ilkokul 2.sınıf seviye belirleme sınavı

ilkokul 2.sınıf seviye belirleme sınavı dosyası 12-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama ilkokul 2.sınıf seviye belirleme sınavı
Kategori 2. Sınıf İngilizce
Gönderen RAMSES1
Eklenme Tarihi 12-12-2017
Boyut 744.2 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU

2 – A SINIFI 

 SEVİYE BELİRLEME

SINAVI

 

.

AÇIKLAMALAR

 

              1- Bu kitapçıkta 15 Türkçe, 15 Matematik,15 Hayat Bilgisi, 15 Genel Yetenek olmak üzere 60 soru bulunmaktadır.        

           2- Sınav süresi 80 dakikadır.

           3- Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Her soruda birden fazla seçenek işaretlemeyiniz.

 

 

 

                                                    BAŞARILAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1

 

TÜRKÇE SORULARI

 

İlk üç soruyu aşağıdaki şiire göre göre yanıtlayınız.

 

Anne Sevgisi

 

Çocuk okula gidecek ,

Öperek  uyandır onu.

……

 

Ekmek de koy annesi,

Arasına  sevgi koy ekmeğin.

Öpücük sür üzerine,

Anne sıcaklığı sür annesi.

Gülerek ver çocuğun eline,

Öperek uğurla annesi.

 

            Ali YÜCE (Uçan Çocuklar Kısaltılmıştır)

 

( Aşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

 

1) Çocuk nereye gidecekmiş?

       a) okula          b) bakkala               c) sokağa

 

2) Anneden, çocuğa vereceği ekmeğin üzerine neler sürmesi isteniyor?

       a) yağ ve reçel  

       b) bal ve öpücük

       c) öpücük ve anne sıcaklığı

 

3) Anneden, çocuğu hangi şekilde uğurlaması isteniyor?

      a) el sallayarak

      b) öperek

      c) bakarak

 

                                                                                                       Sayfa 2

 

8) “KEMAL” sözcüğünün harfleri ile aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

       a) KALEM    b) LEMAN    c) KALE

 

9)  Kalansız bir bölme işleminde bölünen 72 ve bölen 4’tür. Buna göre bölüm kaçtır?

       a) 18             b)19             c) 20

 

10)”karayolu” ile “otomobil” arasında bir ilişki vardır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ilişki yoktur?

 a)havayolu-uçak          b)terminal -otobüs          c) demiryolu-tren

 

11)  22 - 19 – 21 – 18 – 20 -?

Yukarıdaki sayılar belirli bir kurala göre sıralanmıştır. Bu kurala göre “?” yerine hangi sayı gelmelidir?

 a)19                      b)18              c) 17

 

12) Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

 a)         b)          c)

 

13)  “YAZ, KIŞ, TOP”  sözcüklerindeki harflerin alfabeye göre sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

       a) A I K O P T Ş Y Z       

       b) A I K P O Ş T Y Z

       c) A I K O P Ş T Y Z

 

14)  13 sayısının 2 katının 7 eksiği kaçtır?

       a) 19                b)20            c) 21

 

15)  Özge 9, müge 13 yaşındadır.3 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur?

       a) 22             b)24             c) 28

 

                                                                                                           Sayfa 11

 

3) Yiğit, Ahmet’ten büyük, Sevim’den küçüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   a)  Sevim, Yiğit’ten küçüktür.

   b) En küçükleri Ahmet’tir.

   c) Ortanca olanı Yiğit’tir.

 

 

4) Yarım saatlik süre kaç dakikadır?

       a) 15

       b) 20  

       c) 30

 

5) “GECE” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

       a) sabah

       b) gündüz  

       c) akşam

 

6)

Yukarıdaki bütünün boyanmayan kısmını gösteren kesir hangisidir?

 

       a)       b)        c)

 

7) Aşağıdaki şekillerden hangisi diğerlerinden bir yönüyle farklıdır?

       a)    b)     c)

 

 

                                                                                                          Sayfa 10

 

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümledir?

     a) Geldi okula babam.

     b) Öğretmenim geldi okula.

     c) Ali okula geldi.

 

5) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “elbise” sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?

     a) Giysilerini güzelce katladı.

     b) Şapkasını askıya astı.

     c) Annem atkımı yıkadı.

