıydı? Hangileri?
 • Tanıtılan mesleklerden hangilerini ilgi çekici buldunuz? Niçin?
 • Tanıtılan meslekler olmasaydı, toplumda ne gibi aksaklıklar olurdu?
 • Bu mesleklerden herhangi birini seçmeyi düşünür müsünüz? Hangileri? Niçin?
 1. Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF –14.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OLUMLU ÖZELLİKLERİMİZ

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder. (Kazanım Numarası 64)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğrencilere aşağıdaki senaryolar verilir ve ilgili soruları cevaplamaları istenir. Öğretmen olumlu özelliklerle ilgili sınıfın ihtiyacına göre farklı durumlar verebilir (hoşgörülü olma, temiz olma, arkadaşları ile iyi geçinme, tutumlu olma vb.).Her öğrencinin kendisi ile ilgili en az bir olumlu özelliğini ifade etmesi sağlanmalıdır.

Senaryoların sayısı, süre göz önünde bulundurularak artırılabilir ya da azaltılabilir.

Senaryo 1:

Ömer ile Feyza parkta oyun oynarken salıncakta sallanan küçük bir kızın düştüğünü görürler. Ömer ve Feyza oyunlarını bırakırlar ve hemen ağlayan küçük kızın yanına giderler ve ona yardım ederler.

 •      Ömer ile Feyza ne yaptı?
 •      Siz olsanız ne yapardınız?
 •      Bu özellik sizde var mı?

Senaryo 2:

Resim dersin de Eylül, Ege ve Merve birlikte oturmaktadırlar. Öğretmen öğrencilerden resim kâğıtlarını, boya kalemlerini çıkararak resim yapmalarını ister. Eylül çok üzgündür çünkü boya kalemleri yoktur. Bunu fark eden Ege hemen boya kalemlerini paylaşabileceğini söyler. Resim yapmaya başlarlar. Eylül yanlışlıkla Merve’nin de boyalarını kullanır. Bunu fark eden Merve Eylül’e öfkelenir.

 • Ege ne yaptı?
 • Merve ne yaptı?
 • Kimin davranışı olumlu?
 • Siz olsanız ne yapardınız?
 • Bu olumlu özellik sizde var mı?

Senaryo 3:

Ayşe’ye annesi çantasını hazırlamasını hatırlatır. Buna rağmen Ayşe TV izlemeye devam eder ve çantasını hazırlamayı unutarak okula gider. Berkay ise ders programına bakarak önceden çantasını hazırlar ve okula gelir. Ders zili çalar ve öğretmen sınıfa girer, öğrencilerden kitap ve defterlerini çıkarmalarını ister. Berkay ve diğer öğrenciler kitap ve defterlerini çıkarırken Ayşe ağlamaya başlar. Öğretmen, Ayşe’ye neden ağladığını sorar. Ayşe de kitabını bulamadığını söyler.

 • Ayşe ne yaptı?
 • Berkay ne yaptı?
 • Kimin davranışı olumlu?
 • Bu özelliklerin hangisi sizde var?
 • Bu senaryolardaki olumlu özelliklerin dışında sizde hangi olumlu özellikler var?
 1. Her bireyin olumlu özelliklerinin olabileceği, bunu fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF – 15.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

HAYALİMDEKİ SINIFIM

Sınıf:

1.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklar.(Kazanım Numarası 16)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğrencilerden gözlerini kapatıp, bir üst sınıfı hayal etmeleri istenir.
 2. Gözleri kapanan öğrencilerin yavaş yavaş nefes alıp vermeleri istenir. Öğretmen; “Çocuklar bir üst sınıfı hayal etmenizi istiyorum. Nasıl bir sınıftasınız? Kimler var? Neler var? Neler yaşıyorsunuz? gibi soruları öğrencilere yönelterek öğrencilerin hayal kurmalarına yardımcı olur. Gözlerini kapatmak istemeyen öğrencilere zorlama yapılmamalıdır.
 3. Hazır olduklarında öğrencilerden gözlerini açmaları istenir.
 4. Daha sonra her öğrenciden hayalindeki bir üst sınıfın resmini çizmeleri istenir.

Öğrencilerden çok güzel resimler yapmalarının değil hayallerini resmetmelerinin önemli olduğu vurgulanır. Öğrencilerin bir birlerinin resimlerine müdahale etmelerine, yorum yapmalarına engel olunur.

 1. Gönüllü öğrenciler yaptıkları resimleri göstererek sınıfla paylaşır.
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Hayal ettiğiniz sınıfın şimdiki sınıfınızdan farkı var mı?
 • Varsa bu fark / farklar neler?
 • Arkadaşlarınızla benzer hayalleriniz var mı?
 • Hayal ettiğiniz bir üst sınıfta olabilmek için size ne gibi görevler düşüyor?
 1. Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklamanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

2. SINIF

KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

 

HAFTA

KAZANIMLAR

1–5

Sınıf ve okul kurallarına uyar.

2–90

İsteklerini uygun biçimde ifade eder.

3–7

Sorumluluklarını fark eder.

4–92

Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar.

5–96

Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade eder.

6–65

Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder.

7–91

Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurar.

8–164

Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketir.

9–145

Aile içinde iş birliğinin önemini ifade eder.

10–93

Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemini fark eder.

11–94

Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eder.

12–66

Başkalarının kendisinde gördüğü olumlu özellikleri fark eder.

13–95

Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade eder.

14–6

Okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgular.

15–177

Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını ifade eder.

 

 

* Koyu renkli kazanımlara ilişkin etkinlik okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM’dan gelecek rehber öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

2. SINIF – 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KURALLAR

Sınıf:

2.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sınıf ve okul kurallarına uyar.(Kazanım Numarası -5-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–4, Parlak Kağıt ya da Elişi Kâğıtları Makas, Yapıştırıcı vb.

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

Öğretmen derse girmeden önce her öğrenci için onar tane parlak kâğıtlardan ya da elişi kâğıtlarından sökülüp takılabilecek yıldızlar hazırlar.

 1. Form–4 öğretmen tarafından tahtaya yazılır. (Form–4 çoğaltılarak öğrencilere dağıtılabilir.)
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar neden vardır?
 • Okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar olmasaydı ne olurdu?
  1. Belirlenen kurallar listesi sınıfta öğrencilerin görebileceği uygun bir yere asılır.
  2. Kurallar listesinin yanına öğrenci listesi hazırlanarak, her öğrencinin isminin yanına on (10 ) adet yıldız konur.
  3. Öğretmen, belirlenen bu kurallara uymayan öğrencilerin yıldızlarının eksileceğini belirtir. Her bir kural ihlali için bir yıldızın söküleceği söylenir.
  4. Olumlu davranışlar gösteren (arkadaşına yardım etmek, öğretmen uyarmadan yerdeki çöpü toplayıp çöp sepetine atmak, “teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim” gibi kelimeler kullanmak vb.) öğrencilere yıldız ekleneceği söylenir.
  5. Sınıf ve okul kurallarının neler olduğu, bunlara uymanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

NOT: Yıldızı en fazla öğrenci ya da öğrenciler sınıfta, şubeler arasında ya da okul genelinde ilan edilebilir.

NOT: Hayat Bilgisi 1.sınıf okul heyecanım temasında okul ve sınıf kuralları belirlenmiştir. Kurallar listesi oluşturulurken bunlardan da yararlanılabilir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–4

SINIF KURALLARI

OKUL KURALLARI

Derste söz alarak konuşmak,

Törenlere katılmak, saygılı olmak,

Derste gereksiz konuşmamak,

Kılık kıyafet kurallarına uymak,

Dersi dinlemek,

Okula zamanında gelmek,

Sınıf araç gereçlerini düzenli kullanmak,

Okul araç gereçlerini düzenli kullanmak,

Sınıf araç gereçlerini yerine kaldırmak,

Arkadaşları ile iyi geçinmek, zarar vermemek,

Zil çaldığında öğretmenden önce sınıfa girip uygun bir şekilde beklemek,

Zil çaldığında koşmadan, itişip kakışmadan sınıfa girmek,

Sınıf içinde koşmamak,

Okul içinde koşmamak,

Biri konuşurken sözünü kesmeden dinlemek,

Biri konuşurken sözünü kesmeden dinlemek,

Sınıfı temiz tutmak,

Okulu ve bahçesini temiz tutmak,

Beslenme kurallarına uymak,

Kantinde sıraya girmek,

Arkadaşları ile küfürsüz ve argo kelimeler kullanmadan konuşmak,

Arkadaşları ile küfürsüz ve argo kelimeler kullanmadan konuşmak,

Sınıfta verilen sorumlulukları yerine getirmek ( pano değiştirmek, çöp dökmek, tahtayı silmek vs.)

Diğer öğretmenlerin verdiği görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen ve öğrencilerin farklı olarak belirlediği kurallar da listeye eklenebilir.

 

 

 

 

2. SINIF – 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İSTEME BİÇİMİM

Sınıf:

2.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

İsteklerini uygun biçimde ifade eder. (Kazanım Numarası -90-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Senaryolar verilir ve senaryo ile ilişkili sorular sorularak grup etkileşimi başlatılır.