 

6) “ Pazardan patates soğan marul domates salatalık aldık.” Cümlesinde kaç yere virgül (,) konmalıdır?

     a)  2                      b) 3                 c) 4

 

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır?

     a) Çantam okulda kaldı.   b) Yollar kardan kapandı.       c) Arkadaşım Güler bize geldi.

 

 

8) “ Ben yârime gül demem.

      Gülün ömrü az olur.” Dizelerinde geçen “gül” sözcüğünün eş seslisi hangi seçenekte verilmiştir?

     a) Caner bugün çok güldü.            b) Gül açılır, yaz olur.

   c) Çiçekçiden gül aldım.

 

9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmamıştır?

     a) nok-ta-la-ma  b) yuk-a-rı-da-ki                 c) çi-çek-çi-den

 

 

 

 

 

                                                                                                  Sayfa 3

 

10) Eski ayakkabılarımı tamir ettirdim.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısına aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmiştir?

        a) Gençleri güzel günler bekliyor.

        b) Günler geçtikçe umudum artıyor.

        c) Yarın, yeni  bir gün olacak.

11.Bir sözcüğün doğru yazılıp yazılmadığını hangi kaynaktan öğrenirsiniz?

        a) yazım kılavuzundan 

        b) ders kitabından   

        c) Türkçe sözlükten

 

12) Aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

       a) Yunus, basketbol takımına seçildi.  

       b) Bartu, bugün alanya’ya gidecek.  

       c) Deniz, başarılı bir öğrencidir.

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? 

         a) Okul dönüşü bize uğrar mısın? 

         b) Fırtına bütün hızıyla devam ediyor.  

         c) Her şeyi bilmemiz gerekir?

 

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, “Azar azar birikir, çok olur.” anlamına gelir?

         a) Damlaya damlaya göl olur.

         b) İyilik eden iyilik bulur.

         c) Akıl yaşta değil, baştadır.  

 

15)   Hoş oyunlar seçeriz,

        Kendimizden geçeriz.

        Akşamları kuş gibi,

        Yuvamıza uçarız.

Şiirde, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

          a)  oyun       b) okul                c)  yuva

 

Sayfa 4

 

13) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok kullanılan iletişim aracıdır?

         a) Mektup                b) Telefon         c)  belgegeçer

 

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

         a) Doğal afetlere karşı önlem alınamaz.

         b) Deprem, sel ve çığ doğal afettir. 

         c) Ağaçlandırma ile toprak kaymasını önleyebiliriz.

 

15) Aşağıdakilerden hangisi mesleklerin önemi ile ilgili değildir?

         a) Toplumun ihtiyaçlarını karşılar.

         b) Yaşamımızı kolaylaştırır. 

         c)  Nüfus artışına neden olur.

 

.GENEL YETENEK TESTİ

 

1Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

      a) demirci-değirmen

      b) bahçıvan-bahçe

      c) çiftçi-tarla

 

2) “ŞAL, KAL, LAF” sözcükleri aşağıda şekillerle yazılmıştır. Hangisi “LAF” sözcüğünü gösterir?

 

       a)    

       b)

       c)

 

 

 

 

                                                                                                       Sayfa 9

 

8) Millî bayramların önemini aşağıdakilerden hangisi anlatır?

         a) Toplumda millî birlik ve beraberliği güçlendirir.

         b) Tatil fırsatı verir.

         c) Güzel zaman geçiririz.

 

8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

         a) Ailede işbölümü yapılmalıdır.

         b) Aile üyeleri arasında sevgi, saygı ve dayanışma olmalıdır.

         c) Aile bütçesi yapmaya gerek yoktur.

9) I-dürüstlük

    II- hoşgörü

    III-sevgi

    IV-saygı

İnsan ilişkilerinin karşılıklı olarak düzenli yürütülmesi için yukarıda verilen değerlerden hangileri gereklidir?

   a)  I-II-III-IV  b) I-II-III c) III-IV

 

10) Aile içinde paylaşma ve dayanışma, aşağıdakilerden hangisine dayanır?

         a) korkuya

         b) saygı ve sevgiye

         c) paraya

 

11) “Birlikten kuvvet doğar.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisini anlatır?

         a) kişisel çalışmanın rahatlığını

         b) grup çalışmasının önemini

         c) bağımsız çalışmanın önemini

 

12) Her canlının  bir  ………….ihtiyacı vardır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

         a) kaleme

         b) kitaba 

         c) yuvaya

Sayfa 8

MATEMATİK SORULARI

 

1) 4 deste etiket aldım. Aldığım etiketlerin sayısı kaçtır?

       a) 24   b)  36   c) 40

 

2)  2, 5 ,  4 , 7 ,  6 , 9, 8….?    Sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

       a)  Üç artıyor, iki azalıyor.                          

       b)  İki artıyor, bir artıyor.                              

       c)  Üç artıyor, bir azalıyor. 

 

3)  84 sayısındaki 8’in basamak değeri kaçtır?

         a)  8     b)  80  c)  84

 

4) 65’ten geriye doğru beşer beşer saydığımızda dördüncü sırada hangi sayıyı sayarız? (65 sayılacaktır) ?

         a)  50   b)  45    c) 40

5Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

         a)  43; 29’dan küçüktür.

         b) 35; 17’den büyüktür.  

         c)  69; 81’den küçüktür.

6)  Aşağıda standart olmayan uzunluk ölçüleri birimlerinden hangisi ayaktır?

         a)  b) 34    c)

7)   Yunus, öykü kitabını sırasıyla 18, 24 ve 16 sayfa okuyarak üç günde bitirdi. Öykü kitabı kaç sayfadır?

       a)  58   b) 54        c)48

 

 

 

Sayfa 5

 

8) Aşağıdakilerden hangisi bir bütün eder?

      a) 3 eş çeyrek ekmek     b) 4  eş çeyrek ekmek      c) 3 eş yarım elma

 

9) 3 kardeşin yaşlarının toplamı 37’dir. Kardeşlerden biri 15, diğeri 13 yaşında olduğuna göre üçüncü kardeş kaç yaşındadır? 

         a) 11   b) 8   c) 9

 

10)  Aşağıdaki saatlerden hangisi öğleden sonra dört buçuğu gösteriyor?

         a)  04:30                       b) 16:30                      c) 18:30

 

11) Babamın parası 68 TL idi. 34 TL anneme, 18 TL ablama verdi. Geriye kaç TL parası kaldı?

        a) 24                             b) 20                            c) 16

 

12) Aşağıdaki nesnelerden hangisinin ayrıtı yoktur?

        a) top                           b) buzdolabı                 c) süt kutusu

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi karasel bölge modelidir?

       a)  b)       c)

14) Aşağıdakilerden hangisi üçgendir?

        a)      b)           c)

15) Aşağıdakilerden hangisini iki eş parçaya ayırabiliriz?

 a)         b)          c)

 

Sayfa 6

 

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

1Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      a) Okul düzeni, okul kurallarına uyularak sağlanır.

      b) Okul düzeni, yeni okul binası yapılarak sağlanır.

      c) Okul düzeni, okul bahçesi ağaçlandırılarak sağlanır.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi işlerin başarı ile bitirilmesini sağlar?

       a) istenildiği zaman çalışmak   

       b) planlı ve disiplinli çalışmak

       c) işler aksadığı zaman çalışmak

3)

       I-bayrağımız

       II- bayramlarımız

       III-millî marşımız

Yukarılardan hangileri bağımsızlığın sembolüdür?

   a)  I-II  b) II-III c) I-III

 

4) Sağlığımızı korumak için hangisini yapmalıyız?

       a) Yeterli, dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

       b) Ayaküstü beslenmeliyiz.   

       c) Sadece bitkisel besinlerle beslenmeliyiz.

 

5) Karşıdan karşıya geçişlerde, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıyız?

       a) Trafik ışıklarına uymalıyız. 

       b) Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

       c)  İstediğimiz yerden koşarak karşıya geçmeliyiz.

6) Arkadaşımızın etik olmayan davranışı karşısında ona karşı nasıl davranmalıyız?

        a) Onun davrandığı gibi davranmalıyız.            

        b) Onu, uygun bir dille uyarmalıyız.

        c) Ona kızmalıyız.

 

 

 

                                                                                                               Sayfa 7