Senaryo–1:

Selahattin, yeni bir top istemektedir. Babası akşam, işten eve yorgun dönmüştür. Selahattin hemen şimdi topumu almaya gidelim diye ağlamaya başlar. Babası yorgun olduğunu, topu hafta sonu alabileceğini söyler. Selahattin hiç dinlemez, ağlamaya devam eder…

 • Selahattin topu babasından nasıl istedi?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Babası Selahattin’e nasıl cevap verdi? Neden?
 • Selahattin’in isteğini böyle ifade etmesi karşısında babası ne hissetmiş olabilir? Neden?
 • Selahattin’in babası neden topu hafta sonu alabileceğini söyledi?
 • Selahattin’in babasından topu isteme zamanı size göre uygun mudur? Neden?
 • İsteklerinizi ifade ederken neleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Sizin hayatınızda da buna benzer yaşantılarınız oldu mu?

Senaryo–2:

Selahattin, yeni bir top istemektedir. Babası akşam, işten eve yorgun dönmüştür.

Selahattin babasına “Babacığım, lütfen şimdi bana top almaya gidelim” der.

Babası, “işten yeni geldim ve yorgunum oğlum” der.

Babasının bu sözlerinden sonra, Selahattin “tamam babacığım, yorgun olabileceğini düşünemedim özür dilerim” der.

Bunun üzerine babası topu hafta sonu alabileceklerini söyler. Selahattin de babasına teşekkür eder.

 • Selahattin topu babasından nasıl istedi?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Babası Selahattin’e nasıl cevap verdi? Neden?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Selahattin’in isteğini böyle ifade etmesi karşısında babası ne hissetmiş olabilir? Neden?
 • Siz anne, baba veya her hangi birinden bir şeyler isterken nasıl istersiniz?
 • İsteklerinizi ifade ederken neleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
 • Sizin hayatınızda da buna benzer yaşantılarınız oldu mu?
 • İsteklerinizi uygun biçimde ifade etmezseniz sonuçları neler olabilir?
 • İsteklerinizi uygun yollarla ifade etme biçimi neler olabilir?
 • İsteklerinizi uygun biçimde ifade ederseniz sonuçları neler olabilir?
 1. İsteklerini uygun biçimde ifade etmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT: Öğretmen bu etkinlikte özellikle zamanlama, empati ve sihirli kelimelerin (teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim vb ) kullanımını vurgulamalıdır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 3.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*SORUMLULUKLARIMIZ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sorumluluklarını fark eder.(Kazanım Numarası -7-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–5 (Sorumluluklarım)

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

Süreç:

1. Tahtaya “SORUMLULUK” kelimesi büyük harfle yazılır.

2. Kelimenin anlamı öğrencilerle tartışılır.

3. Form-5 öğrencilere dağıtılarak, doldurmaları istenir.

4. Gönüllü öğrencilerin cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Belirttiğiniz sorumluluklarınız arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?
 • Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz neden önemli?
 • Sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz ne/neler olur?

6. Sorumlulukları fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–5

SORUMLULUKLARIM

 

 Hepimizin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır. Şimdi sorumluluklarınızın neler olduğunu düşünün ve aşağıdaki ilgili bölümlere bunlardan beşer tanesini yazın.

 

EVDEKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

OKULDAKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

SOKAKTAKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KİŞİSEL SINIRLARIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar. (Kazanım Numarası -92-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

Süreç:

1. Öğrencilere aşağıdaki cümleler okunur ve tamamlamaları istenir.

ÖRNEK:

Bir başkası izinsiz çantamı karıştırırsa ona kızar ve bir daha bunu yapmamasını söylerim.

Çünkü çantam benim özel eşyamdır.

 • Bir başkası izinsiz beni öpmek isterse……………………………………….…

Çünkü………………………………………………………………………………….

 • Bir başkası izinsiz beni bir yere götürmek isterse……………………………..

Çünkü…………………………………………………………………………………

 • Bir başkası izinsiz bana sarılmak isterse………………………………….……

Çünkü………………………………………………………………………………….

 • Bir başkası arkadaşımla konuşurken izinsiz bizi dinlerse……………………..

Çünkü………………………………………………………………………………….

 • Bir başkası benim özel hayatım hakkında dedikodu yaparsa………………..

Çünkü………………………………………………………………………………….

Öğretmen isterse bu tür örnekleri çoğaltabilir.

2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Kişisel sınırlarınızı korumak neden önemlidir?
 • Daha önce bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Ne yaptınız?
 1.   Kişisel sınırlarını korumanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZORBALIK

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade eder. (Kazanım Numarası -96-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–6

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Form–6 öğrencilere dağıtılır. Form-6’da ki zorbalık içeren davranışlar karşısında gösterebileceği davranışları yazmaları istenir.
 2. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
 3. Aşağıdakilere benzer sorular ile grup etkileşimi devam eder.
  • Zorbalık içeren davranışlarla karşılaşırsanız neler hissedersiniz?
  • Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişiye karşı neler hissedersiniz? Neden?
  • Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişi, bu davranışı uygun olarak hangi yolla ifade edebilirdi?
  • Zorbalık içeren davranışlarda bulundunuz mu? Neler yaşadınız?
 4. Zorbalıkla karşılaştığında gösterilebilecek davranışların neler olduğu bunları bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 


FORM–6

Zorbalık İçeren Davranışlar

Zorbalık İçeren Davranışlar Karşısında Gösterebileceği Davranışlar

Arkadaşınız oyuncağınızı zorla almak isterse.

 

Birisi yemek sırasında zorla önünüze geçmek isterse.

 

Arkadaşınız tekme, tokat, atarsa.

 

Sırada arkadaşınız sizi iterse veya saçınızı çekerse.

 

Kesici ve tehlikeli aletleri kullanarak size saldırırsa.

 

Size tehditle bir şeyler yaptırmak isterse.

 

Onur kırıcı “küfür, hakaret, küçük düşürücü” sözler söylerse.

 

Lakap takılırsa.

 

Vücudunuza kaba şakalar yapılırsa.

 

Alay edilirse.

 

Yukarıdaki, Zorba Davranışların Dışında Başka Davranışlar Var İse Aşağıya Yazılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. SINIF – 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*HATASIZ KUL OLMAZ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası -65-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

*Öğrencinin hatalarından ders çıkarması gerekliliği de vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1. Öğretmen her insanın hayatında bir takım hatalar yapabileceğini belirterek, öğrencilerden bu güne kadar yaptıkları 5 hatayı yazmalarını ister. Bu hataları yapmalarına nelerin sebep olduğunu ve sonuçta neler öğrendiklerini özetlemelerini ister.
 2. Gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşır.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • İçinizde hiç hata yapmayan var mı?
  • Bir insanın hata yapması onun kötü, işe yaramaz ya da aptal olduğunu mu gösterir? Niçin?
  • Sürekli hata yapmaktan korkarsak bu nasıl bir sonuç doğurur?
 4. Hata yapılabileceğini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurar. (Kazanım Numarası 91)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen aşağıdaki durumları öğrencilere okur ve ilgili soruları cevaplamalarını ister. (Öğretmen aşağıda verilen durum örneklerini çoğaltabilir.)
 • Matematik dersinde öğretmen problem çözerken, Serhat “aklıma bir masal geldi onu anlatabilir miyim?” diye sorar.
 1.    Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sizce bu durum karşısında öğretmen ne yapmış olabilir? Neden?
  • Öğretmen problem çözerken, Serhat’ın masal anlatmak istemesi doğru bir zamanlama mıdır? Neden?
  • Serhat, zamanlamanın önemine dikkat ederek, masal anlatmak için öğretmeni ile iletişim kursaydı sonuç ne olurdu?
   • Hakan’ın annesi kardeşini uyutmaya çalışırken, Hakan da annesinden ödevlerine yardım etmesini istiyor.
 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sizce bu durum karşısında Hakan’ın annesi ne yapmış olabilir? Neden?
  • Hakan’ın annesinden ödevlerine yardım etmesini istemesi sizce doğru bir zamanlamamıdır? Neden?
  • Hakan zamanlamanın önemine dikkat ederek, ödevlerine yardım etmesi için annesi ile iletişim kursaydı sonuç ne olurdu?
  • Sizin de bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Neler? Sonuçları neler oldu?
  • Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurarsak neler olur?
 1. Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF –8.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SAĞLIĞIM İÇİN

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Güvenli ve Sağlıklı Hayat

Kazanım:

Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketir. (Kazanım Numarası 164)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-7

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Öğretmen sağlığımız için yararlı olmayan abur cubur yiyeceklerin tüketilmemesi ya da bilinçli tüketilmesi konularını vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1.   Öğretmen Form-7’yi okur.
 2.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
 •     Zehra önce nasıl besleniyordu?
 •     Zehra sağlıklı beslenmediği için başına neler geldi?
 •     Çevrenizde Zehra gibi beslenen kişiler var mı?
 •     Varsa onların başına neler geldi?
 •     Zehra’nın yaşadığı sorunları siz yaşadınız mı?
 •     Sürekli aynı yiyecekleri tüketirsek ne olur?
 •     Sağlıklı büyümemiz için gerekli olan besinler nelerdir?
 •     Neden sağlıklı beslenmeliyiz?

3. Öğretmen, öğrencilerin söylediği sağlıklı büyümemiz için gerekli olan besinleri tahtaya yazar. Öğrencilerin sıraladığı besinlere öğretmen tarafından eklemeler yapılabilir.

4. Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

FORM-7

SAĞLIĞIM İÇİN

           Zehra, GÜNEŞ İLKÖĞRETİM Okulu’nda öğrencidir. Sabahları kahvaltı yapmadan okula gider. Bu konuda Zehra annesi ile sürekli tartışma yaşamaktadır. Annesinin hazırladığı beslenme çantasını okula götürür ama hiç açmadan eve getirirdi. Zehra kantinden sürekli asitli içecekler, cips, çikolata, dondurma ve boyalı değişik şekerlemeler alırdı. Arkadaşları da beslenmesini tüketirken Zehra kantinden aldığı bu tür yiyeceklerle karnını doyururdu. Öğretmeninin ve ailesinin uyarılarını dikkate almayan Zehra öğlen ve akşam yemeklerinde de “patates kızartması, makarna vb” tek tip beslenirdi.

             Zehra zaman zaman karnının ağrıdığından, midesinin bulandığından ve halsiz olduğundan şikâyet ederdi. Bir sabah uyandığında kendini kötü hissettiğini söyledi. Annesi de onu doktora götürdü. Doktor Zehra’yı muayene ederken önce şikâyetlerini sordu. Zehra karnının ağrıdığını, midesinin bulandığını ve halsiz olduğunu söyledi. Doktor Zehra’nın beslenme alışkanlığı ile ilgili hem Zehra’dan hem de annesinden bilgi aldı. Doktor bu görüşmeden sonra bazı tahliller yapılmasını istedi. Yapılan tahlillerin sonucunda Zehra’nın sağlıklı beslenmediği için kansız olduğunu, vitamin eksikliği olduğunu vücudunun direncinin düştüğünü ve vücudunun mikroplarla savaşacak gücünün olmadığını söyledi.

              Doktor Zehra’ya iyileşmesi için bazı ilaçlar verdi. Ama bu ilaçların sağlığına kavuşmak için yeterli olmayacağını anlattı. Sağlıklı olabilmek için sebze, meyve, et, süt, yoğurt, yumurta vb. vücudun ihtiyacı olan yiyeceklerden yemesi gerektiğini söyledi.

               Zehra evde bir kaç gün dinlendikten ve doktorun söyledikleri yiyeceklerden yemeye başladıktan sonra kendini daha iyi hissetti. Okulunu ve arkadaşlarını özlemişti. İyileştiğinde koşa koşa okula gitti ve arkadaşlarına doktor amcasının söylediklerini anlattı. O günden sonra Zehra sağlıklı olabilmek için beslenmesine dikkat etti.

 

 

 

 

2. SINIF –9.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

BİR ELİN NESİ VAR? İKİ ELİN SESİ VAR.

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Aile ve Toplum

Kazanım:

Aile içinde işbirliğinin önemini ifade eder.(Kazanım Numarası 145)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen öğrencilere aile fertlerinin yaptığı işlerin neler olduğunu sorar ve cevaplar tahtada listelenir. (Örneğin; sofrayı hazırlamak, alışverişe gitmek, yemek yapmak, temizlik yapmak, ütü yapmak, araba yıkamak, çocuğa bakmak, bahçedeki çiçekleri sulamak, hayvanları beslemek vb.)
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Aile içinde yapılan işlerden (tahtada yazılı olan listeden) siz hangilerine katılıyorsunuz?
  • Ailenizde işbirliği var mıdır? Hangi işlerde işbirliği yapıyorsunuz?
  • Aile içinde işbirliği olmazsa ne olur?
  • Aile içinde iş birliği olursa ne olur?

3. Aile içinde işbirliğinin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –10.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YARDIMLAŞMA

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemini fark eder. (Kazanım Numarası 93)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen aşağıdaki durumları öğrencilere okur ve gönüllü öğrencilerin cümleleri tamamlamalarını ister.
  • Görme engelli bir bireye karşıdan karşıya geçerken yardım ederim. Çünkü………………………………………………………………………………
  • İşitme engelli bir bireye arkasından bir araba geldiğini haber veririm. Çünkü………………………………………………………………………………
  • Bedensel engelli bir bireye otobüste otururken yer veririm. Çünkü………………………………………………………………………………
  • Zihinsel engelli bir bireye yemeğini yerken yardım ederim. Çünkü………………………………………………………………………………
 2.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Yardım etmek önemli midir? Neden?
  • Günlük hayatta bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Neler?
  • Engelli bireylere başka hangi durumlarda yardım edebilirsiniz?
  • Sizin de zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oluyor mu? Hangi zamanlar?
 3. Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

2. SINIF –11.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 94)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–8

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Yardımlaşmada, “kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışma” anlamına gelen “diğerkamlık/özgecilik” kavramlarından da bahsedilmelidir.

Süreç:

 1. Form–8 öğrencilere dağıtılır ve doldurmaları istenir.
 2. Gönüllü öğrenciler yazdıkları cevapları sınıfla paylaşır.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Yardım ettiğiniz zaman ne hissedersiniz?
  • Yardım aldığınız zaman ne hissedersiniz?
  • Siz, en çok hangi durumlarda yardım ediyorsunuz?
  • Siz, en çok hangi durumlarda yardım alıyorsunuz?
  • Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmak neden önemlidir?
 4. Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

FORM–8

DAVRANIŞLAR

EVET

HAYIR

Dersi anlamayan arkadaşıma dersi yeniden anlatırım.

 

 

İhtiyacı olduğunda arkadaşımla yiyeceğimi paylaşırım.

 

 

Yapılması gereken bir şeyi söylenmeden fark edip, yaparım.

 

 

Arkadaşımın düşen eşyasını yerden kaldırırım.

 

 

Arkadaşım ağır eşya taşırken yardım ederim.

 

 

Her hangi bir eşyasını unutan arkadaşım ile eşyamı paylaşırım.

 

 

Bir yere yalnız gidemeyen arkadaşıma eşlik ederim.

 

 

Hasta olan arkadaşıma ödevlerini götürürüm.

 

 

Yağmurda şemsiyesi olmayan arkadaşıma eşlik ederim.

 

 

Yaptıklarımı asla başa kakmam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Öğretmen, yardımlaşmaya ilişkin başka davranış örnekleri de ekleyebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –12.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OLUMLU ÖZELLİKLERİM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Başkalarının kendisinde gördüğü olumlu özellikleri fark eder. (Kazanım Numarası 66)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır.

2. Gruptaki öğrencilerden biri kendisinde gördüğü olumlu özellikleri yazar. Aynı anda diğer arkadaşı da onun olumlu özelliklerini yazar.

3. Yazılan olumlu özellikler karşılaştırılır, öğrenciye verilir.

4. Aynı işlem diğer öğrenci için de tekrar edilir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Arkadaşınız sizde hangi olumlu özellikleri görmüştür?
 • Hem sizin gördüğünüz, hem de arkadaşınızın sizde gördüğü ortak olumlu özelliğiniz var mı?
 • Şimdiye kadar fark etmediğiniz olumlu bir özelliği arkadaşınız sizin için yazmış mı?
 • Daha önce fark etmediğiniz olumlu özelliğinizi arkadaşınızdan duymak size ne hissettirdi?
 • Arkadaşınızla ortak olumlu özellikleriniz var mI? Neler?
 • Başkalarının gördüğü olumlu özelliklerimizi bilmek bize ne kazandırır?

6. Başkalarının gördüğü olumlu özelliklerimizi fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

2. SINIF –13.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SEVGİ YAĞMURU

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade eder. (Kazanım Numarası 95)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Sandalye

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğrenciler tek tek yazı tahtasının önüne konan sandalyeye oturur ve sınıf arkadaşları, bu öğrenciye olumlu ve güzel bir cümle söyler.

Bu ifadeler sıralanırken, öğretmen ifadelerin olumlu ve güzel olmasına dikkat eder.

 1.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  •    Sandalyede otururken ne hissettiniz?
  • Arkadaşlarınız size olumlu ve güzel yönlerinizi ifade ederken ne hissettiniz?
  •    Arkadaşınızın olumlu ve güzel yanlarını ifade ederken ne hissettiniz?
  • Arkadaşlarınızın sizinle ilgili ifade ettiği olumlu ve güzel yanlarınızı daha önce fark etmiş miydiniz?
  •    Kişilerin olumlu ve güzel yanlarını ifade etmek önemli midir? Neden?
 2. Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

2. SINIF –14.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OKULA AİT DUYGULARIM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgular. (Kazanım Numarası 6)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Sınıf rehber öğretmeni okula ilişkin yoğun olumsuz duygular yaşayan öğrenciler tespit ederse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yaparak öğrencilere destek hizmetleri sağlamalıdır.

Süreç:

Öğretmen, 1. sınıftaki “Okula ilişkin duygularını ifade eder” kazanımına ait OKULUM VE BEN etkinliği için hazırlanan maskeleri bu etkinlikte kullanabilir.

( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku,  vb )

 1. Öğretmen, öğrencilere çeşitli yüz ifadelerini içeren maskeler yapar ve bu maskeleri sınıfa getirir. ( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku,  vb )
 2. Maskeleri öğrencilerin görebileceği bir yerde sergiler. (Yazı tahtası vb.)
 3. Öğrencilerden 1. sınıfta, okula ilişkin duygularını hatırlayıp, o duygularını ifade eden maskeyi seçip takmaları ve duygularını, neden belirterek ifade etmeleri istenir.

Öğrenciler, birden çok duygu yaşıyorsa ikinci üçüncü kez duygusunu temsil eden maskeyi takabilir.

Okulda mutluydum çünkü………………………………………………………

Okulda korkuyordum çünkü……………………………………………………

Okulda üzgündüm çünkü……………………………………………………….

Okulda şaşkındım çünkü………………………………………………………..

Okulda öfkeliydim çünkü………………………………………………………..

4. Öğrencilerden, bu sene okula ilişkin duygularını ifade eden maske/maskeleri takmaları ve duygularını, neden belirterek ifade etmeleri istenir.

Okulda mutluyum çünkü………………………………………………………..

Okulda korkuyorum çünkü………………………………………………………

Okulda üzgünüm çünkü………………………………………………………….

Okulda şaşkınım çünkü…………………………………………………………..

Okulda öfkeliyim çünkü…………………………………………………………..

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Geçen seneki okula ilişkin duygularınızla, bu seneki okula ilişkin duygularınız arasında bir fark var mı? Varsa neler?
 • Duygularınızda değişiklik olduysa sizce bunun sebebi nedir?

6. Okula ilişkin duygularındaki değişimin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –15.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARIM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını ifade eder.(Kazanım Numarası 177)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–9

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Form–9 öğrencilere dağıtılarak, yapmaktan hoşlandıklarına “Evet” i, yapmaktan hoşlanmadıkları etkinliğe de “Hayır”ı işaretlemeleri istenir.

Öğretmen gerekli görürse etkinlikleri çoğaltabilir.

 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Form–9 da olmayan ama sizin yapmaktan hoşlandığınız başka etkinlikler var mı? Neler?
  • Form–9 da olmayan ama sizin yapmaktan hoşlanmadığınız başka etkinlikler var mı? Neler?
  • Form–9 da yeni öğrendiğiniz ve yapmayı istediğiniz etkinlikler var mı? Neler?
 2. Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

FORM–9

ETKİNLİKLER

EVET

HAYIR

Resim Yapmak

 

 

Müzik Dinlemek

 

 

Enstrüman Çalmak

 

 

Spor Yapmak

 

 

Kitap Okumak

 

 

TV Seyretmek

 

 

Sinema/Tiyatroya Gitmek

 

 

Koleksiyon Yapmak

 

 

Hayvan Beslemek

 

 

Çiçek Yetiştirmek

 

 

Maket Yapmak

 

 

El Sanatları ile Uğraşmak

 

 

Zekâ Oyunları Oynamak (Satranç vb.)

 

 

Bilgisayarla İlgilenmek

 

 

Şiir, Masal vb. Yazmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF

KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

 

HAFTA

KAZANIMLAR

1–17

Okul araç-gereçlerini korur.

2–18

Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkiyi açıklar.

3–19

Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemini açıklar.

4–8

Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını fark eder.

5–68

Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.

6–100

Kişisel sınırlarını korur.

7–98

Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder.

8–99

Alay edilme durumlarında yapabileceklerini fark eder.

9–97

Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

10–101

İletişimde dinlemenin önemini fark eder.

11–67

İlgilerini fark eder.

12–20

Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir.

13–146

Doğayı ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olur.

14–179

Çeşitli mesleklerde çalışanların yaptıkları işlerden örnekler verir.

15–178

Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu açıklar.

15

 

 

 

* Koyu renkli kazanımlara ilişkin etkinlik okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM’dan gelecek rehber öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

3. SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

3. SINIF – 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

HEP BERABER KORUYALIM

Sınıf:

3.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Okul araç-gereçlerini korur. (Kazanım Numarası -17-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Öğretmen, aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimini başlatır.

 •      Evde kullandığınız eşyalar nelerdir?
 •      Bu eşyalara nasıl davranıyorsunuz?
 •      Bu eşyaları kim aldı?
 •      Ne kadar para verildi?
 •      Okulumuzda hangi eşyalar var? Okul araç gereçlerimiz neler? (İfade edilen araç-gereçler tahtaya yazılır.)
 •      Her okulda bu araç-gereçler var mı?
 •      Bu araç-gereçleri kimler almıştır? Kimlerin parasıyla alınmıştır?
 •      Tahtaya yazılan araç-gereçlere nasıl davranıyorsunuz?
 •      Tahtaya yazılan araç gereçlerden biri olsaydınız, hangisi olmak isterdiniz? Neden? Size nasıl davranılmasını isterdiniz?
 •      Okul araç-gereçlerini korumak neden önemlidir?

2. Okul araç-gereçlerini korumanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

3. SINIF – 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

AYHAN İLE MELİH

Sınıf:

3.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkiyi açıklar. (Kazanım Numarası -18-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–10, Form–11

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1.   Öğretmen Form–10’i okur.
 2.   Öğrencilere Form–11 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
 3.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Ayhan’ın başarısızlığının nedenleri nelerdir?

(Tahtanın yarısına başarısızlık nedenleri sıralanır ve öğretmenin eklemek istedikleri varsa ekleme yapabilir.)

 • Melih’in başarısının nedenleri nelerdir?

(Tahtanın diğer yarısına başarı nedenleri sıralanır ve öğretmenin eklemek istedikleri varsa ekleme yapabilir.)

 • Melih ve Ayhan’ın ders çalışma alışkanlıklarında ki farklılıklar nelerdir?
 • Ders çalışma alışkanlıklarınızdan Melih veya Ayhan’ınkine benzeyenler var mı? Nelerdir?
 • Başarılı olduğunuz derslere nasıl çalışıyorsunuz?
 • Ders çalışma ve başarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 1. Ders çalışma ile başarı arasındaki ilişkinin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

FORM–10

ETKİLİ ÖĞRENME YOLLARI

 • Güdülenme ve hedefler belirleme
 • Zamanın iyi planlanması
 • Çalışma ortamının düzenlenmesi
 • Etkin dinleme ve not alma
 • Etkili ve hızlı okuma
 • Hafızayı güçlendirme

Güdülenme ve hedefler belirleme: Kişinin öğrenmeyi öğrenmesi, her şeyden evvel ona güdülenmesi, onu istemesi ile başlar. Öncelikle kişi kendini tanımalı ve daha sonra potansiyeli, kapasitesi dâhilinde “hedefler” oluşturmalıdır. Çünkü Seneca’nın deyimi ile “Gidecek limanı olmayan gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez”. Hedefi, amacı olmayan bir kişiyi de hiç bir şey motive edemez. Bireyi motive eden, güdüleyen hedeflerdir. Çünkü onlar başarı için mihenk taşlarıdır. Hedefler ilerlemeyi, takip etmeyi ve kişinin bulunduğu aşamada ne denli becerili olduğunu anlamasını sağlarlar.

Belirlenen hedefler bazı özelliklere sahip olmalıdır. İlk olarak hedeflerin kişiyi motive edebilmesi için onların sürekli göz önünde tutulması gerekir. İkinci olarak ta sağlıklı hedefler geliştirilmelidir. Belirlenen hedefler kişinin kapasitesine ve değerlerine uygun olmalıdır. Aynı zamanda bireyin içinde bulunduğu çevrenin ve toplumun değerleri ile ve öncelikleri ile tutarlı olmalıdır. Bir diğer özellik de hedeflerin ölçülebilir olmasıdır. Böylece kişi amacına ne derece ulaştığını görebilir. Son olarak da belirlenen hedefler, çok kolay ve çok zor olmamalıdır.

Zamanı Planlama: Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gerekir. Etkili çalışmak ise zamanı belirlenmiş hedefler doğrultusunda planlanmaktadır. Zamanı planlama ve verimli kullanma da her şeyden önce kişinin kendi zamanı kullanma açısından gözlemesi, önceliklerini ve yapmak zorunda olduklarını belirlemesi ile başlar. Öncelikler belirlendikten sonra, ikinci aşamada zaman analiz edilmeli ve planlanmalıdır.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi: Zamanı düzenlemek kadar, çalışma ortamının düzenlenmesi de çalışma verimini etkiler. İyi bir çalışma ortamı şu özelliklere sahip olmalıdır.

 • Çalışma ortamı öğrencinin dikkatini dağıtacak poster, müzik, gürültü gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır.
 • İyi havalandırılmış uygun ısıda ve yeterince aydınlık olmalıdır.
 • Çalışma masası öğrenciye uygun ebat ve yükseklikte olmalıdır.

Etkin Dinleme ve Not Alma: İyi not tutmada yapılacak ilk iş, dinleme becerilerini geliştirmektir. Ortalama olarak bir yetişkin uyanık olduğu saatlerin % 31’ini dinleme,

%7 ‘sini yazma, % 11’ini okuma, % 21’ini konuşma ile harcar. Bu yüzden iletişimde ve derslerde dinleme çok önemlidir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi gerekir. Aşağıdaki yollar dinleme becerisini geliştirmede kullanılabilir.

 • Dinlemeyi okumak gibi görün. Kişi okurken, sadece kelimelere dikkat etmez, okuduğunu anlamaya, parçadaki fikirleri görmeye çalışır. Aynı şekilde dinleme de sadece kelimeleri duymak değildir. Dinlerken de, fikirler üzerinde odaklanmak, konunun önemini değerlendirmek ve detayların ana fikirle ilişkilendirilmesi gerekir.
 • Asıl konuşma konusu üzerinde odaklaşın. Konuşmacının bireysel özelliklerine takılmayın.
 • Olaylar üzerinde değil, fikirler üzerinde odaklaşın.
 • Konuşmacının açılış cümlelerine dikkat edin. Konuşmacı konunun önemini belirtir ve önceki bazı konular ya da olaylarla bağlantı kurabilir. Dinleyici, konuşmanın amacını anlamaya çalışmalıdır.
 • Konuşmanın hızından ve düşünme hızından kaynaklanan boşluğu doldurun. Bir insan dakikada ortalama 125 kelime konuşur. Düşündüğü kelime ise dakikada 500’ün üzerindedir. Etkili dinleme için, bu boşluğu konu üzerinde odaklaşarak doldurmak gerekir. Söylenileni neyin takip edeceği tahmin edilebilir, verilen bilginin nerelere uygulanabileceği düşünülebilir, önceki bilgilerle bütünleştirilmeye çalışılabilir, karşılaştırmalar yapılabilir.

Aktif dinleme becerileri geliştirildikten sonra, not tutma daha kolay hale gelir.

Bilindiği gibi not tutmanın birçok faydaları vardır. En önemlisi,  öğrenmenin temel şartı olan “aktif katılımı” sağlar. Böylece uyanık kalmak ve dikkati öğrenilen konuya yoğunlaştırmak mümkün olur. İkinci olarak, unutmayı azaltır. Çünkü öğrendiğimizin yaklaşık % 70’ini bir saat içinde, % 80’ini bir gün içinde unuturuz. Bir diğer faydası da, zaman ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır. Tekrarlamak istediğimiz zaman, metnin bütününü okumak yerine, ana düşünceleri ortaya koyan aldığımız kısa notları okumak yeterli olabilir. Bu da sınav öncesi yaşanan kaygıyı azaltır.

Not tutma da üç unsuru içermelidir. Birincisi ve en önemlisi tutulan notlar konuşmacının ana fikirlerini içermelidir. İkincisi, notlarda yeterince örnekler ve ipuçları yer almalıdır. Böylece bir süre sonra da hatırlanabilir. Üçüncü olarak da, tutulan notlar organize bir şekilde olmalıdır.

Konuşmacının ya da konuşmanın ana fikrini kolayca yakalamak için  bazı ipuçlarından faydalanılabilir.

 • Ses tonundaki değişme: Bazı konuşmacılar önemli noktaları vurgulamak istediklerinde ses tonlarını değiştirirler.
 • Konuşma hızındaki değişme: Konuşmacılar önemli kavramları tartışmak istediklerinde yavaşlayabilirler. Bazen de dikte ettirmek için yavaşlayabilirler.
 •  “Üç önemli sebep”, “dört anlamlı etken” ve bunların ardından gelen “birincisi”, “ikincisi”, “diğer bir etki”, “son olarak” gibi sözcükler konunun önemini vurgulayan ifadelerdir.
 • Tahtaya yazı yazma: Bazı konuşmacılar anahtar kelimeleri veya ana fikirleri tahtaya yazarlar. Bu durumda eğer bir konuşmacı tahtayı kullanıyorsa kesinlikle emin olun o konu çok önemlidir.
 • Görsel, işitsel araçların kullanılması: Yine aynı şekilde konuşmacı bazı şeyleri anlatırken tepegöz, slâyt veya video gibi araçlar kullanıyorsa bu konunun kesinlikle önemli olduğunun işaretidir.
 • Doğrudan hatırlama: Bazen de konuşmacılar bir kavram veya düşüncenin önemli olduğunu açıkça belirtir, “akılda tutulması gereken önemli bir nokta…”, “bunu unutmayın” gibi.
 • Sözel olmayan ipuçları: Birçok konuşmacı sözel olmayan davranışlarla da önemli noktaları belirtir. Bazı jestler kullanır, bazıları masaya hafifçe vurur, bazılarının yüz ifadelerinde değişmeler olur.
 • Bunlardan başka not tutarken kişi kendi kelimelerini kullanmalıdır. Anlatılanlar, organize edilerek yazılmalı, gerektiğinde numaralama sistemine başvurulmalıdır. Öğrenci notları düzenli ve anlaşılır tutulmalıdır. Not tutarken kısaltmalar kullanılmalıdır.

Etkili ve Hızlı Okuma: Okulda, başarıyı etkileyen en önemli etkenlerden biri de “hızlı ve etkili okuma”dır. Hızlı okumanın yavaş okumaya göre daha fazla hatırlamayı sağladığı kabul edilir. Çünkü yavaş okurken dikkat daha kolay başka yerlere kayabilir ve zihinsel bağlantı zayıflar. Etkili ve hızlı okuma için aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmalıdır.

 1. Bilindiği gibi, bir kitabın içerdiği konuları anlamak için önce “içindekiler” sayfası okunmalıdır.
 2. Bir kitabın ya da bir yazının giriş ve sonuç bölümleri mutlaka okunmalıdır.
 3. Bir bölümün veya bir yazının ilk ve son paragrafları üzerinde dikkatle durulmalıdır. Çoğu zaman ana fikir bu paragraflardadır.
 4. Önemli görülen kısımlar fosforlu renkli kalemlerle işaretlenmelidir.
 5. Metnin içindeki tablo, grafik, şekil vb. materyal dikkatle incelenmelidir.

Etkin okumada en yaygın bilinen yöntemlerden biri de İSOAT yöntemidir. Bu yöntem kitaptan okuyarak öğrenmeyi kolaylaştıran ve sınav başarısını artıran bir yöntemdir. İSOAT yöntemi ile okuma beş basamaktan oluşur:

 1. İNCELE: Bölüm ya da kitap içinde neler olduğu konusunda bir fikir edinmek için ana başlıklar, alt başlıklar, şekil, resim ve grafikler, giriş ve sonuç bölümlerine hızla (üç, dört dakikada) göz gezdirin.
 2. SOR: Göz atma aşamasında konu ile ilgili sorular oluşturun. Neleri öğrenmeyi bekliyorsunuz? “Ne, nerede, nasıl?” soruları oluşturun ve bunları bir kâğıda yazıp, göz önünde tutun.
 3. OKU: Kafanızda oluşan genel fikre ve çıkardığınız sonuçlara göre metni okumaya başlayın. Soruların cevabı olan kısımların yanına işaret koyun. Tanım, benzerlik, farklılık belirten kısımları ve önemli yerleri işaretleyin. Ana fikri belirleyin ve not alın.
 4. ANLAT: Kitabı kapatarak, gerekiyorsa notlarınıza bakarak yüksek sesle anlatın. Önce sorulara bakın, cevaplarını verin, önemli kısımları açıklayın.
 5. TEST ET: Metne ya da notlara bakmadan konuyu kısaca ( dört, beş dakika) tekrarlayın, öğrenip öğrenmediğinizi test edin.

Yöntemin başarısı için sistemli olarak uygulanması gerekir. Bu takdirde, çalışmaya ayırdığınız sürenin giderek kısaldığını göreceksiniz.

Sonuç olarak, öğrenmeyi öğrenmek ve sonuçta da başarılı olmak için;

 • Öncelikle kendinizi gözlemleyin, tanıyın ve kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın.
 • Daha sonra, “kendinizin olan” kısa ve uzun vadeli gerçekçi hedefler belirleyin.
 • Etkin öğrenme yöntemlerini kullanın.
 • Öğrendiklerinizi ilk 24 saat içinde kısa bir göz atma ile pekiştirin.
 • Aralıklı tekrarlar yaparak (haftalık, aylık) hafızanızı kuvvetlendirin (MEB, a. 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–11

Ayhan Başarısız Bir Öğrencidir.

Sizce başarısız olma nedenleri nelerdir?

Melih Başarılı Bir Öğrencidir.

Sizce başarılı olma nedenleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF – 3.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZAMAN

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemini açıklar. (Kazanım Numarası -19-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Aşağıdaki atasözleri ve deyimler tahtaya yazılır ve anlamları açıklanır.

Bu günün işini yarına bırakma.

Leyleğin ömrü laklak ile geçer.

Vakit nakittir.

Demir tavında dövülür.

Üşenme erteleme vazgeçme

Çalışanın işi biter, işsizin günü gider.

Erken kalkan yol alır.

Tembelin işi bitmez yaz gelse bile kışı bitmez.

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

 

 1. Öğrencilerin çoğunluğunun seçtiği 2 tane atasözü veya deyim zamanı etkin kullanmayla ilişkilendirilerek gönüllü öğrenciler tarafından canlandırılır.
 2. Canlandırmalar tamamlandıktan sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Zamanı etkili kullanmazsak neler olur?
  • Zamanı etkili kullanırsak neler olur?
  • Zamanı etkili kullandığınızı düşünüyor musunuz?
  • Kendinizle ilgili yeni şeyler fark ettiniz mi?
 3. Zamanı etkili biçimde kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

3. SINIF – 4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SORUMLULUK SAHİBİYİM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sorumluluklarını yerine getirmemenin sonuçlarını fark eder. (Kazanım Numarası -8-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1.               Öğretmen öğrencilere “evde, sokakta ve okulda yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız nelerdir?” sorusunu yönelterek grup etkileşimini başlatır.
 2.               Öğrenciler tarafından belirlenen sorumluluklar tahtaya yazılır.
 3.               Öğretmen, belirlenen sorumluklar yerine getirilmezse neler olabileceğini öğrencilere sorar ve cevaplamalarını ister.

Örnek:* Ödevlerimi yapmazsam……………………………………………olur.

* Ders araç gereçlerimi yanımda bulundurmazsam…………....…olur.

* Okula zamanında gelmezsem…………………………..………...olur.

* Yatağımı toplamazsam………..…………………………..……....olur.

* Küçük kardeşimin bakımına yardımcı olmazsam…………….…olur.

* Sofra kurulmasına yardım etmezsem………………………….…olur.

* Sokağımızı temiz tutmazsam……………………………………...olur.

* Çocuk bahçesindeki salıncaklara zarar verirsem……………….olur.

* Sokaktaki ağaçlara zarar verirsem…………………………...…..olur.

 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sorumluluklarınız arasında yerine getirmedikleriniz var mı? Hangileri? Niçin?
 • Sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde sonuçlar neler olabilir?
 1. Sorumlulukları yerine getirmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

3. SINIF – 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İŞTE BEN

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.(Kazanım Numarası -68-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Çizgisiz kâğıt, boya kalemleri, makas

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğrencilerden makas, boyalı kalem, çizgisiz kâğıt kullanarak bir papatya hazırlamaları, papatyanın ortasına kendi ismini, papatyanın yapraklarının ön yüzüne güçlü, arka yüzüne de zayıf yönlerini yazmaları istenir.
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Güçlü yanlarınızı belirlerken zorlandınız mı? Neden?
  • Zayıf yanlarınızı belirlerken zorlandınız mı? Neden?
  • Arkadaşlarınızla ortak olan ve olmayan özellikleriniz neler?
  • Güçlü ve zayıf yönlerinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz?
 3. Güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerinin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT:Öğretmen, öğrencilere güçlü ve zayıf yönlerini ifade eden papatyayı “Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası”na koyarak, gelişimlerini takip edebileceklerini belirtir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

3. SINIF – 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KİŞİSEL SINIRLARIM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Kişisel sınırlarını korur. (Kazanım Numarası -100-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Bahçe

Sınıf Düzeni

-

Araç-Gereç:

Tebeşir

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

Süreç:

 1. Öğrenciler bahçeye çıkarılır ve 2 gruba ayrılır.
 2. Bir grup öğrenci kendi etrafına tebeşirle bir çember çizer. (Çemberin büyüklüğü ya da küçüklüğü öğrencinin isteğine bağlı olmalıdır.)
 3. Öğrencilere çizdikleri bu sınıra hiç kimseyi almamaları istenir.

Öğrencilere bu çemberin kişisel sınırları olduğu ve kişisel sınırların ne olduğu kısaca anlatılır. Kişisel sınırlar ile ilgili bilgi verilirken, öğrencilerin gelişim özellikleri, daha önce olumsuz bir yaşantıdan geçmiş olma ihtimalleri vb. göz önünde bulundurulmalıdır.

 1. Diğer gruba bu çemberin içine girmeye çalışmaları istenir. Çemberin içindeki öğrencilere de çemberin içine kimseyi almamaları istenir.
 2. 5 dakika sonra, gruplar yer değiştirir ve diğer gruptaki öğrenciler çemberlerini çizer ve aynı uygulama devam eder.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Çemberin içine girmeye çalışırken ne hissettiniz?
  • Çemberinizi korurken ne hissettiniz?
  • Günlük hayatta kişisel sınırlarınıza girmek isteyenler oldu mu? Neler yaptınız?
  • Kişisel sınırları korumak neden önemlidir?
 4. Kişisel sınırlarını korumanın önemini vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF – 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

HEP BERABER

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder. (Kazanım Numarası 98)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Arkadaşları tarafından sürekli dışlanma sorunu yaşayan öğrenci fark edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmetleri sağlanmalıdır.

Süreç:

1. “Oyun da dışlanma” ya da “grup çalışmasında dışlanma” davranışını içeren bir doğaçlama için sınıfta, gönüllü öğrencilerden oluşan 4–5 kişilik bir grup oluşturulur ve canlandırma yapmaları istenir.

2. Canlandırmadaki dışlayan ve dışlanan öğrencilerin yer değiştirerek tekrar canlandırma yapmaları istenir.

Eğer süre yeterli olursa iki canlandırmada yapılabilir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Doğaçlamada dışlanan öğrenci olarak neler hissettiniz?
 • Dışlandığınızda ne tür tepkiler verdiniz?
 • Doğaçlamada dışlayan öğrenci olarak neler hissettiniz?
 • Dışlayan ve dışlanan arkadaşlarınızı izlerken neler hissettiniz?
 • Dışlanan kişi olsaydınız nasıl tepkiler verirdiniz? Arkadaşlarınızın verdiği tepkilerden en uygunu hangisi idi?
 • Dışlama davranışında verilebilecek tepkiler neler? Sonuçları neler olabilir?

6. Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

3. SINIF - 8. ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ALAY ETMEM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Alay edilme durumlarında yapabileceklerini fark eder. (Kazanım Numarası 99)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–12

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN http://www.stammeringcentre.org adresinden yararlanılmıştır.

*Arkadaşları tarafından sürekli alay edilme sorunu yaşayan öğrenci fark edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmetleri sağlanmalıdır.

Süreç:

 1. Öğretmen, alay edilme durumlarında öğrencilerin yapabileceği bazı davranış örneklerini tahtaya yazar.
 • Varsa okuldaki şikâyet kutusuna yaz.
 • Bir arkadaşına söyle.
 • Seninle alay eden arkadaşının annesine söyle.
 • Oradan uzaklaş.
 • Duymazlıktan gel.
 • Alay eden kişiye saldır.
 • Bağışla.
 • Anne, babana söyle.
 • Ağla.
 • Sen de alay et.
 • Başka birileri ile konuş.
 • Onunla aynı fikirde ol.
 • Arkadaşların ile ona tuzak kur.
 • Rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeninden yardım iste.
 • Okul idaresine bildir.

Öğretmen, alay edilme durumlarında öğrencilerin yapabileceği davranış örneklerini çoğaltabilir.

 1. Öğrencilerden tahtada listelenen alay edilme durumlarında gösterebilecekleri 3 davranış örneğini bir kâğıda yazmaları istenir.
 2. Öğretmen, öğrencilerle birlikte tartışarak, tahtadaki alay edilme durumlarında yapabilecekleri davranış örneklerini, uygun olan ve uygun olmayan şeklinde 2 gruba ayırır.
 3. Öğrencilerden yazdıkları davranış örneklerinin hangi gruba girdiğini kontrol etmeleri ve gönüllü öğrencilerin cevaplarını nedenleri ile birlikte sınıfla paylaşmaları istenir.
 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sizinle alay eden oldu mu? Ne hissettiniz ve nasıl tepki verdiniz? Uygun tepki vermek neden önemlidir?
 • Tahtada listelenen alay edilme durumlarında gösterilebilecek bazı davranış örneklerinden hangilerini gösterdiniz?
 • Bu davranış örneklerinden hangisi daha etkili oldu?
 • Siz alay eden olsaydınız hangi davranış örneğinden daha çok etkilenirdiniz?
  1. Alay edilme durumlarında yapabilecekleri vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Form–12 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

FORM–12

İSİM TAKMA VE ALAY ETME

 İsim takma ve alay etme küçük çocuklarda ve okul yıllarında çok yaygındır. Birçok çocuk ve ergen alay etme ile baş etmek için etkili sosyal becerilerden ve baş etme stratejilerinden yoksundur. Alay etme nedeniyle üzgün olduklarında ve incindiklerinde bu durum diğerlerinin alay etmeye devam etmesi için sinyallerdir, çünkü istedikleri tepkiye neden olmuşlardır. Yetişkinlerin çocuklara alay etmeyi görmezden gelmesini söylemek gibi müdahale çalışmaları genellikle işe yaramaz, çünkü kurbanlar incinene duygularını etkili biçimde nasıl gizleyeceklerini bilemezler. Çocuklar aynı zamanda alay edilme ve isim takma deneyimlerinden ne kadar acı çektiklerini yetişkinlerin anlamadığı duygusunu yaşarlar. Ana babaların ve öğretmenlerin isim takma ve alay etmenin olumsuz sonuçlarını engelleme ve baş etmede çocuğa yardım için müdahaleleri çok önemlidir.

 Öğretmenler İçin Stratejiler

 Öğretmenlerin isim takılan ve alay edilen kurbanın yaşamı üzerinde düşündüklerinden daha çok etkisi vardır. Eğer öğretmenler bu davranışı durdurmak için girişimde bulunmayarak, alay etmenin devam etmesine izin verirlerse, alay etmenin kabul edilebilir olduğu mesajını gönderebilir ve kurban durumundaki öğrenci desteklenmemiş hissedebilir. Öğretmenin tüm çocukların kabul edilmiş hissetmesi ve hiç birinin dışlanmamış olduğunu hissetmesine yardım etmeleri gerekir.

 • Öğretmen sınıf içerisinde nezaket ve övgü davranışlarını cesaretlendirmeli ve alay etme davranışlarını kabul etmemelidir.
 • Kurbanı desteklemek için okul psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile çalışmalı ve alay edilme eğilimi olan çocukların özel yeteneklerini ve güçlü yanlarını vurgulamalıdır.
 • Daha olumlu sosyal etkileşimi ilerletmeye yardım etmek ve uygun olmayan davranışları değiştirmek için ana babalar ile yakından çalışmalıdır.
 • İsim takma durumlarında ya da alay edildiğinde duygularını gizleme etkinlikleri yapılır, rol oynama ile uygulama fırsatları sunulur (Levy, 2006).

 

3. SINIF – 9.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DAVRANIŞLARIMIN ETKİLERİ

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. (Kazanım Numarası 97)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–13

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Form-13 öğrencilere dağıtılır ve doldurmaları istenir.
 2.         Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
 3.         Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Form-13’deki “Arkadaşıma Etkisi” sütununda ortak etkiler neler?
 • Form-13’deki “Bana Etkisi” sütununda ortak etkiler neler?
 • Davranışlarınızın arkadaşlarınıza etkileri konusunda öğrendiğiniz yeni şeyler oldu mu? Neler?
 • Davranışlarınızın kendinize etkileri konusunda öğrendiğiniz yeni şeyler oldu mu? Neler?
 1. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 


FORM-13

DAVRANIŞLARIM

ARKADAŞIMA ETKİSİ

BANA ETKİSİ

Arkadaşımı oyuna almazsam

 

 

Arkadaşıma bağırırsam

 

 

Arkadaşımla alay edersem

 

 

Arkadaşıma yardım edersem

 

 

Arkadaşımla eşyalarımı paylaşırsam

 

 

Arkadaşıma küsersem

 

 

Arkadaşımla kavga edersem

 

 

Arkadaşıma çelme takarsam

 

 

Arkadaşımı seversem

 

 

Arkadaşım hastayken onu ziyarete gidersem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen bu davranış örneklerini çoğaltabilir.

 

 


3. SINIF – 10.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*DİNLİYORUM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

İletişimde dinlemenin önemini fark eder. (Kazanım Numarası 101)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

Süreç:

 1. Öğrencilere senaryo–1 okunur.

Senaryo 1:

Birsen o gün okula geldiğinde canı çok sıkkındı. Serviste bir arkadaşı ile kavga etmişti. Sırasına oturduğunda yaşadığı olayı Mert’e anlatmaya başladı. Mert, Birsen’in sözünü bitirmesini beklemeden, “Barışırsınız, boş ver.” Diyerek oradan ayrıldı ve diğer arkadaşlarının yanına gitti.

 1.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
  •   Sizce Mert, Birsen’i dinledi mi?
  •   Sizce bu durumda Birsen ne hissetmiş olabilir?
  •   Bu davranış, Birsen ile Mert’in arkadaşlığını etkiler mi? Nasıl?
  •   Sizin de buna benzer yaşadığınız durumlar oldu mu? Neler hissettiniz?
  •   Siz Mert’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
 2.   Öğrencilere senaryo–2 okunur

Senaryo 2:

Birsen o gün okula geldiğinde canı çok sıkkındı. Serviste bir arkadaşı ile kavga etmişti. Sırasına oturduğunda yaşadığı olayı Mert’e anlatmaya başladı. Mert, Birsen’i sonuna kadar dikkatlice dinledi. Serviste olanları anlamak için sorular sordu. “Duruma üzüldüğünü, ama onun kendini çok üzmemesini, arkadaşı ile bu konu için konuşursa barışacaklarını” söyledi. Daha sonra beraber diğer arkadaşlarının yanına gittiler.

 1.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  •   Sizce Mert, Birsen’i dinledi mi?
  •   Sizce bu durumda Birsen ne hissetmiş olabilir?
  •   Bu davranış, Birsen ile Mert’in arkadaşlığını etkiler mi? Nasıl?
  •   Sizinde buna benzer yaşadığınız durumlar oldu mu? Neler hissettiniz?
  •   İletişimde dinlenmek önemli midir? Neden?
  •   Karşımızdakini dinlemezsek neler olur?
  •   Karşımızdakini dinlersek neler olur?
 2. İletişimde dinlemenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF – 11.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İLGİLERİM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

İlgilerini fark eder. (Kazanım Numarası 67)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-14

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

                  İlgi, belli faaliyetlere isteyerek yönelme bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düşünülebilir (Kuzgun, 2000). (Tanım öğretmene bilgi amaçlı verilmiştir.)

                   Bir hafta önceden öğretmen Form–14 deki etkinlikleri tahtaya yazarak öğrencilerden, içlerinden yapmaktan hoşlandıkları bir etkinliği seçmelerini ister.  Bu etkinlikle ilgili yapılan çalışmalar1 hafta sonra sınıfa getirilir (Örneğin, enstrüman çalışıyorsa enstrümanını, beslediği bir hayvan varsa hayvanını, yetiştirdiği bir bitki varsa bitkiyi, yaptığı bir maket varsa maketi, yazdığı masal-şiir, yaptığı resimler varsa resim vb. ürünlerini sınıfa getirebilir.

 1. Gönüllü öğrenciler getirdikleri etkinlik çalışmalarını sınıfta arkadaşları ile paylaşır.
 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Seçtiğiniz etkinliğin dışında, yapmaktan hoşlandığınız, ilgilendiğiniz başka etkinlikler var mı? Neler?
 • Arkadaşlarınız etkinliklerini paylaşırken, sizinde ilginizi çeken ve yapmak istediğiniz etkinler oldu mu? Neler?
 • Kendinizle ilgili yeni bir şeyler öğrendiniz mi? Neler?

3. İlgilerini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–14

Proje Geliştirmek

Gönüllü Çalışmalara Katılmak (Yardıma İhtiyacı olanlar için yapılan çalışmalara katılmak vb.)

Resim Yapmak

Müzik Dinlemek

Enstrüman Çalmak

Spor Yapmak

Kitap Okumak

TV Seyretmek

Sinema/Tiyatroya Gitmek

Koleksiyon Yapmak

Hayvan Beslemek

Çiçek Yetiştirmek

Maket Yapmak

El Sanatları ile Uğraşmak

Zekâ Oyunları Oynamak (Satranç vb.)

Bilgisayarla İlgilenmek

Şiir, Masal vb. Yazmak

Öğretmen isterse etkinlik listesini çoğaltabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF – 12.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SERBEST ZAMANIM VE İLGİLERİM

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir. (Kazanım Numarası 20)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Serbest zamanın ilgiler doğrultusunda bireysel olarak (resim yapma, şiir yazma, maket yapma vb.) ya da sosyal etkinlikler içerdiğinde (halk oyunları, spor takımları) değerlendirilebileceği vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1. Öğrencilere uyku, beslenme, temizlik, okulda geçen zaman vb. zorunlu yapılması gerekenlerin dışında zamanı nasıl geçirdikleri, neler yaptıkları sorulur. Hafta içi ve hafta sonu zamanı nasıl geçirdiklerini ve neler yaptıklarını, defterlerine listelemeleri istenir.  
 2. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Uyku, beslenme, temizlik, okulda geçen zaman vb. zorunlu yapılması gerekenlerin dışında, kalan serbest zamanlarınızı neler yaparak değerlendirebilirsiniz?
  • Serbest zamanınızı değerlendirirken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
  • Serbest zamanlarınızı değerlendirmek size ne kazandırır?
  • İlgileriniz doğrultusunda serbest zaman etkinliklerinden neler yaparsınız?

     (3. sınıfın 11. etkinliğindeki Form–1 den faydalanılabilir.)

4. Serbest zamanlarını ilgileri doğrultusunda değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

3. SINIF – 13.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DOĞA VE ÇEVRE KONUŞUYOR

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Aile ve Toplum

Kazanım:

Doğayı ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olur. (Kazanım Numarası 146)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Serdar ERKAN

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen tahtaya çevrede ve doğada bulunan varlıkları listeler. (Örnek; deniz, hava, su, nehir, göl, sokak, kuş, ağaç vb.)
 2. Gönüllü öğrenciler bu varlıkların rolüne girerek, insanlardan neler beklediğini ifade eder.

ÖRNEK:Ben bir havayım, insanlardan beni kirletmemelerini istiyorum.

Ben bir ağacım, insanlardan beni korumalarını istiyorum.

Ben bir sokağım, insanlardan beni temiz tutmalarını istiyorum.

 1.   Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 •     Varlıkları canlandırırken neler hissettiniz?
 •     Sağlıklı, temiz bir çevre ve doğa için üzerinize düşen görevler var mı? Neler?
 •     Nasıl bir doğa ve çevrede yaşamak isterdiniz?
 1. Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT:Öğrenciler gazete, dergilerden doğa ve çevre ile ilgili haberler toplayıp, sınıf gazetesi veya sınıf panosunda doğa köşesi hazırlayabilirler.

Değerlendirme:

 

 

3. SINIF – 14.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

MESLEKLER KONUŞUYOR

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Çeşitli mesleklerde çalışanların yaptıkları işlerden örnekler verir. (Kazanım Numarası 179)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

Bir hafta önceki Rehberlik Saati’nde öğretmen gruplara, kendi seçtikleri mesleklerle ilgili araştırma yapıp hazırlıklı gelmelerini ister.

 1.      Öğrenciler 3-4’erli gruplara ayrılır.
 2.      Her gruba kendi seçtikleri bir mesleği tanıtmaları istenir.
 3.      Her grup seçtikleri mesleği canlandırır.
 4.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 •     Meslek nedir? İş nedir?
 •     Neden bu mesleği tanıtmak istediniz?
 •     Meslekleri canlandırırken ne hissettiniz?
 •     Meslekleri canlandırırken en çok hangi işin zor olduğunu düşündünüz?
 •     Sınıfta tanıtılan bu işlerden hangisini yapmak istersiniz? Neden?
 •     Sınıfta tanıtılan bu mesleklerden hangisini yapmak istersiniz? Neden?
 1.    Çeşitli meslekleri tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

3. SINIF – 15.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

MESLEKLER

Sınıf:

3. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu açıklar. (Kazanım Numarası 178)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-15

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Form–15 öğrencilere dağıtılır ve soruları cevaplamaları istenir.
 2. Form-15’deki meslekler tahtaya yazılır.
 3. Gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşır.
 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Form-15’deki mesleklerin birbirleri ile benzer özellikleri var mı? Varsa neler?
  • Form-15’deki mesleklerin birbirlerinden farklı özellikleri var mı? Varsa neler?
  • Bu mesleklerle benzer özellik gösteren başka meslekler var mı? Varsa neler?
  • Bu mesleklerle farklı özellik gösteren başka meslekler var mı? Varsa neler?
 5. Mesleklerin birbirine benzer ve birbirinden farklı özelliklerinin olabileceği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 


FORM–15

 

DOKTOR

 

 

 

 

ÖĞRETMEN

 

 

 

 

ESNAF

 

 

 

 

AVUKAT

 

 

 

Ne iş yapar?

 

Kimlere hizmet ediyor?

 

İşini yaparken kullandığı araç-gereçler neler?

 

 

Nerede çalışıyor?

 

Geliri yaklaşık ne kadar?

 

 

Özel bir kıyafeti var mı?

 

 

İşinin yaparken nasıl davranması gerekiyor?

 

 

Nasıl bir eğitim alması gerekiyor?

 

Ne iş yapar?

 

Kimlere hizmet ediyor?

 

İşini yaparken kullandığı araç-gereçler neler?

 

 

Nerede çalışıyor?

 

Geliri yaklaşık ne kadar?

 

 

Özel bir kıyafeti var mı?

 

 

İşinin yaparken nasıl davranması gerekiyor?

 

 

Nasıl bir eğitim alması gerekiyor?

 

Ne iş yapar?

 

Kimlere hizmet ediyor?

 

İşini yaparken kullandığı araç-gereçler neler?

 

 

Nerede çalışıyor?

 

Geliri yaklaşık ne kadar?

 

 

Özel bir kıyafeti var mı?

 

 

İşinin yaparken nasıl davranması gerekiyor?

 

 

Nasıl bir eğitim alması gerekiyor?

 

Ne iş yapar?

 

Kimlere hizmet ediyor?

 

İşini yaparken kullandığı araç-gereçler neler?

 

 

Nerede çalışıyor?

 

Geliri yaklaşık ne kadar?

 

 

Özel bir kıyafeti var mı?

 

 

İşinin yaparken nasıl davranması gerekiyor?

 

 

Nasıl bir eğitim alması gerekiyor?

 

Öğretmen isterse mesleklerin sayısını çoğaltabilir.


4. SINIF

KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

 

HAFTA

KAZANIMLAR

1–70

Duygularını ve düşüncelerini ifade eder.

2–22

Zamanını etkili biçimde kullanır.

3–21

Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenleri ifade eder.

4–23

Kendi öğrenme stilini fark eder.

5–24

İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar.

6–104

Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder.

7–105

Öfkesini uygun yollarla ifade eder.

8–102

Zorbalıkla karşılaştığında baş etme yollarını kullanır.

9–9

Sorumluluklarını yerine getirir.

10–103

Arkadaşları tarafından dışlandığında baş etme yollarını kullanır.

11–69

Başarılı olduğu etkinlikleri açıklar.

12–10

Okuldaki seçim süreçlerine katılır.

13–25

Grupla çalışmanın avantajlarını açıklar.

14–180

Yerel çevresinde bulunan işlerden örnekler verir.

15–106

Arkadaşlığın önemini ifade eder.

15

 

 

 

* Koyu renkli kazanımlara ilişkin etkinlik okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM’dan gelecek rehber öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

4. SINIF – 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

DUYGU ve DÜŞÜNCELERİM

Sınıf:

4.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Duygularını ve düşüncelerini ifade eder. (Kazanım Numarası -70-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–16

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri öğretmen tarafından teşvik edilmeli, çocuğun duygu ve düşüncelerini nasıl ifade ettiğinden çok sadece ifade edebilmesi sağlanmalıdır.

Süreç:

 1. Öğrencilere Form–16 dağıtılır ve doldurmaları istenir.
 2. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Duygularınızı yazarken zorlandınız mı? 
  • Düşüncelerinizi yazarken zorlandınız mı?
  • Duygu ve düşünceleriniz arasındaki fark nedir?
  • Arkadaşlarınızın duygu ve düşünceleri ile sizin duygu ve düşünceleriniz arasında benzerlik ve farklılıklar var mı?
  • Duygu ve düşüncelerimizi gerektiğinde ifade etmek neden önemlidir?
 4.   Duygu ve düşünceleri ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

FORM–16

 

1

Sevdiğim bir arkadaşımla tartıştım.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:………………………………………………………………………

2

Bana bisiklet alındı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

3

Oyuncağım kırıldı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

4

Yazın çok güzel bir tatil geçirdim.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

5

En çok sevdiğim ayakkabım yırtıldı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

6

Öğretmenim başımı okşadı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

7

Okul bahçesinde düştüm.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

8

Diktiğim ağaç kırıldı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

9

Arkadaşlarım beni oyuna almadı.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

10

Boğazım ağrıyor.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

11

Kardeşimle tartıştım.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

12

Mahallemizdeki yaşlı teyzenin ekmeğini aldım.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

13

Sofranın toplanmasına yardım ettim.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

14

Bayramda şiir okudum.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

15

Karnemi aldım.

Duygum:…………………………………………………………………………

Düşüncem:.………………………………………………………………………

4. SINIF – 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZAMAN PASTASI

Sınıf:

4.sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Zamanı etkili biçimde kullanır.(Kazanım Numarası-22-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–17, Form–18

Kaynak:

*(Kulaksızoğlu, 2003)’ten uyarlanmıştır.

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1.               Öğrencilerden Form-17’de yer alan Zaman Çizelgesi bölümüne, sabah kalkışlarından, akşam yatana kadar yapacakları işleri listelemeleri istenir.
 2.               Saat şeklindeki zaman pastasına bu listeyi yerleştirmeleri istenir.
 3.               Gönüllü öğrenciler yazdıkları cevabı sınıfla paylaşır.
 4.               Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Zamanı iyi kullandığınızı düşünüyor musunuz? Neden?
  • Hangi işlere daha çok zaman ayırdınız?